Rozhovor s poslankyní SZ V. Jakoubkovou o dnešním rozsudku týkajícího se výroku M. Benešové, včera nepodpořených zákonech, nepublikovaných pokynech Ministerstva zdravotnictví k přípravě nemocnic na privatizaci bez názoru PS i situaci ve vládní koalici

Vládní koalice s v průběhu minulých týdnů a zejména během tohoto týdne dostala do stavu, který by pesimista mohl nazvat, rozkladem. Předsedovi vlády Mirku Topolánkovi se nedaří udržet pohromadě své koaliční stádo poslanců. Kromě tří občanských demokratů z Tlustého platformy opět rebeluje Ludvík Hovorka a včera se nečekaně na stranu odpůrců koaličních návrhů přidaly i dvě poslankyně za Stranu zelených. Mám tedy otázku, nastává soumrak vládní koalice? Bude vůbec prosazovat své klíčové normy nebo se stane jen servisním sdružením vedoucí stát k předčasným či řádným volbám? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět v příštích dvaceti minutách. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Do studia v Poslanecké sněmovně zdravím poslankyni za Stranu zelených Věru Jakubkovou. Dobrý podvečer paní poslankyně.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Dobrý den, děkuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já si myslím, že by bylo obtížné nezačít aktuální věcí. A to je rozsudkem, který dnes vynesl soudce Vojtěch Cepl mladší v té věci, která se týká výroků bývalé nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové o údajné justiční mafii. Předpokládám, že víte o tom, jak ten rozsudek zněl?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Ano, vím. Já jsem to zaslechla ráno v televizi, když byl ještě přímí přenos. A byla jsem příjemně překvapená.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Příjemně překvapená?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Ano, protože myslím si, že to dopadlo tak, jak to vlastně veřejnost, ale i my, jak jsme vnímali, že tam byl určitý politický tlak a jsem ráda, že to zaznělo, že že je to pravda, že je to tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdybych, protože odůvodnění toho rozsudku má třicet osm stran, to tady těžko budeme moci číst, ale kdybych opravdu velice jaksi ořezal to odůvodnění, tak výsledkem toho dnešního rozsudku, který samozřejmě není finální, je zdůvodnění toho, jak se špičky české justice pokusily zmanipuloval kauzu Jiřího Čunka. Vy, paní poslankyně Jakubková, říkáte, že jste spokojena či potěšena. Na druhou stranu jste z koaliční strany, která společně se stranou KDUČSL je ve vládní koalici. Tak jste potěšena i z toho, že jste s touto stranou, kterou Jiří Čunek vede, v koalici?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, já od začátku říkám, že to řešení, které se týkalo Jiřího Čunka bylo nešťastné, že bylo třeba dojít k soudu a pak respektovat výrok soudu. Takže, já myslím, pokud se došlo k tomu, že někde nastala chyba, tak je třeba teď se tou chybou zabývat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak vy to nazýváte chybou. Na druhou stranu, pokud se opravdu ve všech instancích soudních myslitelných, které máme k dispozici ukáže, že tady funguje cosi, co je možno nazvat justiční mafii, tak proto je možná chyba jen slabý eufemizmus. Co by se s tím v tu chvíli mělo dělat?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, já teď nedokážu přesně říct, co by se s tím mělo dělat. Předpokládám, že to bude mít na svém programu vláda a počkám na to vlastně s jakým řešením přijde. A pokud to řešení se bude zdát nedostatečným, tak si myslím, že by toto mělo přijít i na diskusi do parlamentu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, samozřejmě znovu opakuji, je to jen řekněme částečný výsledek celého soudního sporu, protože právní zástupci těch žalobců se odvolali. To znamená, že celý spor půjde k další instanci, ale přesto, pokud by to tak opravdu bylo, že by tady u nás v Česku existovala justiční mafie, tak jaký to je podle Vás, paní poslankyně, signál pro normální veřejnost, která užívá justici k těm normálním věcem, to znamená například k hájení svých práv atd.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, to je hodně, hodně těžká, ne těžká otázka, ale je na to těžká odpověď. Není to samozřejmě dobrý signál. Znamená to, že je něco hodně špatně a myslím si, že je v, jak v našich silách politiků, tak v silách veřejnosti tlačit, aby nastala změna. Tohle není normální stav.