Petr Fiala, ministr školství

Téměř jednu miliardu korun zatím stála Českou republiku příprava a vymýšlení státní maturity. Letos po jejím druhém ročníku a po výměně ministra školství jsme zase na začátku, vedení resortu chystá komplexní audit státní maturity, bude zjišťovat, jak to všechno vlastně funguje a bude také sestavovat komisi, která by měla maturitní zkoušku změnit. Jak se tedy bude maturovat v roce 2013? To je otázka pro příštích Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Dobré odpoledne, pane ministře.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Dobré odpoledne přeji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, vy říkáte, že státní maturita by v budoucnu měla být jednodušší, levnější a lidštější, to jsou vaše slova. Zkuste mi vysvětlit jednotlivé přívlastky. Jak jednodušší, v čem?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Já jsem v tuto chvíli řekl, že státní maturitu, společnou část maturitní zkoušky musíme nějakým způsobem změnit, já myslím, že to je úplně evidentní a vidíme všichni veřejnou diskusi, která se kolem maturit rozvinula.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane ministře, já vás jenom zastavím, mluvíte k posluchačům Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, kteří od včerejška jsou velice pečlivě informováni o tom, co zatím chce váš resort kolem státních maturit dělat, tak se prosím pojďme posunout přímo k těm slovům, která jste vyřkl ohledně státní maturity, jak by měla být jednodušší?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Tak to jsem rád, že jsou posluchači Radiožurnálu dobře informováni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O tom vůbec nepochybujte, pane ministře.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
A velice mě to těší, protože státní maturita je samozřejmě věc, na které musí záležet nám všem, a protože jste o tom dobře informováni, tak také samozřejmě víte, že jsem včera řekl, že všechny konkrétní změny ve státní maturitě budeme vyhlašovat a realizovat až poté, co se sejde a začne pracovat pracovní skupina pro revizi maturitní zkoušky, kterou jsem sestavil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, pane ministře, to bezesporu ano, i to vědí naši posluchači, ale vy jste zároveň řekl ta 3 slova, která jsem vám citoval jednodušší, levnější a lidštější a předpokládám, že vy sám jako ministr školství máte představu o tom, co to znamená, tedy, jak jednodušší oproti dnešku?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ta maturitní zkouška se musí zjednodušit jak v procesní stránce, tak zřejmě v těch úrovních, ve kterých se v tuto chvíli maturitní, ze kterých se v tuto chvíli maturitní zkouška skládá. Ale to konkrétní zjednodušení musím udělat na základě závěrů odborné komise, na základě důkladného posouzení toho, co se stalo. To, že má být maturitní zkouška levnější, to snad ani nemusím vysvětlovat. My všichni víme, že maturitní, proces maturit stojí zhruba 200 milionů korun ročně nebo vlastně víc a to je částka ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tady mám před sebou, pane ministře, údaje Nejvyššího kontrolního úřadu, který tvrdí, že za rok 2011 stála maturitní zkouška 300 milionů korun. Tak by mě zajímalo, na čem by se mělo ušetřit?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
No, musí se ušetřit právě na tom, že upravíme ty procesy, které v současnosti maturitní zkoušku provázejí a já jsem, jak také dobře víte, zadal procesní a finanční audit, který nám pomůže přesně odhalit, kam ty peníze jdou, zda jsou vynakládány efektivně, výsledky tohoto auditu budeme mít do konce srpna a podle nich se budeme moci samozřejmě rozhodovat dál.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Pokud jde o to poslední slovo, pane redaktore, a to je lidštější, já jsem už také řekl, že není možné vytvářet takovou zkoušku, která působí dojmem, že jsou tu studenti pro ni a pro ten systém, ale že je potřeba dělat takovou zkoušku, která slouží studentům a tady mám třeba tou lidskostí na mysli to, že studenti nebudou dlouho čekat na výsledky toho, jak uspěli, budou mít dříve k dispozici konkrétní informace o tom, v čem pochybili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená, pane ministře, dříve, co to znamená dříve?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Musíme zkrátit termíny, po které dnes, ve kterých dnes čekají studenti na výsledky, na informace o tom, kde udělali chybu, jak uspěli. Je podle mě také zbytečné, abysme měli tento dlouhý proces, kde studenti čekají na vysvědčení a celá řada dalších věcí, na kterých budeme konkrétně pracovat právě s tou skupinou odborníků, kterou jsem sestavil a která by měla začít svoji činnost už příští týden.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, jestli tomu úplně správně rozumím, pane ministře, vy jste sice řekl, že státní maturita by měla být jednodušší, levnější a lidštější, ale v podstatě nevíte úplně přesně jak.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Vím jak, ale těch postupů, kdy měl názor jeden člověk a ten začal prosazovat, těch už tu bylo dost. Já jsem zvyklý pracovat po důkladné diskusi a po důkladném promýšlení, a proto postupuji těmi kroky, které jsem vám řekl. Já myslím, že to je srozumitelné a určitě to je srozumitelné i veřejnosti. Máme za sebou 2 ročníky státních maturit. Tyto dva ročníky přinesly celou řadu zkušeností a přinesly také chyby, které jsme veřejně a otevřeně pojmenovali. My nyní musíme provést důkladnou analýzu. Tuto důkladnou analýzu nebude provádět pouze ministerstvo, přizval jsem k ní odborníky, lidi ze školy, kteří se dlouhodobě státní maturitou zabývají. Až budeme, až budeme mít výsledky ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli dovolíte, pane ministře, ještě ...

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Já bych to jenom dopověděl, jestli dovolíte, pane redaktore, až budeme mít výsledky těchto analýz, budeme moci provést rozumná rozhodnutí a já nebudu dopředu definovat svoji pozici prostě proto, že chci vyslechnout názory odborníků a že chci počkat na analýzy. Musíme postupovat na základě velmi promyšlených kroků, protože těch experimentů v oblasti školství už tu bylo dost a protože nejsme spokojeni s úrovní státní maturity, to je mimochodem výsledek těchto postupů, já je nebudu opakovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, ministr školství, mládeže a tělovýchovy je dnes jejich hostem. Pane ministře, jak už bylo řečeno, vy hodláte provést finanční a procesní audit státních maturit, ustanovíte pracovní skupinu pro řekněme revizi a pro změnu celé maturitní zkoušky. Kde pracují ti lidé, kteří tu současnou státní maturitu vymysleli a uvedli do praxe?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Já osudy každého jednotlivého člověka, který státní maturitu připravoval, opravdu neznám. Ten proces ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, na co se ptám, pane ministře, vy teď budete zkoumat, jak to všechno funguje. Vy jste to sám říkal a to všechno po více než 10 letech přípravy státní maturity. Já tak nějak předpokládám, že někde na ministerstvu, promiňte mi ten termín, se vám potuluje skupina lidí, kteří tuto maturitu dali dohromady, možná by stačilo se jich zeptat, jak to funguje?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
To si, pane redaktore, možná myslíte, ale tak to určitě není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Aha.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Protože od roku, maturita se připravuje od roku 1999 a jak víte, tak ministerstvo školství je jedním z ministerstev, kde v minulosti docházelo k neustálým a obrovským personálním změnám, takže ti lidé se po ministerstvu jen tak jednoduše nepohybují. A ta maturita právě proto, že se připravovala celá řada konceptů a opakovaně se začínalo, tak vlastně, tak stála ta její příprava to množství, které stála. Takže já v tuto chvíli nemám na ministerstvu skupinu lidí, která od roku 99 stála u přípravy maturit a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, já jsem toto přece neřekl, já jsem řekl, že předpokládám, že je dohledatelná skupina lidí, kteří připravili tuto stávající verzi státní maturity, která proběhla v roce 11 a 12?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Určitě je dohledatelná a můžete se jich klidně ptát na názor, já se tomu nebráním. Já se spoléhám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, což o to já, ale neměl byste se, pane ministře, těch lidí ptát, jak to funguje, místo toho, abyste zadával audit?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Pane redaktore, já se samozřejmě ptám lidí, kteří jsou na ministerstvu, jak to funguje, ale k tomu, abych měl odpovídající informace o tom, zda se například s finančními prostředky nakládá hospodárně a efektivně, k tomu používám standardní nástroj, kterým je audit a ten samozřejmě použiju. A až budu mít jeho výsledky, tak budu moct rozhodnout, jak postupovat dál. Stejně tak máme samozřejmě na ministerstvu řadu odborníků a já jejich motivaci a schopnost nijak nezpochybňuji, ale v případě státní maturity považuji za dobré přizvat odborníky z praxe, odborníky ze škol, odborníky z krajských úřadů, lidí, kterých se prakticky dotýká státní maturita, a zeptat se jich na jejich názor a požádat je o to, aby doporučili, jaké změna máme udělat. A nezlobte se na mě, nezačínáme znovu a nejsme ve stejné situaci jak před několika lety. Máme za sebou zkušenost dvou ročníků, kdy proběhla státní maturita, tuto zkušenost můžeme nyní analyzovat, můžeme se podívat, co máme změnit a tyto změny můžeme kvalifikovaně provést.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, no, dobře, na druhou stranu vy bezesporu stejně jako já jste četl ten jeden ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, který posuzoval, jak zatím státní maturity dopadly z hlediska hospodaření s veřejnými výsledky. A NKÚ v tom případě uvedl, že neexistují žádné strategické cíle státní maturity a nejsou stanovena žádná kritéria pro její vyhodnocení, nejsou stanoveny ani žádné termíny, do kdy by měla být vyhodnocena, což v praxi podle NKÚ znamená, že cíle reformy maturit nemohou být zpětně vyhodnoceny. No, tak se ptám, podle čeho hodláte celý ten projekt hodnotit?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
My samozřejmě víme, jak státní maturita funguje a to víte vy stejně dobře jako já, víme, kde se ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, před malou chvílí jste, pane ministře, říkal, že nevíte, jak funguje, a kvůli tomu zadáváte procesní a finanční audit.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
To jsou dvě rozdílné věci, které si myslím, že vám mohu docela dobře znovu vysvětlit. Jedna věc je státní maturita jako zkouška, kterou procházejí žáci na školách, které se věnují pedagogové. Druhá věc je, jak je tento proces zabezpečen, jak ho garantuje CERMAT, který je proto určen, kolik tento proces stojí a zda jsou v něm všechny procesy nastaveny správně, to si myslím, že jsou 2 rozdílné věci, o kterých se můžeme bavit, jedna je obsahová, koncepční a druhá je záležitost toho, zda jsou efektivně vynakládány finanční prostředky na zajištění procesu státních maturit. Já si myslím, že tady je audit na místě, je to standardní manažerský nástroj, který se používá, a já ho hodlám použít také a stejně tak považuji za důležité ve chvíli, kdy se objeví řada chyb v procesu maturitní zkoušky, kdy začínáme znovu diskutovat o tom, zda může plnit všechny funkce, které jsme si od ní v minulosti slibovali, podívat se na její odbornou, věcnou stránku a na to, a v tom mně pomůže zase skupina odborníků, kteří jsou v této věci kompetentní. Já myslím, že to je docela jasné a srozumitelné a nevím, čemu se na této mé úvaze podivujete.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, vy jste říkal, že ten audit by měl být hotov nebo jeho závěry na konci srpna. Nejvíce stížností při letošním ročníku maturitních zkoušek ze strany studentů přišlo na zkoušku ze slohu. Bude se příští rok maturovat ze slohu?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Na tuto otázku budu připraven odpověď až poté, co budu mít k dispozici názory odborníků. Já na to ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak já vám, pane ministře, řeknu úplně přesně, čemu nerozumím. Nerozumím tomu, proč, když mluvím s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tak proč mi není schopen v tuto chvíli říct svůj názor na to, jestli by se mělo nebo nemělo maturovat ze slohu?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Protože ministr školství, mládeže a tělovýchovy je zkušený manažer, který přišel do funkce teprve nedávno, nemá samozřejmě 100 dní hájení, protože to neumožňuje stav tohoto resortu, ale současně je ministr školství dostatečně zkušený na to, aby si nemyslel, nebo myslel, že má dopředu vytvářet nějaké pozice, když současně říká, že chce vyslechnout názor odborníků. Já jsem připraven vyslechnout ten názor odborníků a podle toho dál postupovat. To není žádný alibismus. To rozhodování je na mě a bude na mě, ale chci jednoznačně vyčkat na to, jaká doporučení dostanu. Samozřejmě na hodnocení prací ze slohu svůj názor mám, vždyť jsem sám vystudovaný absolvent češtiny a literatury s učitelskou aprobací, takže si dobře dovedu představit, co se ve slohu dá a nedá hodnotit /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane ministře, s veškerou znalostí toho, co jste řekl, jsem tu otázku položil.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ano, a já vám na ni s veškerou znalostí a taky zkušeností, kterou v oblasti školství mám, odpovídám. Názor mám, ale veřejně ho říkat budu a rozhodnutí budu dělat až poté, co vyslechnu názor skupiny odborníků na to, jak dál postupovat v maturitní zkoušce, co je v ní špatně a jaké koncepční změny máme připravit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdy vám to ta skupina odborníků řekne?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Já na kolegy, které jsem do skupiny jmenoval, mám nároky poměrně velké, protože jsem je požádal, aby první závěry, první odpovědi na svoje otázky měl k dispozici už v průběhu července.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, zejména o státní maturitní zkoušce jsem zatím mluvil s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou. Ještě jedna otázka ke státní maturitě a vlastně teď nevím, pane ministře, jestli budete ochoten odpovědět, ale přesto letos u maturit v řádném termínu neuspělo téměř 19 % studentů, 18,6 % přesně. Směřujete k nějakému číslu pro rok 2013?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
No, tak tady asi k žádnému číslu směřovat nemůžeme, to by určitě nebylo správné, ale máme zde k dispozici jiné číslo, víme, že tu maturitní zkoušku z těch, kteří ji dělali v řádném termínu, nesložilo o 1,7 % více studentů než loni. Jaké přesné důvody k tomu vedly, to bude samozřejmě výsledkem také analýz. My v tuto chvíli už víme, že pro maturující byla nejsložitější zkouška z matematiky, ale současně víme, že největší meziroční nárůst těch neúspěšných byl při zkoušce z češtiny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená pro rok 2013?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Pro rok 2013 to v tuto chvíli neznamená nic, protože uvidíme, jako bude mít v roce 2013 maturitní zkouška podobu, a pak samozřejmě také uvidíme, jaká byla úspěšnost v roce 2013 a pak můžeme s těmi čísly pracovat. Já nejsem věštec a nejsem ani prognostik a nehodlám jím ani být. Já se budu snažit jenom o to, aby maturitní zkouška byla v příštím roce, jak jsem už říkal, jak jsme se pokusili si ta slova analyzovat, jednodušší, levnější a lidštější a jaké konkrétní změny uděláme, na to budeme znát odpověď v průběhu léta a budeme postupovat tak, abychom první změny mohli promítnout už do roku 2013. Není to vůbec jednoduché, protože, jak sám dobře víte a ví to i poučení posluchači Radiožurnálu, tak maturitní zkouška je poměrně přesně popsána ve školském zákonu, takže jakákoliv významnější změna znamená sáhnout i do legislativy, což samozřejmě není vůbec jednoduché.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme se s dovolením, pane ministře školství, posunout, abych tak řekl o stupeň výš. Vy jste stáhl nebo se chystáte stáhnout návrh reformy vysokých škol, tedy kromě jiného věcné záměry dvou zákonů, vysokoškolského a zákona o finanční pomoci. Tím oznámením jste udělal radost zejména akademikům, ale co vlastně bude s reformou vysokých škol dál? Ptám se na to, jestli ji chcete nebo hodláte v té zákonné podobě přijmout do konce tohoto volebního období?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
V žádném případě jsem nestáhl reformu vysokých škol, ale pouze jsem zastavil práce na jednom z věcných záměrů té reformy, to znamená věcného záměru zákona o vysokých školách a hodlám postupovat v této věci dál formou novely stávajícího vysokoškolského zákona. Na tom druhém reformním zákonu, věcném záměru zákona o finanční pomoci studentům hodlám dál pracovat. Ta situace je taková, že se budu snažit, abychom rozhodující reformní kroky v oblasti vysokého školství byli schopni provést ještě v průběhu tohoto volebního období.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Podle premiéra Petra Nečase a to jeho vyjádření je zhruba už 2 měsíce staré, se už nestihne zavést ten koncept odloženého školného na vysokých školách v tomto volebním období. Souhlasíte nebo se pokusíte v nějaké formě školné zavést?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Princip odloženého školného se zavést nepodaří, ostatně i v programovém prohlášení vlády je řečeno, že školné v tomto volebním období zavedeno nebude. Já se pokusím přijít s jinou koncepcí, o které se tady už dlouhodobě diskutuje a s kterou poprvé vystoupila před několika lety Univerzita Karlova, a to je zavedení nějakého poplatku souvisejícího se zápisem. To není přímo školné, ale je to jiná forma spoluúčasti studentů, finanční spoluúčasti studentů. Tady je důležité říct, že my musíme o finanční spoluúčasti studentů nějakým způsobem přemýšlet prostě proto, že došlo k velké proměně podoby vysokého školství, to školství se posouvá od elitního k masovému až univerzálnímu. Tento proces vidíme ve všech zemích a musíme se nějakým způsobem, musíme nějakým způsobem přistoupit i k financování vysokoškolského studia tak, abychom dokázali udržet jeho kvalitu a finanční spoluúčast student je jedním z důležitých nástrojů, takže nepochybně je to téma, kterému se musím a chci věnovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte už v tuto chvíli představu, tedy dobře, bavme se o jakémsi zápisném, jak by se mělo, co se jednoho semestru týče, pohybovat v jaké výši?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Já i v tomto případě bych měl rád k dispozici analýzu sociálních dopadů případné výše těch poplatků, ale dovedu si představit, že by to byl poplatek, který by se pohyboval v řádu několika tisíc, byl skutečně spíše administrativní, nevyjadřoval náklady za studium, ale pro mě je tady důležitá podmínka, abychom ho stanovili tak a s takovými parametry, aby nikomu nebránil ve studiu na vysoké škole. To je podle mě věc, která je naprosto jednoznačná a jinak to být nemůže.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A rozumím tomu správně, že pokud by byl opravdu ten poplatek nebo to zápisné takto koncipované, jak jste to, pane ministře, teď popsal, že by zároveň nebylo potřeba zavádět jakýsi systém studentských půjček?

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
To, že jsem řekl, že budeme pokračovat dál na přípravě věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, svědčí o tom, že se domnívám, že je potřeba zavádět nějaký systém studentských půjček, a to ne proto, aby z toho studenti mohli hradit zápisné, ale prostě proto, aby všichni měli dobré podmínky proto, aby mohli studovat na vysoké škole a pokud potřebují v průběhu studia finanční pomoc, tak, aby ji mohli s garancí státu získat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala byl dnes mým hostem. Pane ministře, díky za váš čas i za komentář, hezký podvečer.

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová