Nový trend: podvodníci s kulatými razítky

29. prosinec 2004
Trendy

Prodej nebo koupě nemovitosti může být poměrně složitý a mnohdy i nebezpečný obchod. Vždyď případů, kdy někdo naletěl podvodníkovi a přišel tak o střechu nad hlavou nebo celoživotní úspory, je celá řada. Namístě je proto velká opatrnost. A zanedbávat by se neměla ani právní prevence. Jak ale zjistila Silvie Králová, existují i případy, a bohužel jich přibývá, kdy vlastník přišel o svou nemovitost, aniž by tomu svou neopatrností jakkoliv napomohl.

Člověk totiž jednoho dne může zjistit, že nemovitost, kterou roky vlastnil a fyzicky užíval, mu už nepatří. Ptáte se jak je to možné? Bohužel docela jednoduše

Petr Pavlík: Může dojít k situaci, že je vyhotovena podvodná kupní smlouva mezi vlastníkem a jakoby kupujícím a na jejím základě dojde ke změně vlastnictví v katastru nemovitostí.

Vysvětluje advokát Petr Pavlík. Podvodníci v těchto případech nejčastěji postupují tak, že na kupní smlouvě zfalšují podpis skutečného majitele nemovitosti. A k úřednímu ověření pravosti podpisu je zneužito razítko notáře včetně ověřovací doložky. Existuje ale i druhá cesta.

Petr Pavlík: Ta je trošku technicky komplikovanější, není tak obvyklá a také se stává, že je využita strana z jiné kupní smlouvy, která je přiřazena k jiným dokumentům a je vyhotovena podvodná kupní smlouva.

Což v praxi znamená, že někdo zneužije vašeho skutečného podpisu, který má k dispozici například z jiné smlouvy. Smutné je na těchto podvodech především to, že proti nim v podstatě neexistuje prevence.

Petr Pavlík: Těmto případům nelze žádným způsobem předejít, jedinou možností je provádění kontroly stavu zápisu v katastru nemovitostí s tím, že jakmile tuto skutečnost poškozený vlastník zjistí, musí zahájit příslušné právní kroky, jak oznámení policii, tak podání žaloby o určení neplatnosti takové kupní smlouvy, kterou vlastně ani nemá k dispozici, tu si musí nejdříve opatřit. Nejlépe z katastru nemovitostí, kde je evidována.

Asi nejde doporučit, aby majitelé nemovitostí dennodenně nahlíželi do katastru nemovitostí. Čas od času by prý ale list vlastnictví zkontrolovat měli. Jedině tak lze totiž podobným situacím předejít.

Petr Pavlík: Pokud se zachytí takovýto stav v počátku, tak je tam záznam, je tam vyznačení plomby, že vlastně jsou ty nemovitosti dotčeny změnou právních vztahů, a na základě toho lze ještě dokonce zabránit tomu vkladu, takže vše závisí vlastně na té včasné reakci, na té kontrole nemovitosti v katastru.

Podle odborníků jde v podstatě o nový trend v podvodech s nemovitostmi. Sám Petr Pavlík právě řeší v soudním řízení dva takové případy.

Petr Pavlík: Je známo, že se samozřejmě jedná o určitou i organizovanou činnost, která se rozmáhá. Není nutné dle mého názoru se znepokojovat, že by to bylo v tom množství smluv, které se uzavírají, a v tom počtů převodů nějak dramatické, ale zatím nebyl nalezen způsob ani za strany katastru, ani ze strany notářů, jakým způsobem zkontrolovat, že skutečně ten podpis účastníka prodávajícího na té smlouvě je jeho.

Nemalou útěchou snad může být, že oběti těchto podvodů mají prakticky stoprocentní šanci soudní spor vyhrát.

autor: sik
Spustit audio

Více z pořadu