Richard Brabec ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Mohou senátní změny návrhu zákona o ochraně přírody znamenat konec národních parků v Česku? Co bude dál s odloženým antifosilním zákonem? A jaká opatření navrhuje vláda pro boj se smogem? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Zdravím vás do sněmovního studia. Dobrý den.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Krásný den vám i posluchačům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste, pane ministře, minulý týden řekl, že nepředložíte vládě antifosilní zákon, který snižuje závislost na ropě a uhlí. Ten zákon máte v programovém prohlášení, berete to jako prohru?

Čtěte také

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Já bych bral prohru spíš to, kdyby se Česká republika vlastně podle toho zákonu nechovala, ale pro mě je daleko důležitější to, že Česká republika plní nejenom evropské závazky z pohledu snižování emisí CO2, dokonce je přeplňujeme, jsme rychlejší, jsme úspěšnější, ale také se postupně odkláníme od těch fosilních paliv, především od uhlí, takže já jsem vlastně i kolegům, když jsme se o tom bavili, říkal, že je opravdu daleko podstatnější, zda něco reálně děláme, a to musím říct úspěšně, a dokonce v předstihu, než na něco mít zákon, ale třeba se podle toho zákona úplně nechovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu rozumím, pane ministře, čili ten antifosilní zákon je podle vás vlastně zbytečný?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Víte, my, když jsme tenkrát vlastně v rámci vyjednávání o vládě a o koalici, tak do toho programového prohlášení se dostala varianta, že přijmeme antifosilní zákon. Já si myslím, že v té době nebylo úplně jasné, jakou má mít ten zákon vlastně podobu a během té jeho přípravy jsme zjistili několik věcí, za prvé, řídili jsme se podle britského vzoru, a ten britský zákon takzvaný antifosilní je velmi deklaratorní, on vlastně v sobě nemá žádné povinnosti, on nemá žádné sankce, on je taková výzva a v té britské společnosti nebo ve Velké Británii pro ten zákon vlastně se získal souhlas všech rozhodujících politických sil, včetně opozice a také sociálních partnerů, což teda zjevně zatím bylo jasné v České republice, že ta možnost souhlasu nebo konsensu nad takovou deklaratorní normou v této chvíli není.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Neměl jste právě tu podporu ten konsensus vyjednat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Já jsem ho vyjednával. Vyjednávali jsme ho poměrně dlouho i na úrovni třeba tripartity, protože to byla jedna z prvních podmínek, abychom získali souhlas tripartity tedy, jak zástupců zaměstnavatelů, podnikatelských svazů, tak i zástupců třeba konfederace odborových svazů a jasně se ukázalo, že ten odpor byl především právě kvůli tomu, aby si Česká republika v této chvíli na sebe psala zákon, který spíš začne plnit svoji roli, pokud řekněme, že použijeme tohoto pojmu až po roce 2030, protože do roku 2030 Česká republika jednoznačně je vázána a pravděpodobně to bude tak i po roce 2030, evropskými závazky, ke kterým jsme se přihlásili v rámci takzvaného klimatického balíčku, to znamená, že my do roku 2030 musíme v České republice mít nižší emise CO2 oproti roku 1990 minimálně o 40 %. No, a my jsme v roce 2017 dneska a očekáváme, že za rok 2016 tedy ta čísla ještě úplně nemáme, ale budeme někde odhadovat, že to snížení vlastně už v loňském roce bude někde kolem 39 %, takže my jsme ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, pane ministře, rozumím, ale stále jaksi mi nedošlo, proč tedy jste chtěli mít tento zákon v programovém prohlášení, když mi teď v roce 2017 vlastně říkáte, že jsme na tom výborně i bez tohoto zákonu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Protože tenkrát se za prvé nevědělo, jak budou pokračovat debaty v rámci Evropské unie, jestli budou pokračovat a dneska třeba víme, to je další důvod, který zatím vede k tomu, že tento zákon v této chvíli by byl předčasný, protože momentálně se řeší v rámci Evropské komise otázka, co bude vlastně po roce 2030 a jak komise třeba bude obchodovat, respektive, jak Evropská unie bude vůbec obchodovat s emisními povolenkami. Jinými slovy Česká republika, a to bych chtěl znovu zdůraznit, je schopna i bez tohoto zákona úspěšně snižovat svoji závislost na fosilních palivech a dělá to, dělá to dokonce v předstihu před tím plánem, za prvé, a za druhé tento zákon opravdu, on byl docela spojován i se smogovou situací.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
A to já musím úplně odmítnout, protože to spolu souvisí jenom velmi maličko. Ten antifosilní zákon především směřuje na snížení emisí CO2. My jsme si nechali udělat studii nebo několik studií, ze kterých vyplynulo dvě zásadní věci. Za prvé z pohledu těch znečišťujících látek, které jsou opravdu nebezpečné pro zdraví tedy polétavého prachu, oxidu dusíku, oxidu síry, tak tam ta varianta České republiky a řekněme budoucnost České republiky v roce 2050 je ve variantě podle antifosilního zákona, že snížíme třeba ty hlavní emise o 96 % a podle varianty bez fosilního zákona, tedy varianty, jak se prodloužení toho, jak dneska státní energetická koncepce vidí Českou republiku v roce 2050, tak tam jsme, poslouchejte dobře, snížení o 95 %, jinými slovy, rozdíl mezi Českou republikou s antifosilním zákonem a bez antifosilního zákona je v tom odhadu, jde samozřejmě o hrubý odhad, pouhé 1 % těch znečišťujících látek.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, promiňte, že do toho vstupuji, já jenom, abych si to ujasnila, z jakých vlastně zdrojů tedy vycházíte, protože ekologové právě tvrdí, že odložit přípravu zákona, tohoto zákona, který vláda slíbila voličům a který podle nich snižuje smog o 95 % v době, kdy se lidé u nás dusí smogem, je prostě nezodpovědné, to doslova cituji Jiřího Koželuha, programového ředitele hnutí DUHA.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Jasně, ovšem pan ředitel Koželuh, se kterým jsme samozřejmě celkem v čilém spojení, protože jsme si o tom jako minimálně teda za posledních několik dnů několikrát psali, tak on, on to uznává, on říká jenom tu polovinu, my máme úplně stejné studie, paní redaktorko, a jak říkám, ano, s antifosilním zákonem snížíme o 95 % a bez antifosilního zákona, obráceně o 96 % a bez antifosilního zákona o 95 %, tak to vyplývá z té studie, já ji každému milerád ukážu. Takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili dál už vlastně s antifosilním zákonem nebude nic, ten spadne pod stůl a není třeba se k němu nějak vracet?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ne, v této chvíli. My jsme jenom řekli, že opravdu nevidíme, za prvé jsme realisti, nevidíme v této chvíli, řekněme, akceptovatelnost pohledu politické reprezentace, a to ani, řekněme, to ani úplně v koalici pro přijetí takového zákona a nevidíme, ani jeho důslednost, respektive důležitost proto, aby byl přijat pro Českou republiku z pohledu nějakých významných změn oproti tomu, jakou cestou jdeme, ale vůbec to neznamená, že někdy v budoucnu až třeba bude jasné, jak dopadnou jednání v rámci Evropské unie třeba o pokračování obchodování s emisními povolenkami a Česká republika třeba bude potřebovat jako nějaké další vodítko, co bude po roce 2030, že se naši následovníci k tomu antifosilu nevrátí, ale klíčové je, že my se podle něj chováme a opravdu to prostě funguje, a to já bych chtěl zdůraznit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdůrazňuje ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Když jsme u té smogové situace, respektive prevence proti smogu, tak premiér i vy jste prohlásili, že města a obce dostatečně nevyužívají mechanismů, které už mají tedy proti smogu, regulační řády, zavedení nízkoemisních zón, podle vás tedy jaksi zaspali?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
No, já jsem k tomu řekl, že s jistou, s jistou mírou nadsázky, že možná ta smogová situace v jiných krajích než Moravskoslezském, že relativně na tom území České republiky nebyla dlouho, je to vlastně od roku 2010, kdy naposled postihla takhle významná smogová epizoda v zásadě celé území České republiky, až možná obce nebo města zapomněly, že mají nástroje minimálně od roku 2012 v rámci zákona o ochraně ovzduší na to, jak se vlastně v těchto situacích chovat a těmi klíčovými nástroji jsou právě takzvané regulační řády, anebo nízkoemisní zóny, co se bavíme o dopravě a která je ale třeba v případě zrovna Prahy naprosto klíčovým zdrojem toho smogu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
U těch jiných krajů, tam, kde samozřejmě ten smog je bohužel poměrně, poměrně častější, což je hlavně tedy Moravskoslezský kraj a jeho část aglomerace Ostravsko, Třinecko, Karvinsko, nebo ještě Frýdek-Místek, tak tam samozřejmě ta situace nastává častěji a tudíž jsou, řekněme, na to připraveni a dneska si musíme říct, že on existuje docela dobře fungující regulační systém, který reguluje tu jednu z částí nebo jednoho z původců smogu, což je průmysl, ale je mnoho území České republiky, kde ten průmysl už dnes není převažujícím zdrojem znečištění, a to jsou právě třeba lokální topeniště, anebo doprava, a tam ta regulace právě doteď vlastně nebyla, i když u té dopravy v zásadě je možná, už je 5 let v zákoně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak toho bych se právě ráda dotkla, protože vy říkáte, města možná zapomněla na to, jak se v takových situacích chovat a že mají takové nástroje v našem vysílání třeba pražský radní, pan Dolínek prohlásil, že opravdu nemají regulační nástroje, kdyby mohli třeba jednoznačně udělat opatření jako uzavření některých komunikací a samozřejmě to souvisí i s tou dopravní infrastrukturou, například s tím, že nemají vnější okruh, čili vy mluvíte o nějakých nástrojích, ale mohou je skutečně v praxi města a obce využívat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Víte, oni hlavně nemají to A, protože to, řekněme, to vyhlášení té regulace je to B, ale aby se to, aby to bylo možné udělat, tak ta města, a to vždycky velmi individuální, unikátní proto, které město a úplně jinak je to samozřejmě v případě Prahy a úplně jiné je to prostě pro město s 10 tisíci obyvateli, napřed musí mít vlastně ty základní odborné studie nebo podklady proto, aby ten regulační řád mohl skutečně zafungovat, aby to nakonec nepřineslo víc škody než užitku, a to se totiž tentokrát stalo před víc jak 20 lety, to je ten památný rok 96, kdy vlastně Praha naprosto chaoticky tenkrát vedení města rozhodlo o tom, že tedy začne regulovat dopravu, ale nebylo to připravené, takže se vlastně ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nastal kolaps.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
A nastal totální kolaps a samozřejmě tento kolaps by nastal kdykoliv, pokud by to nebylo připraveno, ale já jsem uváděl ty případy například Francie, konkrétně Paříže.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě já se jenom ptám, promiňte, pane ministře, že trochu bych potřebovala bych se dostat do toho dneška, ale když říkáte neměli A, tak teď podle vás obce a města mají A i B, aby mohly efektivně ...?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Nemají, nemají, a omlouvám se za to, teď jsem trošku odskočil do té Francie, zůstaneme v Čechách. Nemají, protože ono vlastně ač je to 5 let v zákoně, tak žádná obec, a já musím říct, že jsem byl překvapen, že jsem prostě to nevěděl, že to je vůbec možné, žádná obec nebo město dneska vlastně ten regulační řád nemá a, a to bylo pro mě právě jako v podstatě obrovské překvapení, protože, aby ten regulační řád mohl fungovat, tak to napřed znamená, že ta obec by měla nebo to město by třeba si ho mělo nechat zpracovat, tedy musí být nějaká odborná studie, dopravní, o nějakých možnostech třeba objízdných tras nebo uzavření části města, ale ta musí být založená na opravdu velmi odborných podkladech, takže a pak ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A pak je tedy prostor pro města, aby toto iniciovaly?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Přesně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Dotkněme se, prosím ještě věci, které tedy může udělat vláda, vy jste už řekl, že zhruba od roku 2018 vláda tedy v boji proti smogu by stát mohl přispívat lidem na nákup elektromobilů. Jak vysoká podpora by to měla být?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Tak já chci zdůraznit, že tohle to je jenom střípek. Samozřejmě dneska média tohle to trochu použila, že to je velmi atraktivní, ale daleko víc, nezlobte se, daleko důležitější je ta část, řekněme, regulace třeba lokálních topenišť, to znamená ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tam chcete uspíšit dotace pro domácnosti ...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ano, kotlíkové, přesně tak a už je dneska uspišujeme, protože dneska skutečně ty lokální topeniště jsou v určitých oblastech naprosto zásadním zdrojem znečištění, někde dokonce z 90 %, takže kotlíkové dotace, my urychlujeme o rok vlastně celý cen proces. Pokud se týká čisté ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale, promiňte, pane ministře, jen, že do toho vstupuji, ale podle kritiků právě podpora kotlíkových dotací neznamená velkou prevenci smogové situace, že stát sice dotuje modernější kotle, ale už vlastně to není dostatečná kontrola. Jestli se v nich taky ekologicky topí?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
To samozřejmě ta kontrola tady je, protože vy, když tu dotaci, za prvé určitě víte, že stát nebo že se nám podařilo do zákona protlačit nebo dostat, že je tady možnost kontroly v domácnostech, tedy lokální topeniště, to znamená, lidé třeba netopí odpadem, a to je možné teď od 1. ledna všude, ale pro dotační kotle to bylo možné vždycky, jinými slovy, jakmile přijímáte dotaci, a to už platí několik let, tak automaticky musíte strpět, že může přijít kontrola, která zkontroluje, zda ten kotel správně provozujete, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nejde to vlastně, ale, promiňte, pane ministře, proti vlastně tomu záměru, o kterém jsme mluvili v souvislosti s antifosilním zákonem, tedy, že stejně to jaksi dotuje uhelné kotle?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ne, my, když jsme si udělali v té první vlně, v těch vlastně prvních 3 miliardách, kdy přišlo asi 30 tisíc žádostí, takže možná, řekněme, kolem těch 28, 29 tisíc kotlů budeme schopni vyměnit nebo už jsou vyměněny v jednotlivých krajů, tak jsme si udělali takovou první statistiku a ta jasně ukázala, že těch uhelných kotlů je, řekněme, kolem 12 %. Zájem je o kombinované kotle, zájem je o tepelná čerpadla velmi vysoký, zájem je i o plynové kotle. I ty nové uhelné kotle mají vlastně srovnatelné parametry jako třeba mají kotle na biomasu, kotle na dřevo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Richard Brabec z hnutí ANO, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane ministře, ještě se dotkněme novely zákona o ochraně přírody a krajiny z vaší dílny. Tak ta doznala v Senátu řady změn a vy jste je označil za natolik ničivé, že by mohly znamenat konec národních parků v Česku, ovšem autorem těch pozměňovacích návrhů je senátor Jaroslav Větrovský zvolený za hnutí ANO, není to paradox?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
No, tak trochu paradox to je, ale já jsem samozřejmě s panem senátorem o tom předtím mluvil, já se domnívám, že on není úplně autorem toho pozměňovacího návrhu, on byl ten, kdo ho vlastně přinesl do ústavněprávního výboru Senátu, ústavně právní výbor si ho ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tam ho předložil?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Ano, si ho osvojil a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže je prodlouženou rukou koho?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Já nevím, ale vím, že ten návrh se velmi podobá vlastně tomu, co bylo obsahem senátního návrhu zákona o Šumavě, který byl vlastně už jednou sněmovnou odmítnut, takže ano, máte ..., do jisté míry je to určitý paradox, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč by to pan senátor Větrovský dělal takto skrytě prosazoval něco, což jaksi to bylo odmítnuto, vy jste s ním o tom mluvil?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Já jsem s ním o tom mluvil, ale víte, já si myslím, jako se tak mnohdy v životě stává, on ďábel je skryt v detailu a ony ty pozměňovací návrhy v Senátu, které jsou skryty za takové, řekněme, bohulibé cíle jako posílení pravomoci obcí a tak dále, tak ono to vypadá, že vlastně ty senátní návrhy na první pohled hodně rozvíjí tu původní novelu, která přišla ze sněmovny, ten vládní návrh, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to tak?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
No, bohužel to tak není. Ono totiž tím, že tam do toho prostě šli na tu dlouhodobě několik let diskutovanou a myslím, že velmi propracovanou i dobře i právně propracovanou novelu, že prostě přišly pozměňovací návrhy, o kterých byla naprosto žádná diskuse, tam se, tak se do toho dostaly skutečně paskvily, které nejenom, že tedy budou velmi složitě právně vyložitelné a my se velmi obáváme z těch zkušeností, že o všem budou nakonec rozhodovat soudy, takže to nepřinese stabilitu a kupodivu to nepřinese ani větší pravomoce obcí, ale bude to znamenat naprostý zmatek, protože vznikl kočkopes, a to kočkopes poměrně nehezký.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
I podle prezidenta Zemana ale vlastně ta senátní verze více chrání zájmy obcí, senátory podpořil v jejich návrzích, vystoupí kvůli tomu 21. února ve sněmovně, přesto vy mluvíte o kočkopsu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Já to samozřejmě vím. Mě trochu mrzí, on byl shodou okolností pan prezident v tu dobu na Plzeňsku a tam potom určitě byla poptávka. Potom já, mě trochu mrzelo, že mně pan prezident nedal příležitost, i když já věřím, že mi ji ještě dá, abychom se do té doby, než vystoupí v Poslanecké sněmovně, jsem mu ty věci vysvětlil, protože my jsme o tom s panem prezidentem hovořili několikrát a já si myslím, že mám dost přesvědčivé důkazy, že ta senátní verze nejenom, že by znamenala zánik národní parků v České republice, protože ta území už by nebyla chráněná jako nejpřísněji chráněná území, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale není to přehnané? Senát přece odmítl uvolnit pravidla prodeje pozemků, navrhl turistické a rekreační využití, které není v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany národních parků?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Paní redaktorko, já vám řeknu jenom takovou jednu věc, v tom časovém samozřejmě rozvrhu toho pořadu na to není čas, ale na čem my zakládáme, tam je X věcí, které jsou opravdu mimo, jsou naprosto právně nejasné, budou velmi problematické, například ochrana středoevropské krajiny, kdy nikdo neví, to tam zavádí Senát, nikdo neví, co to vlastně středoevropská krajina je a jestli je to krajina, která, která prostě je teď nebo byla před 100 lety, nebo k čemu vlastně směřuje, ale to klíčové, co tam senátní návrh vlastně zavádí, je, že on ruší to, co mají všechny národní parky jaksi evropské nebo světové, aby byly národními parky, tedy, že jejich hlavním dlouhodobým cílem je ochrana přírody jako nejvyšší priorita a senátní návrh tam dává na stejnou roveň, že ten cíl vlastně škrtá a dává tam pouze účel národního parku, ale dává ho stejnou roveň jako využití území národních parků pro turistiku, rekreaci a udržitelný rozvoj obcí, to znamená, že jestliže my máme na stejnou roveň ochranu přírody stejně jako udržitelný rozvoj obcí nebo turistiku a rekreaci, tak potom ve chvíli, kdy tam třeba přijdou záměry typu nových sjezdovek nebo, já nevím, přehradních nádrží a bude potom o tom rozhodovat soud, protože on bude rozhodovat o veřejném zájmu pro udělení takzvané výjimky, a teď to nechci komplikovat, tak ten soud bude už v pozici, kdy všechny ty zájmy v tom dlouhodobém cíli ne seřazeny prioritně pod sebou, ale ony jsou na stejné úrovni a v tu chvíli bude velký problém, protože prostě potom se bude velmi obtížně rozhodovat ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodnout, já rozumím, pane ministře.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Velmi obtížně rozhodovat, co se vlastně a tady, to je to důležité, my se tímto na první pohled jako slovíčkařením, co vypadá jako drobná jazyková úprava, tak zásadně prolamuje tu hlavní ochranu národních parků a stávají se z nich vlastně chráněné krajinné oblasti druhé kategorie, protože ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A není to tak, promiňte, pane ministře, my opravdu se chýlíme už k závěru, že váš návrh zase chránil národní parky na úkor obcí, zohlednil tam nějak udržitelný rozvoj obcí?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Samozřejmě my jsme tam měli v našem vlastně návrhu, že posláním národních parků je mimo jiné také umožnit využití území národních parků k trvale udržitelné ..., nebo rozvoji ke vzdělávání, výchově a turistickému využití, ale bylo to v rámci poslání a ne hlavního cíle, a teď opravdu budeme mít velký problém a pokud skutečně senátní verze projde, tak se vracíme z pohledu ochrany národních parků hluboko asi před rok 1990 a bylo by to nešťastné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Může se to stát, protože, jak vidíte tu podporu v dolní komoře? Tam váš návrh byl schválen větší jak ústavní většinou?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Máte pravdu a já budu velmi doufat a budu velmi apelovat na kolegy, aby vydrželi, nepodléhali tlakům, aby vydrželi prostě ve své podpoře a já věřím, že se nám to podaří je přesvědčit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A ohlásíte se i u prezidenta Miloše Zemana, abyste mu toto vysvětlil?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
To nesporně udělám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem z hnutí ANO. Děkuji vám a zdravím do Poslanecké sněmovny. Na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Moc děkuji za pozvání. Hezký den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web radiozurnal.cz.

Audio záznam všech rozhovorů si můžete poslechnout kliknutím na odkaz přímo v tomto článku a také v iRadiu.

autor: kko
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Nenechte si ujít kouzlo staré Číny s Hankou Maciuchovou

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

Tajný deník čínské císařovny

Koupit

Románové zpracování životního příběh císařovny vdovy Cch'-si, která se jako mladá dívka Jehonala stala konkubínou císaře a díky mimořádné inteligenci, intrikám i krutosti dokázala postupně vystoupat na vrchol a na půlstoletí se stát faktickou vládkyní Číny.