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, ještě se vrátím k tomu, že jste ráda za tento rozsudek. Říkala jste, že zhruba kopíruje mínění společnosti a mínění, jak jste řekla, vás politiků. Vy jste si již dříve myslela, že byla kauza Jiřího Čunka politicky ovlivňována?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já, měla jsem pouze informace z tisku a musím říct, že z nich jsem neměla jistotu, že je vše v pořádku. Ale dokud není jasné, že to tak opravdu je, a já bych chtěla věřit soudům, že soudí spravedlivě, tak těžko s tím něco dělat. Já jsem ráda, že to šlo k soudu a že je znám rozsudek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bude mít podle Vašeho názoru i tento částečný, částečný řekněme výsledek celého soudního sporu, bude mít nějaký dopad teď na bezprostřední činnost například vlády?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
To nedokážu, nedokážu říct. Předpokládám, že se tím vláda bude zabývat a to ihned a intenzivně, protože si myslím, že je to velmi, velmi vážné a že je tomu třeba věnovat pozornost a samozřejmě o tom co nejvíce informovat. Nelze, nelze tuto věc tutlat nebo odkládat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že hostem dnešních Dvaceti minut je poslankyně za Stranu zelených Věra Jakubková. Paní poslankyně, které zákony jste vlastně včera odmítla s kolegyní Zubovou podpořit? Přiznejme si, že včerejší schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla bouřlivá. Různě jste na sebe pokřikovali a nadávali si, neříkám vás, ale jiní vaši kolegové. V tom možná trochu podstata věci zanikla. Tedy, které zákony?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, já myslím, že já jsem naopak oproti koalici podpořila zákon, který předložil pan doktor Rath. A tady chci říct hned na začátek, že to není proto, že ten zákon předložil opoziční poslanec, ale prostě proto, že věcná podstata toho zákona, je pro zelené velmi důležitá. Ten zákon má zabránit privatizaci nemocnic a to bez, bez toho, že by to měla vůbec šanci nějakým způsobem ovlivnit sněmovna. Tak jako jsme se bavili před chvilinkou o paní Vesecké, že tady byly nějaké indicie, tak i v tomto případě jsou indicie, že snad ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny, aby se nemocnice připravily na privatizaci a toto, že mělo proběhnout snad podle zákona o velké privatizaci, kdy není třeba souhlasu parlamentu, sněmovny. To je velmi vážná věc a tento zákon vlastně blokuje tuhle tu cestu. Tak proto jsem ho podpořila, protože já jsem vázaná i usnesením republikové Strany zelených, které vlastně se opakuje. Už od února jsme jako poslanci vyzývání, abychom okamžitě zabránili této privatizaci, takže proto jsem podpořila tento zákon.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní poslankyně Jakubková, přiznám se, že ve Dvaceti minutách jste už druhým člověkem zhruba za posledních čtrnáct dní, který něco takového v náznacích tvrdí. Že by snad měla být privatizace nemocnic provedena podle těch klasických privatizačních zákonů. A to tak, že ještě tento podzim, ani ne od 1. 1. roku 2009.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Hm, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ptám se Vás jako zákonodárkyně, která je ve sněmovně za Stranu zelených, pokud máte takové podezření, pravděpodobně asi pramení z výrazně lepších zdrojů než například může pramenit podezření moje. Proč s tím neuděláte něco víc než, že budete hlasovat pro zákon, který tomu může, který tomu může zabránit?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, to je, já jsem stále koaliční poslankyně a věřím a musím říct, že věřila jsem a chtěla bych říct, že stále ještě věřím, že se v koalici dokážeme dohodnout. I když výsledky posledního jednání K9 tomu moc nenasvědčují. Takže...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, proč ne? Protože ta K9 byla minimálně večer po skončení K9 Michaelou Šojdrovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu lidovců, prezentována jako dohoda.