Miroslav Křížek, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest

Co by mohla na poli byznysu zlepšit dnes vládou schválená novela zákona o investičních pobídkách? Jak pomoci českým firmám z následků ekonomické krize? Naučíme se investorům připravovat odborníky už v průběhu výuky na školách? A jakou roli ve finanční situaci firem i jednotlivců hraje finanční gramotnost? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání dnes přijal generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest Miroslav Křížek. Vítejte u nás.

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Dobrý den vám i posluchačům.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jako vždy, vážení posluchači, email a Facebook je připraven pro vaše dotazy. Pane řediteli, při vašem jmenování do čela agentury loni v září uvedl ministr průmyslu Kocourek, cituji: "Hlavním úkolem CzechInvestu zůstává maximálně úspěšné čerpání zdrojů Evropské unie na podporu podnikání." Naopak europoslanec Jan Březina ovšem varuje, že v celoevropském porovnání čerpání peněz z fondů Evropské unie se Česko propadlo podprůměru a naše současná bilance čerpání je podle něj skutečně tragická. Do jaké míry to platí i pro program Podnikání a inovace?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Tak já děkuji za slovo. Skutečně nemohu hovořit za Českou republiku a za výsledky čerpání generálně všech fondů v České republice. Mohu hovořit za program, který administrujeme, což je program, operační program Podnikání a inovace. Na něj je alokováno 90 miliard korun a je dobré říci, že zhruba polovina, respektive více než polovina této částky byla alokována žadatelům, to znamená, téměř nebo přes 50 miliard korun již bylo umístěno konkrétním žadatelům, čili v porovnání té časové ose, kterou na čerpání tohoto programu máme my jsme na tom poměrně dobře a je dobré říci, že například pouze za první pololetí tohoto roku jsme vyplatili, fyzicky vyplatili našim žadatelům 4,4 miliardy korun.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Počkejte, poměrně velmi dobře. To období je od roku 2007 do 2013, zbývají tedy 2 roky a vyčerpáno je zhruba 50 %, to je dobrý výsledek?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Je to dobrý výsledek, není to zhruba 50 %, je to více než 50 %. Pokud si rozdělíte tu časovou osu, tak zjistíte, že jsme také kousek za polovinou, čili docela dobře to odpovídá. A dobré je taky uvědomit si, že ona celá řada těch výzev bude dobíhat a potom se bude kumulativně načítat i množství těch přiznaných žádostí v celkovém objemu k finančním prostředkům, čili my jsme na tom určitě dobře.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Když ale projdete některé rady podnikatelům na internetu, tak se dočtete, že v roce 2013 už se může stát, že žádná nová výzva nebude vyhlášena, některé tedy dobíhají, znamená to, že ten rok 2013 bude jakýmsi hluchým místem?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Nedá se říct, že by byl hluchým místem, skutečně budou některé dobíhat, ale je tady dobré říci, že celá řada těch žádostí u nás v tuhle chvíli v uvozovkách leží a probíhá jejich administrace, to znamená, jsou přijaty k administraci, ať už registrační žádosti nebo plné žádosti k aktuálním výzvám a ty nejsou ještě započítány v celkové hodnotě těch alokovaných zdrojů, nicméně velmi intenzivně na tom pracujeme a tato částka nám významným způsobem navýší ty alokované zdroje, čili skutečně jsme na tom dobře.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dělají české firmy nějaké zásadní chyby, proč se nakonec třeba k dotacím nedostanou, nebo je třeba musejí i vracet?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Pokud mám hovořit obecně, tak zejména se jedná o chyby ve výběrových řízeních, to znamená, nepohlídají si ta pravidla toho programu. Další častou chybou je, že nechávají podání své žádosti, ať již registrační nebo plné na poslední chvíli a díky tomu udělají v té žádosti celou řadu úplně banálním chyb. Velkým problémem také je, že celá řada podnikatelů nekonzultuje s agenturou CzechInvest tu svoji žádost a ten svůj záměr a díky tomu, že nekonzultuje, tak samozřejmě se dopouští nesmyslných, zbytečných a často až legračních chyb.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dá se čekat pro další období výzvy z unijních peněz tedy 2014 až 20, že opět dostanou významný prostor tituly, které budou pro nás použitelné pro zvyšování konkurenceschopnosti, ptám se kvůli stavu eurozóny, jestli nelze spíš čekat, že těch peněz bude ubývat?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Tak já nevím opět generálně, kolik bude alokováno celkem v České republice, ale mohu říci, že z těch jednání, které probíhají za Českou republiku a za náš program v Bruselu za ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se hovoří budoucím programu, který máme pracovní název pro něj Inovace a znalosti, tak zdá se, že do tohoto programu bude dokonce alokováno možná ještě více peněz zejména na podporu malých a středních podniků a rozvoj podnikání jako takového.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pojďme si to říci tedy odděleně, abychom nesměšovali teď starý program Podnikání a inovace. Tedy nový program od roku 2014 by se měl jmenovat Inovace a znalosti a mělo by do něj jít zhruba kolik peněz teda?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Já to v tuhle chvíli nedokážu říci.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Přibližně.

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
A bylo by to i nekorektní, je to předmětem dalších jednání jak s ministerstvem pro místní rozvoj, tak s Bruselem, čili určitě tohle v tuto chvíli nemohu komentovat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ani přibližně tu částku nedokážete odhadnout?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Ani případně tu částku zatím nedokážu odhadnout.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pokud by měly tedy tyto programy nebo dotační tituly více podporovat malé a střední podnikání, jakým způsobem?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Tak my už v tuto chvíli máme celou řadu projektů, jak na CzechInvestu, tak na ministerstvu průmyslu a obchodu, které mají posunout tu podporu malého a středního podnikání někam dál, konkrétním výstupem by měl být velmi brzy zveřejněný a odstartovaný projekt takzvaného /nesrozumitelné/ fondu, který má podpořit právě startupy a začínají podnikatele do 5 let od jejich vzniku a měly by jim umožnit skutečně rozvoj té firmy, který by za normálních tržních podmínek vůbec nenastal a hlavně by jim měl pomoci nalézt investora, nalít do té nové, nově vzniklé firmy dostatečné knowhow a tak dále a zkrátka tu firmu efektivním způsobem někam posunout dál. My máme i další programy na CzechInvestu, máme program CzechAccelerator a nově také CzechIntect, což by měl být takový inkubátor v zahraničí a mělo by to na sebe hezky koncepčně navazovat tak, aby skutečně ty české firmy, protože Česká republika je velmi orientovaná na export, čili my chceme i těm začínajícím nebo malým a středním českým firmám umožnit expandovat na zahraniční trhy, ony by se tam normálně vůbec nedostaly.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A toto vše bude k dispozici až po tom z programu Inovace a znalosti tedy až od roku 2014 až 20, anebo to už se rozbíhá teď ze starých unijních peněz?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Není tomu tak. Skutečně už se to rozbíhá z těch programů stávajících, to znamená v rámci OPPI. My již v tuto chvíli máme aktivní program CzechAccelarator, s kterým máme výborné výsledky, ten už není ani v pilotní fázi, ale je skutečně spuštěn, v tuto chvíli posíláme naše firmy nebo naše zájemce vybrané do Silicon Valey ve Spojených státech a také do Massachusetts, čili v tuto chvíli máme aktivní dvě destinace, ale budeme rozšiřovat od Nového roku o další, bude to Švýcarsko, Izrael a Singapur. Singapur například proto, že umožní těm firmám vstup na asijské trhy s poměrně pokročilými technologiemi.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O co z českých firem a dovedností je v zahraničí největší zájem, co se nám daří prodávat?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Tak Česká republika historicky je velmi dobrá ve strojírenství, je velmi dobrá v nanotechnologiích, to je novinka, jsme dobří v biotechnologiích a tak dále a CzechInvest i ministerstvo průmyslu a obchodu v posledních, v poslední době velmi dbají na to, aby skutečně se dařilo rozvíjet ty obory, které mají vysokou přidanou hodnotu a ony jsou ruku v ruce s vědou, výzkumem a inovacemi. A tady se dostáváme do celé řady komplexních problémů, které Česká republika má a které se snažíme řešit mimo jiné nově vládou schválenou strategií konkurenceschopnosti 2012 až 2020.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pojďme také tedy k počinům vlády, to je novela zákona o investičních pobídkách. To je dnešní v podstatě asi velmi důležitý zákon, který vláda odsouhlasila, teď půjde do legislativního procesu. Řekněte je politická vůle pustit ho tím schvalovacím procesem, je to projednané třeba částečně s opozicí?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Já věřím, že ta politická vůle bude, samozřejmě bavíme se napříč politickým spektrem. Já věřím tomu, že jsem dobrý manažer a uvědomuji si, že celou řadu zákonů nebo změn zkrátka nedovedete prosadit, pokud nevysvětlíte všem zúčastněným zákonodárcům, že je to důležité a z jakého důvodu je to důležité. Tady je dobré říci, že ta vámi zmíněná novela, která dnes prošla úspěšně vládou a vychází v zásadě z podnětu CzechInvestu nám umožní jaksi konkurovat těm zemím, které už se posunuly někam dál a lákají ty investory na zajímavější a atraktivnější balíčky těch pobídek. Nejde jenom o výši těch pobídek jako takových, ale i o jejich skladbu nebo strukturu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pojďme pojmenovat to nejzásadnější, co ta novela změní v našem dosavadním právním řádu a možnosti pobídek?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Tak úplně to nejzásadnější, co bych měl tady říci, tak je, že se zvětší nebo rozšíří doba čerpání, možnosti čerpání daňových prázdnin z 5 na 10 let, to je úplně zásadní věc, reagujeme tak například na Slovensko, které nedávno schválilo svoji novelu, kde rozšiřuje právě na 10 let daňové prázdniny. Ono to žádným způsobem nezvětší tu částku, kterou by to ve finále stálo státní rozpočet, ale jenom ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Čili se ta částka jenom rozloží do dalšího časového období, ale nebude vyšší?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Nebude vyšší, rozloží se, ona nemůže být vyšší, protože tam je dán určitý limit Evropskou unií, který prostě nemůže překročit žádná země členská Evropské unie.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A ten limit je?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
A ten limit je 40 %, pokud se bavíme generálně, pak jsou samozřejmě některé výjimky, ale to je třeba u postižených regionů a podobně, tam je dobré potom, pokud by případný investor ať už zahraniční nebo český investor měl zájem o investiční pobídku, tak kontaktovat právě agenturu CzechInvest, která mu podá bližší informace.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A pokud se takto rozloží daňové prázdniny, jak je ošetřené, aby nám po tom delším období výhod ti investoři, kteří se na tohle to nalákají a chytí, neodcházeli za hranice jinam, pryč?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
My se to snažíme ošetřit v zásadě dvěma způsoby, první způsob je ten, že skutečně těm investorům ze zkušenosti se v České republice daří a mnoho z těch investic, které probíhají, jsou reinvestice, to znamená je to rozšíření, přidružení dodatečné výroby, anebo se nám daří v současné době velmi dobře lákat právě vědu a výzkum, to znamená, ty firmy, které tady už nějakým způsobem zavedly výrobu a často označujeme Českou republiku jako montovnu a tak dále, i když to není zdaleka pravda, tak ony po X letech, které tady úspěšně podnikají a vyrábí, tak jsou mnohem snáze přesvědčitelní k tomu umístit do České republiky umístit právě nějaké vědeckovýzkumné centrum nebo něco podobného, což je právě ta přidaná hodnota a je tady dobré říci, že velmi snadno sbalíte jednoduchou výrobu, i když je v ní tisíc zaměstnanců a odstěhujete ji během 2 měsíců do Rumunska, ale velmi obtížně sbalíte vědeckovýzkumné centrum, kde vám pracuje 20, 30 lidí, kteří jsou nositelem toho knowhow, tak to prostě se stěhuje velmi špatně, a to je právě to, na co my se chceme nejvíce zaměřit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ale tato malá výzkumná centra jsou samozřejmě významná z hlediska rozšiřování obzoru České republiky, abysme nebyli tou montovnou, ale určitě nepřinášejí ten kýžený efekt pro státní rozpočet, ty ty peníze asi negenerují, že?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Oni generují největší přidanou hodnotu a určitě generují i pro státní rozpočet značné příjmy, protože je potřeba si tady uvědomit i další věc, ona Česká republika není v očích investorů velmi konkurenceschopná, nemáme nic super extra kromě své geografické polohy a relativně dobrých a kvalifikovaných zaměstnanců, ale je potřeba tady říci, že pokud nám se podaří dostat do České republiky výrobu, tak pak máme dobrou vstupní pozici pro jednání s tím investorem, jak sem přilákat i to jeho vědeckovýzkumné zázemí ze zahraničí, a to se nám v tuhle chvíli dobře daří. Já tady mohu říct jeden příklad, i když vám neřeknu konkrétní firmu, to bych samozřejmě porušil všechny zásady, které v CzechInvestu máme, ale během následujícího měsíce, respektive dvou do České republiky přijde vědeckovýzkumné centrum, které bude mít víc než 300 kvalifikovaných, velmi kvalifikovaných inženýrů a přijdou z celé Evropy, budou rušit svoje vědeckovýzkumná pracoviště a přenesou je do České republiky, čili to se nám povedlo velmi dobře.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Souvisí to s Břežany?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Nedokážu vám v tuhle chvíli na tu otázku odpovědět.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Řekněte, na jaké firmy tedy cílíme tak, aby se rentovaly jak státní kase, tak z hlediska podpory nejen manuální, ale i vědecké a nějaké v podstatě výzkumné činnosti?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
No, ono to vychází už z toho, co má podpořit ta vámi zmíněná novela zákona, která dnes prošla vládou, novela zákona číslo 72 2000 Sbírky o investičních pobídkách, která nově cílí také na technologická centra a centra strategických služeb. Dříve pobídky byly určeny primárně právě pro ty montovny, pro ty velké výrobní závody, pro zpracovatelský průmysl. My jsme nechtěli poškodit tato odvětví, protože právě si uvědomujeme, že kdybychom najednou zrušili pobídky těmto odvětvím, ta nám to moc efektu nepřinese.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli utečou investoři.

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Utečou investoři, respektive se nebudou konat reinvestice a hlavně my sem nedostaneme ty investory, kteří pak následně mohou přinést tu vědu a výzkum.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže cílíme konkrétně teď nově na jaké firmy, co chceme přilákat, je tam i institut strategického investora, spadá to do toho zájmu?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Spadá to do toho zájmu. My jsme si nechali řekněme taková zadní vrátka i pro ty opravdu velké projekty, protože máme ze zkušenosti zjištěno, jaké přínosy pro Českou republiku s sebou přinesly, jak v oblasti zaměstnanosti. Ono se často říká, že ty velké fabriky potom zaměstnávají Slováky, Poláky a tak dále, to je takové často mediální klišé. Já jsem objel celou řadu těch velkých fabrik a počty zahraničních dělníků se v nich pohybují v řádu prostě několika procent většinou, jako příklad tady můžu uvést Hyundai v Nošovicích, která si zaměstnává řádově 120, 150 zahraničních zaměstnanců z těch tisíců, které tam jsou zaměstnáni.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To je stále to, co už tady máme, které firmy budeme lákat? Pane řediteli, ještě jsem to neslyšela.

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Budeme lákat firmy, které jsou technologicky pokročilé, které přinášejí nějakou přidanou hodnotu a které s sebou ideálně vlečou právě vědu, výzkum a inovační produkt, anebo inovační výrobu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Do jaké míry ovlivňují stavy českých firem a českých podnikatelů finanční gramotnosti či negramotnosti, neboli finanční znalosti? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu o tom více s generálním ředitelem CzechInvestu Miroslavem Křížkem. Pane řediteli, jak se říká všechno souvisí se vším, hovoří se o velmi špatné finanční gramotnosti nejen Čechů jako jednotlivců, ale i v podstatě Čechů malých a středních podnikatelů. Jaké problémy nám tohle to hází pod nohy i vzhledem k tomu vstupu do zahraničních investic? Nejdeme tam jako ti, kteří se nechají snadno napálit?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Já si myslím, že finanční gramotnost Čechů ve srovnání se zbytkem Evropy není až tak tragická, nicméně je si dobré uvědomit, v jaké se nejenom Česká republika, ale svět globálně nachází situaci. Nacházíme se v situaci, kdy se šetří na celé řadě míst, kdy se zaměstnaností to nevypadá nijak růžově, kdy ekonomický růst se blíží téměř stagnaci a všichni ví, že nastává období poměrně komplikované a dlouhodobě komplikované hlavně pro Evropu. Tady je dobré říci, že lidé by si všeobecně měli dávat pozor na to, jakým způsobem se o svých investicích rozhodují, jakým způsobem si plánují co, kde za co hlavně utratí a hlavně měli by číst ty smlouvy a právní dokumenty, které souvisí s takovým závazkem, protože většinou jsou psány velmi malým písmem všeobecné obchodní podmínky a různé přílohy a tak dále a Česká republika, kde se domácnosti zadlužují tempem asi 20 % ročně. V tuto chvíli mimochodem je dobré říci možná, že české domácnosti dluží 1,1 bilionu korun, což je číslo úplně neuvěřitelné a to tempo se zrychluje toho zadlužování.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To jsme u domácností a co firmy, co malí a střední podnikatelé?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Malí a střední podnikatelé jsou na tom samozřejmě co se tempa zadlužování týče dost podobně a u nich je dobré říci, ale že taková to povědomí nebo ta finanční gramotnost je o něco vyšší než u běžné veřejnosti, i když čas od času se samozřejmě setkáváme třeba i u nás na CzechInvestu s opravdu zajímavými věcmi, já vám tady můžu přečíst velmi krátkou větu, která možná vás i posluchače pobaví, která je z naší Zelené linky, a to je docela průměrná perlička, kterou my si sbíráme. "Dobrý den, jmenuji se Vladimír Ševčík a žádám vás o úvěr na koupi restaurace v centru Prahy v ceně 13 milionů korun. Dejme mi prosím vědět bližší informace." Z toho vyplývá několik věcí. Za prvé ten člověk vůbec netuší, že CzechInvest jako vládní agentura žádné úvěry nedává. Za druhé, že vůbec netuší, jakým způsobem se o úvěr třeba i v bance žádá a jaké povědomí obecné o podnikání takový člověk může mít? Čili pro nás jakožto pro CzechInvest je to signál, jak pracovat s těmi začínajícími a malými a středními podnikateli. My pořádáme celou řadu seminářů, konferencí a tak dále, vydáváme řadu velmi dobrých a kvalitních informačních brožur a snažíme se systematicky s tou českou podnikatelskou veřejností pracovat tak, abychom zvyšovali obecné povědomí, mimo jiné i tu finanční gramotnost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dá se také říci, že budeme schopni nabídnout těm firmám, které chceme přilákat, abychom je zde udrželi, vím, že jsme o tom jednal i s rektory vysokých škol, kvalifikované pracovní síly tak, že jim připravíme pro třeba konkrétní obor vysokoškolsky vystudovaného pracovníka?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Tak dobré je říci, že CzechInvest pořádá pravidelně semináře nejenom s vysokými školami, ale vůbec, abychom měli komplexní povědomí o tom, co český školský systém nabízí. Vyplývá to mimo jiné i z požadavků těch našich investorů, zájemců o investice v České republice nebo zaměstnavatelů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je tam zájem firem třeba financovat částečně studia nějaké skupiny studentů proto, že potom budou kvalifikovaně pracovat v mé firmě?

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Je velký zájem firem a dokonce celá řada firem má zájem o to nějakým způsobem to vzdělávání si řešit po svém. Ideální příklad jsou třeba Vítkovice, které mají svoje vlastní učební obory. Celá řada technických oborů v České republice chybí a dá se říct, že jsme určitým způsobem přišli o celou jednu generaci dobře technicky a kvalitně historicky, máme dobrou kvalitu technického vzdělávání, ale my jsme přišli o celou jednu generaci kvalitních technicky vzdělaných lidí. Mimo jiné se to odráží potom i v požadavcích těch našich investorů, kteří říkají vy to tady máte výborné, nám se tady podniká dobře, ale my už tady neseženeme další pracovníky z toho oboru, který potřebujeme, a to je pro nás v tuto chvíli asi nejpalčivější problém a musí se tomu český školský systém velmi rychle a flexibilně přizpůsobit a my komunikujeme i s ministerstvem školství na poměrně intenzivní bázi a já věřím, že i tito kolegové akcentaci tohoto problému z naší strany berou velmi vážně.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. Díky za váš čas. Na slyšenou.

Miroslav KŘÍŽEK, generální ředitel Agentury pro podnikání a investice CzechInvest:
Díky. Na slyšenou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio