Jiří Čunek, ministr

r_2100x1400_radiozurnal.png
20. listopad 2008

Litvínov v pondělí zažil pouliční boje za účasti neonacistů, policistů a civilních obyvatel. To všechno kvůli romskému ghettu v sídlišti Janov. Nacionalisté, Policie České republiky i radnice shodně tvrdí, že za to, že se ohlášená a nezakázaná demonstrace zvrhla v krvavou bitku, může úplně někdo jiný. K tomu je třeba dodat, že i Romové byli připraveni se s patřičnou razancí bojů zúčastnit, pokud by se cítili ohroženi. Dělnická strana, svolavatel litvínovské akce, oznámila, že hodlá v Litvínově podobně vystupovat znovu a k tomu také v mosteckém Chánově nebo třeba na pražském Žižkově. Radnice jsou bezradné, extrémisté tak trochu na koni a vládní sliby ohledně menšinové politiky zatím nenaplněné. Začíná čtvrtečních Dvacet minut Radiožurnálu. Dobrý poslech vám přeje Martin Veselovský. Já vítám ve studiu předsedu KDUČSL, prvního místopředsedu vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka. Dobrý den, pane předsedo.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Dobrý podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte, pane předsedo, teď po těch několika dnech od pondělí 17. listopadu jasno v tom, kdo v Litvínově pochybil a zda vůbec někdo?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Tak, určitě někdo pochybil, pochybil systém a já vím přesně, kdo pochybil, pochybili jsme my, všechny vlády Československé a České republiky, které nekonaly a měly konat a nechaly tu věc na radnicích, které k tomu nemají žádné prostředky. Jinými slovy, měli jsme samé proklamace, ústa plná proklamací, plná obhajování, ústa plná lží o tom, jak to, co je, není. A teď sklízíme plody. A já skutečně si myslím, že to je jenom k horšímu, toto se nikdy nemůže zlepšit, protože nejhorší v životě jaksi, ať je to soukromý a nebo tady ten veřejný, politický život, je, že tady částečně pravdu mají všichni. Pravdu má radnice, pravdu hlavně mají ti, co nesou tu největší tíhu, a to ti pokojní občané Litvínova, kteří chodí normálně do práce celý život a chtějí žít normální život, a to samozřejmě se netýká jenom Litvínova, ale všech jiných, a musí strpět chování těch sociálně nepřizpůsobivých obyvatel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pardon, pane předsedo, abychom to strukturovali, tak teď se tady zastavme. Říkáte, musí strpět chování těch nepřizpůsobivých obyvatel a že vy a všechny předchozí vlády jste to nechali na radnicích měst a obcí. Neměla náhodou radnice, a teď vezměme prostě, protože to je příklad nejbližší jako modelový příklad ten Litvínov, neměla prostě litvínovská radnice udělat něco, aby se situace takto nevyhrotila? Nebo jinak se ptám. Proč za vašeho starostování ve Vsetíně k tomuto nedošlo? A ptám se s tím vším, co všechno se dělo kolem rozstěhování romským rodin z onoho domu.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Dobře, takže já se k té větě, já jí nezapomenu, o tom, jak trpí ti nevinní v tomto případě. A odpovím vám na to: to není pravda, že se to za mě nestalo. Za mě, když jsem starostoval na Vsetíně, tak se to stalo také, stala se jedna taková věc, že nějaký opilý podnikatel si půjčil nějakému Romovi nějakou částku, ta byla trochu větší, a on v té opilosti spolu s nějakými kumpány ho hledal. Potkali prvního Roma, naprosto nevinného člověka, který šel kolem, a toho zbili tak, že byl v bezvědomí, pak druhého, pak myslím ještě třetího, než zasáhla policie. Sotva se to stalo, tak ti Romové se domnívali, že je nějaký pogrom tedy na romské obyvatele, vybavili se tyčemi, vidlemi a tak dále, úplně stejně v zásadě, jak tady to bylo. A myslím si, že kdybych tehdy nezasáhl spíš domluvou, než tedy jenom policií, která samozřejmě se okamžitě aktivizovala, tak těch sto nebo dvě stě lidí ozbrojených by určitě něco udělalo. Naštěstí tehdy zasáhla rychle policie, česká policie, která chytila toho skutečného pachatele. My jsme jim řekli, že ten pachatel existuje, bude potrestán, a tím se to uklidnilo. Nicméně, pak jsme teprv řešili ty problémy s tím domem a ohromě kleslo to napětí, protože ani v těch dnech, kdy se toto stalo, to, o čem mluvím, tak v zásadě ta polopravda, která se roznesla po městě, tak vlastně neměla přímého viníka. Tady byl ten viník naprosto jasný. Jenom hned po několika minutách od této události naráz šly fámy po světě, po městě, že se Romové houfují, a to jsou ti, co bydlí tam a tam a dělají binec a proto jsou viníci oni. Takže, na ráz se ty dva tábory opět rozdělily a já, kdyby tehdy náhodou ta policie a kdybych tam já nebyl náhodou, tak kdyby se nestal ten krok velmi rychle, tak by to ohnisko vzniklo tady nějaké. Ale, tam jde o to, že hlavně i v tom městě bylo ohromné napětí mezi těmi, kteří pacientům, kteří chodili do nemocnice, z toho rozbitého vybydleného domu házely odpadky doslova na hlavu a obtěžovali je a podobně. Tím, že jsme tu situaci vyřešili, tak, dodnes tam není úplně pořádek, teď myslím ne na tom místě, ale ve městě, radikálně kleslo napětí mezi těmi dvěma skupinami obyvatel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, já vám do vašeho hovoru budu vsouvat ty technické poznámky, pane předsedo.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Ale vteřinku, já se hned vrátím k Litvínovu. Takže, já tím chci říct, že kdyby na Vsetíně bylo, nebylo šest set až tisíc, ale kdyby tam bylo šest tisíc obyvatel, tak jak to mají Litvínovští, tak my bysme tu situaci také jistě tak dobře nezvládli, a já bych nebyl tak úspěšný, jak se úspěšný zdám. Já jsem zkrátka vyřešil problém, protože jsem ho uměl vyřešit. Kdybych měl šest tisíc těchto lidí a měl celé jedno sídliště, tak bych to určitě nezvládl, nebo nezvládli bysme to my jako město. A Litvínov, tedy Janov, ta část Janov a Chánov a jiné podobné velké ghetta, tak nejsou bez pomoci státu tím městem vyřešitelné, protože to město by muselo všechny své peníze, které dává na normální chod města, věnovat na tyto záležitosti a ještě by je navíc ani nevyřešila.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsem chtěl slyšet. Jen připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Mým dnešním hostem je první místopředseda vlády a předseda KDUČSL Jiří Čunek. Pojďme tedy k pomoci státu. Vy jste se dnes dopoledne v Brně, pane předsedo, účastnil konference o regionální politice. Tam jste kromě jiného řekl toto: "Problémy s bydlením, vzděláním a zaměstnaností Romů jsou řešitelné, ale vyžadují jednotný postup v celé zemi, měla by se jimi zabývat především města, která ale na řešení musí dostat peníze od státu," tečka, tolik citát z toho, co jste dnes říkal na konferenci.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Ještě jedna věta tam byla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tu už jsem já tam nezahrnul. Jak zněla?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Ta věta zněla: na základě jasné politiky, kterou, a metodiky, kterou stát vydá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K té metodice a politice se ještě dostaneme. Ale je opravdu vyloučené, aby těch zhruba tři sta ghett, o kterých se od té Gabalovy zprávy o romských ghettech mluví, tak aby bylo, řekněme, nějakým nenásilným způsobem rozpuštěno nebo aby jejich problém a problematika byla vyřešena, aby se to opravdu vyřešilo tím, že stát za určitých podmínek dá peníze městům, to je to řešení?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
To řešení není v těch penězích, to řešení je v penězích jenom částečně, je to ale samozřejmě nutné, ale to řešení je hlavně v celém tom systému a v celé koncepci tak, aby byla motivace dělat tyto věci pro města a dále, aby tím prvoplánovým krokem směrem k těmto obyvatelům byla motivace. A pokud oni ji neuchopí, tak aby mohla následovat represe. K tomu ale se musí vytvořit celý systém včetně zákonných možností. Dneska už se některé kroky myslím v zákonech staly, ale není to zdaleka všechno. Takže, ta koncepce, o které mluvím, že bychom ji chtěli dokončit do poloviny příštího roku, protože já jsem ji vzal spíš jako něco navíc k tomu svému ministerstvu s ohledem na bydlení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A popravdě řečeno, bylo to z mnoha stran kritizováno, protože takříkajíc z logiky věci problematika i romské menšiny spadá spíše pod ministryni Džamilu Stehlíkovou, a přesto ministerstvo pro místní rozvoj připravuje tuto koncepci. Tak to mě vede k otázce, kdo tedy v podstatě z vlády zodpovídá za problematiku romských menšin?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Tak, za problematiku menšin jednoznačně Džamila Stehlíková. Nicméně, Jiří Čunek jako ministr pro místní rozvoj, ten zodpovídá za programy bydlení. A tyto programy bydlení zároveň souvisí s programy, které, s programy Evropské unie. A my jsme z Evropské unie získali třináct a půl milionu euro na řešení této problematiky, což je tedy strašně málo, ale přesto všechno jaksi pak máme národní zdroje na to, abychom řešili problematiku bydlení. Bez vyřešení bydlení nelze tento problém řešit. Faktem je, že to bydlení je až tím druhým krokem. První je systém vzdělávání, zaměstnávání celé této skupiny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže, vy máte opravdu ambici po tolika letech, minimálně co se týče existence samostatné České republiky a nakonec i ty dva roky předtím, teď dát dohromady koncepci, která bude fungovat?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Já jsem o tom přesvědčen, protože do doby, v době, když jsem byl starostou, tak mnozí kolegové my říkali: "To nebude fungovat." Ale zkusili jsme to, zkusili jsme to a jděte se podívat na to místo teď. Ti lidé žijí v zásadě spořádaně, v bytech, které dneska již mají dva roky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mluvíte o těch barevných buňkách.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
No, tak to jsou normální domy, protože ve světě se v takovýchto buňkách normálně žije. Takže, ti lidé tam normálně žijí, mají kolem svého obydlí pořádek, který zajišťují sami, a to na základě podmínek, které jsem tam stanovil. A město je dodnes vyžaduje. Kdo ty podmínky poruší, tak odtamtud musí odejít. A protože zažili, jaké je to bydlet skutečně uprostřed špíny, ve velmi nenávistném vztahu s okolím, a jaké je to bydlet ve velmi komfortním bydlení s novým nábytkem a v čistotě, tak oni si toho váží. A problém je, že většina občanů České republiky, a já se jim nedivím, protože tu zkušenost nemají, říkají: "Ale oni si toho nebudou vážit." Ale tady jde o jedinou věc, jasně stanovit pravidla a ty pravidla jasně vyžadovat. Samozřejmě, ani na tom Vsetíně to není všechno, tam ještě chybí ty ostatní možnosti, které město by mělo mít, to znamená finanční prostředky od státu, aby na veřejně prospěšných pracích mohlo zaměstnávat tyto lidi a mohlo je v případě, v těch případech, kdy tito lidé nechtějí pracovat, a pozor, a teď se to týká všech, nejenom Romů, to se týká všech lidí, kteří nechtějí pracovat, aby je mohlo donutit nějaký ten den práce za dávky, které dostane, dostanou, odpracovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jestli tomu tedy rozumím správně, ta koncepce, která by asi pravděpodobně měla vycházet z toho pracovního materiálu, který jste jako ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnili toto září, tak ta koncepce by měla fungovat na kohokoliv, koho je možno zahrnout pod sociálně nepřizpůsobivého člověka, to je ten termín, to znamená například dlouhodobě nezaměstnané, u kterých nějaká instituce usoudí, že se dostatečně nesnaží si práci sehnat. To je například klient takového systému?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Jednoznačně, samozřejmě všichni, teď říkám všichni zase, kteří budou ve skupinách ať už nemocných, skupinách nad padesát let, kdy se hůře shání práce a tak dále, pro ty tam budou určité výjimky. Ale my teď mluvíme vlastně o systému, který my jsme zahájili u těhotných matek, sociálně vyloučených, to znamená, školením těchto matek, jejich dětí, které jsou do věku šesti let, tak aby se naučily některé dovednosti a hlavně česky tedy předtím, než jdou do školy. A potom provázení těch dětí ve družinách po celou základní školní docházku, protože my jsme zjistili, že některé matky nebo bohužel skoro většina matek ve třetí třídě už svým dětem neumí poradit, protože tu látku nezvládá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, kterých matek?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Matek ze sociálně vyloučených skupin.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je ta taková zástěrka pro romskou menšinu?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Není to úplně zástěrka, protože se nám bohužel do, mezi dříve téměř stoprocentně romskou menšinu dostali už dneska i ostatní lidé, kteří mají úplně stejné návyky a stejné problémy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Od prvopočátku tady je ta podmínka, kterou jste dal na druhé místo, pokud se nepletu, to znamená, že by od státu měl jít nějaký obnos městům, radnicím a obecním samosprávám, aby mohly takovou situaci řešit. Máte už teď představu o tom, jak velký ten balík peněz by měl být?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
My samozřejmě jsme spočítali, kolik to řešení zhruba těch tří set ghett tedy, kolik by asi vyžadovalo finančních prostředků v dnešních cenách. A ta cena je, teď neříkám, z kterých rozpočtů, ale ta cena dosahuje někde kolem desíti až třinácti miliard korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu první místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Pane předsedo, pojďme se ještě s dovolením vrátit ke zdravotnictví, což bylo zejména téma včerejšího zasedání vlády. Premiér Topolánek dnes poskytl rozhovor serveru Aktuálně.cz a v něm v jedné odpovědi připustil, že by Občanská demokratická strana mohla přistoupit na změnu regulačního poplatku u receptů tak, že by se neplatilo za každou položku, ale za recept, a dal to do souvislosti s tím, že to je ústupek lidovcům. Zajímá vás takový ústupek, jste ochotni za něj něco naopak akceptovat? Například v zákoně číslo čtyřicet osm, který se ještě bude projednávat, o zdravotním pojištění, který se bude projednávat na expertní skupině v neděli před zasedáním vlády v pondělí?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Já, teď to není směrem k panu premiérovi, ale je to směrem spíše k vám, to jsou skutečně hrušky a jablka, to je úplně něco jiného. Poplatek nesouvisí s těmito zákony. V těchto zákonech, protože ten poplatek, my jsme ho vždycky nazývali regulační ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, proč to není vůči panu premiérovi?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Protože on to tak nemohl myslet. Jsem o tom přesvědčen, že to tak nemohl myslet. To žádný ústupek není. On přeci vidí, že jeho ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že takto ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... ODS, stejně jako moje KDUČSL v jednotlivých krajích, tam, kde se spojily, tak souhlasili s podmínkou vítězů voleb, že teda kraje chtějí vracet třicetikoruny a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale on to také sám, myslím, velice ostře kritizuje, mimochodem i v tomto rozhovoru.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Samozřejmě, ale jaksi ten požadavek na změnu, ten vyplývá právě z toho, že ta odezva od lidí je úplně jiná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom abych tomu úplně správně rozuměl, pane předsedo, tak i kdyby se ODS při těch jednáních zejména uvnitř vlády rozhodla k tomu, že takový krok udělá, že ustoupí zpátky a že ve výsledku prostě recepty budou o něco levnější na těch regulačních poplatcích, tak to lidovce příliš nezajímá, pokud by to bylo chápáno jako nějaký obchod?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Já bych řekl, že, proto jsem to tak nazval, že to žádný obchod nemůže být. Jaksi v mnoha otázkách, kde ty politické cíle máme, řekněme, s nějakou ambicí před sebou každý jiné, tak chápu, že se můžeme, řekněme můžeme nějak dohodnout. Nicméně, tady jde o zdraví lidí a o to, že tento systému u nás doposud, nebo ten systém nějak u nás funguje, my ho chceme sice zlepšit, ale v tuto chvíli ho zlepšujeme tak, že si nejsme jisti, jestli bude dobře fungovat. A už teď vidíme ty některé nedodělané věci, a tady musím říct, že díky zvratu v jednání s ministerstvem zdravotnictví ministerstvo zapracovalo do zákonů spoustu věcí, které ukázaly, že ty zákony skutečně byly šity horkou jehlou, rychle, že byly nehotové a že to vlastně nebyl ústupek lidovcům či zeleným, ale že to bylo logické vyústění nedokonalého paragrafu, tedy jeho změna. A nám o toto jde, mě jde v koalici o to, abychom tento zákon, aby nebyl nějakým válcováním, nebo tyto zákony aby nebyly nějakým válcováním, aby na nich byla shoda, abychom ty poslední věci, které jsou nesmírně závažné, to znamená, ta linie, kdy občan, a já věřím, že tohle každý občan pochopí, tohle měli občané hrazeno z TPČ a jestli chceš obrazovku metr krát metr ve svém nemocničním pokoji, tu si stoprocentně zaplatíš navíc. To každý pochopí, ale tohle tam v těch zákonech naprosto není, vzniká takzvaná šedivá zóna, kdy vlastně budou vládnout ti, kdo mají peníze, a to jsou pojišťovny a mohou svým způsobem vydírat, podle zákona dneska je to, tedy toho nového zákona je to poskytovatel, to znamená ať už lékaře soukromého, nebo nemocnici, a budou mu říkat: "Tenhle výkon my ti nezaplatíme, ten si neměl dávat." A on řekne: "Ale já ten výkon musel udělat, aby ten pacient nezemřel." A oni s ním budou diskutovat o těchto věcech. Takže, tady je potřeba říct, že toto je linie, které my se bojíme, musí být jednoznačně pojmenována, protože tak jednoznačně pojmenována je i v jiných státech Evropy. A to si všichni uvědomují. To znamená, tuhle péči dostaneš a zaplatí ti ji pojišťovna, tuhle bude spolufinancovat a tuhle si budeš platit sám. Když takhle rozdělíme ty zákony a předložíme je k odborné diskusi a veřejnosti, tak já pevně věřím, že se shodneme určitě na tom, že i mnoho lidí, drtivá většina ve veřejnosti řekne: "Ano, tento standard, který nám platí pojišťovna, nám v zásadě stačí, protože to je tím standardem, který dostáváme teď a všechno ostatní navíc zaplatíme."

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, já tomu rozumím. Dovolím si na závěr podotknout, že tady předseda KDUČSL, tedy koaliční vládní strany, říká v momentě, kdy ministr zdravotnictví by rád tyto zákony posunul už do legislativního procesu ve sněmovně, že je nutné předložit veřejné diskusi. Rozuměl jsem tomu dobře?

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Já jsem řekl, že takhle se mají připravovat tak problematické zákony. Dneska to mimo jiné bylo vidět na dalším jednání. Nicméně, my chceme, abychom o těchto zákonech a hlavně o těch sporných bodech, ještě je dořešili v té expertní skupině.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bude tuto neděli.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Má to být tuto neděli. Nepovažuji to tedy za úplně šťastné, protože ten původní termín byl navržen tak, myslím z té diskuse předsedů, že jakmile experti dokončí svou práci, pak ten zákon neprodleně půjde do vlády. Teď se tam nahodil termín pondělí ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Že je potřeba se domluvit.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
... což všechny ohromě svazuje a samozřejmě to působí napětí. Uvidíme, jestli se to dá stihnout. Já skoro se domnívám na základě reakce těch jednotlivých odborníků, protože někteří nemohou v pátek, jiní nemohou v neděli a tak dále, že ten termín je strašně uspěchaný, to je pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Mým hostem byl první místopředseda vlády a předseda KDUČSL Jiří Čunek. Pane předsedo, díky za váš čas. Na shledanou.

Jiří ČUNEK, předseda KDUČSL, místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj /KDUČSL/:
Já vám taky děkuji a přeji vám všem příjemný večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. I já vám přeji příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: Martin Veselovský