Odstupující komisař Pavel Telička

21. říjen 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu pořadu O kom se mluví přeje dobrý poslech Jan Pokorný. V rozhlasovém studiu v Bruselu je eurokomisař Pavel Telička. Dobrý den. Pane komisaři, je to ve vašem případě teď takový pocit jako před koncem školního roku, když už vysvědčení je napsáno a chodí se do té školy už jenom tak pro zábavu?

Host (Pavel Telička): Není to tak. Možná je vysvědčení napsáno, ale zbývá mi přece jenom ještě několik dní a těch několik dní bude celkem nabitých prací jak zde v Bruselu, tak ještě asi 2 nebo 3 krátké zahraniční cesty, takže já si myslím, že čas na přemýšlení, na pocity bude ten příští pátek.

Moderátor (Jan Pokorný): Potkáváte se v Bruselu už s budoucím komisařem Vladimírem Špidlou?

Host (Pavel Telička): Ne, my jsme se viděli zatím jenom jednou jedinkrát asi měsíc poté, co došlo ke zrušení toho mého mandátu a k pověření pana Špidly u mě v kanceláři a od té doby jsme se zatím neviděli.

Moderátor (Jan Pokorný): Nevyhledáváte se?

Host (Pavel Telička): Já skutečně ten program mám hodně nabitý a upřímně řečeno, ani nemám důvod a pan Špidla mě rovněž nekontaktoval.

Moderátor (Jan Pokorný): Že se k tomu vracím, vy jste si určitou dobu myslel, že máte jistou nominaci nejenom na půl roku, ale i na dalších 5 let. Z čeho jste tak usuzoval?

Host (Pavel Telička): Tak já jsem usuzoval z usnesení vlády, které toto stanovilo, a já usnesení vlády samozřejmě respektuji, nicméně vláda toto usnesení revokovala, přijala jiné usnesení a já to pochopitelně respektuji, takže já jsem musel ke své práci a se svým týmem, který jsem stavěl skutečně na období 5,5 let, s tím počítat, a tak jsme k té práci přistupovali, nicméně politické rozhodnutí bylo revokováno.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy mluvíte o usnesení Vlády České republiky ze dne 25. února číslo 162, jímž se schvaluje vaše kandidatura na člena Evropské komise po období let 2004 až 2009. A také mluvíte a často mluvíte o svém týmu. Cítíte za něj zodpovědnost i v tom smyslu, že se chcete o jeho jednotlivé členy do budoucna postarat?

Host (Pavel Telička): Tak zodpovědnost určitě cítím a ten první den po usnesení vlády, po tom novém usnesení vlády, když jsem šel do práce, tak jsem měl nejenom pocit zodpovědnosti, ale určitý nepříjemný pocit, protože se jednalo o špičkový tým, lidé opustili velmi zajímavá místa a cítil jsem jako bych se prohřešil proti něčemu. Tehdy mi velmi pomohl šéf kabinetu, když řekl, že mluví jménem celého kolektivu, že to je určitý blesk z čistého nebe pro ně, že toho vůbec nelituje ani on, ani ostatní. Takže to mi pomohlo a samozřejmě jsme od toho momentu působili v určité synergii, ale já si myslím, že ani moc jsem příliš nemusel, protože o ně byl zájem. Šéf kabinetu jde dělat zástupce šéfa kabinetu předsedy komise Barrosa. To znamená de facto, když vezmeme v úvahu, že šéf kabinetu je Portugalec, tak si myslím, že už výš těžko mohl v tom kabinetu pomýšlet. Navíc bude velmi blízko k Barrosovi. Další člověk jde k první místopředsedkyni Evropské komise, další člověk, předpokládám, půjde na řídící místo v české diplomacii. Takže já si myslím, že to potvrzuje, že to byl opravdu skvělý tým nejenom po profesionální stránce, ale i lidské. Já jsem takové období ve svém profesionálním životě ještě nezažil.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak to myslíte, když říkáte, že okolo výměny českých komisařů jste mohl spoustu lidí poznat lépe než dosud?

Host (Pavel Telička): Tak já si myslím, že samozřejmě pokud člověk byl součástí, předmětem, objektem nejrůznějších jednání, spekulací, diskusí, mediálních komentářů, já si myslím, že to byla příležitost skutečně některé lidi poznat lépe. Potvrdilo se mi to, že na které jsem vsázel, takže jsem vsázel oprávněně. Je pravda, že jsem se v několika lidech možná trošku zmýlil, nicméně takový je život.

Moderátor (Jan Pokorný): Přišel jste o iluze?

Host (Pavel Telička): Do jisté míry jsem pochopitelně musel toto ve svých představách reflektovat. V některých případech možná ne o iluze, ale jistá zklamání tam rovněž byla.

Moderátor (Jan Pokorný): Chcete být jmenovitý?

Host (Pavel Telička): Já si myslím, že ne. Já necítím ani žádný pocit zášti, prostě je to spíše smutek, lítost, protože jsme investovali do toho hodně. Já si myslím, že ta práce tady je, že jsme měli hodně našlápnuto, i našlápnuto do nové komise. Ostatně i hodnocení Evropského parlamentu mé osoby bylo zcela jasné a srozumitelné a jednoznačné. Mohli jsme na tom stavět, takže rozpadá se mi tým, který už jsem okomentoval, takže je to takový pocit, že člověk nerad odchází od rozdělané práce, navíc které věnoval 15 let svého profesionálního života. Já si myslím, že stačí si rozpomenout na ta celkem složitá období v době přípravy na členství, vyjednávání především na domácí scéně, ale rozhodně toho období nelituji. Já si myslím, že i toto je zkušenost, kterou si beru s sebou dále do svého života.

Moderátor (Jan Pokorný): Asi neřeknete nahlas, jestli přemýšlíte v kategoriích vděk, nevděk?

Host (Pavel Telička): Ne, já si myslím, že to není o vděku, nevděku, prostě jsou to určitá fakta, jsou to určité zkušenosti. Já znovu říkám, já jsem měl takovou možnost, kterou prostě obrovské počty Čechů mít možná nikdy nebudou. Pro mě to po stránce profesní byla mimořádná zkušenost. Poznal jsem úplně jiné prostředí. Zase jsem měl možnost se učit od lidí, měl jsem možnost prostě do jisté míry napravit i pošramocenou reputaci, která byla spojena s jmenováním komisaře, a zároveň si myslím, že jsem měl možnost v té obrovské konkurenci trošku to české jméno ukázat a zároveň jsem se mnohému naučil, získal jsem zkušenosti, takže jsem o něco bohatší.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste bohatší o tolik, že byste měl pohotově nějakou radu pro Vladimíra Špidlu, která se pravděpodobně ujme funkce komisaře 1. listopadu?

Host (Pavel Telička): Určitě, pokud bude mít Vladimír Špidla zájem, abych se s ním podělil o určité zkušenosti, já tak učiním. Není mi prostě jedno, jak se bude dařit českým subjektům v evropských institucích, takže jsem k tomu připraven, ale musí samozřejmě ten zájem mít. V takovém případě rád zodpovím vše, co budu schopen zodpovědět a co ho bude zajímat.

Moderátor (Jan Pokorný): Připouštíte, že nová komise také nemusí 1.listopadu začít fungovat třeba vzhledem k výhradám, které jsou mezi některými poslanci k italskému kandidátovi Buttiglionemu?

Host (Pavel Telička): Tak pochopitelně nelze nikdy předjímat rozhodnutí sboru typu Evropského parlamentu. Prostě Evropský parlament má právo zaujmout své stanovisko. Ta jednání, diskuse, skutečně negociace, konzultace stále probíhají, takže nelze to vyloučit, ale upřímně řečeno, spíš si myslím, že vše dobře dopadne.

Moderátor (Jan Pokorný): A kdyby hypoteticky Evropský parlament, který schvaluje tuto misi jako celek, jí nedal své ano 1. listopadu, to by pokračovala Prodiho komise?

Host (Pavel Telička): V takovém případě by po velmi omezenou dobu, ale přesto pokračovala Prodiho komise, ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Budoucí šéf Evropské komise pan Barroso vyjednává s předsedy politických klubů v Evropském parlamentu, jak vyřešit tu situaci, kdy Buttiglioneho kandidaturu kvůli jeho konzervativním názorům na homosexualitu a postavení žen ve společnosti odmítl příslušný výbor Evropské parlamentu. Jaký má budoucí komisař manévrovací prostor?

Host (Pavel Telička): Tak samozřejmě ten manévrovací prostor tady určitý je. Já nejsem součástí těchto politických jednání, mám jen některé informace a zase mám informace, které mám třeba od šéfa svého kabinetu, který tam přechází, a myslím si, že by bylo nesolidní, abych je ventiloval. V každém případě ten manévrovací prostor tam určitý je, ale je to samozřejmě jako každé jiné jednání, jsou to určitá jednání, která mají své aspekty, své legitimní fáze.

Moderátor (Jan Pokorný): Co vy byste dělal na jeho místě jako zkušený vyjednavač?

Host (Pavel Telička): Já na jeho místě nejsem a skutečně si netroufám mu radit, ale je to také do jisté míry zkouška jeho síly, jeho váhy, jeho rovnosti, jeho vyjednávacích schopností, schopností komunikovat. Já si myslím, že z tohoto může vyjít předseda komise a komise jako taková posílena. Samozřejmě každá chyba v tomto směru se trestá, takže já si myslím, že pokud on věří svému týmu, je přesvědčen, že prostě má ty hodnoty, tak by měl za ním stát a pokusit se prorazit. Pokud má určité pochybnosti, tak pak je ta správná chvíle do toho sáhnout v této době. A potom se třeba vyvarovat některým negativním skutečnostem, ale to skutečně záleží na něm. Já jsem neměl možnost, já znám komisaře Buttiglioneho po léta, byl to můj italský protějšek, ale netroufnu si prostě říci, nebyl jsem součástí jejich seminářů, jejich jednání, ani jsem nebyl přítomen tomu slyšení, ani jsem nebyl přítomen rozhovorům Barrosa s Buttiglionem, takže já rozhodně některé názory Buttiglioneho nesdílím. Na druhou stranu prokázal prostě určitou pevnost názorovou některého komentáře, kterou bych později rovněž nesdílel, ale to je skutečně záležitost pro novou komisi a pro Evropský parlament.

Moderátor (Jan Pokorný): Jsou správné ty informace ze Štrasburku a z Bruselu, že také frakce Zelených má výhrady ale už k jiným kandidátům na komisaře?

Host (Pavel Telička): Tak je pravda, že jsou výhrady některých frakcí k některým komisařům. Pochopitelně já si myslím, že ostatně něco se odráží i v těch hodnotících dopisech, něco se v nich neodrazilo. Já si myslím, že to je taková celkem logická součást tohoto procesu. Nikdo nemůže zcela uspokojit ve všem. Takže jisté výhrady tam byly, jsou a pravděpodobně mohou vyplavat na povrch i v budoucnu.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane komisaři, ministr dopravy Vlády České republiky Milan Šimonovský chce jít do otevřeného sporu s Evropskou unií a navrhuje zrušit jednodenní dálniční známky pro kamiony, o čemž Evropská unie moc nechce slyšet. Nesoulad mezi drahým dálničním mýtným, které v některých zemích platí, a levnějšími dálničními známkami, které platí jinde, řešit nechce. Co o tom soudíte?

Host (Pavel Telička): Tak samozřejmě to optimální řešení by bylo co nejrychleji zavést elektronické mýtné způsobem slučitelným s příslušnými právními normami. My zatím nemáme oficiální sdělení od české vlády, co konkrétně hodlá zamýšlet. Pochopitelně my v komisi toto sledujeme. Já si myslím, že ze strany generálního ředitele pro dopravu, energetiku, Francoise Lamoreho, bylo řečeno v rozhovoru místopředsedovi vlády Jahnovi, co potom Česká republika musí očekávat, pokud by takto postupovala.

Moderátor (Jan Pokorný): Co musí očekávat?

Host (Pavel Telička): Myslím si, že samozřejmě bude záležet na tom konečném rozhodnutí, jak to bude vypadat, ale může to jít napřed přes požadavek rozhodnutí, které by bylo neslučitelné se závazky, změnit, revokovat a pokud by se tak nestalo, pak samozřejmě by bylo asi vysoce pravděpodobné, že by byly spuštěny určité procedury, které by vedly Českou republiku ke zodpovědnosti a mohlo by jít, dejme tomu, se tak až daleko, až k Evropskému soudním dvoru, ale já bych zatím nechtěl předbíhat, protože musíme vyčkat, co česká vláda přesně udělá, a komise v této věci bude konat.

Moderátor (Jan Pokorný): Když spolu mluvíme, tak zrovna v té době inspektoři Evropské unie začínají v další kontrole úrovně českých potravinářských závodů. I to je svým způsobem akce, která slouží k ochraně spotřebitele a spadající tedy do vaší gesce?

Host (Pavel Telička): Ano, je to tak, je to spadající do společné gesce s Davidem Bernem. Jsou to inspekce, které jsou zcela běžné ze strany příslušných našich orgánů v komisi. Konáme ne desítky, ale prakticky téměř stovky těchto inspekcí na území všech členských zemí a i na území mimo Evropskou unii. Je možná zajímavé sdělit, já jsem tato pracoviště u Dublinu v Irsku navštívil, že ve skutečnosti počet těch inspekcí do těch starých členských států je vyšší než do těch nových členských států, ale budeme velmi pečlivě vyhodnocovat situaci v jednotlivých zemích a pokud bude třeba, tak vést členské státy k nápravě.

Moderátor (Jan Pokorný): Jenom abychom, pane komisaři, neztráceli čas. Mám vyzvídat, co budete dělat po 1. listopadu a nebo jste si zalíbil roli člověka, který z odpovědí na tuhle otázku dělá drahoty?

Host (Pavel Telička): Ani jedno, ani druhé. Já nedělám drahoty, ale poprosím o pochopení, že zatím nemám časový prostor k tomu, abych vedl některá jednání, a myslím, ani by nebylo vhodné, abych vedl jako komisař určitá jednání. Je několik možností, o nichž povedu jednání v prvním listopadovém týdnu. Jakmile dospěji k závěru a rád bych někde kolem toho desátého listopadu měl jasno, se musím obrátit na předsedu Evropské komise sdělit mu své představy a on mi musí odsouhlasit. Jinými slovy teprve poté já mohu informovat veřejnost, co skutečně budu dělat. Mám jasná omezení, která jsou daná vnitřními pravidly komise, co mohu a co nemohu dělat po určitou dobu po skončení svého mandátu.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem rozhovoru O kom se mluví byl eurokomisař Pavel Telička. Děkuji za odpovědi a hezký den do Bruselu.

Host (Pavel Telička): Já děkuji za zavolání. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Nyní čekáme vaše telefonické ohlasy. A už se dočkáváme. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, u telefonu Nová, Praha. Já bych chtěl jenom upozornit na spojitost hesla Sociální demokracie: Myslíme to upřímně, s panem Teličkou, že když ho přemlouvali do té funkce, aby to vzal, tak jestli to mysleli tak upřímně jako potom stejně upřímně ho potom odvolali. Byla by to možná zajímavá otázka pro pana Grosse, jak to myslel vlastně upřímně s panem Teličkou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Na slyšenou. Haló, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Martin Klingera z Prahy. Mě by jenom zajímalo, kdyby mi někdo vysvětlil, o kolik lépe nás bude reprezentovat v Bruselu pan Špidla než pan Telička nebo jestli to bylo jenom kvůli tomu, aby bývalého premiéra uklidili, aby mu našli pěkný šolich. Případ pana Teličky budiž tedy varováním všem, kteří by nějak chtěli dát na sliby nebo na slovo té bandy, co sedí ve Strakovce. Díky moc, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Suchá, Karlovy Vary. Já bych jenom chtěla říct, že pan Telička je takový odborník, že všichni, co sedí v Poslanecké sněmovně a v té Strakovce, že mu nesahají ani po kotníky a že by tedy pan Gross měl dobře dávat pozor, koho odvolává, jenom aby tam mohl dosadit pana Špidlu. A to mě straně na něm mrzím, protože pan Telička by býval udělal velký kus práce pro naši republiku. Nevím, jak to zvládne pan Špidla, protože jestli to zvládne tak jako zvládl premiéra, no tak to nás tedy potěš Pánbůh. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Pokorný, Praha. Já bych chtěl panu Teličkovi vzkázat, aby se nenechal znechutit těmi politickými intrikami. Dovedl bych si ho představit i jako budoucího prezidenta České republiky. děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Tady je Radiožurnál, prosím, máte slovo.

Názor posluchače: Dobrý den, tady posluchač z Kadaně. Prosím vás, já jsem chtěl jenom říct, že na případu Telička se ukázalo, jakou morálku a kam jde morálka a charakter, když jde peníze. Pan Telička byl stoprocentní odborník a musel být odvolaný kvůli panu Špidlovi, kterého jsme volili, a já ho volil. Na tomto případu bylo dokázáno, kam ty peníze a co všechno jdou, protože pan Špidla nemůže udělat a nikdy by neudělal takovou práci jako pan Telička pro nás v Bruselu. Potěš Pánbůh naší republice a naší politice. Lituji toho, že jsem je volil. Děkuji vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, co mám dělat, když se strašně stydím za ten stav, který se tady děje v této republice. Chtěl bych obvinit i novináře, že jim to vůbec dovolí. Já mám strach, protože můj telefon může být také odposloucháván. I vaše telefony mohou být odposlouchávány a dáváte pak čísla policistům.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za příspěvek. Na slyšenou. Haló, dobrý den.

Názor posluchače: Pokorný, Šumperk. Pane Pokorný, prosím vás, je mi líto pana Teličky. Kdyby tam byl pan Špidla, tak bych se ho chtěl zeptat, jak pokročil s těmi jazykovými vědomostmi. Rád bych to chtěl vidět. Děkuji vám mockrát, nezlobte se, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, předposlední telefonický názor.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je posluchač z Ostravy. Já už dneska lituji, že jsem neemigroval ještě do toho roku 1989, než to tady poslouchat, co se tady děje. Děkuji vám, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Poslední telefonující posluchačka nebo posluchač. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Vladislav Šula, Honezovice. Nebýt v roli učedníka, Špidla chce být jednička, hledá proto tlumočníka, hodil by se Telička. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Tím končí další vydání pořadu O kom se mluví, kde byl hostem odstupující komisař Pavel Telička.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu