Jana Šustová

Redaktorka pořadů O Roma vakeren, Mezi nebem a zemí, Šalom alejchem a Mezi námi

Pravidelně připravuje příspěvky pro pořady O Roma vakeren – Romové hovoří, Mezi nebem a zemí, Šalom alejchem a Mezi námi.

V Českém rozhlase začala pracovat v červnu 2000 jako webeditorka stránek ruské a německé redakce Radia Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Zároveň převzala práci na stránkách Romové v České republice a navázala spolupráci s romskou redakcí. V roce 2005 přestoupila do Českého rozhlasu Online (nyní Nová média), kde založila web Náboženství a nadále pokračovala v práci na romských stránkách. Od roku 2010 pracovala v Českém rozhlase 6. Po reorganizaci přešla v roce 2013 do Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Centru výroby, která byla o rok později převedena do Tvůrčí skupiny publicistiky. Od léta 2017 pracuje pro ČRo jako externistka.

Narodila se v roce 1972 v Praze a už během studia sociální práce na pražské Filosofické fakultě Univerzity Karlovy začala spolupracovat s časopisem Sociální politika, odborným měsíčníkem Ministerstva práce a sociálních věcí, kam po studiích v roce 1998 nastoupila na celý úvazek. Sociální tematice se věnuje i při své dosavadní práci pro Český rozhlas.

V roce 2009 jí Muzeum romské kultury v Brně udělilo svou historicky první cenu za vytrvalou podporu muzea a pomoc při budování jeho sbírkových fondů, za stálou propagaci romské kultury vůbec. Je spoluautorkou knihy Amendar. Pohled do světa romských osobností, která získala Cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2018.

Kontakt: jana.sustova@rozhlas.cz

Všechny články

Stránky

Sledujte nás