O dopravním zpravodajství

19. červenec 2006
Vaše téma

Po celý den jsme mluvili o tom, jak se dělá dopravní zpravodajství a jak by se těmito informacemi měli řidiči pracovat? Informace o dopravní situaci by měly být vlastně jen pomocníkem pro motoristy, aby se mohli rozhodnout, kudy pojedou, kterou trasu zvolí a nebo naopak kudy nepojedou. Asi jen málo které věci a události se mění tak rychle jako právě doprava. Takže ani sebe rychlejší zpravodajství nemůže nikdy sto procentně pokrýt aktuální dopravní situaci. A i proto se naše Zelená vlna zaměřuje především na hlavní silniční tahy. Tedy dálnice a rychlostní komunikace.

Otakar Vacín: Pokud se stane nějaká nehoda nebo ta doprava se zastaví, tak často ty řidiči sjíždějí sami, aniž by čekali na nějaký pokyn policie, protože dneska ta informovanost těmi médii už je. Ví se o tom, že je tam nějaký problém, takže už často ti řidiči sjíždějí o jednu, dvě křižovatky dříve a snaží se tomu vyhnout.

Eva Kézrová: Podle Otakara Vacína z Ředitelství silnic a dálnic právě tímto rozhodnutím řidiči pomáhají zmenšit kolonu za omezením. Protože tam prostě přijede méně vozidel. A právě proto je pro Zelenou vlnu důležité kombinovat policejní informace s telefonáty od našich dopravních zpravodajů.

Jan Říha: Ve chvíli, kdy policisté třeba odstraní nehodu na frekventované dálnici, tak ta přední část kolony, která může být třeba 5 km dlouhá, se rozjede. Z pohledu řidiče, který je ve předu se kolona rozjela. Problém není. Ovšem může to být ve zúženém úseku a zadní část kolony se nerozjela. Tvoří se kolona dál a roste. Nebo pomalinku se pohybuje. To je ten rozdíl v tom, jak vnímá řidič za volantem situaci? Ten, který odjel řekne, už je to odstraněný, už můžete jet. Naopak ten, který bude v zadu bude říkat, já jsem tam stál hodinu ještě a oni mi v rádiu říkali, že už je to otevřený.

Eva Kézrová: Vysvětluje relativitu dopravní informace Jan Říha, šéf našeho dopravního vysílání, kam neodmyslitelně patří téměř šestitisícová síť našich dopravních zpravodajů, která je velmi důležitá. Místo a čas nehody se totiž, na rozdíl od mnoha jiných událostí, nedá předvídat. Ovšem, pokud už se nehoda stane, měl by se o ní řidič co nejrychleji dozvědět a i právě proto vzniká jednotný systém dopravních informací, který by během roku a půl měl, podle koordinátora Jaroslava Zváry přinést v dopravní informovanosti mnohé novinky.

Jaroslav Zvára: Zároveň na to jsou a budou napojeny rozhlasové stanice. Budeme vysílat prostřednictvím RDSTMC tyto zprávy. Budou tyto zprávy ve spolupráci s operátory mobilních telefonů k dispozici i na různých mobilních, dopravních informačních službách.

Eva Kézrová: Zatím jsou první vlaštovkou čtyři proměnné informační tabule na dálnici D 1, které by postupně měly být instalovány na každém, zhruba 20. km. Jak doplňuje Michal Hala z Ředitelství silnic a dálnic, dělají se i další věci pro zvýšení plynulosti provozu.

Michal Hala: Těmi dalšími opatřeními jsou například osazení otevíratelných svodidel, která v případě skutečně krizové situace umožní mobilní přejezd přes středový pás a tím pádem uvolnění dopravy na dálnici. Samozřejmě všechna opatření můžou tu situaci zlepšit, ale já bych rád apeloval na to, že skutečně to mají v rukou řidiči.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: evk
Spustit audio

Více z pořadu