Jiří Dienstbier ve Dvaceti minutách Radižurnálu

Bylo by referendum v podobě, v jaké ho překládá vláda ve svém návrhu k něčemu? Nebo by šlo o značně okleštěný nástroj přímé demokracie? Je přijetí 1500 uprchlíků za 2 roky dostatečným gestem solidarity České republiky s evropskými státy postiženými vlnou imigrantů? A co přináší vládní zpráva o rovnosti žen a mužů?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády a senátor Jiří Dienstbier z ČSSD. Vítejte ve studiu, dobrý den.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V návrhu zákona o obecném referendu tak, jak ho předkládáte, nebude možné hlasovat například o jmenování nebo odvolání prezidenta či členů vlády, nebude možné hlasovat o základních právech a svobodách, o státním rozpočtu, daní, daních nebo o mezinárodních závazcích České republiky, proč ne?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
No protože jsou určité otázky, o kterých není možné hlasovat, o demokratických základech našeho státu přece není možné hlasovat. Stejně tak není možné někoho zbavit jeho základních práv hlasováním v referendu. Prostě jsou věci, kde je nepřípustné rozhodnutí jak v referendu, tak i rozhodnutí parlamentu. Ani parlament nemůže zasáhnout například do základu demokratického právního státu v České republice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem je jiná situace, promiňte pane ministře, třeba právě Velké Británie, která může vyhlásit referendum o setrvání v Evropské unii a Česká republika ne, protože jak říkáte, jsou tu mezinárodní závazky?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Tady bych to trošku rozdělil. Něco jiného je členství v Evropské unii, protože tento zákon se nevztahuje na věci, které spadají pod článek 10a ústavy, což abych vysvětlil, je článek, který upravuje přenos pravomocí na nadnárodní organizace, což je typicky právě Evropská unie, a v těchto věcech na tento, na tyto věci se zákon nevztahuje. Jinak o mezinárodních závazcích je možno konat referendum. Například ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ale v tom referendu, abych tomu já porozuměla, tak jak vy ho navrhujete, by nešlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
O vystoupení z Evropské unie ne, ale nikoli není, není pravda ta druhá část toho výroku, že by nešlo hlasovat o mezinárodních závazcích, protože je možno například hlasovat o tom, zda má vláda podniknout kroky k přijetí, k přistoupení k nějaké smlouvě nebo naopak k vypovězení smlouvy. Ale není možno hlasovat například o tom, že Česká republika poruší své závazky z mezinárodního práva, což jsou dvě různé, dvě různé věci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A já pořád nerozumím tomu, proč by nešlo hlasovat o vystoupení z Evropské unie, když třeba Velká Británie si toto referendum může vyhlásit.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Protože na základě jednání, která jsme vedli před konečnou, před přijetím konečné podoby vládního návrhu, tak jsme dospěli ke shodě, že takto bude to referendum nastaveno. To znamená, je celá řada věcí, o kterých lze konat, ale pak někde byla shoda, že to možné nebude. My jsme tady samozřejmě v situaci, kdy, přestože jsme vedli velmi široká jednání jak na, nejenom na koaliční úrovni, ale i na půdě parlamentu, i se všemi opozičními stranami v Poslanecké sněmovně, tak jsou tady, řekněme, určité extrémní postoje. Část politické scény by chtěla hlasovat kdykoli o čemkoli téměř za minimálních podmínek minimálního počtu podpisů pod petici. Druhý extrémní postoj je, že bychom měli spoléhat pouze na zastupitelskou demokracii a referendum by vlastně nemělo být vůbec.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A není tento váš návrh, promiňte pane ministře ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Tento, tento návrh je jakási střední cesta, která znamená, že si nemyslíme, že by se mělo konat referendum několikrát do týdne o běžných záležitostech, ale mělo by být vyhrazeno pro doopravdy mimořádné, závažné situace, závažné věci, kde se lidé rozhodnou a 250 tisíci či více podpisy si vynutí konání referenda a v těchto případech se referendum bude konat. To znamená, nenahrazuje ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké jsou ty závažné věci, protože, promiňte pane ministře, ve zprávě k návrhu zákona byla uvedena třeba vzorová otázka, zda je možno řídit auto s minimálním množstvím alkoholu v krvi. To je závažná otázka.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Já si nemyslím, že to je věc, o které by se nutně mělo konat referendum. Já vidím závažnější otázky, abych ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč byla tedy ve zprávě k návrhu zákona?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Jako příklad. Já vidím mnohem podstatnější příklady. Například z minulosti umístění radaru v Brdech, k čemuž nás nevázala žádná mezinárodní smlouva, naopak se plánovalo teprv její přijetí, čili to je typicky věc, kdy by se mohlo konat referendum. Zásadní věc vnitřní i zahraniční politiky. Uvádím jako příklad školné na vysokých školách, anebo například v oblasti energetiky. Umím si představit například, že by byla položena otázka v referendu, která by se týkala buď z jedné strany například podpory obnovitelných zdrojů nebo například z druhé strany využití jaderné energie, protože to je věc, kde se referenda v některých zemích i konala, takže to jsou, to jsou ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsem říkala o všem všem ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... poměrně zásadní věci, kde je to představitelné.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsem říkala, o čem všem nebude možné v referendu hlasovat, promiňte pane ministře, tak proč není dostatečný pro ty případy, o kterých vy jste mluvil, třeba právě radar v Brdech typologicky, proč není dostatečný institut speciálního referenda, který je aktuálně zakotven v ústavě?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Protože speciální referendum není zakotveno v ústavě. V případě, že se má konat referendum dnes, tak je potřeba nebo ta praxe taková byla, že se navrhuje speciální zákon pro konání toho jednoho jediného referenda. Zatím jediný, který byl schválen, bylo referendum o vstupu do Evropské unie. A to je vlastně trošku alibismus politiků, protože tam, kde politici nechtějí sami rozhodovat a chtějí se schovat za referendum, tak schválí ad hoc zákon o referendu k jedné jediné otázce. Ten vládní návrh, který byl včera schválen, vůbec takovýto alibismus politikům neumožňuje, protože tam politici nerozhodují, kdy se bude referendum konat, politici mají rozhodovat a ne se schovávat za referendum. Tento navrhovaný ústavní zákon dává možnost lidem, aby si vynutili konání referenda. Tedy referendum na základě lidové iniciativy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A /souzvuk hlasů/ vynutit konání referenda, tedy 250 tisíci hlasy říci, my chceme, aby se konalo referendum k otázce typologicky právě, jak říkáte, zavedení školného na vysokých školách? Myslíte si, že skutečně je tu taková lidová vůle, která a takováto témata zrovna tyto hlasy zvednout?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Já nepředjímám, pro jaká témata tady bude dostatečně silná lidová vůle.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
No jistě musel jste pro to předjímat, když jste některá témata z toho, o čem se hlasovalo nebude moci, by dal pryč.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
No ne, my vytváříme, my vytváříme, my vytváříme obecná pravidla, za jakých si lidé mohou vynutit konání referenda. A jako nepředjímáme konkrétní otázky s výjimkou těch vyloučených a ten okruh, ten okruh není příliš velký těch vyloučených otázek. Já jsem naopak slyšel kritiku z parlamentu, že to je příliš široké, že těch omezení by mělo být mnohem více. Já naopak očekávám, že při debatě v Poslanecké sněmovně bude kritika šíře toho referenda, respektive, že tam bude kritika z obou dvou stran. Ta debata samozřejmě nebude ještě jednoduchá. To vůbec není automatické to, co vy říkáte, že by všichni souhlasili, že ten okruh vyloučených otázek je příliš široký. Ale já znovu říkám, tam je jednak po slovenském vzoru, kde jsme se inspirovali, tam jsou ty první dva okruhy a které jsou úplně samozřejmé, to jsou ty základní práva a svobody rozpolčit daně poplatky. A my jsme doplnili ještě základy demokratického právního řádu, což je zcela přirozené, o těch naprosto zásadních hodnotách prostě nelze konat referendum, že odstraníme demokratické zřízení nebo právní stát v České republice. Stejně tak asi slušný stát nehlasuje o tom, že poruší své závazky z mezinárodních smluv.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, když už jste uvedl ten slovenský příklad ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Ale je možno hlasovat o změně v této oblasti, například o přistoupení na ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, to jste říkal už v úvodu.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
No, a pak už máme jenom ty individuální věci, to znamená, ustavování a odvolávání osob z funkcí, a to je otázka spíše volebního procesu, to do referenda nepatří, odvolání prezidenta ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když už jste teda ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... čistě teoreticky může být ve volebním zákoně, v zákoně o volbě prezidenta, ale nikoli v zákonu o referendu, a ta poslední odrážka se týká individuálních práv. Asi všichni budou souhlasit s tím, že například o tom, jestli někdo bude odsouzen v trestním řízení či nikoli, se nemá rozhodovat v referendu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když už jste, pane ministře, uvedl ten slovenský příklad, tak tam je právě zkušenost s referendem, že často odpadá právě kvůli nízké volební účasti.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
To u nás není možné, protože my jsme ty podmínky nastavili jinak. Jednak máme podmínku 250 tisíc podpisů, na Slovensku je 350 tisíc podpisů při poloviční počtu obyvatel, a navíc jsme nenastavili podmínku účasti, minimální účasti v referendu. Na Slovensku mají 50 % účast podmínku platnosti referenda. My platnost referenda takto nepodmiňujeme, my máme ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to podmíněno nadpoloviční většinou hlasujících, tedy aby se shodli na tom výsledku ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... a zároveň, aby to byla aspoň čtvrtina těch, kteří mohou hlas odevzdat ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... což v naší republice znamená zhruba 2 miliony lidí.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Ale ve srovnání s tou slovenskou situací, kde mají podmínku 50 % účasti, tak samozřejmě musí být také více jak čtvrtina všech oprávněných hlasovat pro nějakou otázku, ale ten náš model vylučuje tu strategii, která je na Slovensku často uplatňována, že ti, kteří nesouhlasí s otázkou, tak se snaží docílit bojkotu referenda, tedy vlastně snaží se o co nejnižší účast. Tady obě dvě strany, jak ti, kteří budou pro, tak ti, kteří budou proti budou muset usilovat aktivně o to, aby získali podporu těch minimálně 25 % oprávněných hlasovat, takže, takže v tomto ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste si jist, že ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... smyslu v případě, že se bude konat referendum o tom, podle těch pravidel, která my navrhujeme, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že bude dosaženo závazného výsledku hlasování.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste si jist, že ta témata, o nichž by se mohla hlasovat, tedy ta, která jste nevyloučili, jsou tak nosná, že se na ně shromáždí volební účast 2 miliony lidí?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Nejde o volební účast, jde o počet lidí, kteří budou hlasovat pro. Na druhou stranu asi není možné, aby, já nevím, 3 % lidí rozhodly, rozhodla zásadní otázku vnitřní nebo zahraniční politiky. Nějaké ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemusí ty 3 %, jen jestli to nemělo být přece jenom o něco nižší, protože i za tu čtvrtinu jste kritizováni.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Může to tak být. Já jsem říkal, že tento návrh je už určitým kompromisem, protože my máme připomínky, že by mělo stačit 100 tisíc podpisů, a stejně tak máme připomínky, že by to mělo být zvýšeno na 400 tisíc podpisů. My jsme navrhli 25 % všech hlasujících pro nebo proti otázce k závaznosti výsledku referenda, zaznívají názory, že to kvórum by mělo být mnohem, mnohem vyšší. To znamená je shoda, je shoda ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Teda jak chcete sehnat 120 hlasů, 3/5 většinu ústavní ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
No samozřejmě právě tím, že jsme jednali a že už tento návrh vychází ze znalosti postojů v Poslanecké sněmovně a v Senátu, a to neznamená, že bude automaticky přijat bez jakékoli debaty. My víme, že budeme muset opět se všemi stranami zastoupenými v obou komorách parlamentu jednat o parametrech zákona. Já nevylučuju, že se může při jednání v parlamentu ještě návrh, návrh upravit. Ale myslím si ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte i v nějakých zásadních parametrech, jako co se třeba týká těch témat?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Myslím si, že už tím vládním návrhem míříme do nějakého možného průniku těch názorů v Poslanecké sněmovně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V jakém smyslu by se mohly měnit ještě právě ty parametry, když říkáte míříme do nějakého průniku v Poslanecké sněmovně, ale opozice, kterou budete potřebovat, tak proti je ODS, TOP 09 také vyjadřuje, že se jaksi nemůže ztotožnit úplně s tímto návrhem, hnutí Úsvit, tam mu vadí omezení těch témat. Tak jaké parametry by se tam mohly změnit, aby přece jen těch 120 hlasů jste našli?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
No já jsem právě říkal, že si myslím, že my už jsme vlastně střelili do toho středu, do toho průniku a je ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale z těch názorů ostatních stran ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... je evidentní, že ODS odmítá referendum v zásadě zcela, protože je pro zastupitelskou demokracii. U TOP 09 si nejsem jist, protože tam se vyjádření jejich zástupců trochu liší, ale tam můžeme očekávat, že ty budou chtít naopak ještě omezovat ten okruh věcí, o kterých se může referendum konat, případně přitvrzovat ty podmínky, ta různá kvóra a platnosti, nebo něco, něco podobného, případně počty hlasů. Nepochybně Úsvit bude prosazovat, aby se mohlo konat kdykoli o čemkoli za v zásadě jednoduchých podmínek. Od komunistické strany očekávám, že obecně podpoří princip referenda, protože ho doposud vždy ve všech hlasováních podpořili. Tam možná může zaznít výhrada, že by to mělo být právě trošku volnější, ale ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Proto tam tolik nevidím ten průnik jakoby o něm mluvíte, pane ministře.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Ale na druhou, na druhou stranu, kdybychom předložili návrh zákona, který bude zcela volný v tom, že se dá konat referendum, dělat referendum kdykoli o čemkoli, tak zcela jistě nezíská ústavní většinu. Kdybychom nechtěli referendum konat, tedy vlastně vyloučili ho téměř o všem, tak ho nemá smysl ani předkládat a také bychom pro něj nezískali ústavní většinu. To znamená, že tato, tato podoba referenda je víceméně ta asi jediná, a neříkám, že přesně v této podobě, ale víceméně v této podobě, která má naději na to, že získá ústavní většinu a že bychom téměř po čtvrt století od schválení Ústavy České republiky konečně v tomto bodě i ústavu zcela naplnili a dali lidem možnost, aby v referendu hlasovali. Ne každý den ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když už byste ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... ale jednou za čas v těch zásadnějších věcech.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když už byste tento zákon prosadili, dali lidem pocit, že tedy se mohou vyjádřit k nějaké zásadní otázce, jak vy říkáte, a že tak to bude, tak jak vlastně budete garantovat, že se to ještě nezmění v dalším legislativním exekutivním procesu, že zkrátka tam není přece podmínka, že poslanci to budou muset odsouhlasit, tam je podmínka, že vláda tedy bude muset nějakým způsobem toto respektovat.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Vy myslíte závaznost výsledku referenda?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Je potřeba rozlišit dvě roviny právě na exekutivní úrovni, tedy ve vztahu k vládě, a pak ve vztahu k parlamentu. Vláda je zavázaná výsledkem referenda a měla by podle návrhu povinnost provést v mezích svých pravomocí referendum, to znamená, může přijmout nějaké exekutivní rozhodnutí, usnesení vlády. Někdy může být potřeba předložení zákona. Závaznost vůči parlamentu je samozřejmě slabší, protože poslance a senátory nelze donutit k tomu, aby hlasovali pro určitý návrh zákona, ale vůči parlamentu je referendum vynutitelné přinejmenším ekonom..., přinejmenším negativně v té právní rovině, protože návrh říká, že ani jedna z parlamentních komor nesmí přijmout usnesení, které by bylo v rozporu se závazným výsledkem přijatým v referendu. To znamená, pokud by, pokud by, pokud by ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A stačí ta negativní /souzvuk hlasů/ přece jen budou mít voliči pocit, že něco prosadili, ale nakonec to neprošlo.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
V té ústavněprávní rovině je to ta jediná možná. Pokud by parlament přijal zákon, který by odporoval výsledku referenda, tak by mohl následovat návrh na jeho zrušení k Ústavnímu soudu. Ale donutit poslance a senátory k tomu, aby hlasovali pro nějaký návrh zákona, nelze.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mohlo by se hlasovat v referendu o tom, zdali a v jaké míře přijmout uprchlíky?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Záleželo by na tom, jak by byla porušená, pardon, jak by byla položena otázka, protože samozřejmě ta otázka by nesměla zasahovat například do základních práv a svobod, anebo do těch základů demokratického právního státu, to znamená, zcela ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to ten okřídlený bonmot, že vždy se v referendu hlasuje o něčem jiném, než jak zní otázka.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
To by právě tak být nemohlo, protože my počítáme s přezkumem otázky Ústavního soudu, zda, zda vyhovuje tedy parametrům jak ústavního zákona, tak i toho prováděcího zákona, který musí být také přijat, čili toto by nastat nemělo, byť samozřejmě ty motivy pro hlasování, ať už pro nebo proti mohou být různé i o jasně položené, položené otázce, že to by doopravdy nemělo nastat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jak by měla znít ta otázka?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Musí být jasná, srozumitelná, musí ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslím ohledně tématu třeba, kdy by si lidé mohli rozhodnout o tom ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
U těch, u těch uprchlíků samozřejmě tam by se nemohlo jednat o zásah třeba do práva na azyl, protože ten je, ten je garantován mezinárodními smlouvami v lidsko-právní oblasti a samozřejmě základní práva a svobody nemohou být předmětem hlasování. Ale jsou ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě stručně k tématu uprchlíků, pane ministře, /souzvuk hlasů/.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... jsou samozřejmě určité okruhy otázek, kde by se to referendum mohlo konat i ve vztahu k uprchlíkům.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V rámci jednorázové solidární akce, která se uskuteční v celé Evropské unii, tak Česká republika přijme dobrovolně v letech 2015 až 2017 celkem 1500 uprchlíků. Z vašeho úhlu pohledu ministra pro lidská práva je to dostatečné gesto solidarity?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Je to gesto solidarity, které bylo přijato na dobrovolném základě, o což Česká republika usilovala a které bylo i na evropské úrovni oceněno, protože kdyby každý členský stát v Evropské unii přijal ve vztahu k počtu svých obyvatel a ekonomické síle stejný počet obyvatel, tak by to celkové číslo, které bylo požadováno, bylo naplněno. Čili v tomto smyslu to byl dostatečný krok. Ale je potřeba si uvědomit, že tady jde, tady jde o dvě kvóty, které jsou sečteny. Jedno o přerozdělení uprchlíků, který, kteří už přišli do Evropské unie, zpravidla do Itálie a do Řecka, a pak o přesídlení některých uprchlíků zejména z uprchlických táborů například v Jordánsku nebo, nebo v Kurdistánu, ale vedle toho přijde pravděpodobně mnohem větší množství uprchlíků ještě mimo tento mechanismus, s tím musíme počítat a na to se musíme připravit. To znamená, o tom nejde hlasovat, protože ti uprchlíci prostě prchají před zoufalou situací v zemi svého původu a onu prostě na cestě jsou a neptají se nás, jestli my s tím souhlasíme a my samozřejmě podle lidsko-právních ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Měli by se vrátit, pane ministře...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... standardů se s tím musíme nějak vyrovnat, aby zároveň byla zachována i bezpečnost občanů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se vrátím k těm 1500 uprchlíků, tak neziskové organizace nebo nevládní organizace, kteří, které pracují právě s imigranty, upozorňují na to, že by jich mohlo být ještě víc, takže třeba právě z pohledu Rakouska, které má 50 tisíc azylantů, tak můžeme působit jako sobci.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Nepochybně mohlo, vždycky by mohlo být víc, ale jak jsem říkal, to číslo, které my jsme přijali na tom dobrovolném principu, tak bylo i na jednání Evropské unie oceněno jako dostačující.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy jako ministr pro lidská práva byste byl pro to, aby jich bylo víc?

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Já jako ministr pro lidská práva bych především ocenil, abychom neměli pouze represivní, ale především integrační politiku vůči těm, kteří u nás jsou. Ať už naši vlastní občané, anebo cizinci, kterým náš stát například povolil trvalý pobyt, anebo jim povolil jakýkoli jiný typ pobytu například formou, formou azylu, protože to, co ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr pro lidská práva a senátor ...

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
... nejnebezpečnější je přijmout lidi z jiného prostředí, zahnat je do ghetta a nedělat vše pro to, aby byli integrováni do společnosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jiří Dienstbier byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuju vám za to, na shledanou.

Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti, předseda Legislativní rady vlády, senátor /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tento pořad najdete také na webu Radiožurnál.cz. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio