Podzimní soutěž ČRo 1 - Radiožurnálu a CCS

soutěž ČRo 1 a CCS

V době od 15. listopadu do 19. prosince 2003 vysílá Český rozhlas 1 každý den v Dopoledním Radiožurnálu soutěžní otázku, po jejímž správném zodpovězení pomocí SMS zprávy můžete vyhrát CCS kartu s kreditem 1000 Kč.

Pravidla soutěže:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 (dále jen "provozovatel").

2.
Ceny věnovala firma CCS Česká společnost pro platební karty a.s. se sídlem Chlumčanského 497/5, Praha 8-Libeň (dále jen "sponzor").

3.
Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, který pošle odpověď na soutěžní otázku v platném tvaru na dané telefonní číslo (dále jen "soutěžící").

4.
Každý den v období 15. 11.-19. 12. 2003 včetně je v Dopoledním Radiožurnálu 2x zveřejněna vědomostní soutěžní otázka z oblasti motorismu.

5.
Na otázky zveřejněné od pondělí do pátku lze odpovědět buď ANO nebo NE. K otázkám zveřejněným v sobotu a neděli jsou navrženy dvě možné odpovědi označené A a B. Vždy je pouze jedna odpověď správná. Úkolem soutěžícího je určit správnou odpověď a odeslat ji nejpozději do 12.00 hodin dne, kdy byla otázka zveřejněna. O správnosti odpovědí rozhoduje provozovatel.

6.
Odpovědi na soutěžní otázku se posílají prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů na číslo 9001106. Cena za odeslání SMS zprávy ze sítí všech tří operátorů mobilních sítí v Česku je 6 Kč včetně DPH. Příjem a zpracování SMS zpráv technicky zajišťuje společnost ATS Praha, s.r.o.

7.
SMS s odpovědí na otázku položenou od pondělí do pátku musí být ve tvaru RZ_ANO nebo RZ_NE (kde _ je mezera). SMS s odpovědí na otázku položenou v sobotu nebo neděli musí mít tvar RZ_A nebo RZ_B. (Pokud například chcete ve středu odpovědět ANO, pošlete SMS s textem RZ ANO. Pokud jste například v sobotu vybrali jako správnou odpověď variantu A, pošlete SMS s textem RZ A.)

8.
Každý den smí být z každého čísla mobilního telefonu zaslána pouze 1 odpověď. Držitel každého čísla mobilního telefonu může vyhrát nejvíce 2krát.

9.
Každý den po 12.00 h. bude ze správných odpovědí na základě stanoveného klíče vybrán výherce, který získá od sponzora soutěže kartu CCS s kreditem na nákup pohonných hmot ve výši 1000 Kč.

10.
Klíč k výběru výherce soutěžního kola je následující:
I. Všechny správné odpovědi a čísla, ze kterých byly zaslány, jsou seřazeny podle času přijetí zprávy a je sečten jejich počet.
II. Pro každý den v týdnu je stanoven koeficient K (pondělí - 5 %, úterý - 80 %, středa - 15 %, čtvrtek - 60 %, pátek - 10 %, sobota - 20 %, neděle - 40 %).
III. Počet všech správných odpovědí je vynásoben koeficientem K pro daný den. Výsledné číslo udává, kolikátá správná odpověď je výhercem.
(Pokud bude například v pondělí 317 správných odpovědí, 317x0,05=15,85 - výhercem je ten, kdo zaslal správnou odpověď s pořadovým číslem 16.)

11.
Zástupce provozovatele se s výhercem spojí telefonicky (zpravidla mezi 12. a 13. hodinou) prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého byla zaslána soutěžní odpověď. Soutěžící je povinen sdělit provozovateli své jméno, příjmení a adresu pro zaslání výhry.

12.
Pokud zástupce provozovatele nenaváže se soutěžícím spojení, volí během 20 minut ještě jednou v přítomnosti svědka (jiného zaměstnance Českého rozhlasu) číslo, ze kterého byla zaslána odpověď. Pokud ani tehdy nenaváže spojení, sepíší o tom zápis s udáním telefonního čísla, data a času, kdy byly uskutečněny pokusy o navázání spojení. Zápis bude uložen u provozovatele soutěže. Cena v takovém případě propadá a soutěž v ten den nemá výherce.

13.
Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce jsou zveřejněny každý den ve vysílání pořadu Motožurnál (od pondělí do pátku) nebo v Odpoledním Radiožurnálu (sobota a neděle) a na internetových stránkách www.zelenavlna.cz. Předání výhry zajišťuje sponzor soutěže.

14.
Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

15.
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

16.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

17.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 - Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ani sponzora ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

18.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

19.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři ředitele ČRo 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru www.izurnal.cz v sekci Soutěže.

23. listopadu 2003
Jan Rosenauer, webeditor ČRo 1 - Radiožurnálu