Rozhovor s Cyrilem Svobodou

24. duben 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je ministr zahraničí, předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. Dobrý den. Uvědomí toho, že vím, že mluvím s diplomatem, se ptám, pane ministře, jak nazýváte pnutí, které je mezi vámi a prezidentem republiky? Roztržkou, což je nejčastější výraz používaný v médiích, produktivní výměnou názorů nebo epizodou, která do politiky prostě patří?

Host (Cyril Svoboda): Tak vidím to jako setkání dvou pohledů na zahraniční politiku, na to, kdo jí má vytvářet, kdo za ní nese zodpovědnost a jaká má být budoucnost Evropské unie. To všechno není osobní žádný spor nebo něco podobného, protože jsem rád, že došlo i k našemu setkání a dokonce je i dobře, že se ta debata takto otevřela. Protože se tím otevřely i některé otázky, které se týkají Evropy. Protože dosud jsme pořád žili v takovém tom klišé super stát, federální stát, občané vůbec nevědí, o do jde. A já právě nechci, abychom mluvili jenom v těchto slovech, ale abychom mluvili zcela konkrétně, co chceme. Že chceme Evropskou unii, kde Česká republika bude mít vliv. Aby se ta debata takto otevřela. Takže to vidím pozitivně všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Když jste se zmínil o svém setkání s prezidentem republiky, tak kromě toho, že jste tam seděl v křesle a pil jste minerálku, měla ta zhruba půlhodinová schůzka s prezidentem republiky nějaký větší smysl pro konzistentnost naší zahraniční politiky?

Host (Cyril Svoboda): Já jsem panu prezidentovi říkal, že vláda nese odpovědnost za zahraniční politiku, že všechny moje kroky, všechny moje výroky jsou zcela v souladu s tím, co rozhodla vláda. Tady chci ještě říct svůj komentář k tomu, není možné říci, že je tady ještě nějaký další zájem někoho jiného uspořádat naše, naše postavení v Evropské unii jinak. Vláda má tu věc velmi hluboce prodiskutovanou, vláda ví, co chce a vláda chce, opakuji znovu, Evropskou unii, kde bude mít Česká republika vliv. My nechceme rozvolněnou Evropu a to co je koncepce, kterou slyším ze slov pana prezidenta, popřípadě dalších představitelů ODS je, že ta Evropa, kdybychom šli touto cestou, která je doporučována především říkám ODS, tak je to Evropa, která bude rozvolněná. Evropa, kde bude větší vliv mít jednotlivé vlády, což zní docela dobře, ale fakticky to znamená, že klíčový vliv budou mít pouze velké státy. My chceme Evropu, které nebudou dominovat velké státy.

Moderátor (Jan Pokorný): Když se vrátím ještě k vašim slovům s dovolením, která jste řekl na adresu prezidenta republiky, můžu to číst tak, že vám se příliš nezamlouvá řekněme prezidentovo aktivní pojetí role reprezentanta státu navenek?

Host (Cyril Svoboda): Ne to vůbec ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Ne?

Host (Cyril Svoboda): S tím nemám potíž.

Moderátor (Jan Pokorný):

Nezaskočila vás jeho přítomnost v Aténách?

Host (Cyril Svoboda): No, to je, s tím já nemám vůbec žádnou potíž. To není nic osobního, nikdy v tom nic osobního nebylo. Já jenom chci o Evropské unii mluvit seriozně. To znamená neřikat jenom věci, které jsou, které jsou povrchní, ale jít k té podstatě. A myslím a jsem hluboce přesvědčen, že to, co se odehrálo, odstartovává větší a hlubší debatu mezi občany, byť na vládní úrovni běží ta debata dlouho. Od května loňského roku jsou pravidelná zasedání v Senátu, byl několik veřejných slyšení k té věci, účast mnoha politiků, mnoha expertů, to probíhá na té politické úrovni. A teď je potřeba i s touto debatou přijít mezi občany.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže vlastně se to dá interpretovat tak, že vaše výroky na adresu prezidenta republiky byly záměrem k tomu odstartovat vnější debatu o našem vstupu do Evropské unie?

Host (Cyril Svoboda): Ne, ne. Podivejte se...

Moderátor (Jan Pokorný): Řekněte, co si teď o tom myslíte, co jste řekl v tom letadle novinářům? Bylo to šťastné nebo vám ujela slova?

Host (Cyril Svoboda): Ne, ne. Já jsem řekl i na schůzce u pana prezidenta republiky i tady, že na svých výrocích já nic neměním. Co jsem řekl, to jsem řekl a na výrocích nic neměním. Jenom zdůrazňuji, že nebyl jsem tedy první ve výrocích, já jsem reagoval na výroky, které zazněly předtím. A je to jasná reakce na to, abych zdůraznil, že to je vláda, která určuje zahraniční politiku. Toť vše, osobního v tom není vůbec nic. Někdo mi dává nálepku, že jsem člověk, který se hádá s každym, kdo má jiný názor. Teď jsem byl ve Výboru pro evropskou integraci, kde někteří poslanci mají také jiný názor a s nikým jsem se nehádal.

Moderátor (Jan Pokorný): Viděl jsem, vycházeli jste na chodbu.

Host (Cyril Svoboda): Vůbec jsem se s nikým nehádal. A myšlenka, že někdo říká, že Cyril Svoboda se hádá s každým, kdo má jiný názor, tak upozorňuju, že to teda není pravda. A já se pokud možno nehádám vůbec s nikým, ale někdy se musím ozvat a musím jasně říct ten postoj. A znovu opakuji, můj postoj k postoji vlády, Evropská unie, kde my máme vliv.

Moderátor (Jan Pokorný): Článek 63 ústavy - prezident republiky zastupuje náš stát navenek. Jak chcete do budoucna koordinovat vaše vzájemné kroky?

Host (Cyril Svoboda): Ta věc je v ústavě vyřešena. Ano, prezident republiky zastupuje stát navenek. Také tam je, že sjednává ratifikum mezinárodní smlouvy, to všechno v ústavě je. Tyto pravomoce prezident může přenést na...

Moderátor (Jan Pokorný): Na vládu.

Host (Cyril Svoboda): Na vládu, jinak by všechny smlouvy sjednával pan prezident. No to by byl také mimořádný úkol. Dokážete si představit to sjednání v oblasti dopravy, readmisní smlouvy, smlouvy o spolupráci v justici a tak dále, že by všechno vyjednával Úřad prezidenta republiky. To by nezvládli, jako to nezvládne žádný úřad na světě. To je, to je pro resorty, takže to je právo prezidenta přenést tuto pravomoc na jednotlivé úřady. Ano, prezident zastupuje navenek, nicméně ke všem svým rozhodnutím potřebuje kontrasignaci předsedy vlády. To znamená musí být souhlas vlády ať už jde o jmenování velvyslanců, či vedoucích zastupitelských úřadů...

Moderátor (Jan Pokorný): To ano, to je známo, ale řikat si může, co chce.

Host (Cyril Svoboda): Prezident republiky v zásadě si může říkat, co chce i z ústavy. A protože ústava říká, že z výkonu své funkce není odpovědný. To znamená, že mu nikdo nedává mandát a nikdo ho nevede k odpovědnosti. To platilo u pana prezidenta Havla a připomínám, že když pan prezident Havel mluvil například o dvoukomorovém parlamentu, v Evropském parlamentu, že by měl být dvoukomorový, tak to také nikdy s nikým nekonzultoval, žádný mandát od vlády neměl. A možná, že si posluchači vzpomenou, co všechno tehdy zaznělo na adresu Václava Havla, co že si to dovoluje mluvit v Evropě o novém parlamentu, když k tomu nemá žádný mandát. Stalo se tak a je to jakási tradice českých prezidentů, která je nastartována, že prezidenti někteří, nebo prezidenti, že říkají i vlastní pohledy na věc a oni na to respektujou, ale není to postoj vlády.

Moderátor (Jan Pokorný): Nicméně Václav Havel byl i mnohými oponenty hodnocen kladně za svůj přínos k zahraniční politice?

Host (Cyril Svoboda): To ano, to samozřejmě. A nejdůležitější známka toho, že je hodnocen kladně je, že při vrcholných okamžicích Evropy, jako byla například, jako byl podpis aténské smlouvy, tak je Václav Havel citován. Tam řečníci citují Václava Havla. A to je nejlepší známka toho, jestli se někdo dobře zapsal nebo nezapsal v zahraničí. Až budeme kdokoli z nás citován, tak to je dobrá známka, že jsme se zapsali.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak vy jste teď citován poměrně často, sice v českých médiích...

Host (Cyril Svoboda): Já mluvím o těch zahraničních.

Moderátor (Jan Pokorný): To mi ještě řekněte. Chybuje prezident republiky, když je toho názoru, že vstupem do Evropské unie ztratíme část naší suverenity?

Host (Cyril Svoboda): Samozřejmě o tom můžeme vést...

Moderátor (Jan Pokorný): Co vám na tom vadí, to slovo ztratíme?

Host (Cyril Svoboda): Ano. Já jsem o tom dnes mluvil znovu na integračním výboru. My jako stát suverenitu neztratíme, my se vzdáme výkonu části naší suverenity tak, že jí budeme sdílet z ostatními. My se budeme nadále spolupodílet na rozhodování i věcí, které se týkají nás všech. Ale budeme se spolurozhodovat s ostatními. My také z Evropské unie budeme moci vystoupit. To znamená, troufne si něco někdo říct dnes, že Francie není suverénní stát? Nebo, že Velká Británie není suverénní stát? Je suverénní stát a jsou to členy Evropské unie. A i tyto velké státy sdílí některé části svých pravomocí s ostatními, to je správná odpověď. Neboť budeme-li občanům říkat, že ztrácíme suverenitu, lidé řeknou, a to je jako RVHP, to už tu jednou bylo. To je jako za Sovětského svazu a tam my nechcem.

Moderátor (Jan Pokorný): Jenomže, nestudoval jsem sice práva, tak si možná můžu dovolit připomínku. Nebylo jedním z důvodů schválení referenda o vstupu České republiky do Evropské unie tak, jak se to komunikovalo navenek právě to, že přicházíme o část suverenity?

Host (Cyril Svoboda): Opakuji znovu ano, to je naprosto průlomová věc. Evropská unie je úplně jiná organizace než jakákoli jiná jejímiž jsme členy, Organizace spojených národů, Rada Evropy a tak dále, a tak dále. Ale právě ten průlom je v tom, že my sdílíme výkon naší pravomoci a to velmi podstatně s ostatními dokonce tak, že spoluvytváříme pravidla. My spoluvytváříme pravidla, která zavazují každého občana Evropské unie. I my se budeme podílet na vytvoření předpisů, které budou zavazovat Španěle, Portugalce, Švédy a tak dále. Jako oni se budou podílet na vytváření pravidel, které budou zavazovat i Čechy, Slováky a další občany. Je to sdílený výkon pravomoci a je to ale tak průlomové, tak podstatné, že se o tom musí rozhodnout v referendu, to není jako každá jiná organizace.

Moderátor (Jan Pokorný): Těsně po loňských volbách, pane ministře, se vedla diskuse o možném vzniku ministerstva pro evropskou integraci. Není s blížícím se vstupem do Evropské unie potřebné tuhle myšlenku oživit?

Host (Cyril Svoboda): Tato ministerstva existují v některých státech. V žádném státě není to plnohodnotný ministr. Vždycky je buď ministrem v ministerstvu zahraničních věcí nebo ministrem v úřadu vlády. Protože, aby dobře fungoval a mohl transformovat tu vůli, která je společná z Evropské unie do našich poměrů, musí mít také k dispozici svou zahraniční službu a ta bude vždycky pod ministrem zahraničních věcí.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale ptal jsem se, jestli není čas oživit tuhle myšlenku?

Host (Cyril Svoboda): A my jsme, a my jsme učinili podstatný krok. My jsme na vládě projednáme a projednali jsme v radě vlády pro evropskou integraci dokument, který ztransformuje tu radu vlády pro evropskou integraci v nový orgán. Koordinační orgán, který bude tím oním vipem, tím orgánem s tím v uvozovkách bičem, který bude koordinovat činnost ostatních resortů. To začne v květnu působit.

Moderátor (Jan Pokorný): A ve vztahu k vám pravomocně to bude jak?

Host (Cyril Svoboda): Já jsem, já jsem jmenován zatím v návrhu, vláda ho ještě neschválila, předsedou toho výboru. Výkonným místopředsedou, který to bude fakticky dělat, je státní tajemník a první náměstek Jan Kohout, který také nese odpovědnost za evropskou integraci. A ten proces bude jednoduchý. To, co půjde snadno, si zkomunikují ti zástupci jednotlivých resortů v tom orgánu sami. To, co bude problematické, se dá na úroveň ministr-ministr, takže já si zatelefonuju s příslušným ministrem, abychom se dohodli. Nebude-li shoda, jde to premiérovi, rozhoduje premiér. Protože budeme muset rozhodovat velice rychle.

Moderátor (Jan Pokorný): Ještě závěrem. Je evidentní, že tvrdé diskuse o podobě příští Evropy probíhají i v Konventu. Zaznamenali jsme další takovou ostřejší výměnu mezi vámi a jedním z našich tří zástupců v Konventu Janem Zahradilem z ODS. Můžete stručně zopakovat, co vám na Zahradilově práci v Konventu vadí? Řekl jste, tuším pro BBC, že nepromluvil ještě na plénu.

Host (Cyril Svoboda): Podivejte se, já reaguju na jednu věc, že, že ze strany, ze strany především pana Zahradila to vypadá, že vláda selhává v komunikaci. Že vláda nejedná o budoucnosti Evropské unie, že je potřeba, aby vláda byla aktivnější. Tak já mohu prokázat, je to na internetu, jak je aktivní vládní zmocněnec, tedy Jan Kohout, kolikrát vystoupil a vystupuje skoro na každém plénu a vystupuje a předkládá návrhy, v porovnání s aktivitou Jana Zahradila. A to je nesrovnatelné. Doporučuju, abych tady zase nebyl označen za toho, kdo se neustále hádá, tak doporučuju posluchačům, které to zajímá, ať se podívají na internet. A na internetu to všechno tohle to je, to je otevřený zdroj. Já nejsem hádavý typ, já se nehádám s každym. Jenom chci ukázat, že vláda má dynamiku a že vládní zmocněnec je mimořádně aktivní. A ten nepoměr té aktivity je nesrovnatelný.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale není tak úplně pravda, že Jan Zahradil nevystoupil na plénu?

Host (Cyril Svoboda): Podle, jak jsme to prověřovali, tak teď se nechci mýlit, že vystoupil jednou. Ale nechci se mýlit. Ještě věci prověříme, abychom se nehádali o to, jestli jednou nebo dvakrát. Ale v časové řadě, když Konvent trvá rok, to není mnoho. A navíc důležité je, že to, co se říká na tiskových konferencích, to není vystupování v plénu. A já nechci vést pavlačovou debatu o tom, kdo kolikrát vystoupil. Já chci jenom poukázat na to, že vláda má dynamiku, že vládní zmocněnec je velmi aktivní a že vláda si ví rady. To chci sdělit našim občanům. Já se nechci hádat s Janem Zahradilem, jestli, jestli vystoupil třikrát nebo čtyřikrát, to není tak důležité. Jako důležité je, jak je vláda aktivní.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví byl ministr zahraničí Cyril Svoboda. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Cyril Svoboda): Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): A telefonní čísla jsou 221 552 155 a 221 552 255. Prosím o vaše názory vztahující se k tomu, co jste slyšeli v první části pořadu O kom se mluví, tedy v rozhovoru s Cyrilem Svobodou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Slabý.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Slabý.

Telefonický názor: Dneska jsem čet článek Bohumila Pečínky, kde označuje Cyrila Svobodu jako voyera Evropské unie. Myslím, že výstižněji to nešlo popsat. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Lukešová u telefonu.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Lukešová.

Telefonický názor: Já bych měla připomínku, já vim, že se neodpovídá na otázky, ale asi k osobnosti pana ministra. Protože už mi to nedá v tom, že vopravdu tady se jedná o to, že určitá ta vnitřní arogance a celkově ty projevy narůstají den ze dne. A trochu mě mrzí, že jako představitel takové strany, který si musí být vědom, kdo za nim v tomto národě stojí a jakou podporu jako společnosti má. Myslim, že by měl jednat jako spíš v tom smyslu, jak, měl by si vzít příklad z velkých historických osobností i politiků v duchu. U něj by to myslim platilo dvojnásob. Takový vnitřní skromnosti, tolerance, vůbec i k názorům druhýho. Protože vidim, že tady je něco, jako nehezkýho hlavně v osobnosti pana ministra. Děkuji. Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Další telefonát.

Telefonický názor: Ano. Dobrý den. Tady posluchačka Jana z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já se domnívám, že, že přece do určité míry nebudeme mít suverenitu českýho státu jako dřív. Ale to je můj osobní názor. A myslím si, že bohužel vláda nebo, kdo to dělá, nám trošičku málo říká o kladech a záporech Evropský unie. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den. Tady je Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Máte slovo.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu Málek. Já jsem advokát.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Málku.

Telefonický názor: Dobrý den. S úžasem zírám na to, jak vykládá právo pan Cyril Svoboda. Jestli řikal Václavu Klausovi, že by možná zkoušky neudělal, tak já si myslim, že by neudělal na právnický fakultě, kterou jsem absolvoval na Karlově univerzitě, především pan Svoboda. A co mi na něm vadí nejvíc, je žonglování s pojmy. Takže ta suverenita je delegována, ona je odnímána, ona je slabší, ona je tenčí, prostě faktem je, že k té ztrátě suverenity dochází, to je přece nesporný. Ale ten obohacující prvek je ten, že něco získáváme. A místo, aby to přiznal, tak on to vlastně popírá. A druhou věc, kterou mám. On tvrdí, že se nehádá. To co předved dneska ve vysílání o panu Zahradilovi, nebylo nic jiného než hádání. Ten člověk neumí nic a je to nejhorší ministr zahraničních věcí v poslední době.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Posluchač z Moravy. Zdravím posluchače a ...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám, jako vaši předchůdci.

Telefonický názor: Posluchač Zálešák.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Zálešáku.

Telefonický názor: Pan Svoboda je hrobař lidové strany a byl bych nerad, kdyby byl i nadále ministrem zahraničí, aby nepochoval naši republiku. Je advokát a každý den mluví jinak. V letadle z Řecka mluvil o šampaňském, tak ať to přizná. Je to špatný diplomat a nevidí si na jazyk. Naše republika si zaslouží slušnějšího člověka na tomto místě. Ať se podívá do minulosti, jak jsme je měli, jak jsme měli ministry. Od dob Eduarda Beneše, Jana Masaryka a konče velmi schopným ministrem Kavanem. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme. Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Václav Morava.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Moravo.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct, díky bohu za to, že se takové diskuse vůbec vedou. Někomu se líbí a někomu ne. Ale řekněme si, co to bylo před rokem 89, jeden hlas, jeden názor a všecko tak to bylo. Dneska se hádají prostě a je to správné, co se vydentuje tady, tak to bude dál jako jo. A myslim si jednoznačně, že to je prostě boj prezidenta s vládou o vymezení kompetencí, nic víc v tem není. A byla by sranda teďka slyšet prezidenta Havla a Klause, i když Klaus teďka je prezidentem a Havel byl prezidentem a ten taky měl s Klausem boj že s vymezením kompetencí, kde, co a jak. A teďka je v roli prezidenta Klaus, že jo a ten teďka taky bojuje o to svoje místo na slunci. A o nic víc, o nic míň ničeho není jako jo. A odéesce bych přál, že takové špatné zatahování mezinárodní politiky a dělat si vnitřní politiku a hlavní téma z té politiky, to je špatné. Odéeska by se měla jako nad sebou zamyslet. Děkuji. Nashle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Lukešová. Já bych chtěla říct, že...

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Lukešová.

Telefonický názor: Jenom jednu věc. Je mi vopravdu moc líto, že máme na takovém postu člověka, který není příliš inteligentní a ještě je navíc velice samolibý. A myslim, že je to naše ostuda celonárodní. Děkuju vám mockrát.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A závěrečný telefonický názor.

Telefonický názor: Michal, Lounsko. Mě trochu mrzí nebo cítím určitou nekooperativnost, že jakoby pořád trvala nějaká volební kampaň a jakoby ta skutečná politika byla ještě příliš daleko v nedohlednu. A možná právě pro tohle budem naléhavě, velmi naléhavě potřebovat tu Evropu. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Mějte se hezky. Na slyšenou. Tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Připomíná, že hostem byl ministr zahraničí, vicepremiér a předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu