Rozhovor s předsedou ČMKOS Milanem Štěchem

13. březen 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu pořadu O kom se mluví přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů senátor Milan Štěch. Vítejte.Pane senátore a předsedo, nejprve k tomu, co se stalo. Jakkoli vím, že je to plně v kompetenci premiéra, co říkáte tomu, že ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok bude odvolán ze své funkce?

Host (Milan Štěch): Tak lidsky je mi to drobet líto, protože pan Rusnok a já si dovolím říci Jirka Rusnok je můj dlouholetý bývalý spolupracovník a mohu říci i kamarád. Ale v politice platí to, že nevíte dne ani hodiny a víme, že některé postoje pana Rusnoka kolem volby prezidenta vybočovaly z tý strategie sociální demokracie.

Moderátor (Jan Pokorný): Teď narážíte na to, že Jiří Rusnok byl jedním z těch, kteří nepodepsali nominaci Jana Sokola na společného kandidáta koalice na prezidenta?

Host (Milan Štěch): Ano, ano. Takže je dost možný, že to mělo taky nějaký dopad na toto rozhodnutí.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže to nebylo tím, že by Jiří Rusnok byl dobrý nebo špatný ministr?

Host (Milan Štěch): Já si myslim, že určitě nebyl podle mého názoru špatný, že to je, jsou to politické, politické záležitosti. Že to nejsou prostě odborné. Je to jenom ale můj názor.

Moderátor (Jan Pokorný): Pojďme k zítřku. Zítra se odboráři mají připojit k celoevropskému odborovému nesouhlasu s vojenským řešením iráckého konfliktu bez mandátu Organizace spojených národů. Co říkáte, pane předsedo Českomoravské konfederace odborových svazů, argumentu, že tohle odborům až tak nepřísluší?

Host (Milan Štěch): No já si myslím, že to odborům také přísluší. Protože pokud k té válce dojde, tak ty dopady budou i na ty typicky odborové záležitosti. Ono už dneska ta atmosféra přípravy války má negativní dopady na ekonomiku, na zaměstnanost, vázne obchod. A pokud by k válce došlo a my nevíme nikdo, jaké důsledky, jaký průběh ta válka bude mít, tak se domnívám, že je potřeba k tomu zaujmout postoj. A naši kolegové v Evropě zaujali postoj zcela zásadní a my jsme členy EOK a chceme vstoupit do Evropské unie jako odbory. I se k tomu hlásíme, že je dobře, aby Česká republika se stala členem Evropské unie, takže je potřeba, abychom i tyto postoje uměli do určité míry, pokud je to možný, přiblížit těm postojům, které jsou třeba prezentovány...

Moderátor (Jan Pokorný): Je pro vás tím větším motivem to, že iniciativa vychází jaksi od celoevropských odborů a nebo opravdu sdílíte pochybnosti, že by třeba Spojené státy a Velká Británie například měly zaútočit bez mandátu OSN?

Host (Milan Štěch): Já mohu předložit svůj postoj. Já jsem před zhruba měsícem, když se v Senátu projednávala, projednávalo stanovisko České republiky, tak jsem se zdržel hlasování, nepodpořil jsem vládní návrh. A myslím si, že je to zcela jasné stanovisko. Já jsem osobně ztotožněn s tím stanoviskem Evropské odborové konfederace a je to převažující názor, drtivý názor většiny naší rady, Rady českomoravské konfederace odborových svazů. Takže nejenom že, protože evropští odboráři, ale ty naše důvody a my se k tomu samozřejmě také přidáváme.

Moderátor (Jan Pokorný): Podle deníku Právo ubezpečujete, že vaše chystaná akce není přímo v rozporu s vládou a parlamentem. Řekněme, že přímo ne, ale nepřímo?

Host (Milan Štěch): Tak já jsem takle se Právu přímo nevyjádřil, ale oni to tak napsali. Já si myslim, že nejsme přímo ve střetu s vládou a s parlamentem, protože i usnesení, které bylo přijato v Poslanecké sněmovně se odvolává nebo počítá s tím, že bude přijata nová rezoluce, která by jasně řekla, že Irák neplní dosavadní rezoluce a že není možný ho jinak odzbrojit, než použít tím použitím síly. A k takové rezoluci nedošlo, ani se domnívám osobně, že pro ni nejsou důvody a nelíbí se nám i ta agitace, která je prováděna, aby Rada bezpečnosti vyjádřila souhlas. A myslim si, že teďkon je zrovna ta doba, kdy je potřeba se k tomu vyjádřit.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaký může mít ten chystaný protest formy?

Host (Milan Štěch): Ty formy budou velice obezřetné. My v každém případě uděláme maximum pro to, aby nedošlo k jakýmkoli dopadům do ekonomiky firem. To znamená, že jednotlivé odborové organizace po jednání, dohodě se zaměstnavateli zvolí vhodnou formu. Tam, kde to bude možný, tak tam na chvilku přeruší práci, tam, kde to nebude vhodný, tak to bude formou podpůrného prohlášení. Také k zaujetí stanoviska mohu říci, že již od včerejšího dne přichází poměrně velké množství podporujících stanovisek ze základních organizací, protože se shodou okolností konají konference a členské schůze v některých významných odborových organizacích a ty k tomu zaujímají stanoviska.

Moderátor (Jan Pokorný): Také podle předsedy svazu Kovo Jana Uhlíře není situace v České republice zralá třeba na obdobná vystoupení, jaká připravují italské odbory. Očekává proto většinou písemná vyjádření odborářů. Pokud se pracovníci některých firem rozhodnou přerušit práci, měli by se dohodnout se zaměstnavateli? To je i váš názor?

Host (Milan Štěch): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Co když jim to zaměstnavatel neumožní?

Host (Milan Štěch): Tak já si myslim, že kvůli tomu nebude docházet ke střetu, že se dyžtak zvolí ta mírnější forma, to znamená ten písemný, písemný protest. Protože naším cílem není poškodit nějak zaměstnavatele, ba naopak. Myslíme si, že i zájmem zaměstnavatelů je, aby to napětí skončilo, aby se válka prostě nekonala. Protože podnikatelé pro svoje podnikání potřebují klidné prostředí a to v současné době ve světě není.

Moderátor (Jan Pokorný): Odbory zřejmě sdružují lidi, řekněme, od výrazně protiválečných názorů až po ty, kteří si myslí, že něco jako preventivní úder na Husajnův režim má své opodstatnění. Co když třeba tito odmítnou přerušit práci nebo podepsat petici?

Host (Milan Štěch): No dyť my nikoho nenutíme, to je jenom výzva. A odbory jsou sledované tvrdě vysoce demokratické a nikdy se nestalo, že kdo má jiný názor, by byl nějak nucen, aby ho, aby ho měnil. Tam, kde je možný názor sjednotit, sjednotíme. Tam, kde není, každý si podrží svůj názor. Domnívám se, že v odborech je ještě o něco větší přesvědčení, že ta válka je špatná, než je obecné veřejné mínění.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte informace o tom, jak na té celoevropské úrovni, jakou intenzitu budou mít ty protesty?

Host (Milan Štěch): Máme tady již některá vyjádření, zejména italské odborové centrály, španělské, francouzské, ale i dánské LO. Budou mít poměrně masivní přerušení práce těch patnáct minut. Je potřeba říci, že některé centrály evropské navrhovaly celodenní protest, nakonec Evropská odborová konfederace vědoma si i určitých hospodářských obtíží šla na tu variantu skutečně jenom symbolického protestu. Protože se domníváme, že naším zájmem musí být, aby už takto oslabené hospodářství evropské nedostalo další, další zásah. Ale jde o to sdělit ten veřejný názor, sdělit názor této instituce, že považujeme připravovanou válku za válku, která není v tuto dobu na místě. Že je potřeba mírovými prostředky tak, jak se pokračuje doposud Husajna, Irák odzbrojit a mít určitou trpělivost. Protože těch nebezpečí, které ve světě jsou, je daleko více a jsou podle mého názoru, podle našeho názoru, větší v jinejch zemích než je v současné době v Iráku. Irák je pod největší mezinárodní kontrolou, jakou si můžeme v současné době představit a jsou země, kde ta situace je daleko vážnější a tam takový tlak se nevyvíjí.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste jako odborový šéf natolik zasvěcen do toho dění kolem Iráku, že nemáte důvěru řekněme v přesvědčení Spojených států, ale zdá se i Velké Británie, že je nutné proti režimu Saddáma Husajna zasáhnout i bez mandátu OSN?

Host (Milan Štěch): Já si o Husajnovi žádné, žádné iluze nedělám, je to diktátor a bohužel těchto diktátorů po této planetě chodí ještě několik minimálně desítek. A samozřejmě, že je potřeba, aby se svět těchto diktátorů co nejvíce zbavil, ale musí to být záležitostí především občanů té dané země. A není možný k tomu použít porušování mezinárodních konvencí, není možný rozpoutat konflikt, který nevíme, kde budou jeho hranice. A je potřeba dát takové ty ekonomické a politické zájmy stranou a mít na mysli, řekl bych životy lidí a i životní úroveň jejich.

Moderátor (Jan Pokorný): Průběh té akce, která se chystá na zítřek ať už bude mít podobu písemnou a nebo chvilkového přerušení práce, garantuje tedy vaše odborová centrála?

Host (Milan Štěch): Naše odborová centrála spolu s těmi třiceti čtyřmi odborovými svazy, které jsou členy naší konfederace. Uděláme všechno pro to, aby nedošlo k žádným vážnějším problémům, aby nebyly dopady toho hospodářství, té ekonomiky. Věřím, že tomu tak bude.

Moderátor (Jan Pokorný): Já totiž jsem četl, že předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a poslanec za KSČM Karel Vymnětal řekl Halo novinám cituji. Jsem rád, že další odboráři reagují na moji výzvu, kterou jsem přednesl před měsícem v Ostravě jako předseda zmíněného odborového sdružení. Vyzval jsem tehdy všechny odboráře, pokračuji v citátu, ať jsou organizováni v kterékoli odborové centrále, aby pozvedli svůj hlas a postavili se proti válce kdekoli na světě a proti každému, kdo řinčí zbraněmi, proti napadání iráckého lidu ze strany Spojených států a jejich satelitů. Uvedl Karel Vymnětal pro Halo noviny. Vyslyše-li jste tedy hlas komunistického poslance?

Host (Milan Štěch): Já jsem se pousmál, já jsem to ráno čet v monitoringu. Teprve Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska prakticky nevím, kde působí, vím, že se prezentuje ústy pana poslance Vymnětala, ale neviděl jsem ani jednou podepsanou kolektivní smlouvu, kterou by sjednali v podniku či v úrovni odvětví. A to je výsledek odborářské práce mimo jiné. A o nějaké jeho výzvě jsem slyšel nebo jsem viděl na papíře dneska poprvé, takže nechci ho vůbec podceňovat, ale jeho, jeho výzvu neznám a ani z nejmenšího, ani z tisíciny promile neovlivňovala náš, náš postoj. Jinak ale, když má někdo schopný názor, jako máme my, tak mu nezáleží na tom, jakého je vyznání, jakého je politického názoru a lidé mají právo své názory reprezentovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy se tedy také stavíte proti válce kdekoli na světě a proti každému, kdo řinčí zbraněmi, jak říkal Karel Vymnětal?

Host (Milan Štěch): Já se stavím proti válce, která se domnívám, že je nespravedlivá. Samozřejmě můžou bejt války, které jsou vedeny na ochranu základních životních potřeb, jistot, životních, základních životních hodnot a takové války bohužel lidstvo asi musí ještě absolvovat. Ale zdá se mi, že válka, která se připravuje v Iráku, tyto kritéria nesplňuje.

Moderátor (Jan Pokorný): Mně spíš jde o tu terminologii řinčení zbraněmi nebo napadání iráckého lidu ze strany Spojených států a jejich satelitů? Jaký je váš slovník?

Host (Milan Štěch): Já bych si přál, aby zbraně... Ne to není můj slovník. Já bych si přál, aby zbraně mít, mít nemusely. Ale pokud bude existovat diktatura, pokud bude existovat zneužívání moci, pokud bude existovat projev jakéhokoli kolonialismu, tak si myslím, že zbraně budou muset ještě dlouho na tomto světě být. Ale de vo to používat je jenom v nezbytně nutné míře. A také ta veřejnost musí být přesvědčená, že je to oprávněné použití síly. Podívejme se na nejenom na naše české, ale i světové veřejné mínění a to není možný nějak opomíjet.

Moderátor (Jan Pokorný): Znáte, pane předsedo, postoj amerických odborů k případnému útoku na Irák?

Host (Milan Štěch): Pane redaktore, znám postoj amerických odborů a mám tady společné prohlášení největší americké centrály odborové a anglické odborové centrály z konce ledna letošního roku. A mohu vás ubezpečit, že je v naprostým souladu s právě těmi kroky, které činíme my. Ty američtí a britští odboráři se domnívají, že nebyly využity veškeré možnosti, aby Saddám Husajn byl odzbrojen mírovými prostředky. A že tyto jednání a kontroly v Iráku mají nadále pokračovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Svým způsobem má ta vaše na zítřek chystaná akce ale politický podtext? Je to tak?

Host (Milan Štěch): Tak helejte se, je nesmysl říkat, že odbory jsou apolitické. Odbory musí být ve své činnosti nadstranické. Ale to, co děláme je správné, podmínky pro lidi námezdní práce to je politika. A tato řekněme válečná politika, ke které dochází, ta má své přímé dopady do té naší každodenní práce. A je lepší předcházet vzniku problémů, než potom řešit důsledky a to je taky motto naší iniciativy.

Moderátor (Jan Pokorný): Ptám se tedy ještě, jestli je to v důsledku tlak na národní vlády, na Radu bezpečnosti, na americkou vládu?

Host (Milan Štěch): Tak je to samozřejmě, je to určitá forma tlaku a je to tlak na všechny lidi, který mají rozhodovací pravomoce ať jsou ve Spojených státech, v Radě bezpečnosti nebo v Evropské unii, aby zvažovali názory veřejnosti. A v západní Evropě je velice vážně brán v potaz názor občanského, občanského spektra, je to občanská společnost a lidé v občanské společnosti se mají prostřednictvím svých sdružení vyjadřovat. A já si myslím, že toto my činíme.

Moderátor (Jan Pokorný): Konzultovali jste třeba tu na zítřek chystanou akci s vládou České republiky?

Host (Milan Štěch): Ne, ne. To mohu říci, ale okamžitě jsme informovali písemně pana ministra zahraničních věcí a následující den na jednání předsednictva tripartity jsme informovali naše sociální partnery i vládu. Ale myslíme si, že to není protest, který by byl vedení proti vládě nebo proti zaměstnavatelům, proto není potřeba stavět nějaké konkrétní požadavky. Je to prostě projev, určitej manifestační projev solidarity s lidmi, kteří se domnívají, že mír má mít přednost.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů senátor Milan Štěch. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Milan Štěch): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví, hostem byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů senátor Milan Štěch. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla, na nichž čekáme šest ne šest, to je formulace z Radiofóra, na nichž očekáváme vaše telefonické názory na to, co jste slyšeli. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady posluchačka z Karlových Varů.

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se prosím.

Telefonický názor: Hájková.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Hájková.

Telefonický názor: Pane Pokorný, já si myslim, že to, co tam předved pan Štěch, že teda nemá vobdoby. Protože říkat, že by šlo o válku nespravedlivou, jak on si může todle to všechno dovolit tvrdit. Nebo tvrdit, že si to maj tam lidi vyřešit sami. Jak jsme si to my mohli vyřešit sami tady, když na nás vlítli Rusáci? Byli jsme akorát bezmocný, zatínali jsme zuby, když nám tu jezdili po republice ruský tanky a střílelo se do našich lidí. Zkrotli jsme a vlastně jak dlouho to trvalo? Jak se pan Štěch vůbec odvažuje mluvit do něčeho, do čeho, čemu vůbec nerozumí? Já nejsem pro válku jo, já vím, že válka není dobrá. Ale v tomhle případě, jak může pan Štěch vědět, jestli tisíce a tisíce lidí tam v tom Iráku tedleten zásah konečně nepřivítají jo. Takže to...

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Paní Hájková, dejme prostor dalším posluchačům.

Telefonický názor: Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den. Máte slovo.

Telefonický názor: Dobrý den. Sýkora, jižní Morava.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Sýkoro.

Telefonický názor: Prosim vás, já bych chtěl jenom říct, že velice fandím takovým lidem jako je pan senátor. A myslím si, že nejenom on a odborové svazy, ale celý svět by se měl postavit a zavčas Američany zastavit. To, co předvádí si myslím je terorismus nejhrubšího zrna, co dělají a kde se zastaví příště? Nemá, jestliže to bude válka bez schválení OSN, kde se zastaví, kdo je zastaví, jakým způsobem? Opravdu nevím, kdo jim dal právo, aby se pasovali na policii celého světa. Na to nemá nikdo na světě právo a je to další a největší terorismus. To je můj názor. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: No halo. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Ano, prosim? Můžu mluvit?

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete samozřejmě.

Telefonický názor: Já, já bych chtěla říci toto...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete říct, jak se jmenujete?

Telefonický názor: Já souhlasím s panem Štechem, má na to plné právo.

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete říct své jméno?

Telefonický názor: A ten, ta paní druhá, jak volala, nevím jak je možné, že vůbec si, si představuje a myslí. Že jako lidé si tam můžou zařídit nebo, nebo... Já věřím tomu, že ti chudáci... Ano vzala bych skutečně to, že jako já jsem Češka, tak oni jsou Arabové, tak jak se můžou bránit? Je to Saddám Husajn, je to jediný člověk a kvůli němu dělat válku, no to je naprosto bezcitný. Nemá význam vo tom dále mluvit. Já vám děkuju za pozornost.

Moderátor (Jan Pokorný): Nemáte zač. Hezký den. Další telefonát.

Telefonický názor: Kubrt, Karlovy Vary. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Kubrte.

Telefonický názor: Chtěl jsem se jenom vyjádřit k tomu, co řekl pan Štěch, že je to záležitost obyvatel Iráku, aby si odstranili vlastního diktátora. Myslim si, že dějiny, jak už řekla i první posluchačka, několikrát ukázaly, že pokud ten diktátor je, když to tak řeknu v uvozovkách, geniální, že perfektně ovládá vojenskou moc, tak ten národ není schopen ho odstranit. Viz třeba Severní Korea, kde to dojde třeba i do fáze hladomoru. Ten národ prostě není schopen a tu vojenskou pomoc vlastně, když to tak řeknu v uvozovkách, pomoc ne válku, by i přivítal. Takže s panem Štěchem v tomhle tom nesouhlasí. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Pan Kohout, Ostrava.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Kohout.

Telefonický názor: Já bych vám chtěl jenom říct, že jak mluvili o tom odvolání Rusnoka, tak pan Špidla jenom potvrdil to, že je zbabělec. Protože on nikdy neřekl, že Zemana nevolil, před tím pana Havla řekl, že nevolil. A teď mu pan Rusnok otevřeně řekl, že ho volit nebude, tak ho za to vyhodí. A co se týče války v Iráku jako. Včera to napsal Petr Úl jasně, demokratickej svět nedoceňuje toho, že Amerika má v čele člověka mdlýho rozumu jako. Ten jako o tej válce je totiž rozhodnuto už podle těch příprav a všeho, jak oni se chovají už dávno. A teď dávají miliardy dolarů těm chudákům, který tam kdysi terorizovali v Africe jako, aby jim to tam odhlasovali jako. Žádnej normální člověk nemůže tvrdit, že si to ti lidé přejí. Ti lidé, kteří tam byli, tak říkají, že Iráčani tam žádný Američany nechcou. A zabít milion nebo půl milionu lidí, kvůli pár litrům ropy, je svinstvo. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Předposlední telefonát. Halo?

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Suchánek, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Suchánku.

Telefonický názor: Pane, pane Pokorný, víte já jsem šokován, že naši pracující zase podepisují mírové rezoluce. Já jsem myslel, že už se toho nikdy nedožiju. Tady se vrací časy ROH, socialismu a komunismu, tak ať žije RVHP. Pardon Evropská unie.

Moderátor (Jan Pokorný): A poslední telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. K tý válce je to strašně těžký...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte můžete se nám představit jako většina?

Telefonický názor: Dubský. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Dubský.

Telefonický názor: Ale vopravdu ty lidi si tam těžko pomůžou sami. A na druhou stranu zase chápu pana Štěcha, že my tam máme svý zájmy. Potřebujem tam vyvážet naše zboží, takže odboráři válčit nechtějí. Co se týče pana ministra Rusnoka, chtěl bych se zeptat, kolikrát byl v Číně, v Koreji, kde jezdil po světě, kde sháněl zakázky pro naše výrobce, který nemůžou vyvážet do Německa? Neudělal nic, seděl na svý židli. Dobře, že ho pan Špidla vyhodil. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Jiří Rusnok nebyl hostem tohoto pořadu. Takže teď už vlastně žádný telefonát nebude následovat, tím pádem nemusím říkat, aby se většina telefonických ohlasů věnovala tomu, o čem jsme se bavili s Milanem Štěchem. Tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu