Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu ČSSD Michalem Haškem o obstrukčních praktikách při jednání poslanců, dnešní mimořádné schůzi, svědeckých výpovědích týkajících se naší justice, požadavcích na vládní koalici i o navrhované rezignaci R. Vesecké

Sněmovna se již třetí den utápí v marných sporech a v podstatě nepracuje. Dnes se koaličním poslancům podařilo přehlasovat opozici a způsobit tak, že se na mimořádné schůzi dolní komory parlamentu nebude projednávat stav české justice po nepravomocném rozsudku v případu Marie Benešové versus zástupci justice. Po dlouhé době se politické strany vytasily s obstrukčními praktikami, které v takové intenzitě nebyly už dlouho k vidění a diváka celého zákonodárného představení napadá: Je toto standardní ukázka parlamentní demokracie? Bude ještě sněmovna někdy normálně fungovat. A kudy z takové situace vede cesta ven? Začíná pátečních Dvacet minut Radiožurnálu. Od jejich mikrofonu vás zdraví Martin Veselovský. A do sněmovního studia zdravím také předsedu sociálnědemokratického poslaneckého klubu Michala Haška, který přijal pozvání do těchto Dvaceti minut. Dobrý den, pane předsedo.

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Hezký den a zdravím všechny posluchače vašeho pořadu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, já jsem včera mluvil s jedním ministrem české vlády, je to člen ODS a on mi k situaci ve sněmovně kromě jiného řekl, cituji: "My jsme se v opozici také pokoušeli takhle obstruovat, ale bohužel jsme neměli Davida Ratha." Tak se ptám, jestli jste rád, že máte Davida Ratha?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Beze sporu David Rath patří k těm nejschopnějším řečníkům v Poslanecké sněmovně. Já jsem rád, že je členem našeho poslaneckého klubu a myslím si, že pracuje stejně efektivně jak v roli opoziční, tak pracoval jako ministr zdravotnictví, čili je to zvláštní fenomén svého druhu v české politice. Prostě o Davidu Rathovi mnoho lidí už slyšelo a myslím si, že ještě také mnoho lidí uslyší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znělo trošku jako výhrůžka.

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já doufám, že ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, pane předsedo, vraťme se na úplný počátek dnešního dne. V devět hodin začala mimořádná schůze dolní komory Parlamentu České republiky, ale nakonec se koaličním stranám, respektive koaličním poslancům podařilo opozici přehlasovat v návrhu na program schůze. Mimo jiné vám pomohla také poslankyně zelených Věra Jakubková. Byli jste domluveni?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Nebyli. Musím říct zcela jasně, že jsme nekoordinovali s jinými poslanci než vlastními, respektive na základě nějakých konzultací s klubem KSČM. A jestli můžu k té schůzi jednu krátkou poznámku, pane Veselovský.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ona měla zvláštní průběh. Fakticky, jak říkáte, nezačala, protože neměla schválený program. Nicméně hodinu a půl probíhala rozprava a bohužel, to podtrhuji, se jí mohli účastnit pouze ti, kteří mají přednostní práva, to znamená předsedové klubů, vedení sněmovny a ministři a ostatních, řádově 180 členů sněmovny jenom přihlíželi a neměli žádnou šanci zasáhnout do té debaty. Já to považuji za špatné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Má tato informace, protože teď se pohybujeme, řekněme, v útrobách jednacího řádu Poslanecké sněmovny, v útrobách toho, jak to v Poslanecké sněmovně chodí a co je standardní a co již ne. Má toto, co jste teď říkal, pane předsedo, nějaký přesah pro normální lidi, mělo by to vůbec normální lidi zajímat?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já myslím, že normální lidi díky přímému přenosu veřejnoprávní České televize si udělali jasný obrázek a hlavně slyšeli argumenty, a to je pro mě to nejcennější. Tam je pak v zásadě jedno, jestli vystupuje pět řečníků nebo padesát. Důležitý byl důvod pro svolání té schůze a myslím si, že docela vypovídající byla i reakce vládních činitelů na celou věc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak už jsem říkal, vy jste dnes neuspěli s návrhem na program té mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Chtěli jste se na ní věnovat české justici, proč?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Pane Veselovský, já musím říct, že ona v zásadě proběhla, byť bez programu, byť bez hlasování o usnesení. Všechna ta zásadní fakta ve skutečnosti padla. My jsme svolali tu schůzi nikoliv jako reakci na rozsudek v civilním sporu špiček justice versus Marie Benešová, jak dnes velmi často se nám snažila podsunovat vládní koalice. My jsme ji svolali kvůli faktům, které zazněly ve svědeckých výpovědích, a to je diametrální rozdíl. Já jako právník mám respekt k tomu, že ten spor ještě není pravomocně ukončen, nicméně ve svědeckých výpovědích tam zazněly velmi závažné skutečnosti, které podle nás v každém normálním státě by vedly k tomu, že by se celou věcí intenzivně, okamžitě zabývala vláda. Mám na mysli prohlášení státních zástupců o tom, že se konaly nějaké organizované schůzky, řešila se na nich trestní kauza místopředsedy vlády. Řešila se na nich další existence koalice a vazba na to, jestli má nějaké trestní stíhání probíhat krátce nebo dlouze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen technická poznámka, pane předsedo. A neměli by i, řekněme relevanci a pravdivost a hodnověrnost těchto výpovědí, o kterých mluvíte, neměl by to všechno hodnotit také nějaký soud?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Soud to hodnotí z hlediska občanskoprávní žaloby, aby se někdo někomu buď omluvil nebo neomluvil. Ale ta sama skutečnost, ten fakt, který zazní ve svědecké výpovědi, na to přece nemá vliv, jestli to teď bude odvolací řízení nebo potom bude znovu probíhat prvostupňové řízení. Prostě my jsme znepokojeni tím, co tam řekli státní zástupci. Pan ministr Pospíšil dnes říká někomu věřím, někomu nevěřím. No, tak pokud to má znamenat, že nevěří třeba krajské státní zástupkyni v Ostravě, bývalému vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci, to jsou přece špičky justice. Pro normálního občana ta zpráva je velmi alarmující.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A zkuste mi tu zprávu vlastně přetlumočit, nebo jinak se zeptám. Co vy byste chtěli, aby vládní koalice teď po těch informacích, které například od státní zástupkyně Andělové zazněly na té svědecké lavici, udělala?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
No, kdyby se náhodou dnes stalo to, že by prošel program schůze, tak by samozřejmě probíhala rozprava a v rámci té rozpravy mohlo padnout usnesení nebo návrh na usnesení. My jsme byli připraveni navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny, které by vyzvalo k rezignaci paní Renátu Veseckou. Já nechci říkat, že všechno, co udělala ve své funkci, udělala špatně, nicméně to angažmá minimálně v souvislosti s kauzou Čunek, to, co probíhalo na státním zastupitelství v celé téhle záležitosti, vrhá velmi špatné světlo na justiční orgány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane předsedo. Vy říkáte, že jste byli připraveni přijmout v Poslanecké sněmovně usnesení, kterým dvě stě poslanců, tedy politiků, volených zástupců vyzývá státní, nejvyšší státní zástupkyni k tomu, aby odstoupila?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ano, je to tak. A pro případ, že by neodstoupila, tak jsme chtěli vyzvat pana ministra Pospíšila, aby navrhl vládě její odvolání. Mimochodem, nevidím na tom nic zvláštního. Podobné výzvy učinili minulý týden někteří koaliční politici, já připomenu Kateřinu Jacques ze Strany zelených. O případném skončení paní Vesecké ve funkci chtěl debatovat přece na vládě i pan vicepremiér Bursík, takže nevím, co na tom vidíte tak zvláštního.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ta debata...Debata na vládě, pane předsedo, je něco jiného než usnesení Poslanecké sněmovny.

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Pane Veselovský, debata na vládě je debata dvaceti politiků. Řada z nich má také poslanecký mandát a chci jasně říct, že státní zastupitelství přece podléhá z personálního hlediska moci výkonné, ministrovi spravedlnosti, který pak navrhuje do vlády ta příslušná usnesení nebo vládní materiály, takže byl to apel ve vztahu k panu ministru Pospíšilovi, jak už jsem řekl, aby v případě, že paní Vesecká sama nevyhodnotí ty věci a neodstoupí z funkce, tak aby navrhl vládě takovýto podnět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsem rád, pane předsedo Hašku, že to sám říkáte, že nejvyšší státní zástupkyně z hlediska zákona podléhá moci výkonné, tedy exekutivě a ne legislativě, protože ta výzva by samozřejmě pocházela od legislativců, tak...

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ta by pocházela ve vztahu především k vládě, ve vztahu k paní Vesecké by to byl nějaký apel. Nicméně tu personální pravomoc, a to jste řekl po mně také, má ministr spravedlnosti. No a vláda má mandát odvozený odkud, pane Veselovský? Od Poslanecké sněmovny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když bych odcitoval a vzal si na pomoc vyjádření ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, člena ODS, který dnes také řekl: "Je nepřijatelné, aby sněmovna svým jednáním zasahovala do neukončené trestní kauzy, pokud překročíme rubikon a začneme na půdě Poslanecké sněmovny řešit konkrétní právní kauzy, které nebyly pravomocně rozhodnuty, tak otevíráme Pandořinu skříňku, která může být pro český justiční systém opravdu velkým nebezpečím," tolik Jiří Pospíšil z dnešního zasedání Poslanecké sněmovny. Vy s ním nesouhlasíte?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Nesouhlasím a já řeknu proč. Znovu opakuji, my jsme se nechtěli zabývat podstatou civilního sporu, kde podstatou toho sporu a vynesení rozsudku se má týkat tomu, zda se někdo někomu omluví nebo neomluví. Pro nás je alarmující obsah výpovědi svědků a já znovu připomínám, že těmi svědky jsou špičkoví reprezentanti státního zastupitelství. Já jsem přesvědčen o tom, že ty informace jsou velmi alarmující a pokud pan premiér řekl, že všechno je v pořádku a nebude se ničím dál zabývat, pokud tu věc neřeší vláda, no, tak pak je na řadě Poslanecká sněmovna. Já v tom nevím nic nelogického.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nestačí vám, pane předsedo Hašku, že bylo spuštěno kárné řízení ve věci případného pochybení nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
No, ono se těch schůzek účastnilo samozřejmě více lidí podle těch výpovědí, ale tady platí, že prostě jde o systém fungování státního zastupitelství. Víte, že v loňském roce jsme všichni zažili horké léto kolem skončení trestní kauzy vicepremiéra Čunka. No a z toho důvodu si myslím, že ta odpovědnost leží především na paní nejvyšší státní zástupkyni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak v tom případě opakuji svoji otázku. Nestačí, že bylo spuštěno kárné řízení?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Jedna věc je kárné řízení, a to probíhá. Myslím si, že nejenom ve vztahu, jak říkáte vy, u Nejvyššího státního zastupitelství. Probíhá také kárné řízení na Nejvyšším soudě, protože dalším z účastníků těch velmi zvláštních schůzek byl místopředseda Nejvyššího soudu pan Kučera. Nicméně nešlo o to, aby sněmovna přece určovala, jak má dopadnout kárné řízení. Na základě těch dosud známých okolností a faktů jsme chtěli debatovat o tom, jaký má být další přístup vlády v této věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak já se zeptám ještě jinak. Pokud přistoupíte teď na mojí řekněme představu či fabulaci, že by ta situace byla otočená, že by Česká sociální demokracie byla ve vládě a dostala se teď do podobné situace v jaké je ve vztahu k onomu soudnímu sporu Marie Benešové versus špičky české justice, dostala by se do podobného stavu jako koaliční vláda. Jak byste jednali?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já pevně věřím, že až se sociální demokracie dostane do vlády a doufám, že to nebude trvat dlouho, takže nebude muset především řešit žádný takovýto problém. Když už bych přistoupil na vaši fabulaci, pane Veselovský, že by se objevily nějaké závažné informace týkající se například státního zastupitelství, tak v takovém případě si myslím, že by vláda měla konat, konat aktivně, mít samozřejmě informace, ale já osobně bych to viděl na vyvozování personální odpovědnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A znovu se vrátím ke kárnému řízení, protože to je, a vy to jako právník víte, standardní prostředek v případě nějakých pochybností o kvalitě práce a případném pochybení například státních zástupců či soudců, tak kárné řízení v případě Nejvyššího soudu, anebo Nejvyššího státního zastupitelství vám nestačí? Vy nevěříte v jeho výsledek?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
U Nejvyššího soudu o tom vůbec nehovořím, protože vláda nemá co hovořit do personálního obsazení Nejvyššího soudu, to ať rozlišíme dost důkladně tyhle dvě věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pane předsedo, já nespojuji vládu s kárným řízením. Ptám se, jestli vám kárné řízení, které bude, a už zkoumá případná pochybení na Nejvyšším státním zastupitelství, jestli vám nestačí jako prostředek, jako instrument?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Jde taky o nějakou sebereflexi. Já myslím, že jde o sebereflexi toho, jestli paní nejvyšší státní zástupkyně si je tak jistá a je, jak se říká lidově, pevná v kramflecích, že k žádným pochybením nedošlo, že všechno dopadne dobře, bude hájit svoji pravdu. Mám na to samozřejmě logicky názor. Je otázkou, do jaké míry budou ty záležitosti, které jsou dnes předmětem veřejné debaty, uhajitelné, anebo kdy si případně vyhodnotí paní Vesecká, že už pohár trpělivosti přetekl a sama třeba učiní nějaký personální krok. Já jí ho nechci podsouvat, to je její vlastní rozhodnutí, nicméně politickou odpovědnost za fungování ministerstva spravedlnosti, tedy i státního zastupitelství má ministra spravedlnosti a až ten vyhodnotí, že už je to věc poškozující a destruující systém práce státního zastupitelství, tak zřejmě předloží nějaký návrh do vlády. Aspoň takto si myslím, že by to standardně mělo fungovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale jinak řečeno, abychom toto téma spolu, pane předsedo Hašku, ukončili. Z vašeho pohledu nebo z pohledu české sociální demokracie by ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil měl Renátu Veseckou odvolat?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Myslím si, že by měl dát takový návrh vládě. Kompetenčně je to tak, že o tom rozhoduje celá vláda ve sboru hlasováním, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda sociálnědemokratického poslaneckého klubu Michal Hašek. Ještě zpátky do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dále na, řekněme již standardní schůzi Poslanecké sněmovny se také debatovalo o vyrovnání s církvemi, o majetkovém vyrovnání s církvemi, byla zřízena ona, třemi poslanci ODS žádaná sněmovní komise, která bude řešit právě majetkové vyrovnání se s církvemi. K čemu přesně jste došli, pane poslanče?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak já musím říct, že opět v této věci dnes koalice opustila systém nějakého válcování a nahradila tu takzvanou vládní komisi, která vyjednala s církvemi veřejnosti známou představu o majetkovém vyrovnání ve výši zhruba 81 miliard korun rozprostřenou do šedesáti let. Nyní jsme tedy došli k všeobecné dohodě, že tak vážnou otázku, jako je řešení majetkových vztahů státu a církve, by měla řešit celá politická reprezentace, tedy i vláda a opozice, protože každá opozice se jednou stává vládou a každá vláda se jednou stane opozicí. Ustavila se komise na formátu všech parlamentních poslaneckých klubů a ta má za úkol do konce letošního roku jednak posoudit a přezkoumat ten vládní návrh, čili i z něho se bude vycházet a jednak navrhnout takové řešení, které podle možnosti bude znamenat většinový konsensuální kompromis v Poslanecké sněmovně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte si, že tento krok je možno brát jako faktické ustoupení vůbec od myšlenky, že by ještě v tomto volebním období mohlo dojít k vyrovnání se s církvemi?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já doufám, že to znamená jen faktické ustoupení a uznání toho, že v takhle závažné záležitosti se nedá válcovat většinou jednoho hlasu opozice. To je první poznání. Druhé poznání, chci říct, že je docela kuriózní, že v tomto případě vznikla sněmovní komise, kde se respektuje výsledek voleb z roku 2006. Ona má sudý počet členů dvanáct a koalice i opozice je tam zastoupena půl na půl. A já pevně věřím, že ani v té komisi nebude docházet k tomu, aby se tam hlasovalo blokově šest proti šesti, ale skutečně půjdeme po podstatě věci a budeme hledat takové kroky, které najdou většinovou podporu z hlediska majetkového vyrovnání. Ptáteli se, jestli ještě do konce volebního období, to znamená, že by mohl být na světě nějaký zákon, já se budu snažit o to, pokud třeba i já budu navržen za jednoho z členů té komise například za sociální demokracii, abysme se k takovémuto řešení dopracovali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslím, že oba víme a nakonec i posluchači Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že téma dohody mezi církvemi a státem je dlouhé, že ty dohody o finanční částce a o majetkovém vyrovnání byly velice komplikované a podle slov vládní koalice i tento kompromis, který oni nabídli, byl velice těžce dohodnutý. Je vůbec možné teď na půdě té dvanáctičlenné komise se rozhodnout o něčem jiném a pak to církvím předložit jako danou věc?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak podívejte, já myslím, že tady máme i z historie některé další modely, které byly těsně před tím, než by byly dohodnuty. Uznávám, že nikdy nedošli tak daleko, že by byl sepsán zákon a předložen do sněmovny. Připomenu třeba Pavla Dostála, ministra kultury, a jeho známý návrh, který spočíval v tom, že po dobu padesáti let by se církvím vyplatila miliarda korun. Také to bylo tehdy předběžně akceptováno. Najednou jsme se dostali během tří let na částku 81 miliard korun a my chceme docela podrobně rozklíčovat v té komisi mimo jiné i to, co se skrývá skutečně reálně za těmi 81 miliardami majetkového vypořádání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, když už jste zmínil onen návrh, který tedy nedospěl do paragrafované podoby ten návrh za ministra kultury Dostála, to je zhruba představa, se kterou půjdou do komise sociální demokraté?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já bych řekl, že komise by napřed měla soustředit všechny materiály z té polistopadové éry. Měli bychom především požádat o to, abysme věděli, za jaký majetek chce církev od státu nějaké majetkové odškodnění a verifikovat za stát, co uznáváme za skutečně reálné nároky, které se pak samozřejmě zákonným způsobem ocení a budeme se bavit o způsobu, jak pak dojde k nějakému vypořádání. Část bude vypořádání zřejmě finanční, u nějaké menší části to může být vypořádání formou naturální restituce, tedy vrácení například budov nebo souvisejících pozemků, ale já nechci předjímat, jaká bude většinová vůle v takto ustavené komisi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A poslední otázka k té komisi, která se bude zaobírat majetkovým vyrovnáním s církvemi. Má nějaké časové omezení ta komise?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Ano, v tuto chvíli by měla dát nějakou základní informaci Poslanecké sněmovně, podle toho mandátu dnes odhlasovaného, do konce letošního roku. Čili hovoříme o šestiměsíční práci, kde já předpokládám, že skutečně půjde především o určitou revizi těch podkladů k nyní učiněné vládní dohodě a k tomu návrhu, který tady leží jako vládní návrh zákona.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, ještě vylučujete, že by nakonec komise došla k tomu, že tento vládní návrh zákona je v podstatě ideální a že je prostě potřeba do sněmovny opravdu vzít do prvního čtení a nechat ho projít tím legislativním procesem?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Pane Veselovský, ta komise bude první místo, kde nám snad někdo reálně ukáže nějaké podklady. Zatím po tom sociální demokracie volá marně tři měsíce, ale bohužel jsme žádné neviděli. Čili až uvidíme ty reálné podklady nejenom jeden list A4, který měl znamenat výplatu 81 miliard korun z vašich, mých i daní posluchačů dnešního pořadu, tak pak budu schopen říct, jestli ten vládní návrh má šanci obstát nebo ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a také jejich hosta, předsedu sociálnědemokratického poslaneckého klubu Michala Haška. A ještě jednou, tedy už do třetice v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu se podíváme do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vládní koalici se dnes podařilo prosadit změnu počtu členů ve sněmovních výborech. Jaká ta změna je, pane předsedo Hašku?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak především musím říct, že koalice to prohlasovala silou jednoho hlasu. Ze 199 přítomných poslanců 100 bylo pro a 99, pokud se nepletu, bylo proti. Čili nejtěsnější možnou většinou koalice podle našeho názoru de facto vygumovala reálný volební výsledek z léta 2006. A my to považujeme za špatnou zprávu po občany, protože to znamená, že vlastně, když tady je nějaká většina, tak se nedívá doleva, doprava a v podstatě prohlasuje si v zásadě téměř všechno. Já si myslím, že by nemělo platit jenom panství většiny, ale také panství práva a respektu nějakých ústavních zásad. Konkrétně to tedy znamená, že dnes koalice ve všech výborech Poslanecké sněmovny změnila počet členů ze sudého na lichý, a to navýšením o jednoho. A teď samozřejmě bude debata, jak koalice prosadí faktické doplnění těch výborů svými zástupci. Pro nás to je zástupný problém. Podle mě pan Topolánek si chtěl prostě jenom otestovat, jestli tady ještě pořád má nějakou většinu, což dneska jedním hlasem se mu podařilo. Je otázka, jak dlouho ten hlas bude držet. Druhá věc, myslím si, že to je zastírací manévr, protože koalice se ve skutečnosti dostala do hluboké krize a úřady těch takzvaných reformních zákonů, které považuje sám premiér Topolánek za klíčové, dneska prostě nemá hlasy. Tak se vypustila kouřová clona s názvem změna počtu členů sněmovních orgánů, no a vytvořila se umělá většina, která, když ti poslanci koalice budou chodit včas do práce a budou chodit do výborů, tak bude znamenat možná o něco pohodlnější procházení vládních návrhů ve sněmovně, ale nějaký reálný a praktický význam si myslím, že to z pohledu občana mít nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jedním z následků té, jak vy říkáte, pane předsedo, kouřové clony je také odmítnutí párování ze strany opozice. Budete to držet i nadále?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak odmítnutí párování byla také reakce na to, že kromě změny volební geometrie a ty karty rozdali voliči před dvěma lety, když ten poměr hlasů na začátku byl skutečně sto na sto, tak také znamenal to, že původně se všechny ty dohody dělaly v pěti, za pět poslaneckých klubů. Teď se dohodly jenom tři reprezentující vládní koalici a bez jakéhokoliv avíza prostě navrhli tenhle bod na program jednání. V původní verzi dokonce, pane Veselovský, tak, že lichého počtu chtěli dosáhnout snížením počtu členů výboru o jeden.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To myslím naši posluchači vědí. Já se spíš ptám na to, jak dlouho budete držet to, že nebudete párovat koaliční poslance?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
No, já si myslím, že od toho principu jen tak neustoupíme. Jestli tady dneska platí to, že koalice má nějakou podle nich většinu sto, možná až sto dvou hlasů proti devadesáti sedmi nebo devadesáti osmi hlasům opozice, tak prakticky zatím my nevidíme důvod, proč obnovovat párování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vidíte...

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Koalice nás tady válcuje a samozřejmě slušnost neznamená slabost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste schopni to dotáhnout i do, řekněme, června roku 2010 nepárovat?

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Tak rozdělme dvě věci. Pokud jste se mě ptal, tak samozřejmě hovoříme teď o následujících dnech, týdnech, možná měsících, zda tohle bude trvalou praxí až do konce volebního období, to vám v tuhle chvilku ani já jako Michal Hašek nedokážu říct. Myslím si, že praktický život může přinést některé situace, kdy prostě budeme ad hoc jednat. Já si umím představit, že u člověka, který bude například vážně nemocen, který bude mít nějaký akutní zdravotní problém, tak to musí převážit nad politickým soubojem a někdy tvrdým a razantním politickým soubojem prostě také to, že v první řadě se k sobě musíme chovat jako lidé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Mým hostem ze sněmovního studia Českého rozhlasu byl předseda sociálnědemokratického poslaneckého klubu Michal Hašek. Pane Hašku, děkuji za váš čas a na shledanou.

Michal HAŠEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD:
Já děkuji za pozvání a přeji všem nádherný víkend.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Přeji i vám příjemný večer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio