Opráski sčeskí historje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Posledních Dvacet minut Radiožurnálu jsme v tomhle roce pojali trochu netradičně. Dnešního hosta vám totiž nemůžu představit, nepřeje si to. Jeho Opráski sčeskí historje, svérázný komiks, se ale stal v posledních měsících hitem nejen internetu. Knížka s krátkými kreslenými příběhy popsanými zvláštním jazykem se rázem vyhoupla mezi nejprodávanější tituly a chystá se i výstava v Národním muzeu. Vzbuzují vtipně pojaté české dějiny zájem o historii, nebo odrazují často drsným humorem a těžko srozumitelnými popisky?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ve studiu Dvaceti minut Radiožurnálu tedy vítám autora úspěšného komisku Opráski sčeskí historje, který si říká Jaz, je to tak?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Je to tak.

Čtěte také

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Dobrý den.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Rok 20013 končí, pro vás byl docela úspěšný. Překvapilo vás, jaký zájem vzbudily Opráski sčeskí historje?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Mě to samozřejmě překvapilo, mě vůbec překvapilo to, že jsme si mě pozvala dnes na Silvestra, kdy v médiích vládne nevázaná zábava většinou a davy ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že toto je vázaná zábava?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
A dali jste přednost poctivé vědě a historii, takže to mě obzvláště těší. Pochopitelně to, co se z Oprásků sčeskí historje postupem roku stalo, to mě a všechny nás v ústafu velice překvapilo, protože očekávat se to opravdu nedalo, a to je to překvapivější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Cítíte se jako hvězda, protože Spolek studentů historie o vás napsal, já budu citovat, že taková historická superstar tady nebyla od doby Františka Palackého. Cítíte se tak?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já to nemůžu posoudit, protože s Františkem Palackým jsem se nikdy osobně nesetkal a asi se mi to jen tak nepodaří, ale když to říká Spolek studentů historie, tak na tom určitě něco bude.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vás historie asi zajímá.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Zajímá mě historie, ano.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je to vaše profese?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
V rámci historického ústafu je to moje naprostá profese.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Co je to historický ústaf?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Historický ústaf je instituce, ve které vznikají Opráski sčeskí historje a který fanouškům Oprásků zčeskí historje dvakrát až třikrát týdně přináší nový Oprásek.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale asi to nebude Historický ústav Akademie věd?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
To já ponechám bez komentáře.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak já se z vás snažím dostat alespoň trošku, jaká je vaše profese nebo jak jste se dostal k historii. Můžete prozradit alespoň trošku, odkud jste, co je za vámi?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Za mnou je pan zvukař nebo technik.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ano a co je za vámi pracovně?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Pracovně je za mnou spousta tvrdé práce a ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mravenčí?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já si myslím, já si myslím, že opravdu necháme za mě a ústaf hovořit naše dílo, protože není důležité, kdo ho vytváří, ale jak ten výsledek vypadá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak vypadá ten výsledek? Vypadá tak, jak jste si představoval, nebo je to třeba dílo náhody, že jste najednou přišel na to, že nakreslíte historický komiks tak, jak ho teď znají čtenáři na Facebooku, na internetu, ale možná už i té knížky, která je velmi úspěšná?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Ten úplný začátek byl opravdu víceméně dílo náhody, ale v průběhu času se ten element náhody postupem vytrácel a to, že vznikají další a další Opráski už dneska rozhodně náhoda není.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Když říkáte, že ty Opráski vznikají v ústafu, já teď záměrně neříkám v ústavu, protože to je váš slovník, k tomu se ještě dostaneme. To znamená, že se na nich podílí víc lidí, že kreslí víc lidí než jenom vy? Vymýšlí?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Víte, jak to v ústafech kolikrát chodí, jaký je tabulkový počet zaměstnanců a jaký je potom skutečný počet pracujících, takže i tak nějak podobně to vypadá u nás v ústafu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já tak nějak nevím, jak to chodí v ústavech a už vůbec nevím, jak to chodí v ústafech. Je vás víc nebo jste sám?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Kolikrát jsem v ústafu úplně sám.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vymýšlíte to všechny ty nápady, které se objevují na internetu a že jich bylo hodně za poslední rok, to jsou vaše nápady?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Dovolím si říct, že drtivá většina těch nápadů je mých opravdu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy, teď jsme na to narazili, před malou chvílí píšete ten komiks velice zvláštním způsobem, zvláštním jazykem, takových specifických přesmyček. Já jenom pro posluchače, kteří možná ještě nikdy neviděli nebo nečetli váš komiks, uvedu pár příkladů, místo Boleslav Bobeslach, Přemysl Přemřisl Autokar II. místo Přemysl Otakar II., ostatně známý Zikmund Lucemburský je Zmikund. Máte k tomu nějaký klíč, k tomu, jakým jazykem píšete komiks?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Máme normálně pravidla českého pravopisu, která jsme konzultovali s dalším ústafem pro jazyk český a došli jsme k tomu, že ten obsah plně odpovídá všem akademickým standardům, takže nevidíme v tom nic, co by se vymykalo jakékoliv ústafní praxi, takže já si za tím jazykem za náš ústaf pevně stojím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte, ono se to čte docela zajímavě, ale mě by zajímalo, jak se to vymýšlí, jestli je k tomu nějaký mustr v uvozovkách, jestli ty přesmyčky ...

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Vy, když píšete, tak, jak vymýšlíte, co napíšete?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
No, já píšu, sice nekonzultuji s Ústavem pro jazyk český, ale dá se říct, že opravdu vcelku normálně, takže mně jde o to, jestli ...

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
My píšeme taky normálně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pro vás je to normální?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já jsem se totiž dočetla i na internetu, že se snáší na vaši hlavu kritika kvůli tomu, jak pojímáte češtinu, že dokonce tady musím zacitovat przníte český jazyk a že to může mít neblahý důsledek na čtenáře, hlavně na ty menší čtenáře, protože ti pak prostě nevědí prostě, co je správné.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
No, internet je takové zvláštní prostředí, na kterém se na vás bude snášet kritika, i kdybyste byl Matka Tereza křížená s dalajlámou, takže co se snáší na internetu, to je jedna věc a myslím si, že to nestojí za to, aby to člověk nějakým způsobem víc komentoval nebo prožíval. My si za odbornou a jazykovou úrovní Oprásků sčeskí historje v ústafu opravdu stojíme, takže můžou s tím nesouhlasit, ale nakonec se s tím budou muset smířit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s autorem historického komiksu Opráski sčeskí historje. Se s tím smiř, tak vy jste ukončil tu předchozí větu velmi známým prohlášením, takovou hláškou, která se stala dokonce kultovní, je to hláška krále Zikmunda Lucemburského, Zmikunda ve vašem podání, říká ji Janu Husovi, když Jan Hus plane na hranici, abych to shrnula. Na kolik se stal právě Zikmund nebo Zmikund vaším altregem, když vy mluvíte my jsme něco udělali, my jsme rozhodli, možná už mluvíte jako panovník.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já hovořím hlavně za náš ústaf a samozřejmě někdy hovořím i za Zmikunda Lucemburského, se kterým chodíme na různé akce, takže může se stát, že na některé akci vstupujeme zároveň jako vedoucí Jaz a zároveň jako král a císař Zmikund Lucemburský, takže to je asi vysvětlení, proč někdy říkám "my". Není to žádný plurál majestatis, ani výraz přehnané pýchy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jste to vy a Zmikund?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Jsme to my, já, ústaf, Zmikund.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vy jste přišel dokonce v masce Zmikunda, kterou nosíte na všechny veřejné akce, abychom si vás mohli vyfotit na náš web. Tam také najdou posluchači vaši fotografii v té masce, pokud budou mít zájem. Když se bavíme o Zmikundovi a s tou maskou to souvisí, proč se nechcete nechat vyfotit? Proč nechcete nechat lidi, aby poznali, jak vypadáte?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
No, protože důležitější historickou postavou je samozřejmě Zmikund Lucemburský a ten i za to, jak k němu dějepisectví zvláště v uplynulém půlstoletí, století přistupovalo, si zasluhuje, aby jeho jméno bylo v očích veřejnosti rehabilitováno a o to já se snažím i tím, že Zmikunda Lucemburského s sebou beru často do veřejnosti, aby tak mohl na ostatní lidi působit svým charismatem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
My se ještě ke Zmikundovi dostaneme, ale vy jste mi trošku utekl z otázky, proč nechcete, aby vás znala veřejnost? Na začátku jsme narazili na to, že nechcete říct své jméno, nechcete ani ukázat svůj obličej, má to nějaký důvod?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Má to důvod.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A jaký?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Ten si nechám pro sebe.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Chcete, aby byly Opráski tím zajímavější nebo máte něco, kvůli čemu by vás neměla veřejnost poznat, proč zůstáváte skrytý?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já to dělám od začátku, kdy Opráski prakticky nikoho nezajímaly, takže není to žádná novina a prostě jenom pokračuju v tom, co jsem dělal vždycky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Můžou se vaši fanoušci těšit na to, že se někdy odtajníte, počítáte s tím?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
No, tak těšit se můžou, ale slíbit jim to nemohu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A teď k tomu Zikmundu Lucemburskému, k tomu Zmikundovi, když jste řekl, že je to nedoceněná postava, tak v čem?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Nedoceněná postava je v tom, že Zmikund Lucemburský je často líčen, ať už je to v Jiráskovi, Zdeňkem Nejedlým, ve filmech režiséra Vávry a v jiných poobrozeneckých dílech líčen jako jeden z úhlavních nepřátelů českého národa, nepřátelů husitství, zrádce země, liška ryšavá, pomalu pekelník a přitom ve skutečnosti Zikmund Lucemburský a Zmikund Lucemburský jsou nebo je jeden z nejschopnějších panovníků, kteří se u nás narodili, dokonce narodil se u nás, umřel u nás a ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Kde byl mezitím, tak to je jedno, jak jsem se dočetla?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Přesně tak, kde byl mezitím, to je druhá věc, ale zase nemohl za to sám, on byl prostě ve věku útlém odlifrován do ciziny a musel se s tím taky smířit. Naopak za našimi hranicemi je uznáván jako jeden z opravdu významných středověkých panovníků, jako jeden z těch opravdu posledních velkých císařů středověku a je pravda, že pokud někdo podědil po svém tatínkovi Karlu IV. jeho schopnosti, tak to byl právě Zmikund Lucemburský.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ne Václav IV.?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
To bych úplně neřekl. Václav IV., i když v Opráscích je často líčen jako retard.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nejste úplný jeho fanoušek, ano.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Tak Václav IV., musím říct, že to zase měl z mnoha jiných ohledů těžké právě tím, jak byl nástupem velkého panovníka Karla IV., v jakém stavu převzal zemi, říši, co stálo na počátku jeho panování třeba to velké církevní schizma, kdy najednou tam byli 3 papežové a teď si s tím nějak poraď. Vyřešil to vlastně de facto dá se říct až Zmikund Lucemburský úspěšně, na tom i v rámci koncilu, který v Čechách známe jenom kostnický koncil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte, za hranicemi se možná ví o Zikmundovi LUcemburském, že to byl velký panovník, ale v Česku se spíš ...

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Přesně a tento ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
... ví o té hranici Jana Husa.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Ten kostnický koncil vyřešil velký problém, ale pro nás Čechy je ten kostnický koncil, spálili nám tam Husa, no, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč vás zajímá právě tohle období?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Protože je to období, které je velice zajímavé. On ten středověk, když se na to podíváte, tak de facto je to z poloviny taková pohádka, protože tam chodí lidé v barevných pláštích a malováni jsou s korunami na hlavách. Ne mě to zajímá z mnoha ohledů. Mě třeba zajímá vývoj středověkých měst, která se v té době po založení rozvíjela, co se tam dělo. Mě prostě středověk zajímá jako velice pitoreskní a zajímavé období.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Studoval jste historii na vysoké škole?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
No, historii jsem na vysoké škole jako takovou nestudoval.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A kde se vzal ten zájem o ni?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Už pravděpodobně v mládí. Určitě, určitě svoji roli sehráli Obrázky z českých dějin a pověstí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je to inspirace pro Opráski sčeskí historje?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Jasně, to musí být inspirace pro myslím jakéhokoliv historika, kterému není přes 100 roků, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte, protože já jsem se dočetla i, že jste si sice zřejmě vzal tu inspiraci, to je zase od jednoho z vašich kritiků, ale že jste jí spíš zkarikoval, zparodoval. Vy asi záměrně ale, ta kritika šla spíš tím směrem, že to není úplně vhodné.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já nevím, já jsem tu kritiku nečetl, takže těžko na ní můžu nějak bezprostředně reagovat. Ono, když si ty Opráski, Obrázky z českých ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Říkejme Obrázky, to je ta předloha.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Abysme to odlišili. No, není to předloha, ale je to samozřejmě jedna knížka ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Inspirace.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Jedna knížka, která opravdu zaznamenala taky ohromný úspěch a poznamenala určitě jednu generaci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
I já se přiznám, že ji mám v knihovně dodnes.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
A když si to přečtete, tak zjistíte, že ona to není úplně historická publikace, proto jsou tam i ty pověsti a že některé věci jsou tam také líčeny trošku jinak, než se ve skutečnosti staly, a mně se to na tom právě líbí, jak je to, jak je to namícháno v té knize.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je autor úspěšného historického komiksu Opráski sčeskí historje. Když se bavíme o tom, jak vy pojímáte historii, tak se určitě potkáváte s výhradami, že nejste dostatečně uctivý k velkým historickým postavám, k lidem, kteří tvořili české dějiny. Je to tak? Potkáváte se s tím často?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Potkávám se s tím často a úplně tomu nerozumím, protože nevím, proč by se mělo k historii přistupovat nějak, s nějakou speciální úctou, nebo samozřejmě s úctou jistě, ale s nějakým speciálním patosem. To je, když si opravdu ti lidé představí to, že historie byla někdy aktuálním děním, tak ať si zkusí představit, že budou s patosem otevírat denní tisk a budou opravdu s nějakým naplněním ducha prožívat to, co se na jeho stránkách děje a nedovedou, a nezvednou ani prstíček, aby trošku pokritizovali ty aktéry, anebo aby si udělali trošku legraci z toho, co se včera nebo minulý týden událo, ať si to představí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Váš humor je ale často velmi, řekla bych drsný, dá se to tak říct, protože, když budu citovat z jednoho dílu Oprásků sčeskí historje, tak, když Jan Hus píše Zikmundovi, tedy Zmikundovi, že pro někoho už jsou názory v Kostnici poněkud na hranici, tak máte nějakou takovou hranici, za kterou už byste nešel, nebo postavu, kterou byste nikdy nezparodoval?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
U postavy si to nedovedu představit, že bych se nějaké úplně vyhýbal a mně osobně ten humor přijde ještě poměrně dost před hranicí a dovedu si představit humory daleko drsnější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Chystáte se jít ještě dál?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já se nikam nechystám, já prostě to nechám, jak to vyplyne ze situace, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak vám přichází nápady? Jak často? Má to nějakou pravidelnost? Říkáte si teď napíšu nový díl Oprásků?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Většinou to takhle nefunguje, většinou prostě ten nápad musí přijít sám od sebe a že bych nad tím seděl a říkal si tak a teďka musím prostě něco nakreslit, moc to nefunguje, takže většinou je to tak, že si dělám běžné věci a najednou prostě ten nápad přijde a většinou přijde už v takové koncentrované podobě, že stačí ho dát do těch 4 políček.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Kreslíte sám ten komiks i píšete, tedy myslím tím, jestli třeba ilustrátorem není někdo jiný,

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Ne, není, kreslím a píšu. Samozřejmě, jak vidíte i jiné členy ústafu, kolikrát dáváme na naše webové stránky a na Facebook ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vždycky bez hlavy.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
A ten rukopis je tam určitě poznatelný, takže poznáte, které Opráski jsou ode mne a které Opráski jsou od někoho jiného.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Máte nějaké opráskové předsevzetí do nového roku? Něco, co byste chtěl nakreslit, co byste si chtěl splnit?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Určitě bych chtěl nakreslit novoroční Oprásek, to by nebyl nový rok, aby nebyl novoroční Oprásek, ale nedávám si předsevzetí, protože v ústafu plánujeme jenom v rámci toho, když potřebujeme získat grant na Facebook nebo na Twitter a jiné plánování radši neprovádíme, protože se raději necháme překvapit tím, co zrovna vybádáme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ještě jednu věc, budete se dál zdržovat spíš ve středověku nebo se chystáte vykročit častěji, což někdy děláte, ale mohlo by to být častější do těch novodobých dějin?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já si myslím, že bude to častější do novodobých dějin, ale zase nemůžu říct s určitostí, že je něco v plánu nebo není. Jak budou badatelské kapacity vytíženy v jednotlivých obdobích, to ponecháme ne úplně náhodě, ale ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Novému roku?

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
... ponecháme budoucnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních silvestrovských Dvaceti minut Radiožurnálu je autor komiksu Opráski sčeskí historje, který si říká Jaz a jinak zůstává v utajení. Já vám děkuji, že jste přišel a do nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví.

Jaz, autor komiksu Opráski sčeskí historje:
Já děkuji velice za pozvání a vám všem posluchačům a fanouškům Opráski sčeskí historje přeji co nejlepší nový rok 2014.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hodně dobrého přeju i já, od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ves
Spustit audio