Nová vyhláška o chovu zvířat v Ostravě

Obyvatelé Ostravy totiž budou platit od března za nedodržování pravidel chovu zvířat mnohem více než doposud. Pokuty mohou v několika případech dosáhnout až několik set tisíc korun. Rozhodli o tom zastupitelé, kteří schválili novou, obecně závaznou vyhlášku. Ta mimo jiné také přísně vymezuje i místa, ve kterých se mohou zvířata ve městě volně pohybovat.

Nové opatření ale nepostihuje jenom psy, ale také kočky, křečky, morčata a hospodářská zvířata. Obyvatelé některých městských obvodů samozřejmě nesouhlasí a sepisují protestní petici. Další podrobnosti zjišťovala Ivana Šuláková, ČRo Ostrava.

Nová, obecně závazná vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území města je zásadním průlomem v řešení této problematiky v Ostravě. Primátor Čestmír Vlček připomíná, že nové městské opatření reaguje na zvyšující se počet stížností občanů na volně pobíhající a často nebezpečná zvířata.

Čestmír Vlček: Tato vyhláška má řešit problémy tam, kde nastává nějaká potíž, to znamená, že ten pes někoho obtěžuje nebo ohrožuje.

Řada občanů v Ostravě je novou městskou vyhlášku nadšena. Přivítali hlavně zvýšení pokut za její nedodržování. Nové finanční sankce přitom mohou u občana dosáhnout i 30 000 Kč a u podnikatelů až 200 000 Kč.

Občané: Chceme, aby se pokuty zvedly na maximální výši.

Občané: Zvýšila bych ty pokuty, tudíž souhlasím s tou vyhláškou.

Občané: Souhlasím plně s pokutami, pokud se ti psi pohybují tam, kde chodí lidé.

V městské části Moravská Ostrava a Přívoz se ale někteří obyvatelé bouří. Vadí jim hlavně fakt, že psy budou moci volně pouštět jen na přísně vymezených prostranstvích, proto sepisují nesouhlasnou petici. Paní Dana Kleinová z Přívozu tvrdí, že pokud 3 500 obyvatel této MČ nebude radními vyslyšeno, nemůže pak vedení radnice počítat ani s jejich podporou ve volbách.

Dana Kleinová: Já jsem velice zklamaná, protože si naši páni radní velice zahrávají s city a emocemi voličů, což jim vůbec nedochází.

Také paní Marie z Moravské Ostravy je přesvědčena, že radnice přání obyvatel nenaslouchala.

Paní Marie: Vůbec nedali možnost lidem se vyjádřit.

Vy tedy myslíte, že pro psy to bude velké omezení do budoucna?

Paní Marie: Bude, určitě.

Primátor Ostravy Čestmír Vlček ale tvrdí, že nová vyhláška má postihovat pouze narušitele veřejného pořádku, a že ji majitelé psů nepochopili. Vítá ale variantu, že by o obsahu této vyhlášky rozhodovalo referendum, které iniciátoři zmíněné petice navrhují.

Čestmír Vlček: Ty námitky vycházejí z neznalosti té vyhlášky, ale představa, že bude vyhláška zpracovávaná nějakým referendem nebo něčím takovým, tak nemůžeme se dopátrat nikdy výsledku.

Nová městská vyhláška upravující chov a volný pohyb zvířat v Ostravě má vstoupit v platnost 1.března. Do té doby nezbývá majitelům psů nic jiného, než vybavit potřebnými náhubky, vodítky a pytlíky na exkrementy. V opačném případě by se měli postarat o to, aby na zaplacení hrozících pokut měli dostatečně vysoká konta v bance.