Největší „hmyzí“ chyták. Dávali jste při biologii pozor?

včela - hmyz
včela - hmyz
Který hmyz má nejvíc nohou? Možná některé z vás překvapíme, ale tahle otázka je skutečný chyták.

Veškerý hmyz má totiž počet nohou přesně daný: má jich šest. Tuto informaci biologové vložili taky do latinského názvu hexapoda, tedy šestinožci, což je podkmen třídě hmyzu nadřazený.

Tři páry nohou vycházejí u hmyzu každý z jiné části hrudi. A každá nožka se skládá z kyčle, příkyčlí, stehna, holeně a článkovaného chodidla.

Pavouci nebo stonožky nás matou

A proč se v této otázce tak často pleteme? Mezi třídu hmyzu omylem řadíme třeba stonožky. Jenže ty patří do samostatné třídy v jiném podkmeni s názvem vzdušnicovci. Problém je tedy v taxonomii neboli v přesném rozdělení živočichů.

Podobně chybujeme, když za hmyz považujeme pavouky. Ty sice taky jako hmyz řadíme do kmene členovců, ale dál do podkmene klepítkatců. A na rozdíl od hmyzu jsou pro ně charakteristické čtyři páry nohou.

Bez nohou se hmyz neobejde

Na světě existuje víc než milion druhů hmyzu. Jejich nožky se samozřejmě liší velikostí i tvarem. Navíc musí plnit mnoho důležitých funkcí – od pohybu v nejrůznějších prostředích přes sběr potravy až po namlouvací rituály.

Proto mají vši na nohách ostrý drápek, aby se mohly dobře uchytit ve vlasech nebo srsti svého hostitele. Proto jsou nohy vážek dlouhé a směřují dopředu, slouží totiž k uchopování kořisti. A samci sarančat zase třením svých velkých stehen o křídla vydávají zvuk určený pro nalákání partnerky k páření.