Naděžda Goryczková, ředitelka Národního památkového ústavu

Rozsáhlé změny chystá Národní památkový ústav a na jeho hlavu se kvůli tomu snáší rozsáhlá kritika. Prý se chystá privatizace nejzachovalejších hradů a zámků. Mají pravdu památkáři, když kritizují generální ředitelku ústavu, že odmítá veřejnou diskusi a svoje plány tají? Pozvání do dnešních Dvaceti minut přijala právě ředitelka Naděžda Goryczková, dobrý den.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak, paní ředitelko, v čem má pomoci ta reforma, kterou vy prosazujete v Národním památkovém ústavu. Jak má pomoci hlavně památkám?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak především má změnit trošku organizaci uvnitř Národního památkového ústavu. My by jsme chtěli zefektivnit řízení správ památkových objektů, které je zpřístupněné veřejnosti a proto oddělujeme v rámci Národního památkového ústavu tu odbornou památkovou péči, která vykonává památkový dohled ze zákona, o státní památkové péči, vydává odborná vyjádření, jako podklad pro závazná stanoviska, vede evidenci a dokumentaci památkového fondu v České republice od správy zpřístupněných památkových objektů veřejnosti. Čili to jsou ty památkové objekty jako Karlštejn, Hluboká, Český Krumlov, Lednice, které naši návštěvníci každou sezónu navštěvují.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
No a tak právě to oddělení té odborné péče a potom správy těch objektů, to vyvolává hodně zlou krev, to kritizuje třeba Asociace, která se zabývá kulturním dědictvím, ta se, aby posluchači byli v obraze, stará třeba o lázně Kyselka o její budoucnost, nebo profesionální pracovníci v památkové péči. Jak by jste vyvrátila, že se chystá privatizace těch nejoblíbenějších památkových objektů.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak hlavně, tyto objekty stále zůstanou jako součást příspěvkové organizace státu. Žádná privatizace se nekoná. Druhá věc, to je jenom tvrzení těch kritiků, že se vlastně odděluje správa památkových objektů od odborné péče. Dyť tyto objekty budou i nadále odborně spravovány a bude na ně o ně i nadále odborně pečováno odbornými pracovníky Národního památkového ústavu. Takže je to opravdu mýtus a nepochopení celé té věci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Otázka je, jestli jste o tom dostatečně mluvila s těmi lidmi, protože oni mimo jiné také říkají, že jim chybí dialog z vaší strany, že jim neposkytujete důležité doklady, které by je přesvědčily o tom, že ta restrukturalizace je potřebná.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Paní redaktorko, myslím, že stačí podívat se na webové stránky Národního památkového ústavu. My jsme zřídili rubriku proměna Národního památkového ústavu, kde jsou průběžně zveřejňovány všechny dokumenty, fakta, názory, dokonce i ohlasy z tisku. Čili, kdo ty informace chce, tak je získá. Stejně tak jsme hnedka na začátku tohoto roku zřídili na intranetu Národního památkového ústavu, rubriku, nebo složku, ve které jsou průběžně všechny informace, analýzy zveřejňovány, takže pracovníci Národního památkového ústavu, pokud měli zájem, tak jsou dostatečně informování. My jsme poprvé vůbec komunikovali z veřejností tento záměr v říjnu loňského roku na tiskové konferenci, která byla prováděna na půdě Ministerstva kultury. Je pravda, že tehdy novinářská veřejnost a média příliš zájem o tuto informaci neměly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Dobře, paní ředitelko, abych vás, omlouvám se, přerušila, protože například sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, abych tomu dala ten správný název, to žádalo od vás podklady, z kterých jste vycházela přitom, nebo nejen vy samozřejmě, ale všichni, kdo připravují tu reformu ústavu, vy jste jim neposkytla ty doklady, které chtěli.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak sdružení mě nikdy oficiálně nepožádalo o to, aby jim reforma byla představena. Oni pouze podle zákona 106 žádali o informace, a to o informace, chtěli sdělit analýzy podrobné ekonomické, z kterých vlastně vychází celá tato reforma. My jsme je odmítli dát, protože ty analýzy opravdu jsou ve stavu, kdy nejsou jednoduše sdělitelné široké veřejnosti a navíc ten proces byl v průběhu jakéhosi běhu a nebylo možné v průběhu tohoto běhu podle zákona o informacích ty informace sdělovat. Nikdy nás, znovu opakuji, sdružení profesionálních pracovníků památkové péče nepožádalo, že by chtělo být podrobně seznámeno generální ředitelkou, nebo vedením ústavu s celou touto restrukturalizací.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Oni tvrdí, že nechtějí prezentaci, že chtějí přímo ty materiály, ze kterých jste vycházela, proč myslíte, že to není pro veřejnost? Myslíte si, že by to veřejnost nepochopila?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Já neříkám, že to není pro veřejnost. Některé ty analýzy jsou zveřejněné na webu Národního památkového ústavu, ale ekonomické analýzy jsou poměrně složité, podrobné a pro tu veřejnost musí být zpracovány trochu jiným způsobem tak, aby byly pochopitelné. A v této podobě jsou zveřejněné na webu Národního památkového ústavu. Pokud jsou samozřejmě nedostatečné, pak je k tomu potřeba, nebo domnívá se někdo, že jsou nedostatečné a chtěl by podrobnější, tak pak my jsme připraveni, ale prezentovat je samozřejmě našimi ekonomy tak, aby ten výklad byl adekvátní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A třeba by ten výklad mohli mít sami, ti pracovníci, profesionální z toho sdružení, kteří se pohybují v památkové péči. Třeba to chtějí sami udělat si tu analýzu.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Víte, sdružení profesionálních pracovníků památkové péče je asi o počtu 30 40 lidí, kteří kdysi pracovali, nebo ještě pracují, většinou tedy v Národním památkovém ústavu a úzce jsou provázáni s problematikou památkové péče. Znovu říkám, my jsme byli připraveni této skupině odprezentovat a to v jakémkoliv časovém rozsahu všechny ty podklady a materiály. O to, to sdružení nestálo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A začlenila jste některé z jejich připomínek do té reformy, když jste jaksi neprezentovala svou představu?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Já nevím, jestli jste ty připomínky četla. Ty připomínky nejsou konstruktivní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
My se k nim ještě dostaneme podrobněji, ale mě jde o to, jestli třeba nějaká vás zaujala.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Ty připomínky jsou víceméně jenom takové deklarativní a neustále se tam opakuje to, co vy jste řekla na začátku, že dochází k odtržení vlastně objektu od odborné péče, což samozřejmě není pravda, protože v rámci organizační struktury těch nově vzniklých pracovišť územních památkových správ, vzniká i velký útvar odborný, který mi nazýváme servisním útvarem a v rámci něho jsou specialisté na mobiliární fondy, na instalace památkových objektů, jsou zde samozřejmě i investiční pracovníci, kteří budou sledovat především stavební činnost na těchto objektech a jinak je nutné říct, že i tyto objekty musí být obnovovány v souladu se zákonem o státní památkové péče. Čili i na ně se vztahuje ta povinnost vyžádat si závazná stanoviska a rozhodnutí výkonných orgánů, jejichž podkladem je odborné vyjádření Národního památkového ústavu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Naladili jste Dvacet minut Radiožurnálu. Jejich hostem je generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Tak, pojďme tedy konkrétně k tomu, co ta reforma, nebo restrukturalizace Národního památkového ústavu má obsahovat. Funguje to zatím špatně, že je potřeba vytvářet čtyři nová centra velké generální ředitelství, možná rušit ty regionální pobočky?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, musím říct a osvětlit posluchačům, v čem to spočívá vůbec celá ta reorganizace. Ta reorganizace spočívá v tom, že opravdu my chceme, aby správy objektu byly ve větším počtu spravovány odborněji z těch nově čtyř vytvořených územních pracovišť, které nazýváme územními památkovými správami. Co se týče odborné památkové péče, tak tady ponecháváme ten model 14 pracovišť, které kopírují to krajské uspořádání. Čili pro vlastníky kulturních památek, pro samosprávu se nic nemění, protože státní správa zůstává vlastně, nebo respektive ve vazbě na státní správu to uspořádání zůstává úplně stejné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Úplně laická poznámka, paní ředitelko, pokud to bude ve čtyřech centrech a nebudou tam už ty regionální pobočky nebude těžší dohlédnout z větší dálky na to, jestli ty památky jsou spravovány dobře?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Určitě ne, protože dohled odborný nad obnovou národních kulturních památek ve správě Národního památkového ústavu, dělá stejně ústřední pracoviště, čili dělá se z Prahy a toto bude i nadále. My naopak chceme tedy spíš tu údržbu drobnou převést právě na ta územní odborná pracoviště, která jsou k těm národním kulturním památkám blíže.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Protože podle té už zmíněné asociace toho občanského sdružení, tam ta centra jsou špatně vybraná, ta čtyři centra, protože já budu citovat třeba z Brna, nebo do Brna, kde by se pracoviště zrušilo, by dojížděli odborníci z Českých Budějovic, nebo třeba na památky v Pardubicích budou dohlížet památkáři z Libereckého kraje. Dává to logiku?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, nemáte vůbec přesné informace. Do Brna ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vycházím z dostupných zdrojů, které uveřejňuje právě památková asociace.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Ale ta má právě nepřesné informace. A znovu upozorňuju ... ano, znovu odkazuji na náš web. My pro Moravu děláme to centrum v Kroměříži, což je z geografického hlediska opravdu v centru Moravy a Slezska a ta dostupnost je z tohoto místa nejlepší pro všechny ty památkové objekty, které se nachází na Moravě a ve Slezsku a je jich celkem tedy asi 28.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Navíc prý sídla některých těch regionálních poboček byla zrekonstruována poměrně nedávno. Za desítky milionů korun. Teď by se měla zrušit, nebudou využívaná.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Opět nepravda, paní redaktorko.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Není to pravda?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Opět nepravda. Ta sídla se neruší, ta územní pracoviště, která měla zrekonstruovaná sídla, tak tam sídlí hlavně ta odborná složka památkové péče a ta tam zůstává. Dyť ta si dál bude v tom regionu a v tom kraji naplňovat tu svoji roli.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A když se vás tedy zeptám, vy říkáte, že máte skutečně kolizi v tom, jak vidíte ten přístup té reorganizace, proč jste nechtěla dát ty doklady těm lidem, kteří o ně žádali?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Ale my jsme ty doklady, které jsou ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ze kterých jste vycházeli, tak za těmi stojíte.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
To jsou šanony analýz, které jsou, které nejsou okomentované a které opravdu jsou zpracovávané odbornými týmy, na té reorganizaci se pracuje rok a půl, byly vytvořené specializované odborné týmy, které se zaměřovaly na ekonomické analýzy, pak na provozně procesní analýzy ve vztahu ke správám památkových objektů, čili těch výstupů je celá řada. My jsme je dali k dispozici na Ministerstvo kultury, když jsme obhajovali samozřejmě celý ten proces a v nějaké zjednodušené takové podobě jsou opravdu ty výstupy zveřejněny na našem webu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ušetříte tím třeba peníze, když říkáte, že je to mnoho i ekonomických analýz?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Ano, my ušetříme ve mzdách, protože rušíme počet manažerských míst. Dnes v tom systému Národního památkového ústavu, kdy každé územní pracoviště je rozděleno na tři sekce a ta je završena náměstkem, tak máme asi 56 manažerských pozic. My je snižujeme touto úpravou na 28 nebo 27. Čili tady ušetříme ročně asi deset milionů .

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ty peníze půjdou kam?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
A tyto peníze používáme, protože průměrný plat v Národním památkovém ústavu je velmi nízký, zatřídění pracovníků je velmi nízké, tak jednak na navýšení tříd a to především v odborné sekci památkové péče a také pro navýšení mírné nenárokové složky platu. Ta nám tvoří v současné době jenom 3 % z celkových mezd, což je velmi, velmi málo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Teď jedna otázka, která mě zajímá. Pomůže ta reforma, kterou plánujete tomu, aby se dál nedostávala dál do kolize rozhodnutí, která přijímají o památkách městské úřady, tedy památkáři v městech a třeba právě váš Národní památkový ústav? Já tady mám jeden konkrétní případ třeba aktuálně z Jičína, kde tamní kasárna z 19. století jsou určená k demolici právě kvůli rozhodnutí městského úřadu, nebo jejich památkářů.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, tady musím upozornit, tady se jedná o reorganizaci příspěvkové organizace Ministerstva kultury. Nikoli o reorganizaci státní památkové péče. Čili ten systém státní památkové péče zůstává zachován. To znamená, odborná instituce ze zákona, která vydává odborná stanoviska a výkonný orgán, který vydává vlastně to konečné rozhodnutí v té věci na základě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A považujete to za správné? Protože ...

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
... se nemění a není ani v budovách ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
... bourat, třeba v tom Jičíně?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A i když Národní památkový ústav vydává negativní doporučení, tak potom město rozhodně nějak, líbí se vám toto?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, samozřejmě, že se mi to nelíbí. Já bych byla velmi ráda, kdyby odborná stanoviska Národního památkového ústavu byla respektována. Někdy se stává, že to tak není a v poslední době velmi často si výkonné orgány nechávají zpracovávat takzvané oponentní odborné stanovisko na základě kterého pak rozhodnou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Chystáte v tomto směru nějakou změnu?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
My nemůžeme. Znovu říkám, jsme příspěvková organizace, toto je rozhodnutí státu samozřejmě, jak zorganizuje státní památkovou péči. Ochranu tohoto veřejného zájmu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tlačíte na stát, aby to změnil?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak my bychom byli velmi rádi, kdyby v rámci věcného záměru zákona, který se teď připravuje, byla daleko víc uplatněná a prosazená závaznost odborných vyjádření pro výkonné orgány. A kdyby ta odbornost byla více prosazována a ctěna.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Tentokrát s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou. pojďme k tomu, kdy by měla podle vás, nebo podle vašich odhadů platit, nebo odkdy by měla platit ta reforma Národního památkového ústavu?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, reforma se připravuje k 1. 1. 2013, čili my teď jsme v plném běhu. Paní ministryně vydala statut na základě kterého my jsme provedli tedy organizační změnu. Vyjednáváme s odborovými organizacemi a v tuto chvíli vlastně probíhají i přípravy na delimitace a na zřízení těch nových pracovišť.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hraje v tom roli nějak ta kritika, o které jsme se bavily, neuvažovala jste třeba o tom, že by bylo dobré odložit tu změnu po tom, co by skutečně třeba nějaká širší veřejná diskuse proběhla, aby se vám třeba do budoucna líp spolupracovalo s těmi lidmi?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Ona ta diskuse proběhla. Ta reforma byla projednána ve vědecké radě generální ředitelky, což je 25 odborníků z různých institucí a z různých organizací. Byla představena pracovní skupině veřejné, kterou ministerstvo svolalo pro přípravu věcného záměru zákona. Byla představena příslušným odborným klubům Poslanecké sněmovny i Senátu. Čili já nemůžu říct, že by nebyla veřejně diskutována. To je opravdu zase jenom spíš nepochopení, nebo pocit, že zrovna s touto konkrétní skupinou ta věc nebyla projednávána, ale znovu říkám, i na našich webových stránkách jsme vyzvali, kdokoliv bude mít zájem o představení celé té restrukturalizace, my jsme připraveni se dohodnout a představit jí. Zatím musím říct, že i na základě této výzvy se nám nikdo neozval.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Dočetla jsem se, že údajně samotná ministryně kultury Alena Hanáková, vám měla poslat dopis, ve kterém vás vybízí k větší transparentnosti, co se týká právě diskuse o té chystané restrukturalizaci, změnám v Národním památkovém ústavu.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, je to dopis, který mi zaslala paní ministryně v květnu tohoto roku, kdy vyjádřila podporu celé té reorganizaci a jenom zdůraznila, že je potřeba opravdu celý ten proces komunikovat a jí informovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy ne informovat směrem k veřejnosti víc než dosud.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Je tam přesně, já tu formulaci přesně nemám, ten dopis tady teďka před sebou není, ale ano, zdůrazňuje tam, že je potřeba, aby byl maximálně transparentní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já se ptám i proto, že Ministerstvo kultury dokonce zrušilo to vaše původní rozhodnutí nepodat ty informace, o které žádalo sdružení, které shromažďuje profesionální pracovníky, jak si oni říkají památkové péče, když se odvolaly, takže tam je, vypadá to, trošku kolize.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
No, my jsme samozřejmě na základě toho, ministerstvo nás vyzvalo, abychom znovu učinili teda kroky, my jsme znovu zdůvodnili, proč to není a v téhle věci zatím tedy možné a v téhle věci zatím nebylo rozhodnuto.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vy nemáte pocit, že by vám ti lidé, kteří se pohybují v památkové péči vyjádřili takovou nedůvěru, že by třeba bylo i vaše postavení v čele Národního památkového ústavu nějakým způsobem oslaben?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, dívejte se, já musím říct, že reorganizaci jsem přistoupila poté, co dvacet let pracuji v oboru a není mi jedno, kam se ten obor vyvíjí a kam ta instituce směřuje. Národní památkový ústav vznikl v roce 2003. Bohužel celá ta změna, která souvisela tehdy s reorganizací státní správy, vznikaly kraje, rušily se okresy, byla připravena ne zcela stoprocentně a celé to řízení Národního památkového ústavu bylo přeneseno na tehdejší státní ústav památkové péče, který nebyl dostatečně personálně, ani technicky vybaven pro to, aby řídil najednou tak velkou instituci ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A vy chcete tedy nové centrální řízení.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
A bohužel, to centrální řízení nebylo dořešeno a po celých těch osm let se Národní památkový ústav s tímto problémem neustále potýká. Je celá řada kauz a nedostatků v tom řízení, které generují chyby. A my jsme se touto reorganizací snažili především tenhle ten stav napravit, vytvořit opravdu řídící centrum a zlepšit také péči o hrady a zámky, lépe implementovat i metodické přístupy v těch jednotlivých regionech a lépe se vám kontrolují a implementují ty metodické přístupy, jestliže jsou ve čtyřech pracovištích, než v patnácti. Čili i to je jeden z důvodů, abysme mohli daleko lépe zajistit i tu správnou a vyváženou péči o státního majetku, o státní majetek, který máme svěřený do péče na území celé České republiky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A to jste ochotná hájit v té nabízené prezentaci?

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Tak, samozřejmě a znovu říkám, jeli ohrožena tím moje pozice, je to na paní ministryni. Já opravdu toto dělám z maximálního přesvědčení, že je potřeba zlepšit řízení uvnitř Národního památkového ústavu a hlavně zefektivnit toto řízení a výkon všech činností.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pozvání do Dvaceti minut přijala dnes generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. Já vám děkuju, že jste přišla. Na shledanou.

Naděžda GORYCZKOVÁ, generální ředitelka, Národní památkový ústav:
Na shledanou a děkuji za pozvání.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne i dalších zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnou v Rádiu na přání.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zprostřednictvím formuláře. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat. Kompletní přepisy rozhovorů zveřejňujeme zpravidla následující den ráno, v případě státního svátku o den později.

autor: ves
Spustit audio