Rozhovor s Petrem Marešem, vicepremiérem vlády

20. listopad 2003
O kom se mluví

Jan Pokorný přeje z našeho studia v Poslanecké sněmovně dobrý den. Hostem pořadu O kom se mluví je Petr Mareš, vicepremiér vlády a dnes hlavně pro tento pořad předseda Unie svobody-Demokratické unie. Dobrý den.

Host (Petr Mareš): Hezké poledne.

Moderátor (Jan Pokorný): Řekněte v kostce, pane předsedo, proč na dnešek svoláváte mimořádné jednání republikového výboru unionistů?

Host (Petr Mareš): Proto, že se v tuhle chvíli rozbíhají naše krajská shromáždění. Na těch krajských shromážděních se řeší některé problémy, které mohou mít dalekosáhlý důsledek pro další politiku Unie svobody. A já si myslím, že je lepší než diskutovat tu v Karlových Varech, tu v Českých Budějovicích, tu v Jihlavě, je lepší, když si naši regionální představitelé sednou za jeden stůl a poví si to najednou.

Moderátor (Jan Pokorný): A vedení strany jim vysvětlí, že jejich případné kritické náměty jsou mylné?

Host (Petr Mareš): Ne, tak to u nás nechodí. Vedení strany vyslechne všechny kritické hlasy a spolu se členy republikového výboru zváží, jak je co nejrychleji implementovat do naší politiky.

Moderátor (Jan Pokorný): Zdá se, že ta kritika zůstala tedy ve dvou krajích, v Olomouckém a v Karlovarském? Pražská oblast se jeví, že nebude požadovat mimořádný sjezd, že nebude požadovat odchod z vlády. Je to tak?

Host (Petr Mareš): To záleží na tom, co považujeme za kritiku. Ta kritika zaznívá ve všech krajích a směřuje především k tomu, že bychom měli být důraznější. Přitom, jakým způsobem dáváme veřejnosti najevo o tom, co děláme a o tom, že bychom měli být také důraznější při prosazování některých našich záměrů především ve vládě nebo na půdě Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, co na tuhle kritiku říkáte? Operujete vaším volebním výsledkem s nímž se dá těžko dělat něco důraznějšího, než jste dělali doteď?

Host (Petr Mareš): Operuji s ním. Nicméně ten argument není vše pokrývající a vší kritiku likvidující. Já myslím, že mají, mají mnozí pravdu. Konec konců to současné složení vlády si patrně zaslouží jasnější formulaci postojů jednotlivých jejích členů, především teď mluvím za nás za Unii svobody. Mělo by být zřetelnější, že je to vláda složená ze socialistů, konzervativců a liberálů.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumím. Jak se to ale případně odrazí na její produktivitě? Teď je to koaliční vláda. Vladimír Špidla je vázán jejich sjezdem, sjezdem sociálních demokratů k tomu, aby sociální demokraté dali o sobě ve vládě víc vědět. Miroslav Kalousek po svém zvolení na sjezdu lidovců hovořil o tomtéž, vy mluvíte v podobném duchu. Jak může být tahle vláda potom dělná?

Host (Petr Mareš): Já si myslím, že může být dělná.

Moderátor (Jan Pokorný): Nebude tahat každá na jiný směr?

Host (Petr Mareš): Ne, nikoli. Já si myslím, že je čas odtajnit některé diskuse, které už jsme svedli i předtím a které budeme svádět i do budoucna. To je třeba demonstrovat na konkrétních příkladech. My jsme svedli celou řadu velmi zavilých diskusí a veřejnosti jsme prezentovali jejich výsledek. Já myslím, že kdyby znali sociální demokraté průběh jednání a kdyby byli schopni sledovat s jakou tvrdostí jejich zástupci ve vládě jejich názor prosazovali, pak by nepodezírali svého předsedu, že příliš, že příliš ustupuje. Já jsem ten pocit neměl. Ale stejně tak by měli i naši členové vědět, jak jsme postupovali my. A asi, asi to může vládě prospět, pokud se na konci dokáže, tak jako doposud dokázala vždycky shodnout na kompromisu, který posune celou záležitost dopředu.

Moderátor (Jan Pokorný): Jakou formou by, pane předsedo, tohle odtajnění podle vás mělo probíhat? Měli by si po každém tom koaličním jednání předsedové sednout někam do rozhlasového či televizního studia a popsat průběh té diskuse? Kdo by to poslouchal delší dobu?

Host (Petr Mareš): Já si myslim, že nikdo. Ale přece jenom je možné ty kontakty mezi šéfy jednotlivých stran a vámi, tedy médii jsou poměrně časté. A možná, že bychom měli při těch informacích o tom co se ve vládě děje, být prostě otevřenější. To odtajnění já jsem použil v uvozovkách a nikoli tučnými písmeny.

