Martin Kadrman z Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Poprvé v historii otevíráme lázeňskou sezónu v Kyselce. Tato věta může znít poněkud matoucím dojmem. Slavné lázně Kyselky nejsou od devadesátých let minulého století de facto lázněmi, spíše chátrajícím souborem historických objektů. Vlastní je soukromá firma, která se dostala za svůj přístup jednak značného odsouzení veřejnosti, ale také vysoké pokuty od úřadů za zanedbávání péče o památky. Jak lze tedy odstartovat lázeňskou sezónu někde, kde se člověk dočká spíš padajícího zdiva než účinků léčivých pramenů. Dvacet minut Radiožurnálu začíná, přeji vám dobré odpoledne. Viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky Martin Kadrman. Dobrý den. Vítejte v rozhlase.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na úvod je možná dobré připomenout, že Kyselka leží nedaleko Karlových Varů na hranici vojenského újezdu v Hradišti v údolí řeky Ohře, lázně byly založeny baronem Wilhelmem ve čtvrtině 19. století a největšího rozkvětu se dočkaly jako majetek Heinricha Mattoniho. Tolik k faktům. Vy, pane Kadrmane, zastupujete organizaci, která zítra startuje v Kyselce lázeňskou sezónu. Proč to děláte, když Kyselka už mnoho let nefunguje jako lázně?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Lázeňskou sezónu otevíráme proto, že téma Kyselky není zdaleka vyčerpáno. Samozřejmě je to jeden z dalších nástrojů a prostředků, jak upozornit na to, na tu nešťastnou devastaci lázní, která v podstatě, ty lázně jsou obětí v podstatě tohoto režimu, protože do roku 91 standardně fungovaly jako dětské lázně, takže my na tu, my na ten problém chceme tímto způsobem upozornit, ale zároveň ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pochopil jsem to správně, že jde o propagační akci spíše než o opravdové otevření lázeňské sezóny?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Opravdové otevření lázeňské sezóny letos jako takové ještě nebude, protože skutečně bychom neměli hosty, kde ubytovat, protože budovy jsou ve zchátralém stavu. Nicméně my jsme přesvědčeni o tom, že když se myšlenka opakuje, tak se stane realitou, a tak věřím, že v brzké době budeme moct uskutečnit opravdovou skutečnou lázeňskou sezónu se vším všudy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K tomu se rozhodně dostaneme. Minulé září, tím myslím v září roku 2011 navštívil Kyselka prezident Václav Klaus, kromě jiného řekl tu několikrát opakovanou větu, že Kyselka není Karlštejn a narážel tím na údajnou menší historickou hodnotu tohoto souboru lázeňského. Jak vy se díváte na to, co představují bývalé lázně z historického hlediska?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Tak tento soubor budov památkových je v České republice ojedinělý. Takový zde není a není to názor naší asociace, ale památkářů a úředníků z ministerstva kultury, i to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč nebylo vyhověno Karlovarským minerálním vodám v jejich podnětu na sejmutí památkové ochrany a ke zdemolování většiny těch objektů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno ještě podotknout, že se na tomto historickém objektu nebo souboru historických objektů Lázní Kyselka jako vlastníci podílejí společnosti C.T.S. Duo a také Karlovarské minerální vody. Proč si myslíte, že by Lázně Kyselka, které, jak jste sám říkal, naposledy jako lázně fungovaly v roce 91, měly opět sloužit jako lázně?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Ten potenciál k tomu, aby lázněmi znovu byly, tam je obrovský, protože samozřejmě je to jednak nesmírně kouzelné místo a pan Mattoni, když na konci devatenáctého století ty lázně budoval, tak je budoval s velkým rozmyslem a s úctou k té krajině, to znamená, že to prostředí pro tu léčbu lidí a v tomhle případě dětí, to prostředí je tam unikátní. Nicméně to, jestli tam lázně budou, nebo nebudou, v tuto chvíli není na pořadu dne. O co my se snažíme, je to, aby byly dodržovány zákony této země, aby je dodržovaly Karlovarské minerální vody a zastavily devastaci těch kulturních památek, které tam jsou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, pane Kadrmane, já jsem se ptal na to, proč by Kyselka měla být opět funkčními lázněmi proto, že je možno číst například vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, že lázeňství jako takové rozhodně za současných řekněme úsporných opatření Vlády České republiky není něco, co by vláda minimálně už svým přístupem od ministerstev chtěla podporovat. Potom můžete číst vyjádření například ředitele jáchymovských lázní, který říká, že lázeňství v České republice rozhodně není výnosný byznys a rozhodně to není něco, na čem by se dal stavět nějaký podnikatelský projekt. Proto jsem se na to ptal.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Tak vy vycházíte ze současného stavu. Stav lázeňství například před 15 lety byl v České republice jiný, než je dnes.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon a z jakého jiného stavu chcete vycházet, jsme v roce 2012?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Situace je teďka taková, že i kdybychom chtěli všichni, i kdyby se Karlovarské minerální vody rozhodly, že objekty zrekonstruují a budou tam chtít znovu zprovoznit lázně, tak to není reálný dřív jak 10 let, protože skutečně ten stav budov je tak tristní a ten nezájem majitelů, 20letý nezájem majitelů o ty budovy se na ty budovy obrovským způsobem podepsal. Proto my říkáme, ano, byli bychom rádi, kdyby tam někdy lázně byly, ale skutečně já budu mít šediny, až se tam ty lázně otevřou, skutečně to není na pořadu dne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak vy se díváte na to, co majitel či majitelé s celým tím komplexem za tu dobu, co ho vlastní a co s ním nějakým způsobem hospodaří, udělali.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Ta role Karlovarských minerálních vod v tom údolí je obrovská, protože většina památkově chráněných budov bývalé stáčírny Mattoniho dneska už neexistuje, velice necitlivě do té krajiny byla usazena i výrobní hala, dodnes je to předmětem kritiky nejen současného vedení ministerstva kultury, ale v podstatě všech památkářů a lidí. To, jaké pozadí tam bylo, proč byly budovy odpamátkovány, zdemolovány, tomu se věnovala už v minulosti policie, nicméně ten stav tam je takový, že dokud tam budou jezdit kamiony v takové míře, v jaké tam jezdí, tak tam ani v tomhle případě není možné jakoukoliv, jakékoliv lázně či ubytování mít, protože tam projede 160 kamionů denně tím údolím, a to je prostě nemožné. I proto vítáme rozhodnutí Karlovarských minerálních vod, že znovuzprovozní vlečku, kterou samy před 15 lety zrušily.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Že by se tady řekněme ...

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Část produkce převeze ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... té komunikaci odlehčilo.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Před časem prohlásil tehdejší ombudsman Otakar Motejl, že Kyselka by nezchátrala, kdyby hlavně státní a krajské úřady řádně plnily v posledních dvou desetiletích své povinnosti. Ptám se, když se dívám na vaše webové stránky, myslím tím na webové stránky Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky, jestli by vaše aktivity, vaše petice, co se týče Kyselky a to, co děláte, řekněme, proti komu argumentujete, na koho útočíte, tak, jestli by to nemělo směřovat spíše ke krajským a státním úřadům než vůči vlastníkovi? I ombudsman je přesvědčen o tom, že největší díl viny je na státu a kraji?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Tak samozřejmě role úřadů je tady nezanedbatelná. My kritizuje například v současné době Karlovarský kraj za to, že dostatečným způsobem nevyužívá stavební zákon, který umožňuje nařídit vlastníkovi konkrétní provedení prací, pokud je ohroženo archeologické nebo architektonické dědictví toho objektu. V současné době hejtman Karlovarského kraje nechává vypracovat v podstatě stanovisko kraje, které bude odmítavé a které jaksi bude říkat, že stavební zákon v tomto směru nemůže Karlovarský kraj nebo stavební úřad Karlovarského kraje využít. Je to celé postavené na hlavu. My nevíme, proč hejtman Karlovarského kraje v tuto chvíli v podstatě dělá všechno proto, aby se s tou Kyselkou nic pozitivního nestalo, nicméně všechno začíná u toho majitele, který má odpovědnost za objekty a za majetek ve svém vlastnictví. /Nesrozumitelné/ v tomto smyslu kulturní památky. Takže proto ta kritika je vedena na společnost, která má miliardové obraty a do svého majetku, do kulturních památek nevložila za 20 let ani korunu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když čtu vyjádření generálního ředitele Karlovarských minerálních vod Alessandra Pasqualeho, který říká opakovaně jsme naši připravenost, myslím tím něco pozitivního s lázněmi nebo s bývalými lázněmi Kyselka něco deklarovali a příslušné úřady o tom dobře vědí. Rádi bychom ale viděli, že naše investice bude mít nějaký smysl a že se k ní připojení ještě i někdo jiný, nejlépe nějaká státní instituce. Nezní vám to logicky?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
