Rozhovor s Milanem Štěchem

11. září 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. V našem studiu v Senátu je, a po rozhlasových linkách ho zdravíme, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor Milan Štěch. Dobrý den.

Host (Milan Štěch): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane předsedo, odboráři budou v sobotu demonstrovat na podporu desatera svých výhrad proti reformě. Máte spočítáno, jaký by byl dopad přijetí tohoto desatera do státního rozpočtu na příští rok?

Host (Milan Štěch): Tak státní rozpočet by měl ročně asi o tři miliardy více prostředků. To znamená, že de facto ty naše návrhy jsou konstruovány tak, aby to bylo vyrovnané a aby to v žádném případě nenarušilo tu požadovanou reformu. To znamená ten rámec, který chce vláda docílit v roce 2006, to je celkový schodek čtyři procenta maximálně.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč, podle vás, vláda vaše požadavky dosud nepřijala? Když tedy se rámec návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, podle vašich slov, nemění?

Host (Milan Štěch): Já si myslím, že to je určitá neschopnost té vládní koalice komunikovat přes, řekl bych, hranice svých programů. Zejména Unie svobody, bych řek, že daleko více prosazuje a lpí na svých požadavcích, než je její mandát vzešlý z posledních voleb.

Moderátor (Jan Pokorný): Pokud Unie svobody dokáže prosadit víc svých požadavků, znamená to, že je to na úkor návrhů, které vycházejí z ČSSD?

Host (Milan Štěch): Dá se to tak říci.

Moderátor (Jan Pokorný): Čím si myslíte, že to je? Je tedy ČSSD ve vládě zastoupena tak slabě, i když tam má většinu?

Host (Milan Štěch): Já si myslím, že cítí možná větší odpovědnost a chce za každou cenu udržet tuto vládní koalici a nechá se až vydírat některými požadavky Unie svobody. Samozřejmě, že to představitelé ČSSD asi nepřiznají.

Moderátor (Jan Pokorný): Co říkáte například na slova Zdeňka Škromacha, že reforma se nedá dělat podle odborů?

Host (Milan Štěch): Tak Zdeněk Škromach je ministrem, je v týmu a kdyby měl zásadně jiný postoj, tak by asi musel ten vládní tým opustit.

Moderátor (Jan Pokorný): Podle Zdeňka Škromacha vláda slyšela na vaše návrhy a počítá například se zavedením registračních pokladen a minimální daně a pojištění živnostníků, které do reformy zapracovala. To vám nestačí? Host (Milan Štěch): Tak za prvé musím říci, že co se týká registračních pokladen, v Parlamentu žádná předloha není. A při posledním jednání pan premiér prohlašoval, že bude ještě pokračovat reforma takzvanou druhou etapou, což má být vlastně souhrn opatření proti šedé ekonomice. A nám vadí, že tato takzvaná druhá etapa není součástí této první etapy. Protože by nejen vylepšila příjmy veřejných rozpočtů, ale vytvořila by určitý předpoklad pro to, že se tady nebude v takovém rozsahu podvádět a že bude šance, aby ty zákony prošly. Protože někteří poslanci již v předchozích letech odmítali kolkování alkoholu, zavedení registračních pokladen a další zákony, které měly zúžit prostor pro šedou ekonomiku.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná, pane předsedo, je to jenom terminologické nedopatření. Prostě tohle je druhá etapa reformy veřejných rozpočtů a proto není součástí té první etapy. Dokonce z úst vládních politiků slyšíte, že je vlastně jakousi takovou náplastí třeba jen na požadavky odborářů.

Host (Milan Štěch): No, já se domnívám, že když se podíváte do programu zejména Sociální demokracie, tak již v předchozím období, v tomto období je tam velmi hodně prohlášení o krocích proti šedé ekonomice. A myslím si, že právě měla být tato oblast součástí prvé etapy, protože já nevěřím tomu, že někteří politici a poslanci, zejména z řad menších koaličních stran, budou souhlasit třeba s kolkováním alkoholu a dalšími opatřeními.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste včera označil vládu za arogantní a neochotnou ke kompromisu. V čem vidíte zejména aroganci té vlády?

Host (Milan Štěch): Tak ono to bylo drobek v jiné souvislosti. Ale jestliže my jsme uskutečnili několik jednání, strana odborů na tyto jednání přicházela do určité míry vždycky s nějakými menšími požadavky navrhovat nějaké kompromisy, tak nám nebyl předložen de facto žádný kompromis. A vždycky se lpělo na tom, co se dohodlo v rámci koaliční, koaliční dohody. Takže to není vyjednávání, to je vnucování jedné pozice, která neustále zůstává stejná.

Moderátor (Jan Pokorný): Jako politik, zkušený politik asi rozumíte tomu, co je kompromis. Koaliční vláda říká, že její koncept reformy je sám o sobě kompromisem, protože vláda je složena ze tří politických subjektů. To mi povězte, jak dělat kompromis ještě kompromisnější?

Host (Milan Štěch): Tak já se domnívám, že je to kompromis, který z našich pozic není přijatelný. A domnívám se, že se měla pokusit vláda a její větší část do té reformy zatáhnout i ostatní politické subjekty a s nimi hledat dohodu v širším politickém spektru.

Moderátor (Jan Pokorný): Odbory jsou politickým subjektem?

Host (Milan Štěch): Odbory jsou společenským subjektem. Jsou nadstranické, ale nejsou apolitické, protože to, co se kolem nás děje, to do určité míry vždycky je nějaká politika.

Moderátor (Jan Pokorný): Reforma veřejných rozpočtů je, tedy opakuji, podle slov představitelů vlády, výsledkem řady koaličních jednání. Kdyby vláda přijala vaše návrhy, musela by zřejmě podstoupit celý ten složitý proces jednání, ale i legislativní proceduru znovu. Vy si stále myslíte, že je to možné?

Host (Milan Štěch): Já si myslím, že vláda je tu pro občany a že tu není pro svoje vlastní strany. A jestli je takový názor veřejného mínění, který byl publikován na základě průzkumu, jak televize Nova, tak i Lidových novin nezávisle na sobě, že naše požadavky podporuje drtivá nebo velká část občanů, tak by se vláda určitě nad tím měla zamyslet, jestli chce v dalším období získat jejich podporu. To znamená občanů. Já si myslím, že my děláme svojí práci a prosazujeme to, na čem se subjekty, sdružené v naší konfederaci, shodly. A ty to zase opírají o názory členů, ale i občanské, občanské společnosti.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale vláda musí také přihlížet ke stanoviskům zaměstnavatelů, kteří zase s požadavky odborářů vesměs nesouhlasí. Jak se z tohoto kola dá vystoupit?

Host (Milan Štěch): Pane redaktore, jistě jste zaznamenal, že již někdy v květnu nebo v červnu došlo ke shodě mezi zaměstnavateli a námi nad jedenácti body, které jsme chtěli, aby do reformy byly promítnuty. A dá se říct, že ani jeden bod tam promítnut nebyl. Takže není to tak, že bychom se zaměstnavateli měli zcela odlišné názory. Máme v některých, v některých částech odlišné názory, ale to se nechá vyřešit. A myslím si, že právě ta naše dohoda, kterou jsme tlumočili společně v tripartitě se zaměstnavateli, svědčí o tom, že ta reforma nejde tím nejsprávnějším směrem.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže podle vašeho názoru míč je jednostranně na straně vlády v tuto chvíli?

Host (Milan Štěch): Já se domnívám, ano, že tomu tak je.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste nevyloučil, že by po sobotním protestu, který chystají odbory v hlavním městě České republiky, mohla následovat i generální stávka. V jakém případě byste k této formě protestu přistoupili?

Host (Milan Štěch): Tak naše konfederace, já bych prosil, aby se rozlišovala, jako se rozlišuje mezi politickejma stranama, tak aby se to rozlišovalo i mezi odborovými konfederacemi. Naše konfederace nepoužívá a nemá ve scénáři zatím generální stávku. Samozřejmě, jestli se mě někdo ptá, jestli to mohu zcela vyloučit, tak to vyloučit nemůžu. Pokud by ty návrhy byly zametený, pokud by tady byla narůstající arogance a naše členská základna i širší spektrum občanské by došlo k názoru a prezentovalo by to veřejně, že taková to, takový to přístup tady je, tak poté bychom samozřejmě hledali další formy, jak ten protest dát najevo. Ale zatím znova říkám, v našem scénáři pro ty nejbližší týdny a měsíce generální stávka není.

Moderátor (Jan Pokorný): Sobotních protestů v hlavním městě se zúčastní i Asociace samostatných odborů. Jak se vám s ní dnes spolupracuje?

Host (Milan Štěch): Tak nad těmi požadavky, které prezentujeme a za které budeme demonstrovat, jsme se shodli. V některých detailech se lišíme, ale je to asi něco malinko podobného jako v tom politickém spektru. Jsou subjekty, které se v řadě věcí shodnou, ale jsou i věci, kde, kde se liší. A my se možná v některých, v tomto případě nepříliš podstatných věcech, lišíme, ale ten základní cíl dneska je stejný. Aby ta reforma byla dopracovaná, aby v této podobě nebyla. Naši kolegové z asociace mají možná o něco tvrdší postoj. Ty by spíše přivítali, kdyby ta reforma vůbec nebyla předmětem jaksi jednání. My, my na druhou stranu víme, že být učiněna reforma musí, ale chceme, aby byla spravedlivější, aby ne tak výrazně postihovala zaměstnance, důchodce, rodiny s dětmi.

Moderátor (Jan Pokorný): Předseda Odborového svazu hutnictví, Cyril Svoboda, Cyril Zapletal, promiňte, končí v odborech. Píše se v dnešním vydání deníku Právo. Cyril Zapletal tam říká, cituji: Jsem člen ČSSD a zároveň odborář. Jako sociální demokrat chci ctít rozhodnutí strany nebo s nimi třeba polemizovat. Ale uvnitř té strany, ne přes odbory. Vy jako předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a senátor za ČSSD máte v sobě podobný rozpor?

Host (Milan Štěch): Ne, nemám žádný rozpor. Protože já jsem do Sociální demokracie vstoupil už jako velice aktivní odborář. A vstoupil jsem tam proto a taky jsem to všem dával najevo, aby tam zaměstnanecký hlas byl víc slyšet. A také samozřejmě tento hlas tam neustále prosazuji. Myslím si, že to, co odbory žádají, že, že ve velkém rozsahu je obsaženo v dlouhodobém programu Sociální demokracie. A já se naopak domnívám, že Sociální demokracie se v posledních měsících od svého programu odchyluje.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste Cyrilovi Zapletalovi nerozmlouval ten krok, ke kterému se chystá?

Host (Milan Štěch): Tak Cyril Zapletal pracuje ve vrcholných odborových funkcích de facto od revoluce. A on již před těma třemi lety při určitých rozhovorech dával najevo, že hodlá skončit a věnovat se také ještě jiné činnosti. A zhruba tak tři čtvrtě roku, půl roku vím o jeho rozhodnutí, protože v červnu mi toto rozhodnutí definitivně sdělil. On samozřejmě není podřízeným konfederace, on je zaměstnancem nebo voleným funkcionářem hornických odborů a je to jejich záležitost. Takže není to nějaká jeho reakce na současné dění. Je to dlouhodobý úmysl. Protože on také je prvním náhradníkem kandidátky Sociální demokracie v Severních Čechách a pokud by některý z nich postoupil třeba do Evropskýho parlamentu při nadcházejících volbách, tak on by měl také se stát členem Poslanecké sněmovny.

Moderátor (Jan Pokorný): Je to podle vás i jeden z motivů, proč v odborech končí?

Host (Milan Štěch): Tak on to myslím upřímně říká, že chce zkusit ještě něco jiného, protože do toho důchodového věku mu zbývá sedm let a to je na dvě funkční období v odborech. A myslím si, že i odborový svaz potřebuje už možná nového, nového předáka, novou krev, nové impulsy. Ono za 12 let činnosti se do určité míry na jedné práci vyčerpáte a potřebujete motivaci a potřebujete i nové, nové náměty a nápady. Takže chce to zkusit jinde a tomu já rozumím a je to normálně lidské. A je to seriozní, jak on to provádí, že odchází před koncem funkčního období, aby ti noví kandidáti se mohli v těch funkcích místopředsedů a podobně projevit. A mohli si odboráři v tomto svazu zvolit toho, kterýho budou považovat za nejlepšího. Moderátor (Jan Pokorný): Dovolte mi vrátit se k vaší osobě. Vysvětlujete nebo je hodně lidí, kteří se vás ptají, zda být členem ČSSD a zároveň organizovat protesty proti vládě není divné?

Host (Milan Štěch): Tak z řad odborářů takový názor prakticky nezazněl.

Moderátor (Jan Pokorný): To jsem tak předpokládal, ano.

Host (Milan Štěch): Výjimečný názor nebo dotaz. A co se týká členů Sociální demokracie, ti spíš chtějí někdy vysvětlit, proč jsou ty rozdílné názory třeba mezi mnou a Vladimírem Špidlou. Tak jim řeknu svůj názor, řeknu jim argumenty. Většinou to pochopí. A myslím si, že je potřeba si zvykat na to, že odbory mají svůj mandát, který vzešel z členské základny. Politické strany mají mandát jiný. A není nic nemravného, když dojde k tomu, že je rozpor mezi odbory a i představiteli třeba levicových stran. Protože, jak jsem říkal, ten mandát je do určité míry jiný a jde vo to, aby se vedla nad tím diskuse, aby se jeden druhýho nesnažil převálcovat. Tam je právě, tam vadí to, že ta efektivní diskuse se nevedla a že byla příliš ovlivněna ultimativním postojem Unie svobody.

Moderátor (Jan Pokorný): Objevují se v Českomoravské konfederaci odborových svazů i hlasy, které žádají vyzvat vládu Vladimíra Špidly k demisi?

Host (Milan Štěch): Dá se říct, že ne. Byl to velice okrajový názor, který nezískal, řekl bych, žádnou kvalifikovanou většinu. Takže mohu říci, že ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Říkáte odborářům, když tahle vláda padne, může přijít jiná, jejíž koncept reformy bude ještě mnohem ráznější a dotkne se mnohem více sociálně slabších, než jsou návrhy nynějšího kabinetu?

Host (Milan Štěch): Já to jako argument pro naše rozhodování neříkám. Ale velká část to samozřejmě tak cítí a do určité míry to může ovlivňovat. Ale říkám, odbory musí dělat svojí práci, ať je to taková nebo onaká vláda. A zase ta vláda by si měla uvědomit, že za nějaký čas bude skládat účet voličům a jestli zrovna ona nemá v těch řadách odborářů spíše větší množství potencionálních voličů. To by si měla, to by si měla zvážit.

Moderátor (Jan Pokorný): Vládu tedy k demisi nevyzýváte. Ke generální stávce se alespoň zatím vaše konfederace nechystá. Na závěr té sobotní demonstrace mají přijmout její účastníci prohlášení adresované vládě a poslancům. Jaké bude jeho hlavní sdělení?

Host (Milan Štěch): Tak bude v něm podpora, předpokládám podpora těm našim požadavkům a bude tam určité upozornění, že pokud by ty návrhy naše nebyly vyslyšeny, že to bude mít další důsledky třeba v rozhodování při dalších volbách. A v případě, že by ta arogance narůstala, takže můžou přijít i třeba lokální nebo určité výstražné akce. Takže spíš pude o to do jedné, na jednu stranu upozornit na možnou eskalaci, na druhou stranu i vytvořit další prostor pro jednání. Myslím si, že i nad touto reformou je možný ještě jednat a udělat určité kompromisy. Další jednání má být snad 16. a nebo je možný samozřejmě hledat cesty i k dohodě, jak některé věci, které my prosazujeme, v dalším období vyřešit. Ale tam mám obavu, jestli bude ochota zejména těch menších koaličních stran takový, takový scénář skutečně realizovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane senátore, pane předsedo Českomoravské konfederace odborových svazů, děkuji za rozhovor a za to, že jste přijal pozvání do pořadu O kom se mluví. Na shledanou.

Host (Milan Štěch): Také děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A je tady druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor Milan Štěch. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255 jsou od této chvíle k dispozici pro vaše dojmy, názory, pocity či připomínky, které ve vás vyvolal předchozí rozhovor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Krunec z Chebu.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte a povídejte.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct jednu věc. Nesmíme zapomenout, že tady byly povodně, který naši republiku trochu poznamenaly. A byla to paní Marvanová, která odmítla zákon, který mohl daněmi trochu ty škody snížit. Pak tam je pan Klaus, zamítl daňovou reformu. Teď znova Unie svobody dneska zamítá společně s ODS v Parlamentu zvýšení benzínu. Prostě život je takovej, že někdo bohatne, má se dobře. Zlevňuje se plyn, zlevňuje se elektrika, zlevnil se benzín, dva roky se zlevňujou potraviny, ale spousta lidí nemá práci. A tady jde o to získat peníze, aby se mohly snížit daně podnikatelům. A bohužel pravice brání tomu, aby se ten státní rozpočet naplnil a aby se ty daně mohly snížit a aby se mohlo více podnikat. Díky. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Na slyšenou. Halo? Dobrý den. Máte slovo.

Telefonický názor: Tady Roman Král. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já bych chtěl jenom říci, že podle mého názoru vláda je dost levicová i bez odborů. A likvidace podnikatelů cestou zvyšování daní, kterou v podstatě připravují odbory, povede podle mého názoru pouze k tomu, že odboráři poté již nebudou mít prakticky komu prodávat svojí pracovní sílu, neboť zaměstnavatelé, kteří budou cestou zvyšování daní čím dál v menších vrstvách, respektive střední vrstva zanikne. A prostě myslím si, že cesta zvyšování daní je špatná cesta i pro odboráře, protože přestanou existovat vhodní zaměstnavatelé. Můj názor.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za něj. Hezký den.Telefonický názor: Díky. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický názor: Halo? Můžu?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, posloucháme vás.

Telefonický názor:Dobrý den. Tady Kašík.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já bych, já bych chtěl k tomu říct jenom druhou věc, jako taky další věc. Že tu reformu daňovou nebo finanční reformu musíme stejně udělat a to udělá kterákoli vláda proti kterékoli vládě. Ať to bude ODS, ať by to byli komunisté, až by to byli dneska sociální demokraté nebo koalice. Vždycky tu budou hlasy, které to budou odmítat. Ale my jí stejně musíme udělat za každou cenu. To znamená, že ty následky na někoho dolehnou, to je bezpředmětné. Ale aby ty následky byly stejnoměrně rozložené. To je třeba udělat. Ale tu reformu je, bez ní se neobejdem.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Dobrý den. Tady je pořad O kom se mluví. Halo?

Telefonický názor: No dobrý den. Tady je Podcedník, Telč.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já mám, prosím vás, takový názor. Já osobně si myslím, že odbory zřejmě jedou trošku na populistické vlně, protože to, co chtějí jaksi dosáhnout, tak tu reformu v podstatě vlastně rozmělňuje do opatření, která k ničemu nepovedou. A já si myslím, že hlavní smysl reformy by měl být vnést pořádek tam, kde ještě pořád není. Například v tom, že tady živíme celou řadu nezaměstnaných v uvozovkách, protože si přivydělávají jinde. Že skutečně nemocenská se zneužívá a podobný věci. A tam jsem ze strany odborů neslyšel vůbec žádnou prostě myšlenku nebo připomínku, jak skutečně toto chtějí řešit? Oni pořád jenom jaksi buší na buben, že bohatí jim ubližujou, chudákům dělníkům, a já nevím, komu všemu. Ale prostě na druhou stranu, aby vnesly pořádek tam, kde není, tam jsem na to neslyšel žádný návrh. Že se mně zdá, že jenom stojí s nataženou rukou a chtějí brát, ale nic dávat.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Já vám děkuji. Hezký den, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Posloucháme další názor telefonujícího posluchače nebo posluchačky.

Telefonický názor: Dobrý den. Černá.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Černá.

Telefonický názor: Já jsem chtěla říct jednu věc. Vím, že je tam pan Štěch coby za odbory. Ale myslím si, že je potřeba se podívat pořádně za 12 let na Parlament. Přece Parlament má zákonodárnou moc, včetně vlády. Podívat se na vlády a na Parlament za ty, za ta uplynulá léta a rozpočítat si zadluženost mezi ně. Tam je největší problém a málokdo to kritizuje. Věčně se kritizuje vláda a tak dále, ale ten Parlament, to je prostě, to jsou žáby na pramenu. Včetně Senátu. Děkuji vám.

Moderátor (Jan Pokorný):Na slyšenou. Halo? Vítejte.

Telefonický názor: No dobrý den. Tady Novák.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Nováku.

Telefonický názor: No, prosím vás, já bych chtěl podpořit odbory v tomletom jejich protestu. Protože je fakt, že teda tady odbory jsou slabý. Všude na světě mají daleko větší sílu a mělo by se jim dát za pravdu. Protože Sociální demokracie příliš ustupuje US a je to už, je to už příliš vidět. Je potřeba s tím něco dělat.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za váš telefonát. Prosím další. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Novák z Prahy. Já bych měl takovou poznámku. Myslím si, že ač si lidi stěžujou na nízkou průměrnou mzdu, tak jsou u nás trošku zhýčkaný. Když si to vezmeme, prakticky nulová inflace, ceny v supermarketech se pomalu spíše snižují než zvyšují. Když si to srovnáme třeba se Slovenskem, kde ty lidi se maj dost, bych řek, špatně. Ty reformy jsou tam ještě drastičtější, tak si myslím, že ty odboráři si tady akorát vyskakují a reforma musí přijít a musí bejt podstatně radikálnější. Takže akorát vodsunujou problém. To je všechno. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Já bych taky se chtěla... Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám?

Telefonický názor: Jo, promiňte. Roubová.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkuji.

Telefonický názor: Já bych se chtěla taky vyjádřit k panu Štěchovi. Já mu teda strašně fandím. Von má v hodně věcech pravdu. Ale bohužel je to na Parlamentu, kdy, který prostě nechávaj šedou ekonomiku. To je vůbec nezajímá, to prostě tolerujou. Unie svobody nad tím drží ruku. Vůbec je nezajímá, co se tady rozkradlo. Prostě všichni ty bankéři, pan Salzmann, nakonec jsme si ho ještě zvolili za senátora. Manžel paní Buzkový, ty brečí, že nemaj peníze. Kdyby ty peníze, který pan, její manžel prodrbal támle někde v Rusku, tak jako možná, že by ani tak krutá reforma nemusela bejt. To dneska všichni musíme zaplatit a všichni se nad tím diví. A všichni podnikatelé říkají, my jsme z vás nezbohatli. A z čeho zbohatli? Zbohatli z obyčejnejch lidí. Z toho, že tady nejsou pořádný zákony, že se vůbec nic nedodržovalo. Rozkrádalo se, kde se mohlo. Všichni lidi pojali svobodu nějak prostě divně, prostě krást, podvádět. První, co teda začalo prosperovat, tak byly kurvy a prostitutky. Promiňte.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak s tímto, s těmito slovy....

Telefonický názor: Promiňte, já se omlouvám.

Moderátor (Jan Pokorný): ... bohužel ve veřejnoprávním rozhlase a řekl bych ani v jiném, neobstojíte. Tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor Milan Štěch.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu