Kamerové systémy

24. listopad 2004
Vaše téma

Ve Vašem tématu se vždy vy ptáte a my vám odpovídáme, snažíme se zjistit co nejvíce odpovědí na vaše otázky. A dnes jste se nás ptali, já to řeknu jednoduše, na kamery. Dotaz posluchačebyl, jestli může zaměstnavatel na pracovišti zavést snímací kamery? Je to možné. Kamery, je to dost aktuální téma.

Třeba v Británii jsou 4 miliony kamerových systémů a jejich počet se neustále zvyšuje i u nás. Ve Spojených státech jejich prodej za posledních 5 let také razantně stoupl. A jak je to u nás? Za jakých podmínek může zaměstnavatel na pracoviště instalovat kamery? Nejen to zjišťovala Alžběta Havlová.

Obrazovka současně přijímala a vysílala každý zvuk, který Winston vydal a jenž byl hlasitější než velmi tiché šeptání, obrazovka zachycovala, a co víc, pokud zůstával stát v zorném poli kovové desky, bylo ho vidět a slyšet. Samozřejmě, člověk si nikdy nebyl jist, zda ho v daném okamžiku nesledují. Tak někteří posluchači možná poznali úryvek ze slavné knihy George Orwella 1984. Tento citát najdete také v bulletinu Úřadu pro ochranu osobních údajů, který se tímto problémem zabývá. Už několikrát řešil nesprávně instalované kamery na pracovišti.

Karel Neuwirt: Instalace kamerových sledovacích systémů se stává jakousi módní záležitostí a někteří zaměstnavatelé se domnívají, že mohou instalovat tyto systémy bez jakékoliv regulace nebo bez jakéhokoliv omezení. Samozřejmě, že to není pravda.

Pro instalaci kamer musí existovat závažný důvod. Třeba ochrana a bezpečí pracovníka, říká předseda Úřadu na ochranu osobních údajů, Karel Neuwirt. V České republice je problém s tím, že tady zatím chybí ustanovení, podle kterého by se měl řídit každý, kdo chce průmyslovou kameru užívat. Kamery rozhodně nelze umístit tam, kde očekáváme trochu soukromí.

Karel Neuwirt: Kamery například v šatnách, kuchyňkách, v odpočívárnách a podobně, tam kamery nemají co dělat. Rovněž kamery v kancelářích by měly být velmi omezeny a ten důvod by měl být zcela jasně stanoven. Samozřejmě kamery na některých pracovištích, které sledují bezpečnost výroby například, tak to je něco jiného. Ovšem kamery, které sledují zaměstnance, by měly být velmi omezeny.

V žádném případě nesmí zaměstnavatel instalovat kameru tajně.

Karel Neuwirt: Každá instalace kamerového sledovacího systému by měla být zřejmá, viditelná, zaměstnanci by měli být o takové instalaci informováni a to už před vstupem do místnosti, která je sledována.

Jak říká Karel Neuwirt, úřad bude přísný, co se týče instalace kamer na pracovišti. Používání kamerových systémů je totiž zpracováním osobních údajů a to si prý málokterý zaměstnavatel uvědomuje.

Karel Neuwirt: A proto úřady kompetentní v těchto věcech zasahovat, pokud by posluchači chtěli podat nějakou stížnost úřadu na takové sledování, tak nechť popíší ten systém, jak je instalován, co sleduje, jak je používán a úřad se této stížnosti samozřejmě ujme.

Podle psychologa Jaroslava Uzla z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce má zaměstnavatel samozřejmě právo kamerový systém zakoupit, ale měl by být přeci jen ohleduplný a nakonec člověk si zvykne na všechno.

Jaroslav Uzel: Já si myslím, že s tím, že jsme sledováni, člověk musí počítat. V minulosti věřící byli přesvědčeni, že se na ně dívá bůh a andělé, dneska máme trochu asi méně dobré pohnutky pro to sledování, ale úplně se tomu člověk nikdy nevyhne, ale spíš se přimlouvám za to, abychom se rozumně domluvili, kdy to je oboustranně výhodné a kdy ne.

Kamery dnes najdeme na ulici, v supermarketech, v hernách, ale i v obytných domech, třeba na společných chodbách. Do budoucna bychom si tedy na přítomnost této technologické vymoženosti měli opravdu zvykat.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu