Muzeum ve Varennes připomíná, jak pošťák Drouet vyzrál na královskou rodinu

Může to být zajímavá zastávka na prázdninové cestě do Francie. Jen pár kilometrů od dálnice A4 směřující do francouzské metropole je městečko Varennes, které se významně zapsalo do francouzské historie.

Právě tam zadrželi krále Ludvíka XVI., když se spolu s Marií Antoinettou a dětmi snažili potají opustit revoluční Francii. Tento příběh z roku 1791 připomíná malé muzeum.

Útěk Ludvíka XVI., který má v sobě tolik ironie a nečekaných zvratů, se stal vděčným tématem i pro filmové tvůrce. Řada snímků vypráví, často s velkým smyslem pro fantazii, o okolnostech útěku královské rodiny z revoluční Paříže. Tam byli král i Marie Antoinetta drženi v domácím vězení a soud by je s největší pravděpodobností neminul.

Zadržení ve Varennes

V přestrojení proto opustili palác a vyrazili k hranicím v naději, že se do Francie král znovu vrátí, a to s armádou posílenou o sbory rakouského císaře a španělského krále. Ve Varennes zastavila jejich kočár na upozornění poštmistra Droueta Národní garda. Drouet krále poznal podle jeho portrétu na bankovce, kterou měl v kapse. Královská rodina se v doprovodu musela vrátit zpět do Paříže. Její další osud je dostatečně znám.

Jedna z pamětních plaket

Jak mi vysvětluje paní v místním malém muzeu, zadržení Ludvíka XVI. je věnováno celé horní patro včetně rekonstrukce toho, co se ve Varennes odehrálo. Velká část dolního patra je o životním příběhu Marie Antoinetty, ale v samotném městečku můžete objevit ještě několik plaket, které tuto události připomínají.

Vojáky vyhnali do lesa

Jedna z návštěvnic, asi šedesátiletá paní z nedalekých Mét, říká, že muzeum je sice malé, ale hezky udělané, všechno je zde pěkně vysvětleno a je potěšena tím, že i v malém městečku může něco podobného najít, protože jde o opravdu významnou událost v historii Francie.

Teď s odstupem dlouhých let příběh krále, pošťáka, z něhož se stal revolucionář a dostal se také do vězení na Moravě, a hlavně královského vojenského doprovodu, který vyhnali sedláci do lesa, protože vojáky považovali za výběrčí daní, a oni tam pak zabloudili, považovat za komický. Samozřejmě kdyby na konci nečekala na Ludvíka XVI. a Marii Antoinettu gilotina.

Muzeum ve Varennes připomíná zadržení Ludvíka XVI. s rodinou
autor: jšm
Spustit audio