Nejstarší křížová cesta v Česku měla zprvu jen sedm zastavení

17. prosinec 2011
Po Česku

Tentokrát vás pozveme na jedno známé poutní místo na jižní Moravě. Je jím Svatý kopeček u Mikulova.

„Nacházíme se na úpatí Svatého kopečku u Mikulova, kde začíná nejstarší křížová cesta na území dnešní České republiky a jedna z nejstarších ve střední Evropě. Pokud nebereme v potaz Německo, tak starší křížová cesta je už jen v polských Žebřidovicích,“ upozorňuje můj dnešní průvodce.

Spolu s ním, tedy s historikem mikulovského Regionálního muzea Miroslavem Koudelou, stoupáme po kamenném dláždění úzké uličky, která se před námi vine kamsi vzhůru.

„Křížová cesta začíná u krásného barokního domu, v jehož průčelí vidíme Jana Nepomuckého. Dům kdysi patřil zdejším kapucínům. Poté, co jejich klášter vyhořel, dům přešel na další řád, na piaristy. Ti tam měli svůj sklep,“ doplňuje.

Ten se v domě, jak se záhy dozvídám, nachází dodnes, i za současného majitele. Také mnohé další domky v této čtvrti, které se v Mikulově už od středověku říká Kamenný řádek, pamatují založení zdejší křížové cesty.

Svatý kopeček byl před několika lety vyhlášen přírodní rezervací

„Víme, že 7. července roku 1623 tehdejší majitel mikulovského panství a olomoucký biskup a kardinál František z Dietrichsteina nechal vysvětit základní kámen kostela svatého Šebestiána, který vidíme nahoře, na kopečku. Protože víme, že někdy roku 1630 byl kostel postaven, tak se předpokládá, že do roku 1630 vznikla i tato křížová cesta,“ přibližuje historik.

Tehdy vypadala jinak než dnes. „Rozhodně neměla 14 zastavení, která známe z obvyklých křížových cest. Ta totiž byla kodifikována mnohem později. Původní komplex měl pravděpodobně pouze sedm kapliček,“ vysvětluje Miroslav Koudela. „To evokovalo sedm bolestí Panny Marie, nebo sedm smrtelných hříchů člověka.“

Místo pro výstavbu křížové cesty a kostela, tedy míst, která byla od počátku cílem poutníků, nevybral kardinál Dietrichstein vůbec špatně. Svatý kopeček se nachází přímo naproti zámku a je to nejvyšší kopec široko daleko, což věděli naši předkové už dávno předtím, než se tam objevil kardinál Dietrichstein.

Kaple na vrcholu Svatého kopečku v Mikulově

„Uvádí se, že tento kopec původně nesl název Tanzberg, tedy Taneční vrch. Podle legendy se na něm konaly různé pohanské rituály, slety čarodějnic a různé pohanské kulty. Skutečností však je, že toto místo nebylo nikdy v minulosti zastavěno,“ dozvídám se.

Sloužilo, jak se zdá, vždy jen kultovním účelům. Svatý kopeček nad Mikulovem je navíc přírodní rezervací: ochranu si zaslouží nejen samotné bradlo tvořené jurskými vápenci, ale i zdejší vzácná fauna a flóra. Na jediném místě u nás tu třeba roste kavyl skalní. A zahlédnout tu můžete i ohrožené druhy motýlů, jako jsou otakárek fenyklový anebo jasoň dymnivkový.

V rámci nedělního výletu Po Česku vystoupáme na vrchol Svatého kopečku u Mikulova. Zjistíte, proč byl tamní kostek zasvěcen sv. Šebestiánovi nebo kolik je vlastně na cestě kapliček.


Zobrazit Svatý kopeček u Mikulova na větší mapě

Spustit audio