Moderátor (Jan Pokorný): Co se vlastně stalo v Unii svobody demokratické unii, kromě toho, že má před sjezdem, který je deklarován jako nevolební? Znervóznili unionisté ve své členské základně z toho necelého jedna procenta preferencí od TNS Factum?

Host (Petr Mareš): Přesto, že tvrdím a myslím to vážně, že preference nejsou tím, co by řídilo naše aktivity, bylo by neupřímné říkat, že kdokoli z nás ve chvíli, kdy to ošklivé číslo uviděl, tak tím byl sám nedotčen. Takže určitě to bylo něco, co pomohlo rozhýbat tu situaci v unii. Ono to není jednoduché. My jsme se shodli před dvěma měsíci, že nastupujeme takový proces nového typu komunikace s veřejností prosazováním některých nově formulovaných témat. A shodli jsme se na tom, že výsledky viditelné to může přinést tak v perspektivě půl roku. Tj. někdy na jaře příštího roku. Ono je jednoduché to říci, jednoduché si to odhlasovat, ale velmi složité to vydržet.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná není tak ani pro vás znepokojující těch 0,9 preferencí od TNS Factum a ani příliš uklidňující ta 4 procenta včera od STEMU, ale spíš ten trend. A ten je zastavitelný agendou 12?

Host (Petr Mareš): Já si myslím, že je zastavitelný několika různými kroky. Agenda 12 je způsob, jak, jak komunikovat, není obsahem té komunikace, takže i ten obsah musí být dostatečně silný a dostatečně musí...

Moderátor (Jan Pokorný): A vy máte pořád co říct?

Host (Petr Mareš): Já jsem si jistý, že máme co říct k těm třem oblastem, o kterých jsme se shodli, že jsou pro nás jako unionisty důležité a že jsou zároveň něčím, co je důležité pro veřejnost, protože jim to umíme nabídnou nejlépe. My jsme se sami sebe definovali jako stranu otevřených, vzdělaných a podnikavých lidí. A to jsou také tři oblasti, ve kterých chceme sdělovat, co chceme dělat.

Moderátor (Jan Pokorný): A, pane předsedo, ruku na srdce. Když dejme tomu někoho z unionistů zastaví ona agentura nebo její lidé, kteří dělají průzkum té formy a teď chtějí, aby tu kterou fotografii označil různou barvou, jakkoli to třeba slyšeli jsme fungovalo při volební kampani jednoho z vašich úspěšných kandidátů do Poslanecké sněmovny, není to přece jenom míchání pracích prášků s něčím, co má býti starostí o věci veřejné?

Host (Petr Mareš): Ne, nemyslím si, že by to tak bylo. Metoda, kterou, kterou používali ti odborníci, kterým jsme svěřili tento výzkum, není úplně standardní sociologickou metodou, kde se pouze zaškrtávají odpovědi. Používá některých psychologických postupů a já mám v tuhle metodu důvěru. To je informace, která je podkladovou informací pro rozhodování strany. Mimochodem to je taky jeden z důvodů, proč jsem svolal na dnešek zasedání republikového výboru, protože to příští, které bude 29. by se mělo zabývat sestavením naší kandidátky do Evropského parlamentu a určením strategie pro volby do Evropského parlamentu. A já chci, abychom si dnes popovídali o těch ostatních věcech tak, abychom toho 29. měli čistý stůl pro toto klíčové rozhodnutí.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná dnes na tom mimořádném jednání republikového výboru zopakujete vaše přání, aby se diskutovalo, cituji, na základě důležitých informací jako je například schopnost unionistů prosazovat zákony v Poslanecké sněmovně. Četl jsem váš výrok v tisku. Jak to myslíte?

Host (Petr Mareš): Já se domnívám, že máme příklady dobré a příklady špatné praxe. A tou dobrou praxí je třeba způsob, jakým pan kolega Němec protlačil Poslaneckou sněmovnou zákon o veřejných zakázkách. Zákon, bez kterého bychom si nebyli schopni sáhnout ani pro jeden cent do Bruselu. Jeho význam je obrovský. A tou špatnou praxí je ukázka toho, jak jsme nezvládli diskuse o rozpočtovém určení daní, do kterého jsme šli s jasně formulovanými cíli. Především se záměrem přidělit krajům dostatečné prostředky pro to, aby mohly plnit své povinnosti zvláště v oblasti vzdělávání. A kde jsme prostě nedokázali.

Moderátor (Jan Pokorný): Viděno očima krajského hejtmana, Miroslav Kalousek nově zvolený předseda KDU věc napravil. Je to tak i podle vašeho názoru?

Host (Petr Mareš): Ta situace je v podstatě složitější. Já myslím, že kolega Kalousek to také dobře ví. Ale chtěl bych mu poblahopřát k profesionálnímu zvládnutí a uchopení se té příležitosti, která se mu naskytla bezprostředně po zvolení.

Moderátor (Jan Pokorný): Když se ještě podíváme na vaše dnešní republikové, na váš dnešní republikový výbor, budete tam opakovat také vaše slova, že, cituji, v Unii svobody není prostor pro ty,kteří nedělají nic a každou nepříznivou situaci se snaží využít ve svůj prospěch?

Host (Petr Mareš): Já je tam určitě zopakuji, protože žádné vedení žádné politické strany nemůže fungovat ve chvíli, kdy má za zády lidi, kteří jsou připraveni použít každého vzniklého problému k tomu, aby tento problém prohloubili nebo rozšířili nebo publikovali.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste jistě připraven odpovědět na otázku, kdo jsou ti lidé v Unii svobody?

Host (Petr Mareš): Já jsem připraven na to se republikovému výboru zodpovědět.

Moderátor (Jan Pokorný): Nicméně rozumím tomu tak, že nejste ochoten odpovědět na tuto otázku v poledním pořadu Radiožurnálu?

Host (Petr Mareš): Nebylo by to správné. Měl by to slyšet poprvé večer republikový výbor. Ale na druhé straně vás musím ujistit, že nechystám žádnou noc dlouhých nožů. Jenom je potřeba si některé věci říct zcela upřímně a...

Moderátor (Jan Pokorný): Nebudete tedy se snažit situaci extendovat třeba i výzvou, aby ti, kteří jsou s Unií svobody nespokojeni, z této odešli?

Host (Petr Mareš): Já si nemyslím, že by bylo správné někoho k tomu vyzývat. Na druhé straně si myslím, že by bylo správné nezůstávat ve straně, s jejímž programem, činností a nesouhlasím a v jejíž budoucnost nevěřím.

Moderátor (Jan Pokorný): Takoví u vás jsou?

Host (Petr Mareš): Já se obávám, že ještě některé bychom ještě někde našli.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké jsou třeba vaše vztahy se senátorem Robertem Kolářem, který proti vám kandidoval na posledním republikovém shromáždění?

Host (Petr Mareš): Já jsem pana senátora neviděl tři čtvrtě roku, takže naše vztahy jsou pouze virtuální. Tj. vztahy, které navozuje, navozují především média. Já jsem neměl možnost s ním o tom hovořit.

Moderátor (Jan Pokorný): Nechci nic navozovat, ale jak je možné, že předseda parlamentní strany, vládní strany nevidí někoho, kdo má významný vliv v Olomouckém kraji?

Host (Petr Mareš): Já si tu otázku také kladu. Těch ...

Moderátor (Jan Pokorný): Chyba tedy není na vaší straně, rozumím tomu tak?

Host (Petr Mareš): Těch fór, na kterých jsem se sešel s velkou částí našich představitelů, patrně se všemi, ať už krajskými nebo, nebo okresními lídry, bylo veliké množství od ledna. A to, že jsem tam potkal, nepotkal pana senátora, jistě nebyla moje vina.

Moderátor (Jan Pokorný): Chcete tím říct, že se vám vyhýbá?

Host (Petr Mareš): Ne, to se nedomnívám. Patrně má, je zaneprázdněný jinými aktivitami.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná byste vy zase z jeho úst slyšel a nebo už jste to slyšel přes ona média, že vidíte všechno spíš pražskýma očima, a že kdybyste kraje navštívil, například jím zmiňované Prostějovsko tuším, tak že byste také pochopil mnohem víc než je možné z centra?

Host (Petr Mareš): Ty mé, ty mé pražské oči, když jich používám při pohledu z Hrubé skály, kde v tudle chvíli bydlím, tak mi možná neumožňují vidět všechno tak, tak ostře a bystře, jako, jako oči prostějovské. Ale já jsem za tu dobu, co jsem předsedou, byl ve všech krajích a to nikoli jednou.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak vidíte budoucnost Unie svobody?

Host (Petr Mareš):

Já jí vidím jako stabilní stranu zakotvenou v tom stabilním proudu evropského myšlení, tj. evropskou liberální stranu.

Moderátor (Jan Pokorný): Která bude po příštích volbách zastoupena ve sněmovně?

Host (Petr Mareš): Která nesporně bude po příštích volbách zastoupena ve sněmovně. A která bude tedy s velkou pravděpodobností hrát i významnou roli v budoucnosti v dalších exekutivách.

Moderátor (Jan Pokorný): A když by vám někdo řekl, že je to jenom vaše zbožné přání?

Host (Petr Mareš): Tak bych mu řekl, že i zbožná přání se čas od času naplní jsou-li dostatečně zbožná.

Moderátor (Jan Pokorný): A kdybychom toto zbožné přání přetavili do praktických úvah, když člověk mluví s představiteli politických stran, kteří si dělají naději, že s velkým náskokem vyhrají příští volby, tak oni s vámi v nějaké volební účasti už nepočítají.

Host (Petr Mareš): Všechny, všechna spojenectví se dělají po volbách ať už jsou to spojenectví. A já, protože jsem si zcela jistý, že jsme schopni tu, to své postavení, o kterém tady hovořím, to znamená postavení jasně profilované srozumitelné liberální strany obhájit, tak se s námi po příštích volbách bude muset počítat. A to zda ještě nikoli...nebude nikdo prohlašovat, že ano nebo ne, neberu jako významný faktor.

Moderátor (Jan Pokorný): Je vám cizí úvaha o integraci s jinou programově podobnou stranou?

Host (Petr Mareš): My jsme jako unionisté taky pokus o integraci učinili. Nainvestovali jsme do něj velmi mnoho úsilí a velmi mnoho důvěry. Ten úspěch, ten, ten pokus neskončil úspěchem. A já jsem si zcela jistý, že v tom nejbližším období, tj. období do příštích parlamentních voleb v roce 2006, budeme usilovat především o to, abychom byli Unií svobody.

Moderátor (Jan Pokorný): Unií svobody bez Demokratické unie?

Host (Petr Mareš): Unií svobody demokratickou unií, chcete-li přesně.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže to nebyla ta integrace, která se vám nepovedla?

Host (Petr Mareš): Ne, tak ta v tuto chvíli končí. Bude, bude oficiálně uzavřená na našem republikovém shromáždění 6. prosince.

Moderátor (Jan Pokorný): A do těch případných, do těch voleb, ne případných, do příštích voleb byste šli pod značkou Unie svobody a nebo Unie svobody demokratická unie?

Host (Petr Mareš): Unie svobody demokratická unie je podle našeho přesvědčení slušná značka.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste mi, pane předsedo, rozuměl, že já jsem mluvil o integraci spíš se silnějším politickým subjektem?

Host (Petr Mareš): Tak, tak ano. To je věc, která v tuhle chvíli nepřipadá v úvahu. A myslim si, že by nepřipadala v úvahu ani ve vzdálené budoucnosti, protože nemyslím si, že by bylo dobré opouštět pozice, které si v tuto chvíli budujeme, a které si jistě vybudujeme. A které budou programově jasně vyhraněny a taková integrace by znamenala opětné rozmazání a znečitelnění.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale možná a možná o tom víte, někteří vaši členové zaznamenávají na vlastní kůži pokusy o jakousi integraci po jednotlivcích?

Host (Petr Mareš): To je, to je ten ta koncepce vyluxování tak, jak byla formulována některými významnými představiteli některých významných stran. Ano, ano, to se děje zatím pouze po kouskách. Do budoucna, jak jsem se také dočetl v některých novinách, dokonce kobercově nebo celoplošně. Já z toho obavu nemám. Pokud, pokud někdo nemá dostatek síly poprat se o ten složitější, o tu složitější cestu k politickému úspěchu, nechť potom zvolí tuhletu snazší.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví byl vicepremiér, předseda Unie svobody DEU Petr Mareš. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Petr Mareš): Já vám také děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Posloucháte druhou část pořadu O kom se mluví. Hostem byl předseda Unie svobody demokratické unie Petr Mareš. Telefonní čísla 222 555 255 a 222 552 155, pardon to první číslo bylo řečeno jinak. 222 552 255. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Nováček, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Nováčku.

Telefonický názor: Já jenom, když jsem poslouchal pana Mareše, tak mi spíš připadal jako člověk z toho vtipu ze sedmi statečných. Jak tam vypráví ten na začátku filmu, že skočí člověk z mrakodrapu a v desátym patře nad zemí si říká, je to pořád ještě dobrý. Takže asi tak to na mě zapůsobilo ta jeho promluva.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Karel, Ústí nad Labem. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já mám jenom takové konstatování spíš. Když se zakládala Unie svobody s panem Rumlem, tak pan Ruml pozval určité ředitele na večeři a měl hned 10 procent druhej den. A chci se zeptat pana Mareše, co udělá on, aby mu ta Unie svobody s prominutím stoupla z jednoho procenta na dvanáct procent, jak se vyjádřil i v rádiu BBC. To je všechno. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Jenom, pane Karle, vy jako náš pravidelný posluchač víte, že v tomto pořadu už se vám odpovědi od hosta nedostane. Halo, vítejte. Tak zde si příliš nepopovídáme. Zkusíme druhý telefon. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla do pořadu O kom se mluví a zde je další z telefonujících posluchaček či posluchačů. Halo? Vítejte.

Telefonický názor: To jsem já?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Telefonický názor: Jo tady Jan Žižka, Tábor. Já bych chtěl říct, že pan Mareš je kariérista jako většina unionistů. A pro něj je to ministerské křeslo bližší než celá Unie svobody. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Jenom bychom měli upřesnit, že Petr Mareš není ministrem, ale je vicepremiérem.

Telefonický názor: No to je jedno.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Děkuju za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Prosím.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Halo?

Telefonický názor: Dobrý den. Tu je posluchač z Ostravy. Vy máte možnost si klidně zjistit jméno, já se nebudu představovat, je to zbytečné.

Moderátor (Jan Pokorný): Tu možnost nemáme a....

Telefonický názor: Poslouchejte, podívejte se, jedna věc, pan Mareš. Když pojede nějaký koli cirkus, ať jde dělat cirkusového klauna a to musí hodně uvažovat nad tím, jestli vůbec se na tohle to hodí. To je tluč huba, kariérista a ještě řeknu něco dalšího. Je to tragédie, že tedleten člověk dělá místopředsedu naší vlády, to je tragédie tohoto národa.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den do Ostravy. Halo? Vítejte.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Martin Klindera z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Klindera.

Telefonický názor: Mně přijde jenom zábavný, jak velmi důležitě dokáže mluvit člověk, kterej vede tak velmi nedůležitou stranu teda. Za to byste mohli pozvat třeba já nevím předsedu nezávislý erotický iniciativy. Já vím teda, že nejsou ve vládě, ale, ale tak podobně důležitá strana to je. Děkuju. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Zde Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Máte slovo.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Daniela Suchá. Já zase po dlouhý době bych se chtěla vyjádřit aspoň k panu Marešovi. Já bych chtěla mu jenom říct, aby více prosazoval svůj volební program, aby více jako útočili prostě na sociální jistoty našich lidí. Protože aspoň budou mít komunisti víc hlasů a budeme zase mít vo čem dlouho mluvit. díky. Nashled.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Halo? Jste ve vysílání, nasloucháme vám.

Telefonický názor: Dobrý den. Já bych se chtěl pana Mareše zeptat...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám prosím?

Telefonický názor: Uršulík Vladimír, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře.

Telefonický názor: Jestli si myslí, že teď po vstupu do Evropské unie za půl roku už konečně se rozpustí všecky ty strašáky a voblbovací akce, aby od komunistů nebo od ódeesáků o tom, že jsme sice svobody a samostatnosti ještě neužili a že tím pádem možná i jim dají za pravdu mnozí ti voliči, kteří doposud jsou tak nějak vystrašení tady tím.

Moderátor (Jan Pokorný): Říkal jste, že se chcete zeptat. Já bych poprosil, abyste respektoval pravidla. Jenom vám vysvětluju, že v tomhle pořadu už se neodpovídá na otázky. Jsou to názory posluchačů na to, co vyslechli. Děkuju za pochopení a prosím předposlední telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Rohanová.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Rohanová.

Telefonický názor: Já vás zdravím. Myslím si, že pan Mareš je asi hodnej člověk, ale že by to chtělo vostřejší ruku. A hrozně, my jsme totiž volili pana doktora Hvížďalu, protože to byl můj nebo je to můj doktor a výbornej. Tak myslím si, že právě v Praze měl hodně hlasů proto, že ho volilo hodně lidí. A takovejch lidí by tam bylo potřeba. Jinak Unie svobody je pravicová strana, takže teď nějak nevím, chtělo by to... A taky by tam neměli být ty lidé, jejichž rodiče byli komunisti a přivedli sem Rusi. Třeba pan Mlynář, ten by tam neměl být. Takže já vás zdravím. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Mějte se hezky. A závěrečný telefonický názor. Halo?

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: No já bych chtěl taky...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám, prosím?

Telefonický názor: Ne, děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Nemáte zač.

Telefonický názor: Já bych se chtěl také přidat k posluchačům, kteří mají pana Mareše rádi. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Co dodat? Tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl předseda Unie svobody demokratické unie Petr Mareš.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu