Ladislav Jakl, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky

Tento týden udělil prezident České republiky Václav Klaus další várku milostí, konkrétně 14 milostí a jeden odklad výkonu trestu. Podle Hradu je udělil zejména z humanitárních důvodů. Vysloužil si tím ostré reakce jak od novinářů, tak například od jednoho ze zainteresovaných státních zástupců. Kritici tvrdí, že prezident omilostnil korupční jednání a navíc už počtvrté pomohl lidem spojeným s podnikatelem Pitrem a někdejším bossem podsvětí Františkem Mrázkem. Takové je i téma pro příštích Dvacet minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, pan Ladislav Jakl je dnes mým hostem. Dobrý den, pane řediteli.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Dobré odpoledne všem posluchačům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Po té sérii milostí to vypadá, jakoby prezident Václav Klaus tak trochu bagatelizoval téma korupci, protože když se podíváme na tuto sérii, a pak například na sérii z podzimu roku 2009, jsou tam dvě dámy, které se dopustily korupce, byly za to odsouzeny a byla jim udělena milost, je to tak, nebo jen to jen dojem?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Tak je to nepochybně dojem, který někdo chce vzbudit. Já nevím, jestli máte vy nebo kdokoliv z takových kritiků k dispozici nějaké statistiky, kolik mezi žadateli, jaké procento tvoří podobní tito žadatelé, v jakém procentu jsou úspěšní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
My, nebo ne my, já je nemám v ruce, protože vy je neposkytujete, pane řediteli.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
No, tak to ani není možné je poskytnout, protože to jsou osobní údaje těch žadatelů a nemá je tudíž někdo, takže ať si kolem toho spekuluje jak chce, kdo chce. Víte, o milostech je možné bavit se dlouho, kritizovat je jakkoliv, někdo by třeba zásadně nedával milost cizinců, někdo by zásadně nedával milost pachatelům násilných trestných čin, někdo by nedával milost těm, kteří v autě někoho zabijí, některý, někdo by nedával milost recidivistům, někdo by zase naopak snáze dával milost mladým lidem, ženám nebo lidem s rodinami, já myslím, že na to je možné mít hodně názorů a je to absolutně legitimní, s tím také každé to rozhodnutí o milosti počítá, že někomu se líbit se bude, někomu ne. Hlavně někteří se, někteří lidé vědí už dopředu, že cokoliv udělá pan prezident Klaus, se jim bude nelíbit, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pane řediteli, podotýkám, že jsem rád, že jste legitimizoval ty otázky, které vám teď budu klást.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
To určitě. Ale víte jedna věc v tom nelíbení se mě někdy trochu zaráží a to je tak trochu k nepochopení toho, co ty milosti vůbec znamenají. Víte, milost není nějakou protézou spravedlnosti, to není polemika se soudy, napravování soudů, to dokonce vůbec není součást spravedlnosti nebo justice. Pan prezident by si klidně mohl házet kostkou nebo dotyčné losovat, někomu se to zdá za vlasy přitažené, ano, milosti je možno zrušit jako nějaký relikt, ale na druhou stranu, jestliže ty milosti existují tak, jak jsou nastaveny, tak vědomě obsahují prostě ten subjektivní a nahodilý faktor to za prvé, a za druhé všechny milosti dostávají zločinci, usvědčení lumpové, kteří něco provedli, a tudíž vlastně každá milost je svým způsobem nespravedlivá, protože soud řekne ty jseš vinen, ty jsi něco provedl a najednou nemáš jít sedět nebo najednou tě propustí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, já dokonce myslím, že nejen já, ale i naši posluchači přesně rozumí tomu, jak vypadá institut prezidentských milostí.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Čili má být některý okruh trestných činů vyřazen z milostí nebo některý okruh lidí, kteří někoho znají. Víte, oni zločinci se často mezi sebou znají, to je pochopitelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vůbec to nepopírám. Pane řediteli, prosím pojďme se tedy bavit o něco více konkrétně, pojďme se bavit o té poslední sumě vyhovění žádostem o milosti, které byly zveřejněny teď v úterý a ta nejvíce kritizovaná, řekněme, ten nejvíce kritizovaný případ zatím bylo udělení milosti paní Anně Benešové, bývalé kvestorce Metropolitní univerzity v Praze. Ta byla odsouzena za podplácení, zpronevěru a porušování povinností při správě cizího majetku. Soud jí vyměřil dvouletou podmínku plus na určitou dobu zákaz činnosti. Milostí udělenou prezidentem Václavem Klausem se toto všechno ruší a trest se zahlazuje. Tak se ptám, jestli to je vzkaz, že to, co ona udělala, není až tak důležité, že je potřeba jí udělit milost?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
To jsem odpověděl teď v předchozích minutách, možná jste ne úplně dobře poslouchal. Výrok o milosti není ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Přesto tu otázku kladu.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Výrok o milosti není výrokem o vině, o míře viny, o míře vážnosti toho trestného činu, to má rozhodnout ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem, pane řediteli, rád, že to říkáte, ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... soud.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V odůvodnění, soud rozhodl, v odůvodnění, které přišlo z Pražského hradu z prezidentské kanceláře stojí, že tak bylo rozhodnuto proto, že se ta dáma musí starat o svého nemocného manžela. Jak by se o něm nemohla starat ve dvouleté podmínce?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Já nemám ani zmocnění, ani potřebu hájit jednotlivé milosti, já o nich nerozhoduji, rozhoduje o nich prezident a nevím vůbec, proč bych to dělal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, to bezesporu.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Prostě prezident má na stole 500 žádostí o milost, teď vezme jednu umlátil někoho kladivem, řekne, no, já nevím, moc tam nějaké okolnosti nejsou, druhý podvodník ožebračil 18 stařenek, třetí zabil v hádce manželku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane řediteli, teď mi líčíte s nadsázkou to, jak vypadá ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Není to vůbec s nadsázkou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takto vypadá udělování milostí prezidentem České republiky?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
A jak si myslíte, že by to mohlo vypadat jinak?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já svou představu nemám, vy jste to zatím ještě neřekli.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Jsou stovky žádostí, které máte k dispozici a všichni ti lidé něco provedli, všichni něco provedli a tady jde o to, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To já vůbec, pane řediteli, nezpochybňuji.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... jaký pocit na člověka, který to udělá, a toto právo má pouze prezident republiky, udělají věci, které jsou obsaženy ve spisu, který může mít desítky a desítky stránek a které se určitě nevejdou do jednovětého zdůvodnění, mimochodem předchozí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, pokud tomu ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... prezident, když uděloval, a ten uděloval 4krát víc milostí, ten žádné zdůvodnění nedával, tudíž si nenabíhal na žádné debaty tohoto typu. Dokonce, když je ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, ale bezesporu teď je prezidentem České republiky Václav Klaus.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Dokonce, když je zveřejňoval, ano, to srovnání jsem viděl i dnes v médiích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, ale já ho nepoužívám.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Dokonce, když se tehdy milosti zveřejňovaly, tak vůbec nebyla zveřejněna jména, jenom iniciály a vůbec ne trestné činy, za které ti lidé udělali. Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď se bavíme o tom, jakým způsobem uděluje milosti prezident republiky Václav Klaus. Z toho, co jste teď říkal, jak jste popisoval ten systém udělování milostí, tak rozumím tomu, že je nějaké procento pravděpodobnosti, že se prezident mýlí, že ji vlastně neudělí jaksi úplně patřičně.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ani tohle není pravda. Milost vlastně není možné udělit nikdy špatně a nikdy omylem, to je taky zvláštní věta, při které určitě leckterý posluchač nadskočí, protože vlastně žádnou milost není možné udělit správně. Každá milost jde proti výroku soudům, pokud to není jako za předchozího prezidenta, který dával milosti i lidem, kteří ještě neměli za sebou rozsudek. To dnešní nedělá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Znovu podotýkám, pane řediteli, prosím přestaňme se odkazovat do minulých časů, bavíme se teď ale o dnešku a o prezidentu Václavu Klausovi.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Tak tedy dnešek ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ty otázky nastoluji já.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... vynikne v nějakém srovnání, a to je důležité. To znamená ten výrok soudu po zjištění všech důkazů řekne ty jsi vinen a patříš do basy a vlastně každý výrok milosti je výrokem navzdory tomu, navzdory tomu, že jsi zločinec ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se moc omlouvám, pane řediteli, ale vy přece říkáte ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... něco jsi provedl, jsi usvědčen, do basy nepůjdeš.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy o tom mluvíte tak, jakoby by vůbec neexistovala abolice, jako kdyby prezident republiky nemohl vstoupit do celého procesu ještě předtím, než vůbec soud rozhodne, jestli ten daný člověk je vinen nebo ne.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ano, to může a prezident Václav Klaus to s asi 2, 3 výjimkami za celých 9 let nedělá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A já jsem tu otázku o tom, jestli se může mýlit nebo ne, tak jsem položil z jednoduchého důvodu, a vy si to bezesporu, pane řediteli Jakle, budete pamatovat. V roce 2008 udělil Václav Klaus milost jihlavskému podnikateli Zdeňku Kratochvílovi, který podle, a bylo to i v odůvodnění přímo jaksi to novinářům říkal přímo Václav Klaus, podle lékařských posudků trpěl vážnou duševní chorobou, nemohl se ani účastnit soudního líčení, které se týkalo hospodářských deliktů, protože by nechápal, jak bylo sděleno, smysl celého toho líčení. Vedle toho ale stále jako generální ředitel vedl a dosud vede velkou firmu a teď v tomto roce, v těchto necelých dvou měsících stihl obeslat ministerstvo spravedlnosti i vaši kancelář návrhem na změnu jaksi metod policejního vyšetřování. To není omyl?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
To není omyl. Řízení o milostech je individuální rozhodnutí, není to žádné šetření. Prezident republiky nemá žádný aparát, aby zkoumal, vyšetřoval, posílal detektivy, vedl nějaké výslechy, prostě má na stole stovky žádostí, stovky žádostí, které mají desítky stran a záleží na jeho individuálním dojmu, která z těch žádostí obsahuje nějaký příběh, nějaké zdůvodnění s tím, že je třeba v ní taky třeba soudnost, samozřejmě, že ti žadatelé si v mnohém můžou vymýšlet, můžou lhát, pak je tam taky třeba, někde je hodně referencí, někde se přimlouvají starostové, další autority, někde je soubor lékařských zpráv a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, já jsem rád, že zmiňujete ty reference starostů. Ve chvíli, kdy se bavíme o tom, taky o tom druhém příkladu, který já jsem na začátku zmiňoval, to je podzim roku 2009 milost udělena bývalé policistce cizinecké policie z Karlovarského kraje, paní Kadlecové, která brala úplatky, byla odsouzena na 2 roky do vězení, dostala milost a v argumentaci k té milosti bylo kromě jiného napsáno zaručili se za ní kromě jiného i starosta její obce. A ten to potom popřel, říkal já jsem se za nikoho nezaručoval. Já jsem jen popisoval, kde ona žila.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ano, a já nevím, možná ..., to je právě ono a já jsem popřel to jeho popření a na internetu jsem opakovaně zveřejnil jeho dopis, kterým se úpěnlivě snaží se za ni zaručovat, kde říká doslova, že bude platnou členkou společnosti, horlivý dopis, mimochodem dopis, který poslal ještě 2 měsíce předtím, než ta žádost vůbec byla podána, že potom, když se o té milosti začne mluvit, bere zpátečku a snaží se to zamlžit, to ho docela chápu. Méně ale chápu novináře, kteří dva roky věří jeho verzi, aniž by kdykoliv se zeptal nás nebo jeho, tak nám ukažte kopii toho dopisu, kde jste jenom řekl, jak se tady žije, najděte si to na internetu. Já jsem to vydal dvakrát a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli Jakle, vy dobře víte, já to bezesporu vím a mám ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
A vy s tím stejně argumentujete a stejně to nevíte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, za prvé vím a za druhém s tím argumentuji a vy přesně víte proč. Protože tato dáma se potom dopustila daleko důležitějšího a zajímavějšího tvrzení, a to, že si onu milost koupila. Proto se ptám na to, jestli je možno se mýlit, jaký je systém udělování milostí, proto se vás ptám na to, jak se dojde ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Tak já vůbec nevím o tom, že se ona dopustila tohoto tvrzení. Vy to tvrzení její nemáte a nemá ho nikdo jiný. Ona říká ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Má ho její lékař, před kterým se jeho dopustila.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ona říká, že její strýc, aby byl před ní důležitý, jí řekl, že se o postaral a ona o tom řekla v důvěrné zprávě jako ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, rozumíte mi správně?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... psychiatricky léčená osoba a lékař po 2 letech se opíral ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já teď nechci tady s vámi, já po vás nechci, aby vy jste tady dostal nebo přiznával, jestli jsou prezidentské milosti prodávány či ne.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... k hájené dokumentaci a dal ji novinářům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím, že to je debata, která by nebyla postavena na základech.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
/Nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když mě necháte, já se zeptám. K tomuto případu tehdy Radim Ochvat, mluvčí pana prezidenta, říkal já vám to ocituji přesně stanovený systém pro posuzování žádostí o udělení milosti prezidentem republiky jakoukoliv možnost zneužití vylučuje. Vy jste mi teď tady vylíčil, že před prezidentem obrazně řečeno leží hromada žádostí a on z nich podle svého vnitřního názoru vybírá. Kde je ten systém, který není možno zneužít?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Tím je myšleno, že pan prezident kromě toho, že nějakým způsobem se rozhoduje, tak také milosti konzultuje se svými ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď před malou chvílí, pane řediteli, jste mi říkal, že nemá žádný aparát, aby se s někým radil.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ano, aparát nemá. Konzultuje žádosti o milost se svými nejbližšími spolupracovníky na úrovni ředitelů odborů a ten systém, o kterém mluví pan Ochvat, ten mluví o tom, že nikdo dopředu nemůže nijak ovlivnit, kdo z těchto spolupracovníků bude tázán na kterou milost, prostě to není možné, to je náhodná věc, která se komu dostane do ruky a ta je tak udělá, že vymyšlená být nemůže, není možné tudíž přijít za někým a říct mu ovlivni to, přimluv se, protože by vůbec neměl ani nějakou zvláštní pravděpodobnost, že zrovna ten člověk bude tázán panem prezidentem a že pan prezident ho vůbec vezme v úvahu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ale z ústavy člověkem, jehož individuální právo je rozhodovat o milostech, je pouze prezident republiky, nikdo před ním to nemůže zfiltrovat, to mě napomenete potřetí, jako tomu bylo za dřívějších dob, kdy protiústavně ministerstvo spravedlnosti velkou část žádostí o milost k prezidentovi vůbec nepustilo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Shodneme se na tom, že se teď tady bavíme o vašem šéfovi, o panu prezidentovi České republiky Václavu Klausovi.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ano, to se nejlépe bavíme tím, že ho s něčím srovnáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak já to, nejlépe se budeme o tom tématu bavit, když vám budu citovat to, co přímo on řekl a budu se vás ptát a zasazovat to do kontextu.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Zkusme to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
1. září minulého roku v České televizi Václav Klaus říkal neznám žádná tvrdá data o korupci a velmi bych je chtěl vidět a chtěl bych je dostat od těch pánů nebo paní, kteří se korupcí ohánějení jako jediným svým životním tématem zprava zleva. Minimálně ve dvou případech, o kterých jsme mluvili, to znamená teď ten čerstvý případ Evy Benešové a předtím dva roky případ paní Kadlecové, tak měl k dispozici tvrdá data o korupci, jedna dáma uplácela, druhá úplatky brala. Tak nevypadá to spíš, že prezident v těchto dvou případech ta tvrdá data nechtěl vidět, než že by je neviděl?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ten výrok se vztahuje na čísla, na celková čísla za celou republiku. Vůbec se nevztahoval k jakému jednotlivému výroku soudu. Ten se vztahoval k výroku o tom, jaká je míra korupce v zemi a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane řediteli, vy jste před malou chvílí říkal, že něco nevím, jak vy tohle to víte?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
No, protože mimochodem u toho jsem byl, přímo u tohoto výroku a vím, v jakém kontextu tyto výroky pan prezident říká. Neříká ho, že by nikdo neměl data, že by soud neměl data. Říká to na téma ano, korupce je společensky i jinak velmi nebezpečný škodlivý jev, byl u nás vždy i za první republiky, je všude na světě, kromě toho u nás se z něho stalo téma, kterým je možné mezi sebou likvidovat politickou konkurenci prostřednictvím médií. Ale žádná data, čísla o tom, kolik údajně případů je nebo ne a kolik takhle prochází, ta reakce pana prezidenta byla na to, že se a žongluje výroky o zvýšení o zdvojnásobení a znásobení a ciframi vycucanými z prstu a on říká jsou to čísla vycucaná z prstu, tvrdá data nemáte. Čili nevyslovoval se k jednotlivému případu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, to bezesporu ne, já jsem to ani neříkal. Ve chvíli, kdy se tady bavíme o těchto dvou případech minimálně, a jsou to případy, na které je upřena pozornost, protože byla udělena prezidentská milost a ve chvíli, kdy vy jste mi odmítl byť jen trochu osvětlit, proč je odůvodněna jedna milost tím, aby se dáma mohla starat o nemocného manžela, byť měla být jen v podmínce, to znamená, že by měla úplně stejný prostor pro tu starost jako teď, nebudete to vysvětlovat, pane řediteli?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Já nemám žádný důvod, ani pověření vyslovovat se k jednotlivým milostem, protože prezident rozhodl, udělil milost a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a na to se ptám, ptám se na to, není možné, že takové rozhodnutí s takovým odůvodněním, které ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... a já nemám vlastnosti jako telepatik tak, abych viděl hnutí mysli, jestli ho ovlivnila víc tato věta, jestli na něj ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane řediteli.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
... zapůsobilo přesvědčivě jisté tvrzení nebo nějaká další okolnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. A já se, pane řediteli Jakle, ptám na to, jestli takto vyargumentovaná milost zejména u korupčního jednání, na které, ať chceme nebo nechceme, je společnost bezesporu nějakým způsobem citlivá, nevede k tomu, že si potom mnozí lidé mohou říct tak to je přece úplně jedno, jestli budeme brát, nebudeme brát, budeme uplácet, nebudeme, tato dáma to dělala a z ne úplně dobře vyargumentovaných důvodů dostala milost?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Tak to určitě není možné říct, že to je jedno, protože na prezidenta se obrací ročně několik tisíc žádostí o milost a v průměru jich za rok udělí asi 40 a to napříč vší možnou různou trestnou činností, takže to v žádném případě neznamená, že by pardonoval. Prezident Václav Klaus neudělil žádnou plošnou amnestii. Jeho předchůdce 4.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Už se zase vracíte k jeho předchůdci.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Takže možná /výpadek signálu/ nutné, takže tehdy možná si někdo mohl říct, že může klidně brát a může dělat cokoliv jiného, že ho stejně po pár letech pustí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře ...

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Tak nic takového teď není a vyvozovat z toho, že můžu klidně dělat ledacos, protože jeden z dvou tisíc žadatelů, nebo 40 ze dvou tisíc žadatelů dostane milost a z toho plyne, že já můžu dělat cokoliv, to je blbost, že jo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zcela jsem rozuměl, pane řediteli, tomu, co jste říkal o tom, jakým způsobem je nastaveno udělování milostí, ale nezasloužil by si ten systém o něco větší zprůhlednění ohledně argumentace a motivací, protože znovu opakuji, ta dáma dostala, a to jsou slova vaší hradní kanceláře, Kanceláře prezidenta republiky, ta dáma to dostala proto, aby se mohla starat o svého nemocného manžela, přestože měla být 2 roky v podmínce?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Ano, máte pravdu. Kdyby bylo po mým a kdybych já byl prezidentem, teď přemýšlím, jestli kandidaturu přijmu, nebo ne, kdyžtak mě přesvědčte dneska a klidně bych to udělal, pokud ji nepřijme paní Livie Klausová, tak já bych milosti nezdůvodňoval vůbec, protože vlastně to zdůvodnění vyvolává dojem, že existuje nárok v některých případech na milost a v jiných případech, že je milost špatně a není možné ji dát. Vysvětlovat pohnutí individuálního osobního rozhodnutí je vždycky složité, riskantní, nikdy ne úplné, nikdy ta věta nepostihne, jaký to na mě udělalo dojem, jaký jsem přitom rozhodování měl pocit, já bych to nedělal, já bych to nedělal vůbec, já myslím, že to je nabíhávání si na vidle, ale pan prezident se o to v dobré vůli nějakým způsobem snaží a určitě se najde dost těch, kteří ho za tuto dobrou vůli budou chtít chytat za slovo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To se bezesporu uvidí. Ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl byl dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji pěkně.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Děkuju za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na shledanou.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Přeji vám příjemný poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.