To logicky nezní, protože tím, co pan Pasquale považuje za rozumný projekt řešení, je v podstatě demolice téměř všech objektů, což znovu ministryně, nová ministryně kultury znovu potvrdila rozhodnutí Jiřího Bessera, že prostě demolovat se v Kyselce nebude a toto pan Pasquale, s tím se pořád nemůže smířit a pořád prosazuje v podstatě nerealizovatelnou myšlenku. My jsme, my samozřejmě chápeme to, že třeba pan Pasquale nemá nápad, jak ty objekty využít a co s nimi bude dělat, on také pro pořad Reportéři ČT v květnu minulého roku řekl, že pokud se někdo najde a ty objekty bude chtít převzít, nemá problém mu je předat, pro něho to žádný památky nejsou, jak sám řekl. My jsme se nabídli, my jsme chtěli převzít konkrétní objekt a samozřejmě pan Pasquale hledal důvod, proč nám ten objekt nepředat, samozřejmě nám ho nepředal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu to správně, že Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky by akceptovala to, že by jaksi převzala bezplatně ten soubor objektů v Lázních Kyselka a něco s tím dělala?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
My jsme toto několikrát nabídli panu Pasqualemu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co byste s tím dělali?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
My bysme to postupně začali opravovat. Hlásí se nám lidé, kteří nám nabízejí pomoc, jak finanční, tak ale i konkrétní, kdybychom, samozřejmě jsou tady firmy v Karlových Varech, jedna firma nám dokonce nabídla zdarma sponzorsky provizorní zastřešení třech objektů a samozřejmě to nebude zdarma dělat Karlovarským minerálním vodám, udělala by to nám, takže my nemáme obavu o to, a nebyli bysme jediní v této zemi, jsou desítky kulturních památek, které svépomocí občanská sdružení spravují, na Karlovarsku je to například Horní hrad, který pan Palacký, potomek pana Palackého spravuje, takže, postupně, takže ten stav tam tristní je, horší to být nemůže, v horších rukou konečně současných to být také nemůže a my, co můžeme udělat a s čím jsme si jisti, my neříkáme, že do 5 let bysme ty objekty opravili, ale my bysme zastavili jejich degradaci, a to je to, co je nejvíc ohrožuje, že do těch objektů zatéká a že se v podstatě rozpadají před očima.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu o Lázních Kyselka, lépe možná říct o bývalých Lázních Kyselka. Mluvím s viceprezidentem Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky Martinem Kadrmanem. Pochopil jsem správně, že mezi vámi, pane Kadrmane, a ředitelem Karlovarských minerálních vod Alessandrem Pasqualem je to velice osobní? Když si vzpomenu na to září minulého roku, kdy vy jste ho nazval dobytkem a on vám dal facku a oba jste za to byli pokutováni, to nejsou úplně standardní vztahy.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Já jsem rád, že se to stalo, protože v podstatě se ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste rád, že se to stalo?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Ano, já jsem rád, že se to stalo, protože v jednom z těch objektů, ve kterém poslední lidé vůbec žili, je to dům Stalburg, tam jim 8 let vytékaly výkaly do sklepy, vždycky čekali na léto, až ty výkaly vyschnou a lopatou je vyhazovali z okna ven a žádali 10 let Karlovarské minerální vody, aby jim opravily stoupačky, a Karlovarské minerální vody je tahaly za nos a 10 let jim říkaly, že chystají stěhování a já jsem vyzval pana Pasqualeho a zeptal jsem se ho, proč ty lidi nechá v takových podmínkách žít, proč ten objekt neopraví a on nám řekl, že místo řečí bysme měli pro Kyselku něco konkrétního udělat a odešel. Na to konto jsem ho nazval dobytkem, protože jsem dodnes přesvědčen, že nikdo seriózní a nikdo normální v takovýhle podmínkách nemůže nikoho nechat žít, no, a stalo se to, že v prosinci, v podstatě o 2 měsíce nebo o 3 měsíce později ti lidé byli konečně vystěhováni do jiných prostor Karlovarských minerálních vod. Jsou to dvě rodiny, které nám poslaly děkovný dopis a ví, že bez toho by tam dodnes žili. Takže já jsem za to rád, že se to stalo, a musím říct, že ta facka nebolela, takže to stálo za to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je vůbec možné se potom, co vy jste popsal, co se stalo, se s nějakým způsobem s majitelem pozemků a objektů dohodnout?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
No, podívejte, my jakoby primárně my nemáme potřebu se na ničem s panem Pasqualem dohodovat. Tady jsou prostě zákony, které v této zemi platí pro každého. Pan Pasquale položil otázku náměstkyně ministryně kultury, jestli, když je občanem Švýcarské konfederace, jestli pro něho platí taky tyto zákony, načež prostě to nevydržela a zvedla se od stolu a paní Matoušková odešla. Nicméně prostě, pokud by byly dodržovány ze strany pana Pasqualeho zákony, kdyby se staral o ty objekty, nikdo ho nenutí k tomu, aby do toho nasypal miliardu a opravil to, ale stačí provizorní zastřešení, odvodnění těch objektů a ti naši předci ty objekty stavěly v podstatě na furt jak se říká, takže ty objekty, pokud by byly zakonzervovány, tak takhle můžou stát dalších 20, 30 let, není to problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom omlouvám se, a to je technická poznámka, ale Karlovarské minerální vody opakovaně říkají, že vlastníkem samotných nemovitostí je společnosti C.T.S. Duo a tato společnost říká poté, co koupila tyto objekty před několika lety v dražbě, že měla plány na opravu těchto historických objektů, ale zhatila je hospodářská krize, která přišla v roce 2009. Co je na tom neuvěřitelného?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
No, neuvěřitelné je na tom to, že společnost C.T.S. Duo, která už se dneska nejmenuje C.T.S. Duo, ale Revitalizační investiční společnost, tak jsou v podstatě Karlovarskými minerálními vodami, protože personálně je s Mattonkou propojena s rodinou Pasquale, takže toto divadlo na dva vlastníky, samozřejmě pan Pasquale může hrát, ale určitě na nás ne. Já jsem s poznatky o propojení majetkovém těchto dvou společností jsem informoval předsedu Senátu Milana Štěcha, když se projednávala naše petice před 2 týdny, stejně tak předsedu podvýboru pro kulturu a samozřejmě i okolí paní ministryně, aby věděla, jaký je skutečný a reálný stav. Tato společnost Revitalizační investiční společnost před 2 lety se zbavila naprosto všech pozemků ve svém vlastnictví a prodala je Karlovarským minerálním vodám, a dokonce ty pozemky prodala včetně přístupových cest ke svým objektům. Této společnosti zůstaly jenom holé domy. Tohle samozřejmě neudělá žádný normální vlastník, je to jedna z těch dalších indicií.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale přesto stále platí ta řekněme myšlenka, ten soubor historických staveb bývalých Lázní Kyselka, jeho oprava, jeho revitalizace a vůbec jeho zabezpečení před dalším chátráním bude stát opravdu velkou spoustu peněz. Co když prostě ta společnost, která tento soubor vlastní, na to opravdu reálně nemá?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Tak já znovu opakuji, Revitalizační investiční společnost jsou Karlovarské minerální vody, Karlovarské minerální vody mají základní kapitál 250 milionů korun, mají několikamiliardový obrat, čistý zisk 280 milionů korun ročně, alespoň za minulý rok, prostředky na to mají, ale nechtějí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Není tady síla, která by je přinutila k tomu opravdu, není tady žádný úřad, který by řekl otevřel by správní řád a řekl by do tohoto a tohoto termínu zastřešíte takovýmto způsobem objekty a pokud to neprovedete, tak máme zákonné možnosti to udělat my a následně soudně tyto náklady po vás budeme vymáhat a PR vám to, Mattonko, rozhodně nepomůže. Bohužel nikdo za 20 let takovou odvahu neměl a zatím se nerýsuje, že by se nějaký takový úředník našel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Kadrmane, to se týká jen čistě odvahy úředníků, anebo toho, že prostě tady není tak dobře napsaný zákon?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
To je pouze o odvaze a o politickém zájmu, prostě ten zákon to umožňuje, akorát, že ho nikdo nevyužívá, to je ten problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč myslíte, že ne?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
No, tak musíte si uvědomit, že v současné době se blížej krajské volby, stranické pokladny jsou prázdné a není moc společností, které by byly schopny, například Karlovarské minerální vody za uplynulé 2 roky investovaly do reklamy 960 milionů korun, takže já si myslím, že mají dostatečně velkej měšec k tomu, aby podpořily politické strany, které oni potřebují, já si v tomto směru nedělám iluze, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, vy víte pozitivně, že jsou sponzory nějakých politických stran?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Já jenom říkám, že si umím představit, že to tak klidně může být a nedělá mi to problém a je to skoro spíš než reálný. Takže znovu říkám, já si neumím vysvětlit, co může vést úředníka k tomu, že když ho vyzveme, aby začal využívat nástroje, které tady má, že je nevyužívá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A řekněme nevyužívání nástroje je kromě jiného také pokuta milion 800 tisíc udělená Karlovarským minerálním vodám za nestarání se o památky?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
To, že tato pokuta byla udělena, jsme za to obrovským způsobem rádi, protože to byla první pokuta za 20 let, která byla udělena, nicméně ta pokuta jenom nestačí. Samozřejmě je dobře, že byly v tomto směru Karlovarské minerální vody potrestány, ale my potřebujeme a potřebuje to hlavně Kyselka, aby s těmi objekty se něco začalo dít, a ta pokuta k tomu samozřejmě nevede.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A potom ještě jeden pohled na celou věc, a ten pohled je samozřejmě pohled Karlovarských minerálních vod coby vlastníka. Jejich projekt, který je prezentován na jejich webových stránkách, abych to zkrátil, říká je potřeba se podívat na celou věc ekonomicky, řekněme revitalizovat, rekonstruovat ty domy z Lázní Kyselka, které je potom možno nějakým způsobem komerčně provozovat, ty ostatní, u nich se to nevyplatí. Není to prostě logický přístup člověka nebo firmy, která něco koupila, vlastní a chce, aby to i nadále vydělávalo?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Tak samozřejmě to už se dostáváme na rovinu určité společenské odpovědnosti, kultury podnikání a tak dále. My znovu říkáme, my, nikdo ze státních úřadů se tímto projektem seriózně nezabývá, protože ten projekt je prostě nerealizovatelný. Prostě nikdo v této zemi nedovolí, alespoň pokud se něco nezmění, Karlovarským minerálním vodám zbořit byť jediný objekt, nikdo jim samozřejmě 20 let nebrání v tom, aby objekty, které plánují zrekonstruovat, aby je zrekonstruovaly, v tom jim nikdo nikdy nebránil a my jsme za to rádi a pokud jich opraví 5 z těch 18, tak nechť jich 5 opraví, a jsme rádi, je to samozřejmě v pořádku. Jenom nás mrzí, že k tomu muselo dojít až ve chvíli, kdy lidé a občanská společnost bije na poplach.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a váš odhad, pane Kadrmane, toho, co se bude dít dál?

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
No, já se dožiju určitě toho, až tam budeme otevírat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tím jste začal, ale že budete šedivý.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
No, tak možná, že zešedivím dřív, než si myslím, protože to je velmi náročná kauza, nicméně já si neumím představit, že by Karlovarské minerální vody, které dneska ovládají 80 % trhu a jsou samozřejmě velmi významnou společností, že by si mohly dovolit čelit dlouhodobě tomuto oprávněnému tlaku a kritice za to, jak se přehlíživým způsobem staví ke kulturnímu dědictví této země.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bezesporu budeme sledovat, jak to všechno dopadne. Martin Kadrman, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky byl hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji za komentář. Hezký večer.

Martin KADRMAN, viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky:
Já vám děkuji, děkuji vám za pozvání, hezký podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...