Nezvěstný dědic: řízení o dědictví se může uzavřít i bez něj

1. květen 2015
Žurnál servis

Na e-mail Žurnál servisu se s prosbou o radu obrátila posluchačka, která řeší problém s dědictvím. Zemřel jí otec a v poslední vůli označil čtyři dědice; jenže bratra už čtyři roky nikdo neviděl, zřejmě žije někde jako bezdomovec. Je šance uzavřít dědické řízení i bez něj? Odpovídal nám prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Ten má pro naši posluchačku dobrou zprávu. „Čekat, až se sourozenec najde, ostatní dědicové určitě nemusí. Měli by nicméně počítat s tím, že řízení o pozůstalosti bude v tomto případě rozhodně trvat déle,“ vysvětluje.


Obecně bych rád připomněl, že zájmem každého notáře je uzavřít dědické řízení co možná nejrychleji, byť nová úprava dědického práva tomu příliš nepřispívá.

Je totiž nutné dát dědici čas, aby se mohl přihlásit sám. „Zákon ukládá notáři, aby dědici s neznámým pobytem ustanovil zvláštního opatrovníka, a tento dědic musí být dále o svém právu vyrozuměn vyhláškou, která se vyvěsí alespoň na šest měsíců na úřední desce soudu,“ popisuje Neubauer.

Když stanovená lhůta uplyne, může dědické žízení pokračovat. „Jeho dědické právo sice nezaniká, avšak v řízení o pozůstalosti s k němu takzvaně nepřihlíží. Řízení tak může pokračovat a být ukončeno,“ dodává prezident.

Dědicové se přitom nemusí bát, že by majetel, který je předmětem dědictví – například nemovitost – během prodlouženého řízení kvůli nedostatku péče ztrácel na hodnotě a chátral.

„Péči o majetek do skončení dědického řízení lze řešit formou takzvané správy pozůstalosti. Ta se může týkat buď celé pozůstalosti, nebo pouze její části, a správcem může být jeden z dědiců, všichni dědicové společně, nebo i třetí osoba, ke které mají dědici důvěru,“ vysvětluje Neubauer.

Naši posluchačku také zajímalo, zda ona a ostatní dědicové mohou udělat něco pro to, aby bylo dědické rízení co nejkratší. Mohou – a to i v případě, že se jim nepovede vypátrat nezvěstného sourozence.

„Dědicové mohou řízený urychlit tím, že budou notáři poskytovat součinnost. Budou spolupracovat při zjišťování a ocenění majetku, dostavovat se k jednání a podobně,“ doporučuje prezident notářské komory.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio