Richard Brabec ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Je verdikt o prolomení těžebních limitů na Dole Bílina a o jejich zachování v Lomu ČSA polovičatým rozhodnutím, nebo jde o rozumný kompromis? A nebude toto hnědé uhlí chybět budoucím generacím? Jaké novinky přináší program Nová zelená úsporám?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO, kterého zdravím do sněmovního studia. Dobrý den.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Dobrý podvečer.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, jaký to je pocit, že jste první ministr životního prostředí, který měl podle jedněch šanci být hrdinou, který obhájí limity a nakonec jste prvním ministrem životního prostředí, jehož návrh na prolomení limitů schválila vláda?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
No, tak on to nebyl můj návrh, on to byl návrh MPO. Ministerstvo životního prostředí tam korigovalo některé /souzvuk hlasů/ věci ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ta varianta v té, v které to tak prošlo, tak ta byla vaše. Sám jste říkal, že by bylo alibistické ji neschválit.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Bylo to, byla to jako nakonec moje, řekněme, kompromisní varianta proti tomu návrhu, který předložilo MPO. Ale já bych tady nechtěl hovořit o hrdinech a o řekněme o lumpech, protože je to pro mě ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je to pocit být ministrem životního prostředí, který jaksi hlasoval pro prolomení limitů?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Tak pocit je to takový, že to nebylo jednoduché rozhodnutí. Já jsem několikrát říkal, že to bylo několik bezesných nocí ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Už spíte?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
... a no stále ještě ne, já stejně moc nespím, anebo ne moc dlouho, ale to rozhodnutí bylo dlouhodobě zvažované. Já jsem se otázkami těžebních limitů zabýval rok v podstatě. Byl jsem se tam mnohokrát podívat na obou dolech, hovořil jsem, troufám si říct, se stovkami lidí a nakonec to rozhodnutí v sobě zahrnovalo veškeré aspekty nejenom samozřejmě dopad na životní prostředí, protože vláda je kolektivní orgán, ale samozřejmě otázky sociální, otázky energetické bezpečnosti a celou řadu dalších, takže já si stojím za tím, a věřte, že kdybych pod to býval nechtěl hlasovat, tak jsem nemusel, protože to rozhodnutí, já jsem to věděl, by prošlo i bez mého hlasu, ale přišlo by mi opravdu alibistické, a včera jsem použil to slovo a troufám si říct srabácké, odpusťte mi ten trošku pejorativnější výraz, kdybych nakonec nehlasoval pro rozhodnutí, které považuji za vyvážené.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem je vyvážené, co tedy převážilo z těch všech aspektů, o kterých jste mluvil, že jste se rozhodl, jakkoli by i bez vašeho hlasu to tedy prošlo, hlasovat pro?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Vyvážené je v tom, že opravdu v sobě zahrnuje podle, řekněme, expertních podkladů, které vláda měla k dispozici a tato vláda si jich snažila sehnat skutečně celou řadu a ve všech oblastech z hlediska reálné potřeby teplárenství, reálné potřeby energetiky, tedy elektráren, reálných sociálních dopadů, ekonomických dopadů, samozřejmě i dopadů na zdraví a životní prostředí, to je, to jsou ty takzvané externality a všechny tyhle ty věci byly mnohokrát zváženy tam i nazpět ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono těch studií existuje opravdu hodně a vždy se jaksi vytáhnou ty argumenty, které se zrovna té či které skupině hodí. Přece jen Státní energetická koncepce počítá s tím, že dojde ve spotřebě těch primárních energetických zdrojů k největšímu pleksusu právě u hnědého uhlí. Jak to tedy jde dohromady třeba právě s tou potřebou teď prolomení limitů?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Docela snadno, protože máte pravdu v tom, že samozřejmě to, ten trend je jasný, ale tady prostě klesá spotřeba a bude dál klesat spotřeba hnědého uhlí, ale také se postupně vyuhlují, tedy vytěžují ty jednotlivé zdroje a když se pak podíváte na tu reálnou, na ten reálný energetický mix české energetiky, tak my jsme dneska čistým vývozcem elektrické energie, dokonce třetím v Evropě, ale během 10, 12 let se dostaneme do pozice, kdy bychom mohli být čistým dovozcem a ztratíme tu energetickou soběstačnost. Ale tady se nebavíme na Bílině o primárně uhlí pro energetiku ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě ale pro teplárny.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
... ale pro teplárenství a pro malospotřebitele. A tady se jasně ukazovalo, a to vyplývalo v podstatě ze všech těch studií a já jsem měl ještě možnost se bavit s řadou lidí z toho, vlastně z této oblasti, a v zásadě všichni se shodovali na tom, že je tady reální riziko, že bez prolomení limitů na Bílině bude někdy po roce 2022, 25 skutečně nedostatek uhlí pro teplárenství a to takzvané tříděné uhlí pro malospotřebitele a těch malospotřebitelů je stále ještě kolem 600 tisíc, kteří dneska topí, topí uhlím. To znamená, to byla ta, to byl ten reálný problém a je potřeba ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, ale mluvíme právě opravdu o tom dlouhodobém horizontu, kdy říkáte, v roce 2022, 2023. Do té doby se může stát mnoho věcí, třeba i právě ohledně vývoje nových technologií, získávání energie a tak dále. Nebylo by tedy lepší místo prolamování těch těžebních limitů napřít tu sílu právě k vývoji nových technologií a odklonit se od fosilních paliv?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ta vaše argumentace je správná. Ale právě mi trošku nahrává na smeč a to je to, že jakékoli rozhodnutí, které uděláte právě v oblasti těžby, v tomto případě takhle náročné těžby jako je povrchová těžba hnědého uhlí, tak ta setrvačnost je 10letá. Vy dnes o něčem rozhodnete, ale reálně se začne těžit za 10 let. Jenom ty správní procesy trvají minimálně, budou trvat minimálně 4 až 5 let, když to všechno půjde dobře a za dalších x let se bude těžit, takže my jsme dneska ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já tomu rozumím, ale třeba za těch 10 let by se právě našla úplně jiná cesta, jak získávat energii a přitom a teplo a přitom by se vlastně to hnědé uhlí mohlo uchovat pro další generace, které ho potom mohou využít mnohem lépe než ho třeba jen spálit.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Máte, ano, ale když se nad tím právě zamyslíte nad tím přesně, co jste řekla, tak zjistíte, že optimální je si tímto způsobem koupit ten čas, abyste, protože může se stát opravdu, že se řada věcí změní a v tu chvíli se získají veškerá povolení a to ložisko se nikdy nezačne těžit ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže věříte tomu, že vůbec nebude využito to prolomení limitů?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Je to, je to možnost, je to možnost, ale skutečně kdybychom se zachovali opačně a do poslední chvíle věřili, že to dobře dopadne a ono to dobře nedopadlo, jinými slovy se ukázalo, že některé ty podmínky se nenaplní z pohledu třeba podílu obnovitelných zdrojů, nebo postupu jaderné energetiky, tak se můžeme z roku na rok, z měsíce na měsíc dostat do situace, že prostě budeme skutečně s odpuštěním nahý v trní, budeme energetici, energeticky nesoběstační a všichni se pak budou dívat a říkat, kde jste, kde jste byli před 10 lety, proč jste se rozhodli prostě takhle a proč jste si nekoupili tu rezervu, i když nakonec se k ní třeba nemusí sáhnout. A to já si myslím, že je ten hlavní, hlavní argument, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili lepší je jaksi umět odhadnout, jak to bude s limity, než odhadnout vývoj na poli tedy energetiky, nových, nových technologií, restrukturalizace průmyslu.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Víte, ta, ony ty procesy jednou paralelně. Když se dneska podíváte třeba, my občas samozřejmě nám dávalo za příklad Německo z pohledu obnovitelných zdrojů, ale Německo podle té své takzvané Energiewende se odkloní nebo odklání od jaderné energetiky a pojede dvěma naprosto extrémními způsoby. Jeden z nich jsou obnovitelné zdroje, především větrné elektrárny, ale bohužel my nemáme Severní moře, takže u nás je ten potenciál těch větrníků omezený, proti Německu zásadně omezený, a na druhé straně to samé Německo jede zvyšováním výroby v uhelných elektrárnách. I v plynových. A odklání se od jaderné energetiky. A teď prostě český energetický mix je a bude jiný. My budeme zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů, možná někam až k 17, ke 20 %, ale v roce 2040, ale to, to takzvané základní zatížení, ten takzvaný bailout, to na čem skutečně na co se dá spolehnout, tak bude jaderná energetika, pokud to půjde takhle dobře a uhelné elektrárny ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebylo by tedy výhodnější, promiňte, počkat třeba alespoň 5 let, až bude jasnější ohledně toho mixu, jak říkáte, třeba co a jak bude s elektrárnou Dukovany?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ano, ale když byste, kdybychom počkali 5 let, tak bychom a rozhodli třeba i o tom Bílině v roce 2020, tak v tu chvíli ta reálná těžba pak bude za 10 let, třeba v roce 2030. A může tam být 5 let díry, kdy už se prostě můžeme dostat reálně do situace, že budeme mít velký problém a ty procesy neurychlíme. Takže skutečně my jsme rozhodli a já jsem pevně přesvědčen s dostatečným časovým předstihem, ale opravdu může nastat situace, já bych byl hrozně rád, kdyby nastala, že třeba vývoj těch jednotlivých technologií půjde prostě tak rychle a snižování energetické náročnosti, byť na tom na všem pracujeme ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A bude tady potřeba takových investic, pane ministře, pakliže už budeme vědět, že ale máme tady tu rezervu v hnědém uhlí?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Bude určitě, podívejte, tyhle ty, všechny ty procesy a ten vývoj prostě jde paralelně spolu. To znamená, že ten průmysl se samozřejmě snaží chovat nejefektivnějším možným průmy..., nejefektivnějším možným způsobem a samozřejmě v téhle té chvíli jde všechno dopředu. My zveřejníme třeba nové podmínky i pro podporu těch malých, řekněme malých spotřebičů decentralizace. Evropa dneska ten energetický trh nedovede nikdo odhadnout, jakým způsobem se bude vyvíjet, jak se tam prosím Německo prosadí. Prostě máme tam strašnou spoustu neznámých a věštění z křišťálové koule, a já opravdu si trvám na tom, že v daném čase jsme se rozhodli nejodpovědnějším způsobem, jak jsme mohli a říkám za ministra životního prostředí, že bych byl hrozně rád, kdyby se ukázalo, že za těch 10 let i za ty výlohy, které budou stát například ty studie, což jsou třeba první miliony korun, se nakonec ukázalo, že to uhlí ani na té Bílině nebudeme potřebovat. Ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak tento optimismus máte trochu z titulu funkce. Ale, pane ministře, řekněte, jakou roli hrálo v rozhodnutí o prolomení limitů na Bílině to, že patří na rozdíl od Lomu ČSA ČEZu, tedy firmě z majority vlastněné státem?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Nehrálo to tam žádnou zásadní roli. Tu roli opravdu hrálo především to, že na, na dole, samozřejmě z ekonomického pohledu je to, je to také jasné, protože kromě toho poplatku za dobytí, vydobytí nerostu, který dostává stát, je relativně nízký, teď se tedy zvyšuje, ale pořád je podle mě neúměrně nízký, tak tam samozřejmě prostě je i ten efekt státního podniku, ale věřte, že tu nejzásadnější roli především hrálo to, že jakékoli prolomení na Dole ČSA by znamenalo bourání domů a stěhování tisíců lidí a tahle ta vláda, si myslím, že dávala naprosto jasný signál, že pro ní je to nepřijatelné. A navíc i ta struktura toho uhlí je zase trochu jiná na Bílině. Bílina je největší zdroj, vlastně Důl Bílina právě toho teplárenského uhlí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně i na Lomu ČSA údajně je to uhlí, které se tam těží, je velice výhodně právě z hlediska jaksi výhřevnosti a tepla.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Částečně také, ale historicky opravdu ta Bílina nejenom z hlediska, řekněme, těch technických vlastností nebo, nebo výhřevnosti a dalších vlastností toho uhlí, ale i koneckonců na základě smluv. Protože ono to není o tom, že tady máte nějaký absolutní objem uhlí, který se těží v České republice a s tím můžete, s tím můžete posunovat tam a zpátky, je to dneska přibližně 38 milionů tun, ale ono existuje takzvané studené a teplé uhlí. Teplé uhlí právě jde do tepláren s vyšší výhřevností, studené je energetické uhlí pro elektrárny, a ty zdroje jsou navzájem jakoby s těmi spotřebiči hrozně hodně provázané.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Potom je tedy možná škoda ale, že to hnědé uhlí z Lomu ČSA se vozí do Elektrárny Chvaletice.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Jasně, ale to je zase, to je zase samozřejmě o tom, že ten těžař v nějaké historické době dostal tu licenci, to povolení k hornické činnosti na určité ložisko a nikdo ho nevázal tím využitím uhlí. A to je právě to, co já si myslím, že když se na to podíváte normálně jenom selským rozumem, tak nad tím, upřímně řečeno, ten selský rozum přestává stát nebo zůstává stát, protože si říkáte, jak je možné, že stát jako vlastník toho uhlí si nezavázal za ty celkem žebrácké peníze, které za to uhlí dostává, si aspoň nezavázal toho těžaře, aby nějakým způsobem využil to uhlí především ve veřejném zájmu, tedy pro teplárny na zajištění sociálně únosné ceny tepla a to se prostě v historii nestalo ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Což vám se tedy podaří jaksi dohlédnout na to, aby právě z Bíliny šlo to uhlí pouze do tepláren.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ano. To byla jedna ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak konkrétně? Jakými nástroji?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
... to byla jedna, ano, to byla jedna, jedna z našich podmínek. Ten nástroj je přes vlastně povolení hornické činnosti, které pak dává Báňský úřad a tak, jak jsme to skutečně prostě prověřovali a je to součástí i toho vládního usnesení, tak je tam jasně stanoveno, že prostě preferenčně toto uhlí bude muset být dodávání teplárnám o konkrétním vzorci a samozřejmě konkrétních množstvích bude potom rozhodováno v těch dalších procesech, ale je to podmínka vlády a to povolení hornické činnosti, stejně jako, stejně jako stanovisko EIA, tak bude řešeno v průběhu příštích 5 let.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Jak to bude teď s těžbou na Dole ČSA? Vy říkáte, že vlastně tím, že se nerozhodlo o prolomení limitů, tak bylo vlastně rozhodnuto o ukončení těžby. Jak tomu rozumět?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Víte, já když jsem hovořil jak tedy s těžaři z vedení podniku, vedením Dolu ČSA, tak i s odboráři z Dolu ČSA, kde jsem opakovaně byl, tak oni říkali, že pro ně je nejdůležitější, byť by byli samozřejmě daleko radši logicky, aby byly limity prolomeny na Dole ČSA také, ale myslím, že z těch stávajících informací už jim muselo být jasné, že ta atmosféra ve vládě pro to nebude, protože to nevyšlo ani z ASEKu, tedy ze Státní energetické koncepce, nevyšlo to ani z těch materiálů ministerstva průmyslu a obchodu ta reálná potřeba, ale řekli - my už potřebujeme jasné slovo, protože pro nás to, že nerozhodnete, znamená, že jste vlastně rozhodli o útlumu těžby.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně jiní zase říkají, že to je alibistické rozhodnutí, protože říkáte, že zase na stranu druhou další vlády mohou rozhodnout o tom prolomení, a o tom, že bude potřeba v budoucnu prolomit limity i v Lomu Československé armády je přesvědčen i prezident Zeman.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Je to názor pana prezidenta, on ho má dlouhodobě, já mám teda jiný názor, ale ona nás rozsoudí až historie samozřejmě tak jako vždycky v těchto případech, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaksi budoucnost a následně pohled do historie.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Tak, tak přesně, pohled do budoucnost a následně pohled do historie a faktem je to, že ono se vracet k tomu rozhodnutí, pokud bychom, já, já jsem schopen garantovat velmi pravděpodobně, byť s jistotou, jistota je akorát smrt, ale jsem schopen garantovat, že tato vláda se nevrátí k otázce těžebních limitů na Dole ČSA. A tato vláda, pokud vše dobře dopadne, bude vládnout někdy do konce roku 2017, do podzimu, to znamená, že nová vláda by se teoreticky k tomuto rozhodnutí mohla vrátit v roce 2018. Já si myslím, že ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tedy, promiňte pane ministře, ale rovnou tedy nerozhodnout o odepsání zásob uhlí, které jsou za limity?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Tak, k tomu já se vrátím, když dovolíte, hned za chvilku. Takže ta nová vláda, pokud by i takto rozhodla a já si myslím, že pro to nebude mít odborné argumenty, aby takto rozhodla, tak stejně už bude dost pozdě na, na to, aby se znovu, protože odboráři, respektive vedení podniku bude muset udělat technická opatření po tom včerejším rozhodnutí, která budou směřovat logicky k útlumu těžby, protože to má nějaké jasné provozní ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím, pane ministře, já se omlouvám, potřebovala bych jen trochu stručně se dotknout těch odpisů, jestli by nebyly jasným vzkazem obyvatelům Horního Jiřetína a Černic, že nejen teď s touto vládou, ale v budoucnu se nemusí bát o svá obydlí.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Tak vaše otázka je logická, ale nicméně v této chvíli jako jsme den po rozhodnutí o neprolomení limitů na Dole ČSA, to znamená, že já jsem přesvědčen, že v těch dalších měsících se bude i tahle ta otázka, já si nemyslím absolutního odpisu. Rozdělujme dvě věci. Absolutní odpis ložiska by znamenalo přestat úplně chránit to ložisko a tvářit se, jakože tam není, prostě vyšetřování skončilo, zapomeňte ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili připadá v úvahu ten převod do nebilančních zásob, což potom znamená, že se budou moci zase někdy převést do těch bilančních.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Teoreticky ano, máte dobré informace. Ale ten odpis by opravdu znamenal, že Česká republika odepíše třičtvrtě miliardy tun kvalitního hnědého uhlí, které v budoucnu může, bavíme se o budoucnosti například za 50 let, třeba, možná nikdy, ale připadalo mi to velmi odpovědné, teď zbrkle něco odepsat, přestat to ložisko chránit a třeba by to někdy mohlo být využito pro chemický průmysl, pro chemické účely, prostě daleko lépe než to uhlí jenom s odpuštěním tupě spálit a vyrobit z něj elektrickou energii.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Pane ministře, prosím ještě k jedné věci, abychom se nevěnovali jen limitům, tak v závěru, Češi výrazně investují do zateplení domácností, snižují náklady na teplo a už příští čtvrtek začne příjem žádostí o dotace na zateplení v programu Nová zelená úsporám. Zavádí oproti minulým výzvám novinky, například že žadatelé nebudou omezeni časovým limitem. Co dalšího?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
No vy jste trošku samozřejmě předběhla jako otázku, respektive naší tiskovou konferenci, která bude zítra, já bych zmínil ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, chtěla jsem se dozvědět něco trochu dříve, pane ministře, jestli by to šlo, prosím.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Tak to bylo, to bylo trošku jako na nás pastička, ale já, já řeknu jenom to, nezlobte se, nechte se, ať se i posluchači nechají, nechají trochu překvapit. Zítra to zveřejníme. Ale chci říct, že ten program bude mít některé revoluční změny, bude ještě otevřenější, bude ještě vstřícnější pro ty žadatele a bude ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A bude štědřejší? Kolik peněz hodná ministerstvo rozdělit?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Těch peněz a to můžu říct, protože to není částka, která je, která je tajná, tu už jsme několikrát zopakovali. Předpokládáme, že rozdělíme celkem 27 miliard korun do konce roku 2020. Všechno bude záležet na tom, kolik peněz nám přiteče z aukcí emisních povolenek, takže to bude záležet vlastně na ceně emisní povolenky. Ale očekávám, že když všechno půjde, řekněme, průměrně dobře, tak bychom měli mít k dispozici těch 27 miliard, což je hodně peněz.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A můžete potvrdit, zda budou dotační prostředky z té Nové zelené úsporám využívat třeba i ministerstva průmyslu a financí na rekonstrukci svých budov?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ten plán tady opravdu je z pohledu průmyslu a financí. On byl vlastně i u vzniku té Zelené úsporám tenkrát přislíben, že to bude sloužit i pro vládní budovy, ale zatím vůbec není jasné, podle mých teda posledních informací, tak MPO zatím z toho meziresortu ten materiál s nějakými připomínkami ještě stahuje, posouvá ho o dva měsíce, takže není to vyloučené, ale rozhodně by to nemělo ubrat nějaký významný díl především pro drobné, drobné tedy žadatelé, především teda pro majitele rodinných domů. To je pořád ten hlavní záběr našeho snažení a našich ambicí jim pomoct.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A když takto máte tyto ambice jim pomoct a motivujete lidi, aby zateplovali své domovy a Češi výrazně investují, aby takto tedy snižovali spotřebu tepla ve svých domácnostech, budeme tedy potřebovat to hnědé uhlí z Bíliny?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
My jsme tohle to měli samozřejmě zakotveno i v těch našich úvahách a počítali jsme s dalším zateplováním, i s tou rezervou si pořád myslím nebo jsem pořád přesvědčen, že to uhlí potřebovat budeme, ale znovu říkám, bylo by krásné, kdybychom ho nepotřebovali.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Děkuji vám za to, na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na webové stránky Radiožurnál.cz, kde najdete všechny záznamy našeho pořadu. Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio