Pracovní úraz: proplatí vám jízdné k lékaři i zdravotnické pomůcky

11. červenec 2015
Žurnál servis

Když se vám stane vážný úraz, přijdete nejen o peníze, protože nemůžete chodit do práce, ale musíte počítat i s náklady: na dojíždění k lékaři, na doplatky za léky nebo na zdravotní pomůcky. Musí vám i tyto náklady proplatit zaměstnavatel, když byl váš úraz pracovní? Odpovídal Tomáš Palla, právník poradny pro členy Českomoravské konfederace odborových svazů.

Odpověď na úvodní otázku je jednoznačná. „Ano, zaměstnavatel odpovídá za jakoukoliv škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s pracovním úrazem či s nemocí z povolání. Takto dle § 373 zákoníku práce odpovídá též za tzv. účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Sem spadají například doplatky na léky a zdravotní pomůcky či nezbytné cestovní náklady vynaložené v souvislosti s léčením,“ konstatuje právník.


V případě bolestného se škoda prokazuje posudkem lékaře, v případě náhrady za ztrátu na výdělku se počítá rozdíl mezi průměrným výdělkem a výší nemocenského.

Pokud si chcete nechat proplatit výdaje související s léčbou, myslete na to, že si musíte shovávat účtenky i všechny doklady o tom, jakou péči jste čerpali a kdo vám ji naordinoval.

„Konkrétní výši škody je třeba prokázat. V případě účelně vynaložených nákladů spojených s léčením je třeba doložit, že zaměstnanec konkrétní výdaj skutečně měl, například doklady o doplatcích na léky a podobně, a také doložit příčinnou souvislost s léčením, například vyjádřením lékaře o tom, že lék či zdravotní pomůcka byla předepsána v rámci léčby,“ radí Palla.

Lidé, kteří utrpěli pracovní úraz, by měli také vědět, že jejich nároky nemusí skončit ve chvíli, kdy je lékař pošle do práce s tím, že jsou v pořádku. Potíže se totiž mohou například objevit znovu – a stále za ně bude odpovědný zaměstnavatel.

„I v případě recidivy zdravotních obtíží je náhrada škody poskytována, pokud je prokázáno, že tyto obtíže mají jako hlavní příčinu pracovní úraz či nemoc z povolání. Příčinnou souvislost ovšem musí posoudit lékař či soudní znalec,“ uzavírá právník.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio