Pracovní úraz: Jak postupovat, když skončíte v nemocnici?

2. říjen 2014
Žurnál servis
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Letecká záchranka. Ilustrační foto

Když se v práci zraníte, měl byste to nahlásit zaměstnavateli, zajistit zápis o události a podobně. Co když ale skončíte v nemocnici a na administrativu dohlédnout nemůžete? Co musíte udělat, aby administrativa související s úrazem byla vyřízena správně?

Když je zranění zaměstnance banální, musí první kroky při vyžizování udělat sám. „Zaměstnanec by měl v první řadě informovat zaměstnavatele a samozřejmě mu být k dispozici při objasňování okolností, že se mu opravdu přihodil při plnění pracovních úkolů,“ vysvětluje David Borovec, právník společnosti Randl Partners.

Většina povinností při oznamování pracovního úrazu je na zaměstnavateli, informace důležité pro odškodnění by mu ovšem měl aktivně dodat sám zraněný zaměstnanec.


Při pracovním úrazu má zaměstnanec nárok na:
- náhradu za ztrátu na výdělku
- náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění
- náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením
- náhradu za věcnou škodu

„Měl by potom zaměstnavateli překládat lékařské zprávy z ošetření, která podstoupil v nemocnici nebo u lékaře, posudky o bolestném nebo ztížení společenského uplatění,“ vysvětluje právník.

Nemusí se přitom obávat žádných striktně stanovených lhůt. „Samotné uplatnění nároku na odškodnění nespěchá. Pokud je zaměstnanec v nemocnici, nemusí se bát, že by o své nároky přišel. Prostě je uplatní v okamžiku, kdy mu pracovní neschopnost skončí nebo kdy si o ně bude moci požádat,“ dodává Borovec.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio