Mobilní telefony

14. duben 2003
Vaše téma

Pokrytí a kvalita signálu, jestli mobilní telefony mohou ohrozit naše zdraví a nebo nemohou. Dozvěděli jsme se, že přípustnou intenzitu vyzařování stanoví nařízení vlády a kontrolují hygienické stanice a státní zdravotnický ústav. Každý, kdo se uchází o místo na našem trhu, tak musí takové stanovené normy splňovat. To platí i pro pokrytí a kvalitu signálu.

Na našem území působí tři mobilní operátoři. Český mobil, Radiomobil a Eurotel a všichni unisono popírají, že by opomíjeli pokrytí a kvalitu signálu a mysleli toliko na své zisky, jak se domnívá posluchač, se kterým jsme Vaše téma dnes ráno otevírali.

Jan Kučmaš: To, že nic neděláme s pokrytím není pravda, investujeme ročně stovky miliónů až miliardy do zlepšování pokrytí. Samozřejmě už to tak rychle neroste. Zbejvá pokrýt, u nás je to, řekněme, jedno procento populace. Ovšem pokrýt to jedno procento populace by stálo přibližně stejně nebo polovinu toho, co jsme investovali doteďka. Protože jsou to hory, vzdálené oblasti, chatařské oblasti, kde je třeba ve všední den pět lidí a tak dále. Takže my bysme měli o hodně vyšší investice, než máme teď, a ty náklady, to pokrytí, tu cenu, bysme přenesli na všechny zákazníky.

Říká Jan Kučmaš za Eurotel a podobně argumentují i zástupci dalších operátorů. Igor Přerovský za Český mobil podotýká, že největší část příjmu společnosti plyne do technologického rozvoje sítě nebo technologického rozvoje nabízených služeb.

Igor Přerovský: A není je zřejmě potřeba trávit mnoho času vysvětlováním, že se jedná o oblast, která je finančně nesmírně náročná, protože zajistit dostatečné pokrytí například v metru, například v chráněných krajinných oblastech, což je dlouho diskutované téma, je mimořádně finančně náročné, ale součastně vlastně příjmy z těchto míst jsou potom velmi nízké.

Miliardy také poletují v argumentaci mluvčího Radiomobilu Jiřího Hájka.

Jiří Hájek: Dalším krokem, kterým rozvíjíme a zkvalitňujeme T-mobile síť, jsou datové služby, to znamená neustále navyšujeme kapacitu a kvalitu přenosu. Například v naší síti zákazníci můžou používat nejrychleji datové přenosy na technologii či pí ares.

Tak to máme argumentaci operátorů. Arbitrem nejvyšším je ze zákona Český telekomunikační úřad, jehož předseda David Stádník vidí tento obor jako vysoce dynamický.

David Stádník: Já se domnívám, že všichni operátoři jsou opravdu na vysoké evropské úrovni a my to víme i z toho důvodu, že se sítě stále rozšiřují a zkvalitňují, tak, jak nás žádají o povolení na další konkrétní základnové stanice, to znamená ty počty zákonných stanic se stále zvyšují. Oni platí také více správních poplatků do státního rozpočtu, takže i z toho je vidět, že nezůstávají na tom, co vybudovali třeba před třema rokama nebo před pěti lety, ale pořád ty sítě vylepšují.

David Stádník zdůrazňuje, že stoprocentní pokrytí území není možné. Nicméně jeden z parametrů, který Telekomunikační úřad předepsal mobilním operátorům, je pokrytí a kvalita signálu. Úřad provádí složitá a podrobná kontrolní měření a ústy Davida Stádníka konstatuje, že operátoři požadované parametry splňují. Pokud něco nehraje v případě mobilů doslova, Telekomunikační úřad čeká na podněty uživatelů aby mohl konkrétní lokalitu prověřit.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu