Magazín Experiment ŽIVĚ z akce Česká třicítka na pražské ČVUT

18. listopad 2023

  • 00:00 témata speciálu
  • 00:59 rozhovor s organizátorem akce Jindřichem Šiklem
  • 05:18 řízení letového provozu virtuálně
  • 09:54 výcvik dispečerů a rozhovor se Stanley Schmidtem
  • 13:30 simulátory české armády
  • 17:49 řízení letišť na dálku a rozhovor s Jakubem Krausem

Už po dvanácté se fandové letového provozu sešli, aby se na třicet hodin proměnili ve virtuální piloty a dispečery a převzali pomyslnou kontrolu nad vzdušným prostorem v Česku. Akce české divize virtuální letecké organizace IVAO se letos poprvé koná na akademické půdě, konkrétně na Dopravní fakultě ČVUT v Praze, a poprvé také za přítomnosti reportérů Magazínu Experiment.

Pilotem doma v obýváku

Od páteční 18. hodiny až do sobotní půlnoci v online prostředí na simulátorech po celém Česku létají do cílových destinací letadla, která řídí fandové letectví a řízení letového provozu. Vše koordinují dispečeři z improvizovaného sálu řízení letového provozu, který vznikl na půdě fakulty v Horské ulici na Praze 2.

„Máme zhruba 15 řídících, kteří se střídají dle rozdělovníku směn. Piloti sedí doma u svých počítačů a letí na svém simulátoru, ať už odkudkoliv do Prahy nebo někam jinam,“ popisuje hlavní organizátor akce Jindřich Šikl.

Hlavní organizátor Jindřich Šikl, ředitel české divize IVAO

Česká třicítka vznikla především proto, aby se členové české divize IVAO a zájemci o dopravní létání měli příležitost setkat i jinak než virtuálně a vyzkoušet si, jaké to může být v reálu řídit letový provoz. Na věku přitom nezáleží, do fiktivního letového provozu se může zapojit kdokoli, od dospívajících po seniory.

Hra na skutečnost

Řízení skutečného letového provozu se drží přísných pravidel a stejná platí i tady. „Snažíme se co nejvíce simulovat realitu, takže dodržujeme reálné předpisy a pravidla,“ potvrzuje Jindřich Šikl. A stejně jako ve skutečnosti, i při fiktivním provozu mohou vzniknout nenadálé situace, které je potřeba okamžitě vyřešit.

„Kdyby měli například piloti nějaký problém třeba s motorem, tak na to musíme adekvátně reagovat. Anebo můžeme aktivovat různé prostory, které jsou určené pro speciální operace,“ potvrzuje zástupce organizátorů. Piloty na simulátorech tak mohou vystavit třeba hrozbě sněhové vánice a oni si s tím musí umět poradit, stejně jako jejich partneři na lince – dispečeři ve fiktivním letovém středisku.

Vše koordinují dispečeři z improvizovaného sálu řízení letového provozu, který vznikl na půdě Dopravní fakulty ČVUT

Jak se zapojit

Letecký simulátor je speciální aplikace, kterou si může kdokoli stáhnout do svého počítače a k akci Česká třicítka se zdarma připojit na webu Ivao.aero. „Je potřeba trošičku výkonnější počítač, ale dneska jsou i simulátory, které jsou schopné běžet i na méně výkonných sestavách,“ zve k účasti Jindřich Šikl.

Českou třicítku je možné sledovat také on-line prostřednictvím živého streamu na YouTube.

Spustit audio

Související