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, musím říct, že i následují den na následujícím klubu jsme dostali také docela pozitivní informace, alespoň co se týkalo dětí a pak když jsem se dostala blíže k těm informacím, tak jsem zjistila, že ten výsledek zas až tak pozitivní není. A co mě velmi mrzelo, tak to, že zcela vypadli senioři a co mě mrzelo ještě více, že vlastně naši zástupci se zavázali, že poslanci jejich strany nebudou podávat žádné pozměňovací návrhy. A toto měl, měla být vlastně jakoby konečná debata. A to je pro mě nepřijatelné. Já jsem hned na zasedání klubu avizovala, že jakože tady s tímhle stavem, já osobně se nehodlám smířit a budeme dávat pozměňovací návrhy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě prosím zpátky, paní poslankyně Jakubková, k faktu, že jste podpořila společně s kolegyní Olgou Zubovou ten zákon, který podává David Rath, který by měl zabránit privatizaci zdravotnických zařízení. Vy říkáte, že je to zejména proto, že jste poslankyně Strany zelených. Je vás šest v Poslanecké sněmovně a přesto jste to udělali jenom dvě. Ti ostatní jsou méně zelení?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, to já Vám na to neumím, neumím odpovědět, proč ostatní poslanci se k této věci nepřidali. Opravdu neumím, kdybych uměla, tak to řeknu. Nehněvejte se.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se nehněvám. Jenom si prosím uvědomme, že vysíláme pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu a ti by právě v tomto momentě, kdy v takto důležitém hlasování se další dvě poslankyně třech koaličních stran, v tuto chvíli Strany zelených, tak říkajíc odloupnou a hlasují jinak, proti koalici, tak by si možná zasloužili nějakou sumu informací.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já bych Vám ji, ráda poskytla, ale opravdu ty důvodu neznám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak dobře, já se budu ptát a Vy můžete říkat, ano ne. Bylo hlasování o zákonu Davida Ratha, bylo řekněme, nějakým koaličním rozhodnutím zakázáno hlasovat pro?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Ne, ne, ne. My jsme na klubu, nebo já jsem na klubu upozornila při jednání, že považuju tento zákon za problematický. Měli jsme k němu záporné stanovisko od klubového garanta a já jsem žádala, aby nám byla poskytnuta podrobná argumentace a upozorňovala jsem v čem vidím riziko ne podpory tohoto zákona. Byl ten zákon vlastně zařazen na jednání sněmovny dříve než jsme očekávali a možná to může být důvodem, proč ostatní hlasovali odlišně. Ale pro mě to riziko je tak vysoké, že jsem se rozhodla ho podpořit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste určitě slyšela včera v televizi, tuším v České televizi, vašeho stranického předsedu Martina Bursíka, kterak s ustaraným obličejem říkal, že to vaše rozhodnutí, podpořit ten zákon je minimálně nečekané. Pak se objevilo i v tisku, že snad řekl, že je to odmítnutí poslušnosti. Co tomu říkáte?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Tak já si myslím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem rád, že vás to baví.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, já myslím, že dobrou náladu neztratit je hodně důležité v tom prostředí, ve kterém tady jsme. Já se domnívám, že tím koalice zvolila postup, když to nejde silou, jde to ještě větší silou a myslím si, že to není správný postup.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď jsem mluvil o vašem stranickém předsedovi Martinovi Bursíkovi a vy mluvíte o kolaci. Tak i Martin Bursík zvolil tento postup, který jste popsala?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já bohužel to nerada říkám, ale musím říct, že Martin Bursík se zdá více loajální koalici než Straně zelených, tak proto jsem použila toto spojení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak je to možné?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já nemohu hovořit za Martina Bursíka. Já jenom vycházím z těch ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se ptám na váš názor samozřejmě. Ne na to, co si myslí Martin Bursík, to se ho zeptám jindy.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, já se domnívám, a i pro mě je to velmi nepříjemné překvapení a jakoby vystřízlivění, že Martin Bursík sehrál roli politika, tak jak jsme si ho všichni představovali. Slušný, usměvavý, obratný, vzdělaný, ale po těch dvou letech tady ve sněmovně a mohu se plést, já nechci dělat žádné definitivní závěry, to muže být pouze dobře sehraná role.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co je z Vašeho pohledu za tou usměvavou tváří? Když to není ta správná, tedy ta reálná role?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, já mám pocit, že Martin Bursík je pragmatickým politikem a že někdy ten pragmatismus vede, vede k tomu, že je bito téma a i dodržování pravidel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pochopil jsem to správně, že ve chvíli, kdy minimálně pro zákon Davida Ratha, zvednou ruku Olga Zubová a Věra Jakubková, tak to znamená, že ti čtyři zbylí poslanci za Stranu zelených, vidí situaci podobně jako Martin Bursík. Tedy je potřeba být více loajální k vládní koalici než ke Straně zeleným, zelených?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Mně se na to opravdu špatně odpovídá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu, paní poslankyně, úplně rozumím. Na druhou stranu situace, kterou jste popsala jednak vy, a kterou jsem popsal i já v úvodu, tak se takto opravdu jeví. Jeví se to tak, že vládní koalice dostala nejen ze strany ODS a ze strany lidovců výrazné rány, co se týče své celistvosti, ale právě včerejškem dostala výraznou ránu i ze Strany zelených, to znamená ze strany vaší a paní poslankyně Zubové a já ptám na Vaše motivace.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, problém, problém je v tom, že spousta věcí není vůbec komunikována. Například ty další dva body, které hýbaly včera sněmovnou, tak my jsme se je dozvěděli těsně před mimořádným zasedáním poslaneckého klubu v průběhu toho dne a to ještě od kolegů ze sněmovny. Vůbec jsme nevěděli, co se, co se připravuje, co má být předmět těch bodů, i když jsme se na to na řádném zasedání klubu ptali. Je to, je to i v zápise z toho klubu, takže je to, je to hodně nepříjemná situace a myslím si, že je třeba ji opravdu zásadně řešit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu správně, že dostáváte, řekněme příkazy co se týče toho co se a jak bude projednávat v Poslanecké sněmovně od vedení svého poslaneckého klubu?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já se spíš domnívám, že dostáváme málo informací nebo, že nedostáváme všechny informace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Úmyslně?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Co na to říct?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nevím.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Prostě je to tak. Je to stav, který panuje již delší dobu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslankyně za Stranu zelených Věra Jakubková. Ta situace v Poslanecké sněmovně a zejména uvnitř vládní koalice byla velice akcelerována po návrhu občanských demokratů na jednak zřízení šestého místa místopředsedy Poslanecké sněmovny a spolu s tím, ruku v ruce, šel návrh na změnu počtu členů ve sněmovních výborech ze současného sudého na počet lichý. Vy a paní poslankyně Zubová jste odmítly tu myšlenku, že by zelení měli dalšího místopředsedu, tedy již šestého v Poslanecké sněmovně, proč?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, my se domníváme a vlastně jsme s tím přišli do sněmovny, že nechceme, nechceme žádné funkce, ale že chce pracovat. Je nás jenom šest a na vlastní kůži zažíváme, co to je, zvládnout stejnou práci jako sedmdesát a osmdesát poslanců a je to opravdu velmi těžké. Nemůžeme být zastoupeni v tolika výborech ve kterých bychom rádi pracovali a existuje obrovská akumulace funkcí, protože někteří jsou poslanci, pracují ve výborech, mají klubové funkce, jsou ministři, stranické funkce a nelze, nelze opravdu vše stihnout a my se domníváme, že přijetím dalších pozic a funkcí, že ještě více omezíme své možnosti, které tady máme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte sílu společně s Olgou Zubovou zabránit tomu plánu na to, aby zelení získali šestého místopředsedu?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
My bychom rádi o té věci více diskutovali. A myslíme si, že je ještě možné, aby zelení, protože my jsme opravdu nevěděli, že takový požadavek od zelených vzešel a nebo jestli vzešel od ODS a byl zeleným nabídnut, to já opravdu jsem se nedohledala, kde je ten začátek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vás je v klubu šest?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy tohle to nevíte?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Je to tak. Takže myslím si, že je možné tady od tohoto požadavku upustit, stáhnout, pokud to byla žádost a to by mohlo být také přijatelným řešením.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A paní poslankyně, vidíte nějakou souvislost s tím uvažovaným šestým místopředsedou pro Stranu zelených a tím plánem Občanských demokratů na změnu počtu členů ve sněmovních výborech?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já myslím, že to byla chyba těch, kteří prostě tento bod na sněmovnu připravovali, že spojili hodně věcí dohromady, které potřebovali řešit. Nevykomunikovali to v koalici, protože jsem zjistila, že i někteří kolegové z KDU také nemají všechny informace a že to vzali hop nebo trop. Že nepočítali, že přestože budou tady obavy z rozpadu koalice, takže se najdou lidé, kteří řeknou, ne takhle to dělat nechceme, pojďme se vrátit a pojďme se na tu věc podívat znova.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem i Vy máte obavy z rozpadu koalice?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Může se to stát. Může se to stát a já bych byla velice nerada, kdyby se chyby, které jsou, tak shazovaly na lidi, kteří si dovolí projevit opačný názor. A není to o tom, že ho projevují bez nějakých upozornění. My jsme vlastně stavění před hotovou věc a mám pocit, že jako koaliční poslankyně mám právo vyjádřit jen souhlas a to si myslím, že je špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Za jakých okolností by se tak mohlo stát, jak říkáte, ten rozpad koalice? Je na to teď ta v uvozovkách správná chvíle?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Já bych tomu nebyla ráda, protože, myslím si, že tak jak je postavena koaliční smlouva, programové prohlášení vlády, že pro zelené je to velice dobré. My jsme byli spokojeni s tím co jsme v začátku vyjednali a byla bych velmi ráda, kdybychom z toho dokázali naplnit co nejvíce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A paní poslankyně, pojďme k závěru dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu, ještě jednou do klubu zelených Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vy jste říkala, že tu situaci, tak jak jste ji popsala, že bude potřeba nějakým způsobem řešit. Jak?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
No, podle mě to nepůjde jinak než si sednout ke stolu a snažit se, snažit se najít nějakou cestu tady z toho ven. Protože je jasné, že takto dále už pokračovat nemůžeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jaké ty cesty mohou být? Mohou být například takové, že budete tlačit na Kateřinu Jacques, aby již nebyla předsedkyní klubu nebo, že vy sama zhodnotíte, jestli vůbec chcete v Poslanecké sněmovně dál za těchto okolností být?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Myslím si, že otázka, aby Kateřina Jacques nebyla předsedkyní klubu, že není na stole. Myslím si, že je třeba probrat znova, jak klub funguje, jaké máme všichni představy a potřeby, a jak je to s tou komunikací v koalici a s uplatňováním požadavku Strany zelených. Je pravda, že o tom, že bych už v poslaneckém klubu nebyla, že jsem už uvažovala. Ale chtěla bych, chtěla bych, setrvat co nejdéle to půjde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To že byste nebyla v poslaneckém klubu, to znamená, že byste také mohla být po boku pánů Melčáka a Pohanky jako nezařazená. Tak jste to myslela?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Je možné, že bych byla jako nezařazená poslankyně. Ale s nikým bych to nespojovala.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O zcela se vzdání mandátu poslankyně jste neuvažovala?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Ne, to jsem neuvažovala, protože já jsem na začátku, když jsem kandidovala, jsem souhlasila s tím, že kandidaturu za zelené přijmu jako nezávislá, tak jsem řekla, že do toho jdu jednou na dobu toho mandátu, ať je jak dlouhý chce. Takže budouli předčasné volby, tak mi skončí tou chvíli a budeli to po dobu celých čtyř let, tak vydržím čtyři roky a budu se snažit prosadit co nejvíce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A poslední otázka. Rozumím tomu správě, že právě na onom sednutí si ke stolu s vašimi kolegy v poslanecké sněmovně, stranickými kolegy tím myslím, a na výsledku tohoto rozhovoru závisí to, jestli se rozhodnete klub opustit či ne?

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Ano, je to tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Mým hostem byla poslankyně za Stranu zelených, Věra Jakubková. Děkuji za Váš čas a mějte se hezky, na shledanou.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně Strany zelených:
Vy také, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, poslouchali jste Dvacet minut Radiožurnálu a i na dále posloucháte Český rozhlas Radiožurnál.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav