Lékaři dali šanci pacientovi po poranění míchy, že vstane z invalidního vozíku. Jak funguje epidurální míšní stimulace?

13. září 2022

Lékaři v pražské motolské nemocnici jako první v Česku vyzkoušeli slibnou metodu epidurální míšní stimulace. Dává naději určité skupině pacientů po poranění míchy, že se jim díky speciální elektrodě vrátí vláda nad ochrnutými končetinami. Jak v rozhovoru s Vladimírem Krocem připouští primář Spinální jednotky Fakultní nemocnice Motol Jiří Kříž, nejde přitom o metodu úplně novou.

Kde se metoda epidurální míšní stimulace vzala?

Tato metoda je dlouhodobě používaná k léčbě chronické neztišitelné bolesti, a to možná více než 40 let. Ale souběžně s tímto používáním ji začala některá centra ve světě využívat k tomu, aby obnovila pohyb končetin u pacientů po poranění míchy.

První v Česku

Váš tým byl první v Česku, ale kde jsou nejdál?

Dlouhodobě sledujeme vývoj této metody. Máme zprávy ze Spojených států už více než 15-20 let staré, že první pacienti byli schopní pomocí této metody pohybovat dolními končetinami.

Tento pohyb potom byli schopni využít třeba i pro stání nebo pro nějakou kratší chůzi v chodítku nebo bradlech. V současné době jsou asi nejdále kolegové ze Švýcarska, kteří vytvořili jednak vlastní typ elektrody a jednak vlastní software, tedy ovládání programů, které potom mohou detailně nastavit pro konkrétní pohybový stereotyp.

Správné místo je klíčové

Jak je složité zavést elektrodu na správné místo?

Zavedení elektrody do správné oblasti páteřního kanálu je zásadní, protože v tomto případě zavádíme elektrodu do oblasti, ze které vycházejí nervy, které inervují dolní končetiny. Během operace je potřeba přesné zacílení této oblasti, aby potom stimulace elektrody umožňovala konkrétní pohyb na dolních končetinách.

Jestli tomu správně rozumím, tak sám pacient může sebe sama ovládat dálkově?

Máme k dispozici tablet, přes který nastavujeme jednotlivé programy, prostřednictvím nichž jsme schopni ovládat jednotlivé svaly na dolních končetinách, a ty programy potom můžeme nahrát do ovladače, který má pacient u sebe a tímto způsobem cvičí i v domácím prostředí.

Za jak dlouho se projeví kýžený efekt a co je vlastně cílem?

Kýžený efekt se projeví okamžitě. Už v prvních dnech po implantaci stimulačního systému jsme začali nastavovat tyto jednotlivé programy a viděli jsme odpovídající pohyb končetin.

Teď nám jde o to, abychom dokázali ten pohyb nastavit tak, aby byl využitelný pro stoj pacienta, pro přesuny, eventuálně pro nějaký krátký chůzový stereotyp.

Jsme na začátku, takže jak se nám bude postupně dařit tyto programy nastavovat, tak bychom rádi viděli svalovou odezvu. Ale ještě je velmi důležité, že svaly, které několik let nefungovaly, se musí samozřejmě posílit natolik, aby byly schopné pohyb provést i proti odporu, proti gravitaci.

Pohyb končetin i po vypnutí stimulace 

U jakých pacientů by mohla být metoda epidurální míšní stimulace účinná?

Metoda se v současné době používá u pacientů, kteří mají poranění v oblasti horní hrudní páteře, to znamená, že mají ochrnuté dolní končetiny a eventuálně i určitou část trupu, při zcela normální zachované hybnosti horních končetin.

To je důležité proto, abychom mohli v případě právě tréninku určitých pohybových stereotypů plně využít horní končetiny k opoře.

Do jaké míry má pacient po přerušení míchy při této stimulaci cit? Může si pohyb uvědomovat?

Výhoda této metody je nejen v tom, že dokáže pomocí stimulace obnovit určitý pohyb, ale že může propojit určité dráhy v míše, které byly poškozené, a díky tomu by pacient mohl začít vnímat pohyb na dolních končetinách.

Máme zprávy o tom, že někteří pacienti jsou schopni potom pohybovat končetinami i po vypnutí stimulace.

autoři: Vladimír Kroc , aka
Spustit audio

Související