Na Hoře Matky Boží do schodů po kolenou

30. leden 2011
Po Česku

Při cestách za lyžařskými zážitky a zimními krásami Orlických hor byste neměli minout i kulturní zajímavosti zdejšího kraje. Tak třeba z nového Skiparku Červená Voda u Králíků je to jen kousek do Dolní Hedče, kde se nachází zajímavý klášter a poutní místo Hora Matky Boží.

Nový Skipark Červená Voda jsme si prohlédli v sobotním výletu Po Česku.

„V 17. století se tomuto místu říkalo Lysá hora, protože tu nebyl žádný porost, žádné stromy – prostě lysá hora,“ přibližuje mi historii místa správce poutního domu na Hoře Matky Boží Josef Kubiš. „Zajímavostí bylo, že po morových epidemiích sem nahoru chodila k Milostnému obrazu dětská procesí.“.

Mezi těmito dětmi byl i rodák z nedalekých Králík Tobiáš Becker, pozdější kanovník u Svatého Víta v Praze a ještě později královéhradecký biskup. Právě on se rozhodl založit na tomto místě monumentální poutní komplex zasvěcený Panně Marii. „V roce 1700 byl vysvěcen kostel a celý areál byl vystavěn do desíti let,“ doplňuje můj průvodce.

V roce 1700 byl vysvěcen kostel a celý klášterní areál byl vystavěn do desíti let

Dodnes můžete ve zdejším kostele vidět sošku, se kterou sem kdysi mířila zmiňovaná dětská procesí. Nicméně srdcem tohoto poutního místa a předmětem velké úcty je tu pro věřící Milostný obraz Panny Marie, který kostelu věnoval zakladatel kláštera Tobiáš Becker a který je na hlavním oltáři.

„Jde o hlavní oltářní obraz. Vzadu má speciální výtah, kterým se každou neděli sveze dolů a vystaví se na obětním stole. Poutníci pak mají u něj možnost ztišit se v modlitbě nebo k uctívání Panny Marie,“ dozvídám se.

Prohlížíme si kostel Nanebevzetí Panny Marie a Josef Kubiš mě upozorňuje na důležitou skutečnost z historie kláštera: „Výzdoba, kterou vidíte všude kolem, není původní. Původně šlo o barokní interiér, ale potom ho němečtí redemptoristé vyzdobili novorenesančně. Dochovala se pouze jedna barokní malba, kterou najdete v boční kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Původně byl takto vymalován celý kostel.“

Původní barokní vybavení a výzdobu totiž zničil roku 1846 velký požár. Zachránit se tenkrát povedlo jen milostný obraz a pár dalších cenností.

Na místě, kam chodil jako chlapec v dětských procesích, nechal rodák z Králíků a pozdější královéhradecký biskup Tobiáš Becker vystavět poutní areál

Přešli jsme do krypty, která sloužila výhradně obyvatelům kláštera. Odpočívají v ní jak bratři servité, tak bratři redemptoristé. Z dvanácti hrobek je jedna otevřená, aby mohli návštěvníci nahlédnout, jak to v ní vypadá, vysvětluje můj průvodce. Mimochodem, právě bratři redemptoristé dnes poutní místo Hora Matky Boží u Králík spravují.

Pak už z dlouhých zasklených ambitů vstupujeme na nádvoří poutníků. Vévodí mu průčelí kostela a uprostřed stojí zajímavá kaple Svatých schodů. „Je to velká rarita,“ upozorňuje mě Josef Kubiš. „Uprostřed jsou schody, po kterých se chodí nahoru po kolenou. Jde o kopii schodů, po nichž stoupal Ježíš Kristus k pontskému Pilátovi na odsouzení.“


Zobrazit klášter Hora Matky Boží v Dolní Hedči u Králíků na větší mapě
Spustit audio