Odpracovaná léta v cizině a nárok na důchod

14. březen 2002

Stále více lidí vyjíždí za prací do zahraničí a s naším vstupem do Evropské unie se jejich počet určitě zvýší. Kromě toho se po roce 1989 k nám vrátila řada emigrantů. Ti všichni mají něco společného. Odpracovaná léta v cizině a tedy i nárok na důchod ze země, kde pracovali. To je také dnešní vaše téma. Dotaz posluchače se týkal Rakouska.

Aby jste získali nárok na zahraniční důchod, musíte splnit předepsaný počet odpracovaných let, například u nás je to minimálně pětadvacet, ale pravidla v každé zemi jsou trochu odlišná. Pak už záleží na tom, zda Česká republika má se státem příslušnou smlouvu týkající se mimo jiné důchodů a také na tom, o jaký typ smlouvy jde. Co se týká Rakouska, smlouva existuje, takže máte z této země i nárok na důchod. Podle Emanuely Šebkové z ministerstva práce a sociálních věcí není ani na překážku, že jste tam odpracovali třeba jen deset let.

Šebková: Na základě smlouvy o sociálním zabezpečení si může rakouská strana takzvaně vypůjčit pro posouzení nároků českou dobu s tím, že důchod v Rakousku bude odpovídat době zaměstnání na území Rakouska. Totéž může udělat i Česká republika a oba státy pak vyplácejí určitou součást důchodu současně. Musí být splněny podmínky podle vnitrostátních předpisů, protože Rakousko a Česká republika mají odlišný důchodový věk.

Žádost o důchod ze zahraničí i z Česka podáváte na jednom místě a příslušné instituce se už domluví.

Šebková: Pokud žije osoba na území České republiky, tak požádá prostřednictvím českého nositele pojištění, to je Česká správa sociálního zabezpečení v Praze. V opačném případě se žádá prostřednictvím rakouského nositele pojištění u kterého je evidován podle zaměstnavatele, kam je odváděno pojistné.

Obě instituce ale pak vyplácejí důchod odděleně.

Šebková: Zpravidla to bývá bankovním převodem na účty.

Podobnou smlouvu máme uzavřenou i s Německem a stejná pravidla se budou po našem vstupu vztahovat i na další země Evropské unie.

Šebková: Existují ještě staré smlouvy, například smlouva s Polskem z roku 1948, s Francií z roku 1970, a jiné, kde se důchody vypočítávají trochu odlišně.

Výsledek je ale přibližně stejný - tedy část důchodu z ciziny a část důchodu z tuzemska. Zatímco od nás je možné vyplácet důchod kamkoli do zahraničí, opačný směr závisí buď na zmíněných smlouvách nebo na právní úpravě jednotlivých zemí. Existuje ještě smlouva o vzájemné výplatě důchodů se Spojenými státy a připravuje se dohoda s Kanadou i s její provincií Quebec. V případě jiných zemí se musíte doptat, jak je to s vyplácením důchodů, třeba prostřednictvím velvyslanectví. To, zda je s příslušnou zemí uzavřena nějaká smlouva, by měla sdělit správa sociálního zabezpečení.

autor: alh
Spustit audio