Nejvyšší státní zástupce: Kauza Čapí hnízdo se táhne, termín do konce srpna ale nemusí být konečný

Do konce prázdnin má státní zástupce rozhodnout, zda v kauze Čapí hnízdo pošle před soud premiéra Andreje Babiše. Může ho jeho nadřízený nutit, aby lhůtu dodržel? Co se stane, když státní zástupce Pavel Šaroch případ stejně jako před rokem zastaví? Vladimír Kroc se ptá Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy jste řekl, že ani vám se nelíbí délka řízení v kauze Čapí hnízdo. Platí, že podle pokynů vrchního státního zastupitelství v Praze má rozhodnutí padnout nejpozději do konce srpna?

Zajímal jsem se, kdy bude ta věc skončena, protože mediální tlaky jsou značné a zájem veřejnosti je pochopitelný. Dostal jsem zprávu, že vrchní státní zastupitelství jako dohledový orgán rozhodlo o tom, že stanoví lhůtu do 31. srpna.

Čtěte také

Tato lhůta ovšem není nepřekročitelná. Bude záležet na tom, zda se neobjeví potřeba nových důkazů, nového provádění, dokazování a řízení, což by se po nejnovějších informacích z tisku mohlo jevit jako relevantní. Lhůta tedy není konečná. Vzhledem k tomu, že se ale věc táhne hodně dlouho, a to i na můj vkus, je pochopitelné, že vrchní státní zastupitelství v Praze hlídá i tuto stránku řízení.

Bude to měsíc půl před volbami. Není to mimořádně nešťastné?

To hodnotit vůbec nechci. Státní zastupitelství vykonává svou působnost bez ohledu na postavení osob činných v trestním řízení, bez ohledu na politické, obchodní, kulturní či jiné konsekvence.

Tomu rozumím. Z časového hlediska to ale není šťastné.

Nemůžu státnímu zástupci radit, ani prostřednictvím médií, kdy a jak má rozhodnout.

Spisový materiál o 60 svazcích

Žalobce Pavel Šaroch už kauzu jednou zastavil. V takovém případě byste se dostal ke slovu vy. Co by následovalo?

Řeknu to obecně, týká se to každého rozhodnutí, které má podobu usnesení o zastavení trestního stíhání nebo postoupení věci. Ze zákona je věc předložena nejvyššímu státnímu zastupitelství, které ji přezkoumá. Nejvyšší státní zástupce má právo rozhodnutí zvrátit tím, že je zruší.

Pro Právo jste řekl, že toho o kauze Čapí hnízdo příliš nevíte. Co by znamenalo nastudovat spisový materiál o rozsahu přes 43 tisíc listů? Nebo to není nutné?

Přezkoumáváme všechno, jak postup, tak argumenty žalobce, které jsou samozřejmě klíčové. Posuzujeme celé dokazování, které tomu předcházelo. Spis samozřejmě nebudu studovat sám osobně, bude ho studovat kolega, který už ho má nastudovaný z doby, kdy věc byla na nejvyšší státní zastupitelství předložena před dvěma lety. Předpokládám, že to bude stejný státní zástupce, stejně jako příslušný ředitel odboru.

Pro mimořádnost věci, která spočívá v mediálním a veřejném zájmu, se s věcí seznámím i já, ale nepředpokládám, že bych byl schopen nastudovat všech 60 svazků. Spíš se budu zajímat o argumenty dozorového státního zástupce a o závěr státního zástupce z nejvyššího státního zastupitelství.

autoři: Vladimír Kroc , als

Související