Pavel Žáček, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

Zajímají vás materiály bývalé StB? Časem byste si mohli dokumenty prohlédnout v klidu doma od svých počítačů. Ústav pro studium totalitních režimů dnes spustil pilotní fázi svého digitálního archivu. Na Internetu by se také v nejbližších dnech měly objevit databáze bývalé StB. Jde o registry EZO a SEZO, které před listopadem 1989 StB dokončovala. Tyto materiály ovšem nezveřejní Ústav pro studium totalitních režimů, ale bývalý disident Stanislav Penc. Ústav ho za to ostře kritizuje a naopak ústav často kritizují politici. Dokonce se spekuluje, že pokud volby vyhraje levice, tak ho zruší. Obávají se toho v ústavu? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, vítejte, dobrý den.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pane Žáčku, jak dlouho si myslíte, že ještě bude váš ústav fungovat? Volby jsou brzo.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak já se těch voleb nebojím, já myslím, že už dneska jsme v té konkurenci obstáli, že jsme se etablovali, i když rok a půl je velmi krátká doba v historii instituce a že nebude důvod, proč bychom měli být rušeni.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
V případě, že volby vyhraje levice, tak to rozhodně vyloučeno není, že váš ústav se zruší ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já tomu, já tomu nevěřím ani za této, za této situace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nedávno o tom mluvil v Radiožurnálu například poslanec ČSSD Zdeněk Jičínský, tady jsou jeho slova.

Zdeněk JIČÍNSKÝ, poslanec /ČSSD/ /ukázka/:
Víte dobře, že z ústavu v posledních měsících odešla řada historiků i těch, kteří byli původně s panem Žáčkem spojeni, vytýkali tomu, že ústav není veden na potřebné úrovni. Já nejsem specialista na to, v současné době politika opozičních stran má vážnější věci, než se zabývat detailně fungováním tohoto ústavu, s jehož existencí nesouhlasíme a já předpokládám, že po volbách splníme to, co jsme řekli, že tento ústav zrušíme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Dostojíme svého slibu a ústav zrušíme, to zní jasně, pane řediteli.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já tomu i tak nevěřím, je řada důvodů, proč bychom to měli mít, ta totalitní minulost stále hrozí, je nutné vědět, co se stalo, máme zde velké závazky vůči mrtvým, není možné to obejít a může se dokonce stát, ta situace je taková, podívejme se, jak vypadá dnes Akademie věd, že náš ústav bude jedním z mála ústavů a bude možná suplovat i některé celky, které možná budou transformovány či zaniknou, takže já se toho nebojím, pan poslanec vychází z /nesrozumitelné/, říká, že v minulých měsících teďka někdo odešel, už řadu měsíců nikdo neodešel a fungujeme velmi dobře ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale předtím odešli, odešli.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Předtím odešli, tak jako každá instituce vzniká a tříbí se názory a když chtěli odejít, tak odejdou, nemůžete jim bránit, máme tady zákoník práce.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nicméně slyšeli jsme jasná slova, že levice chce ten ústav zrušit, vy máte nějaké jiné signály třeba, které, které se dozvídáte jinou cestou než přes média, že byste měli třeba od zástupců ČSSD jasné slovo, že i když vyhrají volby, tak že ten ústav nechají?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak já znova opakuji, že i za té konstelace, že se to nestane, protože stojíme pevně na obou nohách, jsme nestranická instituce, prokazujeme to dnes a denně svojí činností, naše výstupy, odborné publikace, časopis, na tom nikdo nic ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale že by vám někdo, někdo vyloženě řekl z ČSSD: "My vás nezrušíme, nebojte," tak takhle jste to neslyšel?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já jsem třeba poslouchal pana poslance Jandáka, když byl přijímán ten zákon, že mluvil za určitou frakci v ČSSD, pan Jičínský zase mluví za jinou, která říkala, pokud tam bude bádání o nacismu a o době německé okupace, tak že máme jejich podporu, takže ono to není tak, jak to vypadá, to jsou prostě floskule, my jsme součástí toho politického diskurzu a oni říkají podle toho, jaký mají názor a pan Jičínský má pochopitelně svůj názor z důvodu své minulosti, prostě nemá toto bádání z pohledu našeho třeba rád, ale to neznamená, že bychom měli zaniknout, my jsme kapitola státního rozpočtu, my fungujeme podle zákona a myslím si, že to není tak úplně jednoduché změnit, ale i tak si myslím, že se to prostě nezmění, protože ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale že byste třeba slyšel od Jiřího Paroubka: "Nebojte, nezrušíme vás, když vyhrajeme volby," tak tak jste to neslyšel?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Ale, ale já zas jako nejsem tady od toho, abych poslouchal Jiřího Paroubka, já jsem tady od toho, abych plnil úkoly ze zákona a prostě politici říkají spoustu věcí, my žijeme s fakty, na faktech a mojí úlohou je zabezpečit ten ústav třeba po finanční stránce a velmi dobře projít tou finanční krizí, protože samozřejmě se nás dotkne, zejména v příštím roce, je dokonce i nějaké směrné číslo, o kterém dále jednáme, protože jsme nově vzniká kapitola státního rozpočtu, vlastně nejmladší, tak aby se nás ty, ty radikální řezy nedotkly nějakým způsobem zásadním.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
160, 176 milionů korun, to byl rozpočet ústavu a archivu na letošní rok ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Po těch úpravách vlastně my jsme museli tři miliony vrátit, vrátit do státního rozpočtu, které šly vlastně na podporu nezaměstnaných.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže příští rok máte slíbeno kolik peněz?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Je to, je to v jednání, vláda o tom bude jednat v srpnu, nicméně vychází se z toho, že vláda pro nás poměrně nešťastně vycházela z toho, že jsme neměli obsazení 25 tabulek na kapitolu, čili, čili ústav i archiv dohromady a vlastně je navrženo, že bychom měli krátit počty zaměstnanců o těch 25, nicméně je to v jednání a myslíme si, že to dopadne lépe vzhledem k tomu, že jsme opravdu rok a půl existující kapitola a není možné ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale hrozí tam, že byste dostali výrazně méně peněz?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
No, pochopitelně, je kráceno ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A o kolik zhruba, dá se to řádově říct?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
... je kráceno, je to asi kolem 10 milionů, což v případě naší malé kapitoly, my nejsme žádná velká kapitola, rozhodně neodčerpáváme nějaké velké peníze oproti jiným ze státního rozpočtu jako celku, tak by se nás to dost, dost zásadně dotklo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To znamená, co by se třeba, když byste přišli o 10 milionů z rozpočtu, tak co byste museli omezit?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak kromě těch mandatorních výdajů na, na, na ty zaměstnance, které by byly poměrně kráceny pochopitelně, tak bychom museli omezit třeba tu škálu publikačních činností, diskutujeme o tom, kolik bychom dělali výstav, kolik bychom dělali, dělali konferencí, protože v letošním roce jich máme opravdu hodně ještě naplánované na druhou polovinu roku, čili museli bychom to omezit a v zásadě dělat to nejnutnější, plnit zákon tak, aby plněn byl a odsouvat některé projekty nebo jejich výstupy třeba, publikace na další rok, nebo hledat nějaké partnery, kteří by nám pomohli tuto situaci změnit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
I dnes nám chodí maily, které posíláte na adresu dvacetminut@rozhlas.cz, i dále čekáme na vaše otázky na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Žáčka, který je dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, paní Ludmila se ptá, jestli se nestane váš ústav a jeho rušení tématem předvolebních kampaní, jestli se toho neobáváte?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já samozřejmě nemůžu vědět, co si kdo vybere jako téma a v zásadě by mě to nemělo zajímat, protože my jsme snad na jiné věci, to je věc pro, otázka spíše pro politiky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Máte prověřené všechny vysoce postavené politiky, jestli nespolupracovali s StB, nemůže na někoho z nich teď před volbami něco vyplavat?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Toto my neděláme, pouze Archiv bezpečnostních složek, čili nikoliv ústav, ale Archiv bezpečnostních složek je ze zákona úředním místem, které participuje ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak on, on trochu patří k tomu ústavu.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
... participuje, no, právně má úplně specifické postavení, takže i v tomto smyslu je samostatná jednotka a participuje na provádění ... prověrek bezpečnostních řízení pro NBÚ, připravuje podklady pro vydávání lustračních osvědčení ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A nemáte informace o tom, že by, že by archiv na někoho něco teď měl a před volbami nějaká taková informace na nějakého politika mohla vyplavat?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já se obávám, že, že, že jednak už jsme v takové fázi po těch 20 letech, že tady, jak se mě někdo ptal nedávno na chatu, je pouze jedna strana, která to nebere příliš vážně, a to je KSČM, nicméně já ani nemám právo se ptát archivu, kdo žádá prověrku nebo lustraci, nebo, nebo dotaz do evidence zachované po bývalých součástech Státní bezpečnosti, to já tohle ani, ani po panu řediteli archivu nežádám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A nebudou se ani záměrně třeba zatajovat před volbami kauzy některých politiků, abyste si je jaksi proti sobě nepoštvali?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak my takového nic neděláme, opakuji, tady my máme velmi liberální přístup do Archivu bezpečnostních složek a tady spíše novináři prostě, který tady mají určitou takovou, bych řekl, až mánii, tak jak se změní vláda nebo někdo, tak okamžitě jdou zjišťovat, co, co na koho z té vlády, vlády je, ale to je prostě jejich problém. Archiv a teďka budu mluvit za archiv, i když jsem zodpovědný za ústav zejména, tak archiv vlastně tomuto nemůže zabránit, podle zákona se ani nemůže ptát, na co ten člověk, který se stane badatelem, jak, jak souhlasí s podmínkami v badatelském řádu a v archivním zákonu, tak se nemůže ptát i, na co to chce. Prostě novinář, pak je na něm, aby unesl to břímě zodpovědnosti, jestli to napíše dobře, pravdivě nebo jak.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To říká ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Ústav dnes začal spouštět svůj digitální archiv, co v něm najdeme, zeptáme se právě teď. dvacetminut@rozhlas.cz, ještě jednou připomínám tedy náš email, můžete se ptát dál Pavla Žáčka. Ode dneška spouštíte, pane řediteli, svůj digitální archiv, zatím se k němu ze svých počítačů nedostaneme, můžu to tady zkusit ve studiu, ale budu neúspěšná, proč tedy?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak já bych opravil to, že je to elektronický archiv nebo elektronická badatelna Archivu bezpečnostních složek, na které výrazně participuje technologickou podporou ústav a tím, že digitalizujeme ty archiválie, které do toho archivu, vlastně pro ten archiv skládáme. Jsme v pilotní fázi, čili je to, je to tak, že v současné době zhruba 4 miliony digitalizovaných stránek z různých archivních fondů Archivu bezpečnostních složek, ústav, které připravil takto, překlápíme do technologicky nově vybudovaného elektronického archivu a archiv po kontrole všech těchto stránek, aby zhodnotil, zda tam nejsou některé věci, které nemůže archiv zpřístupňovat, třeba materiály po roce 1990, tak ty dává do toho, do toho elektronického archivu, který je zatím přístupný na třech badatelnách ABS, dvakrát v Praze ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ono se tím pádem ale pro nás nic nemění, protože ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Zatím musíte, zatím, ano, musíte ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... musím stejně na badatelnu.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
... ještě půl roku nebo ještě nějakou dobu, několik měsíců, musíte jít na badatelnu, tam ovšem už nemusíte žádat o pomoc přímo, přímo archiváře, ale ty věci, které jsou digitalizované a jsou v tom elektronickém archivu, můžete vidět sama, můžete si je sama vyprintovat, po létě budeme schopni ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vytisknout.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
... pardon, vytisknout, po létě dokonce budeme schopni to zajistit tak, abyste si to mohla vypálit na cédéčko nebo dévédéčku a v průběhu příštího roku, protože technologicky i toto už, co jsme udělali, je velmi náročné a stihli jsme to vlastně za rok, to je fantastický výkon mých kolegů, kteří jsou na to odborníci, já jsem vlastně jenom měl představu určitou, ale rozhodně tomu technologicky nerozumím, tak příští rok, v průběhu příštího roku uděláme tu variantu, že to zabezpečíme, bude to takový Internet Banking, takový jako "archivní banking" jaksi nebo archivní internetové spojení, kdy vlastně přeneseme, přeneseme ten obsah toho archivu až k vám domů nebo do práce, do studia ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A to bude tedy do konce příštího roku.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já si myslím, že to bude dřív, kolegové ti, co to dělají u nás, jako ti technologové jsou konzervativní, ale já si myslím, že třeba do poloviny příštího roku, že bychom to mohli udělat, ošetřit to tak ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A potom tedy najdu těch, ty 4 miliony stránek v digitální podobě ze svého počítače.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
A potom, potom budete muset splnit podmínku ze zákona, kterou je, že podepíšete, podepíšete buď fyzicky návštěvu v tom archivu badatelský list, nebo elektronický badatelský list, když se nám to podaří ošetřit, dostanete heslo a pak se budete moci pohybovat kdekoliv na základě toho hesla, které nebudete smět nikomu dát, bude jenom vaše. Pokud byste ho ztratila nebo to tak ..., tak bude ten přístup váš tam zamezen a nebudete tam moct, ale budete moct procházet vlastně volně v tom archivu, budete si moct stáhnout na svůj počítač cokoliv, můžete si to vypálit a pracovat s tím doma.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A ale až to bude tedy všechno online, tak nebudou s tím mít problém třeba na Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To online nebude, to bude splňovat ty podmínky, které jsou v archivním zákoně, akorát pro tu elektronickou podobu, čili tam bude jasně právně vymezeno, za co je odpovědný archiv a za co ten badatel. Ten, ty, ty, ten ... už dnešní badatel, když přijde do té kamenné badatelny, tak na sebe vezme nějakou povinnost tím, že je seznámen s těmi materiály a totéž vlastně bude akorát v té přijatelnější podobě badatelsky, to znamená, že to bude z domova například moct nahlédnout, tak totéž přejde, přejde na ně, čili Úřad na ochranu osobních údajů tam v tomto smyslu protestovat jako nemá důvod.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to jste se jich ptali, to máte jakoby stoprocentní jistotu, toto máte takhle ošetřeno?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak my to máme, my to máme ošetřeno samozřejmě, na tom participovali i právníci, protože tam je řada problémů, zajímavý třeba právní problém je, jak ošetřit přístup cizích státních příslušníků, jak u nich ověřit, že to jsou oni, prostě buď musí jednou za rok přijet do naší badatelny fyzicky se ukázat, anebo tam není jiná možnost, jak je, jak je třeba elektronicky ověřit, u českých občanů jsme, v budoucnu věříme, že budeme schopni třeba elektronický podpis nebo přes ty datové schránky, aby do toho vstupovali, aniž by nutně museli přijít k nám na badatelnu, na stranu druhou u cizinců to vlastně nejde. Ti musejí přijít, přijet fyzicky se představit, ukázat a ověřit se podle pasu nebo podle nějakého dokumentu, že to jsou oni.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Bývalý disident Stanislav Penc vyvěsí na web v brzké době elektronické databáze bývalé StB, jde o registry ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Vy tomu věříte?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... EZO a SEZO, vy tomu nevěříte?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
No, tak už to týden mělo být jako ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy si myslíte, že to jenom je taková ..., že blafuje ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Ne, jasně, to byla legrace, to byla legrace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jo, tak to byl vtip, já ho nepochopila. Takže já jenom dokončím, že, že jde o registry EZO a SEZO, které před listopadem 89 StB dokončovala. Vy ty registry znáte, co obsahují tak závažného, pane řediteli, že vám jejich zveřejnění na Internetu vadí?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Mně to nevadí, ať si to Standa Penc udělá, jak chce, mně vadí to, že /nesrozumitelné/ paralelně kampaň proti ústavu a archivu, přestože je si dobře vědom a z ústních diskusí s ním vedených v minulosti to je prostě účelová kampaň, měl by taky vědět, vnímat, že my se pohybujeme v nějakém právním řádu, že naše postavení jako státních institucí nezávislých a konkrétně Archivu bezpečnostních složek jako správního úřadu je jiné, než, než postavení jeho jako fyzické osoby nebo jako jednotlivce.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
On se chce obrátit kvůli tomu i na soud.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To samozřejmě může.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nemáte obavy, že třeba soud mu může dát zapravdu a že potom jaksi byste i třeba vy museli zveřejnit ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Pokud by soud rozhodl jinak, protože faktem je, že na každou věc máte tři právní názory například, když ne čtyři, tak, tak soud může rozhodnout a pak teda Archiv bezpečnostních složek jaksi může, by musel konat, nikoliv ústav, on to pořád ani takto, takto právně nezná tu situaci, ústav v tom hraje roli, respektive já jsem hrál v tom roli jako, jako odvolací orgán, nikoliv jako třeba správce té evidence, tu prostě převzal podle zákona a podle usnesení vlády jako informační systém Archiv bezpečnostních složek. Tam je prostě problém třeba, že není možné zveřejnit údaje o cizincích podle zákona, není možné zveřejňovat údaje po 15. 2. 1990 po likvidaci Státní bezpečnosti, které obsahují právě tyto evidence a ABS si prostě nemůže dovolit jít nad zákon a kolega Penc nemůže a nebude prostě tlačit, tlačit ABS, ten Archiv bezpečnostních složek mimo rámec zákona.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A kdyby z těch registrů EZO a SEZO byly vymazány ty informace třeba, které byly po tom roce 1990, tak už byste s tím třeba neměli problém to zveřejnit, jde to vůbec takhle oddělit?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já si myslím, že technicky to, technicky to jde, ale je už to zásah do té evidence a Penc to formuloval, že, že není možné do těch evidencí zasahovat, takže tam by byl rozpor, že by už ty, ty evidence byly takzvaně cinknuté, nebo by byly neúplné, nebyly by to ty, ty evidence, které prostě ABS převzal. ABS ve spolupráci s námi, s ústavem, jde na to jinak, vytváří vlastní validované evidence, protože ta evidence v té podobě, v jaké je, to znamená informační systém, není samospasitelná a není primární pomůckou nebo primárním podkladem Státní bezpečnosti, tou jsou registrační protokoly, archivní protokoly a kartotéky, které prostě Standa Penc evidentně nemá a archiv, aby byl seriózní, aby prostě plnil ty zákonné úlohy, tak to musí porovnat, všechny tyto zdroje a teprve pak může něco dávat na web, a to přesně dělá.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy se snažíte třeba se Stanislavem Pencem komunikovat nějakým způsobem a přesvědčit ho, aby třeba ty databáze na ten web nedával?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Ale mně to je prostě jedno, to je jeho právní zodpovědnost, ne moje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já se jenom ptám, jestli třeba, protože vy říkáte Standa, Standa, tak předpokládám, že se znáte, tak ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak známe se a v tomhle se lišíme a prostě si trvám na tom, že právní postavení Archivu bezpečnostních složek neumožňuje v té podobě, protože on podle mého názoru stále ještě nechápe a neví, co v těch systémech všechno je, nakolik jsou věrohodné.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Stanislav Penc získal ty registry od Jána Langoše, který před svou smrtí vedl na Slovensku obdobný ústav, jako vedete vy tady v Česku, to znamená, že když je má pan Penc, tak je má určitě i ještě někdo jiný, takže to vlastně jsou databáze, které by mohl zveřejnit kdokoliv, navíc ...

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To nevím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... vy krčíte rameny, třeba pan Langoš je chtěl přece zpřístupnit na Slovensku.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak já jsem dokonce byl asi týden před jeho smrtí na jednání, protože jsem tam také pracoval, kdy taky v sekci informatiky byla vedena diskuse, nakolik a co se má zveřejnit, padlo tam ze strany tehdy pana předsedy správní rady /nesrozumitelné/ rozhodnutí, že by se zveřejnit měly, ale nedomnívám se, ani si to přesně nevybavuji, protože už je to nějaká doba, nedomnívám se, že by to ani ten slovenský zákon o ÚPN to neumožňoval, že by ty databáze šly nad rámec 15. února 1990, kdy byla ukončena formálně právně činnost Státní bezpečnosti.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže to bylo spíš jeho přání to zveřejnit, ale neměl jakoby právně podpořeno, že by to mohl udělat.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tam byla vedená dlouhá diskuse, tam byla vedená dlouhá diskuse, dokonce o podobě zveřejňování registračních protokolů, nakonec tam zvítězila ta varianta, která, kterou, na kterou my jsme přistoupili také, nebo Archiv bezpečnostních složek, to znamená zveřejnit právě kvůli té chybovosti nikoliv pouze evidenci, nebo přepis, ale originál toho dokumentu, toho registru jako primárního podkladu a konfrontovat vlastně ten přepis, opravit ty chyby podle toho originálu. To oni začli dělat a pak došli k tomu, že vlastně nemají registrační protokoly rozvědky a co teda s tou databází. A v té fázi do toho vstoupila úvaha, co a jak zveřejnit, včetně třeba cizích státních příslušníků, ale ten, v tomto smyslu je ten zákon slovenský jiný než náš, u nás je expresně uvedeno v zákoně číslo 107 2002, že nesmí tam být cizinci, čili, čili my jsme v jiném postavení. Druhá věc je, že Archiv bezpečnostních složek zveřejnil registrační protokoly, které Slovensko úplně nemělo a Archiv bezpečnostních složek je od Úřadu pro zahraniční styky a informace, čili od rozvědky, dostal a jsou na webu dneska. Takže, takže to je základní pomýlení prostě, kdyby se Standa Penc prostě podíval na web, tak by zjistil, že tam řada údajů, o kterých mluví, že tam nejsou ..., je uvedena, to, co zákon umožňuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pojďme, ano, pojďme ještě rychle na maily, které nám posíláte na dvacetminut@rozhlas.cz. Lenka Vránová, Brno: "Váš ústav vznikl za vlády Mirka Topolánka, nevadí vám, že současný premiér Jan Fischer je bývalý komunista?"

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak já teď zastupuji úřad, který má ze zákona nějaké úkoly, rozhodně ne posuzovat politiky podle jejich minulosti, tak to ctím. Já mám ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jako občanovi?

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
... já mám svůj občanský názor a ten si teda, s dovolením, nechám pro sebe.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Zdeněk Nový: "Měla by být podle vás zakázána KSČM?"

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak já si myslím, že k tomu aktu mělo dojít někdy na začátku roku 1990, dneska se obávám, že to již možné není.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
"Co si myslíte o Cibulkových seznamech?" To je otázka od Aleše.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak to byl akt občanský v roce 1992, kdy stát nebyl tak otevřený, nebyly ty zákony, nebyly ty instituce, bylo to /nesrozumitelné/ ministerstva vnitra a mocenských složek, zpravodajských služeb a byl to prostě akt prvotní, který byl velmi odvážný, velmi pročistil tu atmosféru v Československu tehdy a později v České republice a dneska jsem rád, že stát reagoval zákonem a zákonně může rozšířit, opravit, validovat ty informace, doplnit je a používat je jako pomůcky k nahlížení do obsahu a poznávání toho obsahu těch dokumentů archivních.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Dan Krátký z Plzeňska: "Pane Žáčku, máte mezi svými přáteli nějakého bývalého komunistu nebo bývalého estébáka, prověřujete si všechny svoje známé?"

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tak neprověřuji, já nejsem ten typ, který by v těch databázích prostě hledal nějaké věci, já to používám k účelům badatelským, mám mezi kamarády i bývalé spolupracovníky Státní bezpečnosti.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to přiznává ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, díky za to, na shledanou.

Pavel ŽÁČEK, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu, Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: heš
Spustit audio