Pavel Zeman ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

3. únor 2017

Poslanci chtějí, aby žalobci neměli při vyšetřování tolik pravomocí jako dosud. Volají i po výměně vedení olomouckého státního zastupitelství, protože na základě fám z odposlechů prý poškodili policii. Co by se stalo, kdyby se žalobci opravdu uvázali na kratší vodítko? A jak se mají v Česku vlastně zdůvodňovat odposlechy, aby pak obstály u soudů a nedopadlo to jako v kauze Rath? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Dobrý den do brněnského studia.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Dobrý den.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Reorganizaci policie, která se nyní chystá, považuji za špatný krok. To jsou vaše slova, která jste loni krátce předtím, než byla založena vyšetřovací komise sněmovny, řekl veřejně. Komise ale teď došla k závěru, že reforma sice byla ušitá narychlo, ale žádné chyby se neprokázaly. Takže platí to, byl to špatný krok nebo byste to vzal zpátky dnes?

Čtěte také

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Já bych to zpátky nevzal, toto tvrzení, poněvadž v té době s těmi informacemi, které jsem měl k dispozici a koneckonců i po určitém fungování NCOZ si musím za tím výrokem stát. Podle mého názoru, a koneckonců komise to potvrdila, ta reforma byla špatně připravená. Mimochodem komise řekla, že nebyla podepřena žádnou analýzou, což je pravda. To jsme věděli už v té době. Byla ušitá narychlo, byla špatně zkomunikovaná. Komise dokonce vytkla policejním funkcionářům špatnou komunikaci s dalšími účastníky, kteří měli být do celé, o celé akci spraveni.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. A teď jde o to, jestli vlastně ta NCOZ, tedy ta nová spojená vlastně Národní centrála proti organizovanému zločinu, bude dobře fungovat. Vy jste vlastně tehdy také veřejně sdílel ty obavy o tom, jak vlastně budou pokračovat některé ty živé případy důležité, které dělalo třeba ÚOOZ. Ta nová centrála už funguje půl roku. Zabrzdilo to tedy podle vás vyšetřování některých těch kauz?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Ono je otázka, jestli funguje ta nová centrála půl roku anebo druhý měsíc. Poněvadž...

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha. A jak se to počítá tedy?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No to je právě otázka, jak to budeme počítat, poněvadž k dovršení té celé reformy došlo od 1. ledna letošního roku. To bylo mimochodem to, na co jsem upozorňoval právě pana náměstka policejního prezidenta Laubeho i pana policejního prezidenta v červnu minulého roku, že mně přijde protismyslné rozdělit v podstatě jenom ÚOOZ na jednotlivé sekce a ponechat kompletní ÚOKFK. Takže k završení té reformy, a já předpokládám, že to už je asi konec té reformy teda v tuto chvíli, tak došlo teprve skutečně 1. ledna letošního roku, když vznikla z původního ÚOKFK sekce finanční policie nebo chcete-li sekce daňová a zajišťování výnosů z trestné činnosti a potom sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jestli to dobře chápu, tak je zatím brzo na to to hodnotit, jestli se živé případy dotáhnou a bude to fungovat dobře?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Tak já pevně věřím, že všechny případy se dotáhnou, dotáhnou se také díky důslednosti dozorových státních zástupců a to je ostatně to, co jsem vyžadoval už během těch dnů, když už začla policie komunikovat o reformě, tak že to byla jedna ze záruk, které mně byly dány na tom, na tom skutečně trvám. Ale domnívám se, že v tuto chvíli je příliš brzy hodnotit na to, aby to bylo hodnocení objektivní.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Poměrně silným závěrem té vyšetřovací komise, který pak podpořila vlastně i celá sněmovna, když to schválila, tu jejich zprávu, tak je vlastně volání po změně trestního řádu s tím, že vlastně žalobci by již neměli být těmi pány trestního řízení, jak se říká, neměli by tedy vést za policii nebo neměli by mít možnost vést za policii vlastně vlastní vyšetřování nebo dělat nějaké jednotlivé úkony, zřejmě jako jsou třeba výslechy. Co si o tom myslíte? Byl by to správný krok nebo je to nebezpečné?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No já se domnívám, že především tak, jak je to popsáno v tom usnesení, tak je to do jisté míry nepromyšlené, bohužel. Poněvadž se jedná o výraznou koncepční změnu celého trestního řádu a hlavně koncepční změnu postavení veřejné žaloby. Jestliže se v devadesátých letech říkalo o státním zastupitelství vcelku nehezky, že státní zástupci jsou pošťáci, kteří jenom přenesou věci od policie, od vyšetřovatelů policie na soud formou žaloby, tak se obávám, že touto změnou by skutečně se to naplnilo. Já jsem hrdý na to, že státní zastupitelství nemá úlohu pošťáků, že dozoroví státní zástupci výrazným způsobem zasahují dozorem do, do jednotlivých kauz. Je to také potřeba, poněvadž se domnívám, že policie to potřebuje i z odborného hlediska, aby bylo do těchto kauz zasahováno, aby byla odborně schopná některé věci prostě provést do konce. No a domnívám se, že pokud by státní zastupitelství, veřejná žaloba obecně, tuto, tuto roli pozbyla, tak přepisujeme jakoby, jakoby portrét té veřejné žaloby a nevím vůbec, kam bychom, kam bychom došli.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslanci ale kromě toho chtějí ještě i vypustit paragraf, aby žalobci vlastně si nemohli vybírat svého policistu, kterému přidělí případ, když se jim třeba nezdá zřejmě něco v tom vyšetřování nebo komu to přidělil nadřízený toho policisty. Řekněte, není už to ale vlastně opravdu za hranou, aby si žalobci třeba vybírali detektiva a ještě za něj vedli to trestní řízení? Jak potom vlastně mají být nestranní, když oni mají sbírat důkazy jak ve prospěch, tak v neprospěch toho obviněného nebo podezřelého?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No zaprvé, pokud bychom vyloučili možnost státních zástupců vyšetřovat, tak, a výrazně omezit dozor, tak to státní zástupci žádné důkazy sbírat v podstatě nebudou. To je jedna věc. Druhá věc, ta zásada, kterou jste zmiňovala, platí obecně pro orgány činné v trestním řízení během přípravného řízení, to znamená jak pro státní zastupitelství, tak pro policii. Zatřetí ono je to trošku významově posunuté, bych řekl, tak jak jste to řekla, poněvadž nejde o to, že by státní zástupci si mohli vybrat policistu, jde o opatření v případě, že příslušný policista nekoná, tak jak by konat měl. To znamená, odborně na to nestačí, je laxní, dlouhodobě nemocný třeba, jo, to znamená, že na spise nepracuje. V tu chvíli státní zástupce může učinit toto rozhodnutí s tím, že se ta věc odejímá, odnímá tomu policistovi. Ale je na služebně funkčně nadřízeném policistovi, to znamená funkcionáři, aby to přidělil někomu jinému. To znamená, nelíbí se mi práce pana Nováka, poněvadž je laxní a pracuje špatně, takže nadřízený policista to přidělí někomu jinému.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Chápu. Já to chápu. A neměl by být kompetentní ten nadřízený policista? Měl by do toho opravdu ten žalobce mít možnost takto vstoupit? Protože ne vždy on může být ten dobrý žalobce. I mohou se vyskytnout případy, kdy třeba hraje nějaké zájmy jiné než spravedlnost.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Podívejte se, v tom případě předejte odpovědnost za přípravné řízení trestní policii jako takové a je to. V tu chvíli, v tu chvíli se to může udělat tím způsobem, jak říkáte. Ale do doby, dokud mám odpovědnost za řádný průběh přípravného řízení státní zastupitelství, tak musí mít nástroje na to, aby prostě vynutilo případně plnění svých pokynů a vynutilo zákonnost postupu. Já vám to uvedu ještě jinak. Představte si, že jste poškozená v trestním řízení. Představte si, že vám ukradli auto.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
A teďka se to trestní řízení táhne, protože policista nekoná. Protože policista prostě tu jde na rehabilitaci, má jiné prioritní spisy a vy už byste hrozně ráda byla u soudu s tím trestním řízením, kde byste si uplatnila nárok na náhradu škody.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
No a já se teď nemůžu obrátit na nadřízeného policisty?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No, ale přeci garantem toho přípravného řízení je státní zástupce. Ten žaluje. To by bylo proti zásadě obžalovací. To znamená, to je právě dáno tím, že státní zástupce v tuto chvíli je nezávislým garantem, nezávislou institucí vůči policii a ten státní zástupce vám nezávisle garantuje, že prostě ano, přezkoumá postup policejního orgánu a případně může, ve výjimečných případech, rozhodnout o tom, že se věc odnímá.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže když to shrnu, takový zásah, jaký chtějí poslanci do trestního řádu, by byl podle vás velmi závažný a jste proti.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No, podle mého názoru je to celkem nekoncepční a do značné míry nepromyšlené. Ono je nutné zmínit, že v současné době probíhají přípravy na rekodifikaci trestního řádu. To znamená, že si myslím, že takovéto zásadní zvraty v podstatě, co se týče trestního řízení, tak by neměly asi procházet nějakým ad hoc legislativním procesem.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Další věcí, po které poslanci silně volají, tak to jsou personální opatření, když to řeknu jejich slovy, ve vedení olomouckých vrchních žalobců. Jinými slovy oni volají prostě po hlavě Ivo Ištvana, který vrchní státní zástupce vede. Vyzývají vlastně vládu, vás nepřímo, aby v té věci nějak zvažovala nějaké kroky. Vy jste už řekl, že nevidíte důvod k tomu, proč by měl Ivo Ištvan skončit. Na druhou stranu, nemyslíte si, že tento váš postoj zvýší tlaky na vás, protože vás vláda může odvolat a jestli si bude myslet, že vlastně je potřeba něco dělat, vy to neuděláte, že může přijít někdo, kdo třeba bude povolnější?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No, já jsem celkem známý tím, že se vždy řídím zákonem. To znamená, pro mě odvolání vedoucího státního zástupce, abych mohl podat návrh na odvolání, tak ten vedoucí státní zástupce musí závažným způsobem porušit povinnosti vyplývající z výkonu funkce vedoucího státního zástupce. Naštěstí v této oblasti máme už judikaturu Nejvyššího správního soudu, který nám vymezil, že se může jednat buď o jedno velice hrubé, závažné porušení anebo řadu jakoby méně, méně závažných, které ve svém souhrnu, souhrnu znamenají, znamenají problém funkčnosti nebo dysfunčknost toho státního zastupitelství. Já už jsem říkal, že permanentně v podstatě sleduji vedoucí státní zástupce a vyhodnocuji, jestli tam není dán důvod pro odvolání případně. Zatím jsem žádný takový důvod nezjistil. Ale abych neutekl z vaší otázky. Sněmovna vyzvala vládu, aby nějakým způsobem se postavila k situaci na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci. Máte pravdu, že jediný, kdo má, kdo má jakoby působnost ve vztahu k vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci, stejně jako k ostatním vedoucím státním zástupcům, jsem já a ministr spravedlnosti. To znamená, nejvyšší státní zástupce navrhuje, ministr spravedlnosti odvolává.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy nic takového nechystáte, jako jsou změny ve vedení olomouckých vrchních...

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Já zatím pro to nevidím zákonné důvody. Můžete si být jistá, že v okamžiku, kdybych ty zákonné důvody viděl, tak nebudu váhat s podáním odvolání na kohokoliv, na jakéhokoliv vedoucího státního zástupce.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším hostem je stále Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce. Vrchní soud nedávno zrušil rozsudek nad bývalým hejtmanem Rathem ve známé korupční kauze. Důvodem bylo, že státní zástupci prý nedostatečně odůvodnili odposlechy. Ministr spravedlnosti už podal vlastně dovolání k Nejvyššímu soudu pro nezákonnost takového výkladu. Kdybyste byl na jeho místě, podal byste to také? Také si myslíte, že je to nezákonné?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Ač se to bude zdát zvláštní, tak já ten spis nebo celou tu kazu znám, znám z médií, poněvadž nejvyšší státní zastupitelství v dané kauze nebylo činné doposud. To znamená, nemám k dispozici spis, nemám k dispozici povolení odposlechů, příkazy k odposlechům, nemám k dispozici potom ani rozhodnutí, rozhodnutí dále navazujících soudů. To znamená, velice těžko, těžké se k tomu, k tomu vyjadřovat. Mohu říci, mohu říci jenom tolik, že tak, jak jsem obeznámen s dosavadní prací vrchního státního zastupitelství nebo takhle, vrchní státní zástupkyně, doktorky Bradáčové a jí podřízených lidí, tak já nemám, nemám v podstatě důvod nevěřit, že návrh na podání, na příkaz k odposlechu byl v pořádku.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se zeptám obecně, jaká je vlastně praxe v tom povolování odposlechů? Opravdu stačí nějaké stručné jenom odůvodnění, tento člověk je podezřelý a soudy to potom běžně jak na běžícím páse povolují nebo jaká je vaše zkušenost?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Ne. V žádném případě. V žádném případě. To povolování odposlechů je poměrně složitý proces. Je nutné tam především říci, že musí být vedeno trestní řízení pro určitý trestný čin, určité závažnosti nebo prostě pro trestný čin, jehož stíhání přikazuje mezinárodní smlouva. Za další. V rámci těch odposlechů já si myslím, že tu úpravu máme poměrně podrobnou v našem, v naší zemi. To znamená, pokud se vydá příkaz k odposlechu, tak maximální lhůta odposlechu je 4 měsíce, velice často bývá dávána kratší. Musí být zřejmé, že tam, že tím odposlechem mohou být zjištěny informace nebo skutečnosti důležité pro trestní řízení. To znamená, toto všechno je nutné odůvodňovat a co já vím z, z jednotlivých dohledových prověrek, tak také státní zástupci tímto způsobem postupují.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
V tom rozsudku ohledně Ratha je takový odkaz na americkou tezi otráveného stromu z jednoho špatného jablka, tedy že chybný důkaz na začátku zneplatňuje celý ten proces u soudu. Zapadá to do tuzemské právní praxe? Setkal jste se už někdy s takovým výkladem v posledních letech u nás?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
No, setkal jsem se s tím v rozhodnutích Nejvyššího soudu, že tato teorie není vlastní našemu, našemu právnímu prostoru právě. To znamená, toto mě poněkud udivilo, takže jsem zvědav, jak se k tomu Nejvyšší soud v rámci podané stížnosti pro porušení zákona vyjádří.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
A to jsme teď už jedné závažné věci. Tady vlastně je taková pře právníků, jak to s tím stanoviskem Nejvyššího soudu k té stížnosti tedy, který podal ministr spravedlnosti, bude, jestli je to vlastně vůbec závazné? I kdyby Nejvyšší soud řekl, že tedy to nebylo správné, ty odposlechy vlastně takhle zrušit a zrušit celý ten rozsudek, tak že vlastně to jakoby nic neznamená, že je to prostě nějaký jeho názor, ale rozsudek už je jednou zrušený, tak to poběží celé znova a bez odposlechů. Je to možné takhle to vykládat?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Tak je to zajímavá situace, pochopitelně. Ale já si nedokážu úplně představit, že by Nejvyšší soud, který kromě jiného sjednocuje judikaturní rozhodnutí a postupy ostatních soudů v České republice, že by jeho, jeho rozhodnutí vyšlo do prázdna. To znamená, ano, ten, to rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít nějakou zřejmě deklaratorní povahu pouze, poněvadž ta stížnost pro porušení zákona je podávána zřejmě v neprospěch pana, pana doktora Ratha.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. To už ministr potvrdil, že to je v neprospěch.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Nicméně, nicméně ta věc se potom každopádně vrátí na soud první instance a bude tedy na soudu první instance, aby se s tímto problémem vypořádal.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
A tím stanoviskem Nejvyššího soudu by se měl řídit podle vás?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Já se domnívám, že by stanovisko Nejvyššího nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu měl vzít v potaz.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Co říká vlastně kauza Rath o spravedlnosti v Čechách? Je to dobře, že je na prvním místě trvání na těch formálních postupech, aby to bylo všechno správné, protože pak je taková větší jistota v ten právní stát anebo vlastně je to divné, že vy sice tedy jste udělal nějakou chybu, hrubku, když to přeženu nebo jste to tedy špatně vysvětlil, nicméně se potvrdilo, že vám to pomohlo usvědčit potom ty podezřelé vlastně, chytili jste je s úplatkem v ruce, jak, co je podle vás spravedlivější?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Já bych zaprvé nehovořil o hrubce, o chybě. Počkejme na rozhodnutí Nejvyššího soudu, jakým způsobem se Nejvyšší soud vlastně k povolení odposlechů, to znamená k rozhodnutí soudu v dané věci, jakým způsobem se k tomu postaví. To je první věc. To je první zásada. Druhá věc. Teď odhlédnu od této kauzy. Já v podstatě léta hovořím o tom, a to je také důvod, proč probíhá rekodifikace trestního řádu, že náš trestní proces a potom trestní praxe spěje ke značnému formalismu. To znamená, jestli něco potřebujem v obecné rovině, tak je potřeba odformalizovat trestní řízení, obecně proces. Ono je trošku, trošku smutné, když si zjistíte, že vlastně veškeré bitvy u soudu se vám odehrávají ne snad tolik ani v hmotně právní rovině ale právě v té rovině procesní.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
A to je špatně. To zavání nespravedlností.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Já nemohu říci, že to zavání nespravedlností. Nemůžeme ten proces nastavit tak, aby nefungovaly žádné, žádná kritéria, aby byl ten proces, aby to byla džungle, to pochopitelně ne. Ale je nutné najít určitý, určitý rozumný kompromis.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je stále Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Já navážu ještě na tu spravedlnost. Já v poslední době často slýchám názor, že se to s bojem proti korupci nějak přepálilo, že teď vlastně přichází určité vystřízlivění, že soudy ty zdivočelé žalobce vracejí na zem. Vy jste ve funkci téměř přesně, bez měsíce, 5 let. Co se za tu dobu podle vás událo? Zaznamenal jste také takovýto posun od té poptávky vlastně po těch velkých rybách a po stíhání korupce, po vlastně náladě, že se to přehnalo a že by se to mělo vrátit do normálu?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Tak mě vcelku nezajímá nějaká politická poptávka v tomto směru. Mě zajímá fungování právního státu a tam si vezměme prostě upřímně, že je-li korupce a je-li velká korupce, tak vám to podkopává fungování právního státu už jen z toho důvodu, že v rámci té korupce si nacházíte nebo snažíte nacházet alternativní cesty namísto toho, abyste využívala státem předvídané procesy. To znamená, že místo toho, abyste šla na stavební úřad řádně si zažádat o stavební povolení, tak tam třeba dojdete, dojdete s lahví anebo s balíčkem peněz. To si myslím, že, že je špatně toto. A je to špatně pro jakýkoliv stát. Já nevím, jestli se to přehnalo s bojem proti korupci, já jsem byl celkem hrdý před rokem na to, když Česká republika poskočila z 54. místa v rámci Transparency International, ukazatele, ukazatele vlastně vnímání korupce z 54. místa na 37. To znamená, jsme si hodně, hodně polepšili. Mrzí mě letos, že jsme si opět pohoršili. Můžeme se pouze domnívat, které důvody k tomu vedly a asi by to bylo na nějakou trošku hlubší analýzu.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jednu otázku mi dovolte ke spravedlnosti jako takové. Vy jste podal několik dovolání proti osvobození dnes již starých lidí, starců, si dovolím říct, údajně zodpovědných za vysídlování rodin takzvaných kulaků v 50., možná ještě začátkem 60. letech, let. Proč to už není podle vás jen historie, ale jsou to ještě živé věci, které by se měly soudit?

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Pokud by to měla být historie, tak by zákonodárce musel říci, že to historie je a že to nemáme stíhat.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám děkuji za rozhovor. To bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Naším hostem byl Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce
--------------------
Na shledanou. Děkuji.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jkl
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka