Policejní prezident Jiří Kolář svolal mimořádnou tiskovou konferenci

14. říjen 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný, který je v tuto chvíli hostem policejního prezidenta Jiřího Koláře v jeho pracovně. Dobrý den, pane prezidente. Vy jste svolal mimořádnou tiskovou konferenci. Máte to zapotřebí vyřizovat si přes média nedorozumění s dalšími účastníky, činnými v trestném řízení?

Host (Jiří Kolář): To má svoje důvody. Já jsem byl o víkendu až do dnešního dne v zahraničí a když jsem se hned na letišti seznámil s tou přemírou informací, spekulací a takových nějakých závěrů, které neodpovídají realitě, ve sdělovacích prostředcích ve vztahu ke konkrétní trestně-právní kauze, tak jsem pojal rozhodnutí, že k tomu musím udělat tiskovou konferenci. Ono nejde o ten případ Kořistka, Dalík, Večerek. Tady jde o to, že není možné, aby veřejnost v České republice vnímala takovou zvláštní situaci, která je kdesi pod pokličkou, a to je vztah v návaznosti jednotlivých orgánů, činných v trestným řízení. V tomto případě mám na mysli policejních orgánů a státních zástupců.

Moderátor (Jan Pokorný): Já vám rozumím, ale proč si to nevyřídíte po nějaké linii, která je mezi policií a státním zastupitelstvím, proč k tomu zvete 20 novinářů?

Host (Jiří Kolář): Já vás mohu ujistit, že zcela pravidelně se účastním všech setkání státních zástupců na všech úrovních od nejvyššího po krajské, vrchní státní zástupce, prostě všude.

Moderátor (Jan Pokorný): A řešíte tam tohle téma, které bublá už několik let?

Host (Jiří Kolář): Víte, o čem to totiž je? O tom, že tady máme od roku 2001 novelu trestního řádu, která přinesla zcela zásadní priority a nové pohledy, které jsou velmi dobré, velmi pozitivní pro celý trestně právní mechanismus, ale o tom také, že bohužel ne na všech stupních orgánů činných v trestným řízení jsou tyto principy té novely akceptovány. Tak to skutečně je a není možné tyto signály do společnosti vysílat a já jsem nebyl ten první, kdo začal diskutovat o vztahu orgánů činných v trestném řízení, úroveň policie a státní zástupci. Já jsem to zjistil na letišti, že je to jinak. Já jsem nebyl první. Já jsem musel teď reagovat. Nedá se nic dělat.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké motivy, myslíte si, že vedly dozorující orgán k tomu, aby se vyjádřil ve smyslu, že to šetření probíhá nezákonně?

Host (Jiří Kolář): Motivy jsou jednoduché, ty jsou zákonné, protože ta státní zástupkyně nadřízená dozorovému státním zástupci, v tomto případě krajská státní zástupkyně, ta musela tento krok udělat. Myslím tím ten dohled. To je naprosto v pořádku, dokonce její názor já respektuji, protože on je zcela legitimní. To prostě tak skutečně je, ale já jenom zdůrazňuji, že pakliže říká, že v rámci přípravného řízení trestního, konaného v policii, to znamená policejním orgánem, došlo k nezákonnostem v rámci tohoto případu, tak já současně odpovídám, a to si myslím, že je zcela jednoznačné, že k takovéto nezákonnosti mohlo dojít pouze za účasti dozorových aktivit dozorového státního zástupce. To je naprostá realita. On dokonce využil toho nejintenzivnějšího dozoru. To znamená, on se sám některých úkonů účastnil, on znal plán naší realizace, veškeré kroky postupu, procesní úkony. On je znal a není možné to takhle jednostranně říci, aby se najednou kopalo do policie. Tak si prostě řekněme, že my jsme ty úkony konali a že státní zástupce se s nimi ztotožnil. A pak to nemůže být nezákonné.

Moderátor (Jan Pokorný): Řekněte mi tedy, v čem je chyba. Je to systémová chyba a nebo je to proto, že tahle kauza Kořistka, Dalík, Večerek je ostře sledovaná, medializovaná a politizovaná?

Host (Jiří Kolář): Teď jste to trefil. Já jsem také prohlásil, že prostě trestní řád není o jménech. Prostě trestní řád je o obviněných. Tato záležitost dopadá na více kauz, to není jediná, kdy ty vztahy nejsou úplně zřetelné. Prostě já tvrdím, že to postavení, které dneska má státní zástupce dozorový, tak to je postavení, které je zárukou, že postup orgánů, činných v trestném řízení u policie, to znamená i v rámci prověřování nejenom po zahájení trestního stíhání, ale prověřování, je naprosto zákonné. To je pojistka. Ten státní zástupce je pojistka. Najednou někdo nad ním řekne, že on pojistka není, on vlastně dělal nezákonnost nebo porušil nějaká procesní ustanovení? Já na to mám jiný názor.

Moderátor (Jan Pokorný): Co se tedy, pane policejní prezidente, má nebo musí změnit, aby ta novela trestního řádu, kterou si tak pochvalujete, měla skutečně smysl, byla efektivní a užitečná?

Host (Jiří Kolář): Ano, pochvaluji si ve dvou směrech. Za prvé, že autonomie policie skončila, pokud jde o procesní rozhodování, v roce 20014 a po novele je policista vázán názory a na postup, na procesní úkony, na jejich seřazení, eventuálně další kroky, je vázán názorem státního zástupce, takže to si velmi pochvaluji, to je ta důležitá pojistka legálnosti a prostě všech postupů tak, aby byly objektivní. Za druhé, že důkazy mají být hodnoceny. Jejich validita je jejich procesní hodnota, mají být hodnoceny až u soudu, a to bohužel v tomto případě opět trošku skřípe. Ano, my jsme soustředili jakýsi soubor nepřímých důkazů. Já netvrdím, že máme přímé, ale u těch korupčních afér nebudou přímé důkazy vždycky, prostě ten soubor nepřímých důkazů. Trestní řád je akceptuje, on nezná přímý, nepřímý. On zná jako důkaz vše, co může přispět k objasňování věci. My jsme tam takovéto zdroje důkazní shromáždili. Jestliže ovšem se najednou ve fázi jednání u státního zástupce začne hodnotit, zda tyto důkazy mají jakousi procesní hodnotu nebo nemají, tak to si myslím, že je trošku předčasné.

Moderátor (Jan Pokorný): A v téhle souvislosti můžou se tedy v té kauze, která akcelerovala to vaše vyjádření a vlastně i náš rozhovor, objevit nějaké nové důkazy?

Host (Jiří Kolář): Kdybych já akceptoval to, co zaznělo ve vztahu k tomuto případu a důkazech nepřímých, tak bych musel říci do policie: Vážení, tam, kde nemáme přímé důkazy, pracovat nebudeme, trestní řád to nezná něco takového. Já bych musel říct: Tam, kde nemáme přímé důkazy, nechytili jsme někoho za ruku, tak ty případy, můžeme být skandalizováni, protože budeme označeni, že nás postup je nezákonný, protože my jsme dali dohromady soubor nepřímých důkazy indicií, které musí vyhodnotit až soud. Prostě ty pochybnosti tam jsou vždycky. A víte proč to je? je to proto, že my rekonstruujeme minulost. Kdybychom mohli aktivně dokumentovat něco, co se zrovna děje, ale to tak není, my vždycky rekonstruujeme minulost. Takže ty pochybnosti jsou tam vždycky. My musíme vzít do úvahy, že o té důkazní hodnotě rozhoduje až soud, tak to skutečně musí být.

Moderátor (Jan Pokorný): Myslíte si, že se dají škody, které napáchala medializace a politizace, nějakým způsobem kvantifikovat?

Host (Jiří Kolář): Já bych řekl, že tento případ a ten jeho průběh by mohl být pozitivní v tom, že konečně nastavíme ty parametry, které novela trestního řádu předpokládá u vztahu policejní orgán a orgán činný v trestném řízení na úrovni státních zástupců. Prostě že tu jejich roli jasně zvýrazní, že prostě není možné se pořád domnívat, že policie je všemocná, že tady všechno autonomně rozhoduje, to není pravda. A prostě to konečně ty parametry nastaví a zobjektivizuje to spoustu zbytečných dohadů. Na straně druhé vy jste se ptal na ty škody. Já jsem řekl pozitiva. Ty škody jsou víte v čem? Že prostě pakliže tento případ vyšumí na půl cesty a nebude opravdu definitivně vyřešen vztah těchto orgánů činných v trestným řízení navazujících, tak je to velmi negativní signál do policie, velmi negativní, protože ona bude pak dělat opravdu selekci svých aktivit podle toho, jak může být samotná policie skandalizována. On totiž ten dozor státního zástupce vůbec nebude zárukou zákonnosti, když klidně se stalo to, co se stalo.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy říkáte skandalizována, já vám nabídnu jinou interpretaci. Policie je kritizována. Poučíte se z něčeho, co zaznělo v kritickém kontextu vzhledem k téhle kauze?

Host (Jiří Kolář): Těch verzí je několik, jakým způsobem zprůchodnit ten vztah mezi policejním orgánem činný v trestným řízení a státním zástupcem jako orgánem činným v trestním řízení. Ale to není dobře, já přece nebudu alibisticky vyžadovat ke všemu to, co zazní například v rámci dozorových aktivit, aby bylo dokumentováno písemně. To prostě si myslím, že je špatně. takovou nedůvěru vůči sobě nemůžeme v žádném případě uplatňovat. Já si myslím, že každý své role, té obrovské pravomoci, které má, buď policie nebo státní zástupce, a ten je má opravdu obrovské podle novely, tak musí také spojit s odpovědností. Není možno využívat pravomoci a v případě jakýchkoliv diskusí, v tomto případě bohužel politických, které prolínají do trestní kauzy, tak se zatáhnout a tvářit se jako že žádné pravomoci dozorové nemá. To prostě není možné.

Moderátor (Jan Pokorný): V souvislosti s touhle kauzou se mluví ze strany kritiků práce policie o politické objednávce. Můžete ji přesvědčivě vyloučit?

Host (Jiří Kolář): Úplně jednoznačně a především tím, že pakliže by měla být objednávka, tak to znamená, že by se případ konstruoval jinak, než se skutkové okolnosti odehrály. To znamená, že například já bych měl možnost navštívit služebnu, kde pracuje policejní komisař, který tu věc zpracovává, a uložit mu, aby sdělil obvinění nebo mu v tom naopak zabránit. Prostě takovéto možnosti nejsou. Já upozorňuji na to, že služební funkcionáři kromě organizačních věcí, kromě hlídání lhůt a podobně, tak nemohou vůbec zasahovat do procesních postupů, ale už vůbec ne do meritorních rozhodnutí. To je výlučně na pravomoci státních zástupců. K tomu je výkladové stanovisko NSZ dokonce v té fázi, že dokonce když se služební funkcionář domnívá, že dozorový státní zástupce není dostatečně aktivní, tak on to nemůže suplovat a napravovat, nesmí. Prostě my máme kontrolní pravomoci pouze k ofenzívě toho člověka, ale ne vůbec ne k procesním úkonům. Já upozorňuji na to, že něco tak nesmyslného jako pracovat na politickou objednávku jsem dlouho neslyšet. Já naopak tvrdím, že policie je apolitická a já jsem udělal hodně pro to, aby to tak skutečně bylo. Na tomto případu dokazovat objednávku, si nedovedu představit.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy byste byl určitě rád, aby tahle kauza byla kauzou jako jsou každá jiná, ale přece jenom, čím se z vašeho nejniternějšího pohledu od těch jiných liší?

Host (Jiří Kolář): Ona se liší tím, že tam je velice značná infiltrace politiky. To je jediný rozdíl. Ona se týká politických aktivit, o to je ta kauza nesnadnější, proto ten postup prakticky není standardní už z hlediska toho, jakým způsobem se komentuje, jak je neustále médii sledována a podobně. To si myslím, že naši práci značně narušuje. Já vás upozorňuji, žádný policista nezkoumá hierarchii politických úrovní člověka, které se trestní kauza týká. Prostě to nepřichází do úvahy. To vůbec nemůžeme dělat a řekněte mi při tom konglomerátu lidí to je obrovské množství. To není jeden, je policejní orgán, zřejmě je tam státní zástupce, jsou tam znalci, je tam spousta těch pojistek právních, zakotvených v trestním řádu, že něco takového není možné, vykonstruovat jiné skutkové okolnosti. Ale víte, v čem je rozdíl? Například v tom subjektivním posuzování, jakou má úroveň na indicie, která vede ke sdělení obvinění. Jestli je dostatečná nebo není? Ale tam je garantem dozorový státní zástupce.

Moderátor (Jan Pokorný): Dá se ta kauza nějak dodatečně depolitizovat?

Host (Jiří Kolář): Já si myslím, že ano, ale znamenalo by to zcela výraznou změnu všech těch, kteří se vně policie k této kauze vyjadřují, a to na základě politických zájmů.

Moderátor (Jan Pokorný): Jakou změnu?

Host (Jiří Kolář): Změnu postojů. Prostě přestanou se k tomu takto vyjadřovat a vyčkají, až orgány činné v trestním řízení tuto kauzu rozhodnou. Já mám za to, že pro obviněné není opravdu lepší důkaz o tom, že se ničeho nedopustili, než rozhodnutí soudu, o tom nikdy nikdo nediskutuje. Tady v této fázi začít diskutovat stalo se, nestalo, když jsme neprovedli to, co bylo potřeba provést, když jsme neshromáždili pro soud potřebný materiál, to si myslím, že je naprosto zavádějící.

Moderátor (Jan Pokorný): Mám tomu rozumět tak, že k tomu vyzýváte politiky?

Host (Jiří Kolář): Já nemám právo je vyzývat. Já prostě apeluji na veřejnost, apeluji na to, aby u takovéhoto případu vnímali zejména to, že tady existuje určitý nesoulad s cíli novely trestního řádu a s tou praxí, která v současné době probíhá.

Moderátor (Jan Pokorný): Má cenu tak zvanou kauzu Kořistka vůbec ještě šetřit?

Host (Jiří Kolář): Kdybych to měl vysvětlovat z procesních pohledů, samozřejmě ano. Z hlediska těch vnějších otázek si nejsem vůbec jist.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví byl policejní prezident Jiří Kolář. Děkuji za odpovědi, na shledanou.

Host (Jiří Kolář): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím o první názor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Nováková. Pane Pokorný, já vám chci jenom poděkovat, protože jste v rámci novinářské objektivity opět už druhý týden dal slovo zase jenom té jedné straně. Takže si myslím, že si každý obrázek udělá. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Mějte se hezky, na slyšenou. Prosíme druhý telefonát. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Kulhavý, Praha. Napsal bych panu Kolářovi jedničku za to, jak v obecné rovině dokázal obhájit policii a jak vysvětlil vztahy mezi orgány činných v trestném řízení. Mýlí se ovšem v tom, že policie je absolutně apolitická, protože myslím si, že i každý policista má volební právo a někoho volí a za nějakou stranu bojuje, takže myslím si, že je to o lidech. Jak lidé v rámci zákona přistupují k tomu procesnímu řízení. troufám si tvrdit, že paní krajská zástupkyně, která tak ohnivě vystoupila na obranu obviněných, jistě volila ODS. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Mirek Sedláček, Sedlčany. Zdravím. Chtěl bych jenom říct, že se mi to zdá, že to vypuklo tak nějak uměle. Mně je ten Kořistka úplně volný, ty další lidi de facto také, dá se říct, že je to jenom politika a divadlo, aby bylo o čem psát a o čem si povídat. Ty lidi jsou podle mě všichni úplně stejní. Politik jako politik, všichni jsou jenom po svým zájmu a je jedno, jestli je to po penězích nebo po nějaký funkci, prostě asi to nezměníme a měl bych spíše takovou prosbu, vůbec bych se s tím nezabíral a nechal bych to jít do ztracena.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, hezký den. Haló, jste na vlnách Radiožurnálu a máte prostor pro vyslovení svého názoru. Dobrý den.

Názor posluchače: Posluchač z Plzně. Dobrý den. Také jsem poslouchal, pane Pokorný, líbil jste se mi, zdá se, že jste objektivní, že to berete ze všech stran. Sám osobně nevěřím, že policie je apolitická. Nicméně pan ředitel obhajoval policii vcelku dobře, ale nemůžu uznat argumenty jako proč odlétat helikoptérou na Moravu a podobně, tak myslím si, že tam nějaký malý záměr také byl. Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Kotnov. Myslím si, že se pan policejní prezident mýlí, když říká, že policie je apolitická. Do jeho podřízenosti patří i UDV, a ten pracuje vyloženě na základě zákona o politické objednávce. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Prosím, další posluchač. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Štěrbík. Já to budu hodnotit z hlediska pohledu občana. Když obyčejný člověk, žijící v naší republice, se na to všechno kouká, tak musí dospět k názoru, že je neustále někým manipulován, podváděn. Na jedné straně se na nás smějí politici z billboardů a na druhé straně neustále vyplouvají na povrh tyhlety špinavosti a může se nám stát, že se v naší republice budeme tak dlouho hádat a tak dlouho po sobě házet špínu, že se nám to tvrdě nevyplatí. Samozřejmě nelze předjímat, čím zaplatíme za to, co děláme. Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, na slyšenou. Haló, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Svoboda Petrkov. Já jsem se chtěl pana policejního prezidenta zeptat, jestli opravdu nevidí, že taková akce jako jsou kamery, klepeta na rukou lidí dosud nevinných, helikoptéry letící z Prahy do Ostravy, jestli v tom nevidí nic připraveného, tak pana policejního prezidenta musím politovat a musím se ho opravdu zeptat, jestli tu výzvu, aby odstoupil, nevezme vážně. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Prosím o další názor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Kříž, Třeboň. Mě jenom překvapilo pojmenování nového ministra vnitra, že tento bývalý chartista a kněz neodvolal bývalého komunistu policejního ředitele z funkce. Ten již má za sebou tolik afér, že je na to vysloveně zralý, a určitě se pro něj chystá dobré místo v Interpolu nebo v Evropské unii. Ale já bych měl připomínku k jiné otázce. Pan policejní prezident zdůvodňuje nehorázné zvýšení platů policistů, který tedy včera prošlo parlamentem tím, že oni jsou vystaveny výraznému zvýšenému riziku v zaměstnání, ale teď se podívejte, co ta policie za jeho působení přijala do svých řad, jako děvčat, venkovských husiček v podstatě, jedna z nich vystupovala v Milionovém páru, byla vyřazena v druhém kole, co si o tom jeho spolku zkorumpovaným může dneska myslet.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím předposlední telefonický ohlas. Haló, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady posluchač z Chebu. Já bych chtěl říct jednu věc. ODS do dneška neřekla, jestli byla úplatná nebo nebyla úplatná, když dostávala peníze z cizího konta. Neřekla, od koho peníze dostávala. Jestliže předseda této strany pošle někoho na jednání, tak já věřím, že chtěla zkorumpovat, chtěla uplácet. Důkazem je to, že ti dva pánové nikdy nešli a nepůjdou na detektor lži. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Závěrečný telefonický názor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den. Dvořák, Brno. Já se domnívám, že naše policie na rozdíl od pana generála je dost apolitická. Svědčí o tom právě případy. Divím se tedy jedné věci, že neřeší jejich korupce u své policie, tím by získávali prestiž vůči všem lidem dalším. Protože tam zatím když se něco stane, tak odchází policisté do důchodu s vysokých odstupným. To si myslím já.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor a přejeme hezký den.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu