Rozhovor s Alexandrem Vondrou

29. březen 2007
O kom se mluví

Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Příjemný poslech přeje Petr Dudek. Česko přijalo americkou výzvu a bude s Washingtonem oficiálně jednat o umístění radarové základny. Včera o tom téměř jednohlasně rozhodla vláda. Jedním z těch, kteří výstavu amerického radaru v Česku od počátku důrazně obhajují, je vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. Vítám vás v našem studiu, dobrý den.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Dobrý den.

Petr DUDEK, moderátor:
Ministryně Parkanová oznámila, že pro návrh nóty hlasovali všichni členové vlády až na jednoho. Předpokládám, že vy jste hlasoval pro.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já jsem hlasoval samozřejmě pro.

Petr DUDEK, moderátor:
A překvapil vás ten výsledek hlasování? Pouze jeden člen vlády proti?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já myslím, že mě to nepřekvapilo. To, jak včera vláda rozhodla, bylo výsledkem dlouhodobých konzultací v rámci koalice a myslím si, že jsme se dopracovali nakonec ke stanovisku, které obráží potřebnou míru shody a neměli s tím problém ani zelení.

Petr DUDEK, moderátor:
Znamená to, že někteří ministři za Stranu zelených, možná všichni nakonec hlasovali pro a přitom víme, že Strana zelených má vůči umístění radarové základny v Česku výhrady. Čím jste kolegy od zelených přesvědčil, pane vicepremiére?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já si myslím tím vstřícným postojem k tomu, že jsme do té nóty uvedli to, že budeme usilovat o to, aby v budoucnosti ten systém, jehož součástí bude ta radarová stanice, pokud se tak rozhodneme, že tady bude umístěna, že bude v budoucnosti jednáno o tom, aby bylo začleněno do systému NATO.

Petr DUDEK, moderátor:
Co to znamená? To znamená, že dejme tomu, za nějakých pět, deset let se může stát součástí toho obranného systému nebo je to prostě nezávazné stanovisko podle toho, jak vyplynou jednání, tak to také dopadne?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Ta formulace bude usilovat o to, aby byla začleněna. Čili podívejme, tady je dlouhá cesta kupředu. Pokud my se nakonec s Američany dohodneme na tom radaru, a předpokládáme, že to jednání bude trvat celou řadu měsíců, tak v takovém případě by radar byl postaven někdy tak v roce 2011, čili je tady poměrně dlouhá doba i na to, aby pokročily ty diskuse a jednání v rámci NATO o tom aliančním systému a myslím si, že půjde také o to, aby ty systémy byly vzájemně kompatibilní.

Petr DUDEK, moderátor:
Když mluvíte o tom, že budete jednat o tom, že by se tedy radarová základna začlenila do společné obrany NATO, jak tuto podmínku vysvětlíte Američanům? Víte, že ve Spojených státech jsou odpůrci toho, aby se radar do toho spojeného systému začleňoval, protože rozhodování v rámci NATO je přece jen složitější a Spojené státy si nepřejí, aby o jejich rozhodování spolurozhodoval někdo další v takto důležité věci?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Podívejte, to, že budeme usilovat o to, aby to bylo začleněno do systému NATO, neznamená nutně, že učiníme toto rozhodování obětí vůle nebo nevůle třeba jedné členské země. Sama smlouva o Severoatlantické alianci stojí vlastně na kombinaci několika vazeb. Ty dvoustranné nebo několikastranné vazby jsou integrální součástí té smlouvy. Podle článku tři té smlouvy o NATO, Aliance přímo očekává, že třeba různé dvoustranné smlouvy jsou součástí toho celkového systému společné obrany a kupříkladu všechna americká vojenská zařízení v Evropě, která jsou, fungují také v rámci NATO, tak jsou zároveň postaveny na tom dvoustranném základě. To je o každé té základně nebo o každém tom zařízení, které jsou rozmístěny v Itálii, v Německu i jinde.

Petr DUDEK, moderátor:
Já celkem chápu, že NATO je jaksi připraveno pro to, aby jeho členové uzavírali dvoustranné smlouvy, ale já jsem se ptal spíš na to, jestli Washington je připraven na to, aby to, co on si dohodne bilaterálně, se stávalo součástí dohod NATO.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Ano, to bylo ze strany Američanů několikrát řečeno, že tento systém, který se buduje nebo rozšiřuje, protože v Americe už je do jisté míry rozmístěn a teď se přesouvá i do toho evropského prostoru, musí být nebo bude kompatibilní s tím systémem, o kterém mluví Aliance.

Petr DUDEK, moderátor:
Když už jsme o postoji Američanů, u postojů Američanů, já bych se pozastavil u toho, co bývalý šéf testovacího týmu Pentagonu Philipe Coyle řekl pro týdeník Der Spiegel nedávno. On totiž prohlásil, že americký protiraketový systém, tím se myslí ten, který už je instalován v Kalifornii a na Aljašce, neprokázal schopnost v reálných podmínkách zničit nepřátelské rakety. Pan Coyle je proto proti instalaci tohoto systému ve střední Evropě. Znáte jeho názor a co si o něm myslíte?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já jsem to jméno slyšel včera poprvé v životě a to jsem tedy, sloužil jsem ve Spojených státech jako český velvyslanec.

Petr DUDEK, moderátor:
Pan Coyle spolupracoval jako poradce s prezidentem Clintonem, alespoň podle informace Spiegelu.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já jsem ty lidi, kteří dělali v Clintonově administrativě velice dobře znal a toto jméno si nepamatuju. Tam samozřejmě dělaly stovky nebo tisíce lidí a toto byl asi nějaký subalterní úředník.

Petr DUDEK, moderátor:
Dobře, tak ten subalterní úředník prohlašuje, že byl přítomen několika testům nebo studoval výsledky několika testů tohoto zařízení a že ho nepřesvědčily o tom, že dokáží nepřátelské rakety zastavit. Vy jste nějaký ten test studoval?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Podívejte, ty testy jsou prováděny průběžně za posledních patnáct let. Mimo jiné byly prováděny i za té Clintonovy administrativy a na základě těch testů se tehdy prezident Clinton rozhodl ve výstavbě a vývoji těchto systémů pokračovat. Samozřejmě ty testy nejsou stoprocentně úspěšné. To máte jako u každých nových technologií. Nikdy na začátku nemáte stoprocentní úspěšnost. Tam ale zároveň ...

Petr DUDEK, moderátor:
Já jsem se ptal, jestli jste nějaký ten test sám studoval?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
No, já vím o těch testech, nebyl jsem samozřejmě těm testům přítomen, ale četl jsem o tom, vím o té úspěšnosti. Ta se prostě pohybuje někde kolem těch dneska kolem těch sedmdesáti, sedmdesáti pěti procent. Ale prostě všechno věda výzkum, to je ve vývoji. Když vy nemáte něco stoprocentně úspěšného, tak to neznamená, že na tom přestanete pracovat. To bych řekl, je jedna věc. Druhá věc, podívejte, když my tady o tom mluvíme třeba v televizi, tak se stále objevují nějaké ty obrázky těch letících raket.

Petr DUDEK, moderátor:
Ono nakonec o letící rakety jde.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Podívejte, stejně tak to bylo třeba za v tom celém období po druhé světové válce, za studené války, bylo rozmisťována celá řada systémů, které nikdy nebyly použity. Ale to znamená, že ty systémy nebyly z obranných důvodů rozmisťovány.

Petr DUDEK, moderátor:
To já jsem pochopil, že když byly rozmisťovány, že to neznamená, že nebyly rozmisťovány. Já chápu, že i systém, který není stoprocentně úspěšný v testech, může být rozmístěný. Jenomže zdá se, že tento systému nebyl nikdy otestován v podmínkách, které by dostatečně simulovaly podmínky, které se blíží realitě. Rozumíte?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já vám rozumím.

Petr DUDEK, moderátor:
Jedna z námitek zní.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
A možná třeba nikdy ani nebudou testovány v té reálné situaci a vždycky budou testovány třeba jenom v té situaci hypotetické.

Petr DUDEK, moderátor:
Ani to by nebyl špatný výsledek. Ale měl by potom takový systém nějaký význam?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Rozhodně má minimálně ten význam odstrašující, totiž, když máte ty prostředky obranné, tak samozřejmě ten, kdo kalkuluje, kalkuluje s možným útokem, tak si musí do těch situací zahrnout i to, že má ta druhá země obranné prostředky. To máte stejně tak, jako každý zloděj, když vám chce vykrást dům nebo auto, tak do té úvahy zakalkuluje takové faktory, jestli to auto stojí někde, kde je umístěna policejní kamera, nebo jestli máte důkladné zabezpečovací zařízení doma, které spustí poplach a on pravděpodobně bude odhalen dříve, než něco uloupí. Naopak, když žádné takové prostředky, do takových prostředků neinvestujete, tak velmi pravděpodobně se vám stane, že vám ten dům nebo to auto brzo vykrade.

Petr DUDEK, moderátor:
To je dobrý příměr. Já bych ho použil v otázce. Vy jste přesvědčen, pane Vondro, že ta kamera, kterou se chystáte tady instalovat, nebo kterou byste rád tady instalovali, je dostatečně kvalitní na to, aby toho zloděje odradila? Jinými slovy, když v článcích jako v časopise Spiegel například vychází informace o tom, že ten systém dostatečně nechrání před nepřátelskými raketami, odradí, jak vy říkáte, toho zloděje? Důvěřujete tomu systému?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
No, kdybychom v budoucnosti toho systému nedůvěřovali, tak žádná taková jednání nevedeme. Kdyby tomu nedůvěřovali naši spojenci Američané, ale mnozí další, Britové, Dánové, no tak by do něj oni nic neinvestovali. To stejně tak znovu, když se vracíme k tomu zámku nebo k té kameře, tak nic není stoprocentní. Může se stát, že zrovna ta kamera nebude nějakým způsobem fundována nebo ten zloděj nějakým způsobem tu kameru demontuje, ale to přeci není důvod, abyste na to rezignoval.

Petr DUDEK, moderátor:
Ještě jedno téma, o kterém bych se rád zmínil. Vy asi víte, nebo stoprocentně víte, že prezident George Bush včera telefonicky slíbil ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, že o protiraketových zařízeních ve střední Evropě bude s Kremlem pochopitelně hovořit. O tom samozřejmě víte. Co si myslíte o postoji ruské strany? Na internetových stránkách vašeho ministerstva je mimo jiné napsáno, že nepředpokládáte ani krátkodobé zhoršení českoruských vztahů kvůli výstavbě protiraketové základny nebo radarové základny v Česku. Jste si jist, že Rusové jsou takříkajíc srozuměni s tím, co Spojené státy chystají ve střední Evropě instalovat?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Já teď nejprve v zájmu korektnosti to bude asi na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí, čili to řídí dneska Karel Schwarzenberg. Já jsem místopředsedou vlády pro evropské záležitosti, ale samozřejmě jsem se v tomto trvale angažoval a jsem připraven to dále za vládu obhajovat. A pokud jde o to vyjednávání s Ruskem, ty ruskoamerické konzultace na téma protiraketové obrany probíhají celá léta. Samozřejmě možná Američané tolik neinformovali o možnostech umístění těch systémů tady a v Polsku, to myslím, teď se snaží nějakým způsobem korigovat, proto ten telefonát včera, proto několik kol takových rozhovorů, které se odehrávaly v posledních, řekněme, dvou měsících. A určitě to bude pokračovat. Já osobně si myslím, že Rusko samozřejmě tím zvýšeným hlasem, tím natřásáním svalů si vytváří určitou pozici před těmi rozhovory s Američany, ale není to, myslím, něco, co by přispělo nebo přispívalo k celkové destabilizaci tý situace. Já si velice dobře pamatuji, že Rusové stejným způsobem se velice kriticky vyhraňovali, když začala ta debata o rozšíření NATO a koneckonců jsou v NATO i baltské státy, což bylo pro Rusko velmi citlivá situace svého času, ale Rusko to akceptovalo a žádný problém není.

Petr DUDEK, moderátor:
Já po vás nechci, abyste pracoval za Karla Schwarzenberga, samozřejmě, ale přesto bych se vás s dovolením zeptal. Co si myslíte, že se stane, až prezident Václav Klaus navštíví svůj ruský protějšek? Bude to asi za měsíc. Předpokládáte, že s ním bude také hovořit o tom, co by Američané měli tady instalovat a co si o tom česká vláda myslí, proč se pro to rozhodla?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Tak já si myslím, že se nedá úplně nehovořit, že samozřejmě by bylo chybou s trkat hlavu do písku, Rusko je důležitý partner. Ta připravovaná návštěva Václava Klause v Moskvě má svůj značný význam. Ale zase my se přeci nejezdíme do Ruska o něco doprošovat. My s ním jedeme diskutovat, konzultovat, vyměnit si informace na toto téma. A zároveň budeme samozřejmě jednat o celé řadě jiných věcí naší spolupráci, těch ekonomických záležitostech.

Petr DUDEK, moderátor:
Nedá mi to, sami jsme byli nedávno svědky toho, že Václav Klaus má odlišné názory na některé záležitosti v zahraniční politice než česká vláda. V nedávné době to byla kontroverze mezi ním a ministrem Bursíkem, co se týče globálního oteplování. Tady cítíte ze strany Václava Klause podporu, myslím, co se týče rozmístění radarové základny, případně raketového sila v Polsku?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Tak Václav Klaus se zúčastnil toho jednání bezpečnostní rady státu, kdy jsme diskutovali o té americké nótě, kdy jsme diskutovali, zda a jak na ni odpovědět, což se stalo tedy na rozhodnutí vlády včera a Václav Klaus s tímto rozhodnutím začít vyjednávat s Američany souhlasil. Neměl s tím žádný problém na tom jednání k té Bezpečnostní rady státu. Čili myslím si, že on stejně tak jako vláda si uvědomuje, že prostě tady máme určitou odpovědnost a že té odpovědnosti jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu spojenců bychom měli dostát a vy jste zmínil to globální oteplování. To já bych řekl, za prvé, není téma té úzké zahraniční politiky. Je to spíš téma otázek životního prostředí, energetiky a přeshraniční spolupráce samozřejmě tam ten jeho názor samozřejmě názor jeho na straně jedné a Martina Bursíka na straně druhé je asi jako den a noc odlišný. Ale myslím si, že taková diskuse v žádném případě neškodí a já bych dokonce řekl, ten svět často podléhá takovým různým módním trendům. Prostě se něco teď je trendy a teď všichni o tom mluví. Já bych řekl, že se to dost často značně přehání a možná mně osobně ten kritický hlas, který upozorňuje, že není všechno takové, jak se ukazuje nebo jak se maluje, tak mě to nevadí.

Petr DUDEK, moderátor:
Ano, ale v případě raketových základen podobný rozkol neočekáváte?

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
No, samozřejmě v otázkách národní bezpečnosti je vždycky dobré. Zejména pro země menší nebo střední velikosti, tak je vždycky dobré, když se umí na těch základních věcech dohodnout a já věřím, že to dokážeme.

Petr DUDEK, moderátor:
Vývoj situace kolem radarové základny Radiožurnál pečlivě sleduje a bude sledovat. Hostem pořadu O kom se mluví, byl vicepremiér Alexandr Vondra. Děkuji vám za návštěvu a přeji pěkný zbytek dne.

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/:
Prosím, děkuji a na shledanou.

ukázka písničky

Petr DUDEK, moderátor:
U mikrofonu je stále Petr Dudek, my pokračujeme druhou částí pořadu O kom se mluví. Na řadě už není vicepremiér Alexandr Vondra, ale vy, posluchači. K dispozici jsou dvě známá telefonní čísla 221552155 a 221552255. Co si myslíte? Postupuje vláda správně, když chce s Američany o umístění radarové základny oficiálně jednat? Mámena telefonu posluchače. Dobrý den.

posluchač:
Souchmen, Chomutov, dobrý den. Ten pan Vondra je neuvěřitelně drzej člověk, když o tom tak zasvěceně mluví a vůbec nic o tom neví. Jako nikdo z nás o tom nic neví a snaží se nás přesvědčit o něčem, co nezná vůbec.

Petr DUDEK, moderátor:
Máte nějaký důkaz pro to, že pan Vondra neví, o čem mluví?

posluchač:
Přece, když jste se ho ptal, jestli byl přítomen nějakým zkouškám, nikdy nebyl, jenom se to dočetl někde. No jo, to jsme všichni takoví.

Petr DUDEK, moderátor:
A nedá se považovat informační společnosti za něco takového za jediný možný přístup, nemůžeme být všude, ale můžeme se informovat? To nepřipouštíte?

posluchač:
Papír toho snese moc. Takže to nemusí být pravda. Děkuji. Na shledanou.

Petr DUDEK, moderátor:
Já vám děkuji za názor. Máme na lince dalšího posluchače.

posluchač:
Kopička, dobrý den. Já bych chtěl říct i tomu předchozímu, že sám nejsem muzikant, zatímco si myslím, že v republice máme asi sedmdesát procent muzikantů, kteří já nic já muzikant a že se tak chová celá Česká republika, minimálně tak od Mnichova a furt to pokračuje. S panem Vondrou souhlasím. Jeho vysvětlení jsem velmi dobře rozuměl a s rozhodnutím vlády souhlasím taky a akorát k vám jsem měl, pane redaktore, jenom tolik, že se mi zdálo až trošku demagogický to jeho zkoušení, když i ten příměr o zloději vám nebyl docela dobře jasný. Trošku mi tam chyběl takový styl pana Pokornýho.

Petr DUDEK, moderátor:
Já děkuju za upozornění. Snad na obhajobu jenom krátce, že jsem se snažil věci vyjasnit. Nějak jsem nechtěl pana vicepremiéra zkoušet. Máme na řadě dalšího posluchače, prosím.

posluchač:
Dobrý den. Vojtěch, já k panu Vondrovi bych se vyjádřil, že jsem si pana Vondry vždycky velmi vážil jako disidenta. V dnešní době jako člena současné naší protievropské české exekutivy už méně. Zejména jeho chameleonství v přístupu jak k té bývalé, k tomu bývalému vedení na Hradě, čili k panu Havlovi, tak současně, že může spolupracovat s panem Klausem. Jeho vyjádření pana Klause ohledně těch problémů znečišťování ovzduší, to je skandální, protože samotné vyjádření pana Klause je slušně řečeno, extrémní. A co se týká samotného umístění radaru, tam bych k tomu měl dva body a spíš v obecné rovině. Dneska je módní nazývat naivní názor ten, že k míru by mělo vést spíše odzbrojení a horečné zbrojení, čili v tomto směru já jsem naivní, ale stále si myslím, že odzbrojování vede k tomu, abychom zasáhli někdy v daleké budoucnosti míru. A druhá věc je v tom, že když se to nedá samozřejmě srovnat, co se týká přítomnosti ruských nebo sovětských vojsk za totality a možné přítomnosti radaru, přesto si myslím, že naše země byla postižena přítomností cizích vojsk tak hluboce, že nepřítomnost, i když nesrovnatelná dalších vojsk na našem území by byla asi lepší.

Petr DUDEK, moderátor:
Já vám děkuju. Ještě dalšího posluchače si vyposlechneme. Prosím. Slyšíme se? Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den, tady Jabuka, Roztoky. Prosím vás, já bych asi řekl pár slov k tomu, jaký je můj názor na založení té základny. Vzhledem k tomu, že jsem z Roztok, vedle nás kousek jsou Velké Přílepy, a tam, pokud vím, za totality byla velká základna raketová. Údajně to byly útočný rakety. Tu raketovou základnu sice obsluhovalo naše vojsko, ale sovětská armáda byla kousek přes silnici v lese, kde vlastně držela veškerou tu moc raket ve svých vlastních rukou.

Petr DUDEK, moderátor:
Ano, můžete krátce říct, jestli jste pro nebo proti tomu, aby vláda zahájila jednání?

posluchač:
Já jsem zásadně pro. Já jsem zásadně pro, protože si myslím, že doopravdy ten obranný systém my potřebujeme. Jestliže tenkrát jsme neřekli nic proti těm raketám a nedalo se nikdy nic říct, nevím, proč je spoustu řečí proti tomu, že rakety tyhle ty mají být mírové, víceméně obranné, a ten systém by měl pomoci naší republice finančně. To je všechno, co bych k tomu řekl.

Petr DUDEK, moderátor:
Výborně, já vám děkuju, děkuju vám i všem posluchačům. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek. Přeji příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: pdu
Spustit audio

Více z pořadu