Násilné chování ve věznicích? Služba je extrémně náročná. Zavádíme kamery na uniformy, zdůrazňuje ředitel Vězeňské služby

10. červen 2022

Ve věznicích v Česku se za poslední rok a půl zvýšil počet případů hrubého a násilného zacházení s vězni. V loňském roce stíhala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli nepřiměřenému násilí 25 příslušníků vězeňské služby – to je o 10 víc než o rok předtím. Sedm přímo pro podezření z trestného činu mučení a nelidského zacházení. „Problém je širší, celospolečenský,“ domnívá se ředitel Vězeňské služby Simon Michailidis.

Čím si nárůst případů násilí ze strany dozorců vysvětlujete?

No určitě ne tím, že by nějak v této souvislosti nefungoval kontrolní systém nebo výcvik dozorců. Tady vidím spíš širší problém, problém celospolečenský, který vidíme také například na základních a středních školách. Chování u nás vězněných osob vede opravdu k extrémnímu psychickému zatížení mých kolegů a kolegyň a bohužel výjimečně může vést i k jejich profesnímu selhání.

Ale chtěl bych upozornit, že případy, které jste popsal, nejsou uzavřené a my stále ještě ctíme presumpci neviny a čekáme na verdikt soudu. A podle toho potom samozřejmě k jednotlivcům, kteří jsou prošetřováni, přistoupíme.

Čtěte také

Co musí zájemce o práci příslušníka vězeňské služby absolvovat? Jakými testy musí projít?

Kromě fyzických a zdravotních testů jsou to také psychologické testy. A právě ty jsou zaměřené na zjištění žádoucí odolnosti člověka při stresových nebo konfliktních situacích. Takovými testy projde jeden ze sedmi uchazečů o služební poměr.

Ctíme presumpci neviny, ale těch podezření je v tomto případě přesto víc. Plánujete zpřísnit nějak podmínky pro přijímání nových dozorců? Zpřísnit třeba psychologické testy?

Ne, neplánujeme. Psychologické testy jsou nastaveny dostatečně přísně. Ovšem jak jsem řekl, ta služba je extrémně náročná a my se spíš soustředíme na zdokonalení kurzu efektivní a krizové komunikace vyloženě pro dozorce, kteří slouží na uzavřených odděleních.

Na prohloubení výuky profesní etiky v nástupních kurzech a v rámci dalších následných školení profesní a služební přípravy je seznamujeme s příčinami a důsledky již prošetřených a uzavřených mimořádných událostí. Zavádíme kamery na uniformy jako prostředek k odvrácení neadekvátních reakcí obou zúčastněných stran.

V té souvislosti bych možná rád připomenul, že v roce 2001 bylo zahájeno stíhání proti 33 vězňům za násilí proti úřední osobě a proti osmi vězňům za vyhrožování úřední osobě s cílem na ni působit.

Když mluvíte o kamerách, budou je mít všichni dozorci? O jaké časové ose se bavíme? Dokdy?

Na začátku během letošního roku by měly mít kamery například příslušníci eskortní služby a příslušníci na uzavřených oddílech, čili ti, kteří slouží na exponovaných místech, kde dochází nejčastěji k verbálním konfliktům mezi vězněnými osobami a našimi zaměstnanci.

Kolik neobsazených míst aktuálně ve Vězeňské službě máte a v kterých věznicích je situace nejkritičtější?

Bohužel ve Vězeňské službě chybí téměř 900 zaměstnanců a z toho 600 příslušníků. A tak jako je situace na pracovním trhu zatím neutěšená téměř ve všech odvětvích a ve všech bezpečnostních sborech je obdobný problém, tak je také u nás. Snažíme se příslušníkům nabídnout všechny výhody služebního poměru.

Pokud jste se ptal na věznice, tak nejvíce, a to jsou desítky příslušníků, chybí v pražských věznicích, ve Valdicích například, v Plzni a několika dalších.

autoři: Jiří Chum , vma
Spustit audio

Související