Rozhovor s vedoucím delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrianem

12. červen 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem pořadu O kom se mluví je vedoucí delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrian. Dobrý den, pane velvyslanče. Začnu, začnu osobně, když jste před několika lety přijel do České republiky, jaký byl váš první dojem? A teď prosím o nediplomatickou odpověď.

Host (Ramiro Cibrian): No, víte, znal jsem Československo, protože byl jsem tady v osmdesátých letech. A pak, pak se vrátil na začátku devadesátých letech. Samozřejmě měl jsem nějaké, v té době nějaká jednání. Už v té době jsem pracoval pro Evropskou unii a měli jsme jednání týkající se českých programů jaderné elektrárny.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale, co jste si myslel o Češích třeba? Jak na vás působili?

Host (Ramiro Cibrian): No, myslim si, že Češi, Češi a Češky v té době pro mě byli a ještě dnes jsou velmi, velmi seriozní, velmi seriozní, velmi formální. A myslim si, že ten první dojem ještě zůstává.

Moderátor (Jan Pokorný): Když si vzpomenete, jaké obavy měli občané Španělska, odkud jste rodákem, před vstupem do Evropské unie?

Host (Ramiro Cibrian): Neměli žádné obavy. Víte, každá země, každý národ má svou historickou zkušenost. A faktem je, že španělské dějiny v dvacátém století, v devatenáctém století, nebyly, nebyly šťastné. A nevím, jestli, a důvod, důvod toho nebylo, nebylo venku. Bylo to u nás uvnitř Španělska.

Moderátor (Jan Pokorný): Uvnitř Španělska.

Host (Ramiro Cibrian): Měli jsme Španělé schopnost uspořádat naší, náš společný život.

Moderátor (Jan Pokorný): Co tedy bylo hlavním motivem pro Španěly, že chtěli do Evropské unie?

Host (Ramiro Cibrian): Pro Španěly, pro Španěly Evropská unie byla, byla vždycky výborným cílem. Byli jsme připraveni, a mluvim velmi seriozně, zaplatit, zaplatit velké, velké seriozní částky, abychom se měli stát členy Evropské unie. Konec konců se stalo, že členství bylo zadarmo a navíc, navíc ne jenom zadarmo, ale Španělsko dostalo hodně finančních převodů z Bruselu. Ale, ale, pokud členství, členství v Evropské unii bylo, bylo samozřejmě na, na poplatky. Španělé v roce, v osmdesátých letech minulého století, byli jednomyslně připraveni zaplatit ten poplatek. Protože, protože Evropská, Evropská unie představovala bezpochyby, bezpochyby dobré společenství. Dobré společenství představovala samozřejmě, prosperity představovala, představovala především záruku, záruku svobody. Ta svoboda, o tuhle svobodu, ta svoboda, kterou bohužel my jsme neměli, my jsme neměli během mnoha desetiletí.

Moderátor (Jan Pokorný): Když teď třeba hovoří vaši poslanci v Evropském parlamentu s občany, jsou toho názoru, že oni, jako zástupci Španělska v Evropském parlamentu, mohou opravdu ovlivňovat svým způsobem chod věcí v Evropské unii?

Host (Ramiro Cibrian): Ovlivňovat samozřejmě. Jedna věc, jedno slovo je ovlivňovat, druhé slovo je sami určovat. Sami určovat věci v Evropské unii nikdo nemůže. Ale samozřejmě ovlivňovat samozřejmě v každém případě ovlivňovat znamená, že spolu s poslanci jiných zemí samozřejmě mohou, mohou prosazovat a prosadit určité, určité politiky, které jsou rozumné a samozřejmě, které mají zájem a mají hodnotu na evropské úrovni. To samozřejmě může dělat každý poslanec v Evropském parlamentu. Ale samozřejmě, pokud, pokud jeden poslanec má velmi, velmi zvláštní cíl národní nebo osobní cíl. A jestliže se snaží prosadit takový cíl, který nemá zájem na Evropské unii, unii, sám sebe samozřejmě pravděpodobně on nebude mít úspěch. A to také platí samozřejmě pro skupinu poslanců z různých členských států.

Moderátor (Jan Pokorný): Připomínám, že hostem pořadu O kom se mluví je vedou delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrian. Natáčíme v sídle delegace Evropské komise v Praze, odtud také pramení ta zvuková kulisa, kterou naši posluchači zřejmě zaznamenávají. V referendu budou občané České republiky hlasovat o vstupu do Evropské unie, která může být za rok třeba úplně jiná. Cítíte to jako problém?

Host (Ramiro Cibrian): Já si v budoucnu myslím, že za rok Evropská unie bude úplně jiná.

Moderátor (Jan Pokorný): A někteří naši politici říkají, že budeme vstupovat do úplně jiné možná Evropské unie?

Host (Ramiro Cibrian): Myslím si, že toto není ... Dovolte mi, abych využíval sportovní příklad. V Evropské unii, unii my vždycky hráli a ještě hrajeme na tenis, na tenis. Také představy, že v Evropské, v Evropské unii, která je skutečně klubem, představa, že tento klub se stane klubem američanského fotbalu, podle mého názoru nejsou oprávněné. Samozřejmě budeme mít reformu, reformy. Budeme mít novou ústavu, budeme mít pravděpodobně novou mezinárodní smlouvu. Ale, ale zásadní podoba, která vznikla v padesátých letech minulého století, podle mého názoru, trvá. V každém případě unie zůstává unií suverénních států, které dobrovolně spolupracují v určitých oblastech. Ne všude, ale v určitých oblastech na základě jednomyslnosti nebo na základě kvalifikované většiny. A taková, taková formulace zůstává i po Konventu i po příští mezinárodní smlouvě.

Moderátor (Jan Pokorný): Jakou Evropskou unii byste si přál vy osobně?

Host (Ramiro Cibrian): Já, já už jsem v, myslím, že z vlastní pozice. Je jasný, že samozřejmě úředníci evropských institucí, my normálně, my jsme spokojení a my rozhodně si přejeme další integraci. Ale my jsme, my jsme si vědomi toho, že Evropská unie vždycky pokračovala krok za krokem a pomalu. A že není možné mít v unii žádnou revoluční, žádnou revoluční, žádnou dramatickou změnu. Podle mého názoru Konvent a příští mezinárodní smlouva bude představovat další důležité mezníky na cestě k evropské integraci. Ale já, podle mého názoru nebude žádnou revolucí.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak, pane velvyslanče, komentujete takovou drobnou diskusi o případné ztrátě suverenity po vstupu do Evropské unie?

Host (Ramiro Cibrian): Pane, pane redaktore, to je, to je pro mě těžká otázka, protože vím velmi dobře, že tady u vás jsou velmi, velmi rozdílné názory. Chtěl bych vám říci já, co osobně o tom myslím. Víte, je jasné například, že v oblasti zemědělství, v oblasti mezinárodního obchodu, v oblasti například, například ochrany životního prostředí, v těch oblastech členské státy unie spolupracují a spolurozhodují úzce. A samozřejmě je jasné, je jasné, že z tohoto hlediska neomezené, neomezená suverenita neexistuje. Je pravda, že například Česká republika nebude mít právo sama, sama určovat například intervenční cenu pšenice po vstupu, po vstupu do unie. Cena pšenice, která platí všude po celé Evropské unii, tak, a Česká republika bude mít právo spoluurčovat s ostatními členskými státy tu cenu na základě návrhu Evropské komise. Já, já mám na mysli oblast, oblast zemědělství, který samozřejmě je oblast úplně komunální tarizovány. Na druhé straně, straně je jasné, že v oblasti ochrany, v oblasti národní, národní ochrany, obrany, obrany samozřejmě členské státy spolupracují málo. V některých případech vůbec nespolupracují. Tak, pokud jde, je jasný, že pokud jde o válku v Iráku, členské státy zůstávají plně, plně suverénní, suverénní. A samozřejmě rozhodnutí, zda ten či onen členský stát se účastní, zúčastní války v Iráku, to samozřejmě je vůbec neomezená evropskými smlouvami. Tak ještě jednou. Záleží na, na oblastech a, a navíc v těch oblastech, v těch oblastech, ve kterých máme, máme evropské pravomoci, členské státy, členské státy účinně vykonávají svou suverenitu spolu. To už se dá interpretovat jako ztráta, jako ztrátu suverenity. Ne jiné, jiné osoby, například pan prezident Chirac, například jakožto dnes v novinách České republiky řikají, že to není, to není ztráta suverenity. Podle mého názoru je otázka interpretace. Ale je jasné, že samozřejmě v některých, v některých oblastech členské státy se hlásí dobrovolně spolupracovat a dělat věci pouze spolu s ostatními členskými státy.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak vám dám ještě jednu těžkou otázku. Když se díváte třeba na české politiky, kterak diskutují o tom, jak se dá z Evropské unie vystoupit, co si o tom myslíte?

Host (Ramiro Cibrian): Myslim, že toto není, podle mého názoru, vážná otázka. Víte, Evropská unie je dobrovolným projektem. Je dobrovolný v unii evropských, demokratických, suverénních států. Členství, členství v takovym klubu je uplně dobrovolný. Bylo, je a bude. Tak, pokud, pokud ten či onen členský stát si přeje, si přeje vystoupit, nemáme nic proti. Navíc, navíc není ani jeden člen v evropských smlouvách, který se kasuje vystoupením v členských státech unie. Tak nebude proti smlouvám. A navíc dovolte mi, abych řekl, že máme skutečně historickou zkušenost. Pokud má paměť funguje dobře a toto není jisté, víte Velká Británie, Velká Británie vstoupila, vstoupila do unie v roce 1973. V té době byl premiérem Velké Británie pan Eduard Chis, velmi, velmi vzdělaný člověk. A on nezorganizoval referendum a osmnáct měsíců po vstupu Velké Británie do unie, samozřejmě po volbách, po volbách, které vyhrál pan Harold Wilson, Harold Wilson zorganizoval referendum o... To nebylo skutečné referendum o vstupu, protože Velká Británie už ratifikovala v této době smlouvu o vstupu do unie. To byla skutečně, skutečně, to bylo skutečně referendum o členství. Referendum o, o samozřejmě dodržení, o podvržení, podvržení smlouvy o členství. To referendum se konalo, samozřejmě ano vyhrálo, ale bylo skutečně jasné i v té době, že pokud to referendum o členství v Evropské unii by dopadlo negativně, samozřejmě Velká Británie by vystoupila z unie bez problémů. Tak toto podle mého názoru není otázka, ale poslední, poslední slovo týkající se té záležitosti. Nikdo, nikdo si nepřál v dějinách unie vystoupit. Řekl jsem, že samozřejmě my jsme, my jsme klub a navíc my jsme dobrým klubem. Klub, který vždycky, vždycky fungoval dobře. Vždycky poskytoval jejím členům mír, stabilitu a prosperitu. A samozřejmě ty věci, věci si váží, těch věcí si váží drtivá většina populace našich členských států. A proto podpora, podpora pro vystoupení neexistuje.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane Cibriane, děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Host (Ramiro Cibrian): Mějte se hezky. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl Ramiro Cibrian vedoucí delegace Evropské komise v České republice. 221 552 155, 221 552 255 na tato telefonní čísla můžete volat vaše postřehy. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Tady Koláčková, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Koláčková.

Telefonický dotaz: Prosim pěkně, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Ten pán nám zapomněl říct, jak sami se mají naši třeba zemědělci, živnostníci a podobně, když nemají vůbec zdaleka takové kapitály a takové vybavení, jako ty země, které jsou v Evropské unii a budou dostávat tak málo. To je první věc. Druhá věc. Co zmůže našich pětadvacet nebo kolik poslanců ve více než sedmihlavém zástupu poslanců Evropské unie? Jak to tam ty naše zájmy bude asi prosazovat zejména, když jsem se doslechla od vás z rozhlasu, že je tam taková praxe, že se s hlasy ... My se můžeme docela klidně nadít v nepříliš vzdálené době, že nám odhlasujou, že zaplatíme majetkovou újmu sudetským Němcům v Rakousku i v západním Německu. Já říkám Evropské unii ne, ne, ne proboha ne, neblázněte lidi!

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den. Další telefonát.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Čuntílek. Já vás zdravím, pane Pokorný.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Čuntílku.

Telefonický dotaz: Já zas na druhou stranu bych řekl, že si vážím pana Cibriána. A hlavně obdivuji jeho češtinu, protože, když ho tak poslouchám, tak si myslím, že naučit se česky, to je asi jako pro našince, kdyby se učil svahilsky. Takže v tom případě ho obdivuji a naopak s tou paní vůbec nesouhlasím. Protože si myslím, že jiná cesta prostě nevede, než Evropská unie. Děkuji vám a přeji hezký den.

Moderátor (Jan Pokorný): Také hezký den. Na slyšenou. Halo?

Telefonický dotaz: No, dobrý den. Posluchač z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den. Představíte se nám prosím?

Telefonický dotaz: Posluchač z Prahy, představenej jsem.

Moderátor (Jan Pokorný): Nejste.

Telefonický dotaz: Já jsem rozhodně proti Evropské unii, poněvadž my tam budeme odvádět určitou částku a určitou částku budem dostávat zpět. A ta částka určitá, co budeme dostávat zpět, bude procházet tim úžasnym korupčním prostředím těch ministerstev, resortních komisí, mezirezortních komisí a k tomu českými člověku se vopravdu dostane velice málo. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Hezký den. Další prosím. Vítejte.

Telefonický dotaz: No dobrý den. Tady je Berka.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Berko.

Telefonický dotaz: Pane redaktore, a pane Cibriane, EU nemá žádno budoucnost, pokud bude v Bruselu pětatřicet tisíc úředníků, kteří budou vymejšlet pouze nesmyslný předpisy. Dotace do zemědělství je zvrácenost, protože ničí konkurenci. Ať potraviny stojí skutečnou cenu a sníží se daně, ze kterých jsou dotovány. Ať si tak uvědomí EU, že plánovaný hospodářství zničilo jak Říši římskou, tak taky komunismus. To je všecko.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický dotaz: Na shled.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte ve vysílání. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Já vás srdečně zdravím. Jsem Voců z Prahy a ...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se?

Telefonický dotaz: Voců.

Moderátor (Jan Pokorný): Jo, pardon, pardon. Děkuji. Nezlobte se.

Telefonický dotaz: Čtyři písmena s kroužkovaným ů na konci.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumím.

Telefonický dotaz: A chtěla bych vyjádřit, že ten, to kolečko, které zbývá na mapce, na mapě Evropy, nemůže nic jiného udělat, než se do ní zapojit. Zůstane-li samo, bude mu daleko hůř. Naše provázanost s Evropou už je taková, že to nejde jinak. A já bych chtěla vyjádřit to slovy té první posluchačky, která to vyjádřila. Proboha lidi neblázněte, musí to být ano! Děkuju vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Strejc, Praha 4.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Strejci.

Telefonický dotaz: Ano, ano, ano. Třikrát ano, jak řekla ta pani před, před, před, třikrát ne. Říkám ano a divim se, co dělali tydle ty lidi, který jsou proti, že neprotestovali před x desítkama let proti Varšavské smlouvě, RVHP a tak dále. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Blažek.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický dotaz: Já bych chtěl říct na rozdíl od toho pána, co chválil češtinu pana Cibriana, že já mám dojem, že EU volbou lidí s takovouhle jazykovou kompetencí si dělá legraci. Já znám řadu amerických studentů, kteří po mnohem kratší době, mluví mnohem líp, protože jsou mnohem inteligentnější. Tento člověk s námi mluví asi tak, jako kníže pán s Cipískem. Je to komický, je to trapný, je to ponižující. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Děkujeme za názor. Dobrý den.

Telefonický dotaz: U telefonu Pasecký. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický dotaz: Zdravím vás, pane Pokorný a především vašeho hosta, kterého si velmi vážím. Děkuju mu. A stydím se za některý z nás jako takový ty kukačky. A vystříleli tedy prach přede mnou ti předřečníci. Taky bych rád věděl, kde byli za doby RVHP, když se z Čech brala zavedená výroba a přesouvala kamkoli jinde po světě. A ať si ti lidé vezmou mapu a podívají se na tu mapu. Takže moc na volbu podle mého názoru nemáme. Děkuji vám ještě jednou za tuto relaci.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický dotaz: Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Předposlední telefonický názor.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Tady Václav Morava.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Moravo.

Telefonický dotaz: Zdravím. Jak je v Praze, dobře? Svítí slunko, jak tady u nás? Je tady horko jak hrom.

Moderátor (Jan Pokorný): Co se dá dělat.

Telefonický dotaz: Musíme vydržet. Tak já bych chtěl říct jenom jednu věc jako. Že všichni víme, že když jsou nějaké problémy, tak z minulosti člověk najde odpovědi vždycky to, co nás čeká, na všechno zlé. Protože, jak se člověk řídí a žije, tak se všecko se vlastně opakuje jako jo. A my v tomto státě víme, co nás potkalo. Byli to komunisty a já nevim, co všecko před tím jako jo? A já si myslim jednu věc, že tady v tomto státě byla drtivá lidí ukradená jo. A díky Evropské unii, která přinutila tuto zem, tuto politickou scénu, která tady funguje z devadesátých let, změnit různé zákony, aby se to nedělo. Aby se tady neděly bankovní podvody úvěrové jo. A dneska máme ve státním rozpočtu šedesát miliard korun, které byly u nás vykrádané banky, vykrádané družstevní záložny a tak dále jo, bych se opakoval. A proto já si myslim, že v tom spolku, jako je Evropská unie, ta to nedovolí. Tam vlastně bude právo a pořádek a proto si myslim, aby ta chátra tady se už neopakovala. Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Děkujeme za názor. Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický dotaz: Dobrý den. Jasný, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Jasný.

Telefonický dotaz: Já bych měl takovou prosbu, pane redaktore, teda. Do unie budeme dostávat příspěvky a podobně, ale musíme se na tom podílet. Při dnešním rozpočtu, který je vysloveně prodělkuje a podobně, těžko dostaneme vod unie nějaký peníze na nějaký rozvojový programy, protože my nebudeme mít těch padesát procent vkladů a podobně. Myslím si, že v současný době, že je to nesmysl vstupovat do tý unie, že ty dva roky, pokud by tady vznikla vláda nějaký... do unie, by se tady ty věci mohly ještě teoreticky vyřešit. Ale teďka je to katastrofa. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Tím končí dnešní vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl vedoucí delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrian. Za dvě a půl minuty ve třináct hodin nás čekají další zprávy a po nich Motožurnál s Vladimírem Krocem. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu