Jan Veleba ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Úsilí KDUČSL o zisk resortu zemědělství v nové vládě vzbudilo odpor některých vlivných agrárníků. Nyní je už téměř jisté, že novým ministrem zemědělství bude mladý lidovecký poslanec Marian Jurečka. Jak s ním bude vycházet Agrární komora a už se smířila s tím, že post připadne právě lidovcům?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je senátor a prezident Agrární komory Jan Veleba. Vítejte. Dobrý den.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Dobrý den přeji.

Čtěte také

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pane Velebo, už jste se smířil s faktem, že ministerstvo zemědělství povedou lidovci a že do křesla ministra usedne právě Marian Jurečka?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Tak moje práce je práce profesionála, mimochodem dělám to devátý rok šéfa Agrární komory, takže budu se chovat pragmaticky. S panem Jurečkou máme domluvenou schůzku. Já nevím, s čím on přijde, já neznám jeho program, takže uvidíme, jak to bude.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ta schůzka bude kdy?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Ta schůzka bude osmého ve 13 hodin příští týden.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A co očekáváte, že od Mariana Jurečka na té schůzce uslyšíte?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
No, tak já mu chci předně vysvětlit tu naši rétoriku a ty naše požadavky, které jsme měli, nebyly nic méně, nic více, že jsme chtěli, aby do křesla ministra zemědělství, to pak tady vysvětlím, usedl takový člověk, který byl u vyjednávání reformy společné zemědělské politiky a který tomu, speciálně této záležitosti, která bude rozhodovat o českém zemědělství, rozumí. Takže to mu řeknu a pak si ho poslechnu a budu chtít vědět prostě jeho program, já ho zkrátka neznám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jak vy můžete vědět, že on tomu nerozumí, pane Velebo?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Já jsem neřekl, já mluvím o reformě společné zemědělské politiky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
On ji nevyjednával, ale ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Tady, tady před sebou mám volebním program KDUČSL.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vidím .

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
A v tom volebním programu KDUČSL je takhle dlouhý u zemědělství, tak tam se pojem společná zemědělská politika vůbec nenachází a já opakuji ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže vy ho prozkoušíte, jestli zná ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Neprozkouším.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To by asi nedovolil on asi, abyste ho zkoušel.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Já to neberu jako zkoušení, já to beru jako prostě rozhovor a já teď vážně, já chci jako vědět, jaký má názor na reformu společné zemědělské politiky a jakým způsobem ji chce uplatňovat, protože ona je totiž vyjednaná dobře pro české zemědělce.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže vy budete chtít vědět, jestli tedy se v tomto tématu vyzná, jak dalece se v tom vyzná a potom mu řeknete aha, tak teď už za vámi stojím, pokud vás přesvědčí?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Uvidíme, jak ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A skončí ta kritika z vaší strany?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To není kritika. Já jsem nakonec sice, ne sice, já jsem nezávislý senátor, ale já jsem v klubu senátním, který vede lidovec Petr Šilar, takže, že média z toho hrají prostě, že to takovým způsobem se vyhnalo, to je věc druhá. Ale já vám něco řeknu, podívejte se, to je jednoduchý, my jsme do vyjednávání reformy investovali spoustu lidských zdrojů, spoustu finančních zdrojů, uzavřeli jsme konsorcium, spojili jsme síly s potravinářskou komorou, zemědělským svazem, velkýma podnikama, najali jsme agenturu BXL Pavla Teličky a 2,5 roku jsme v Bruselu lobovali a i díky nám je ta reforma vyjednaná dobře. A po dlouhé době má české zemědělství šanci, obrovskou šanci prostě změnit ten vývoj. Ten vývoj byl doposud takový, že jsme snižovali pracovní příležitosti, zaměstnanost, že jsme snižovali výrobu a že jsme zvyšovali dovozy potravin a teď je možno to otočit a ten, kdo bude sedět na Těšnově, ten rozhodne o tom, jestli ta šance se využije, anebo se nevyužije. Čili pro nás je to docela klíčová záležitost a není to nic proti KDUČSL, ale oni u toho nebyli a v programu to nemají. Já už teď to nemám potřebu říkat, ale pozvali jste mě do studia, tož tady jsem, ale musíme si to prostě nějakým způsobem vyjasnit a musíme najít nějakou společnou řeč.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ostatně vy sám jste to zmiňoval, že jste senátorem a že jsme v senátním klubu právě mimo jiné spolu s lidovci. Nevyčítali vám kolegové ze senátního klubu to, že právě kritizuje třeba jejich kandidáta na ministra zemědělství?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Pokud se týká nějaké přímé výtky, tak k tomu nedošlo, ale já sám tomu půjdu naproti. Teď byl konec roku, takže Senát teď každý, že jo, bylo to po pracovní stránce, jak bylo, tak já sám budu iniciovat v tom klubu nějaké sezení, kde bych rád se tady o tom pobavil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nevystoupíte z toho klubu kvůli právě tomu, že nesouhlasíte tak zcela ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To záleží, to záleží, jak oni se k tomu postaví. Já zatím v tuto chvíli mohu říct, že předseda klubu Petr Šilar, s kterým jsem o tomto problému ještě před Vánocema mluvil a osobně jsem s ním mluvil, tak ten je proti tomu, abych dělal nějaké rozhodnutí, abych vystoupil tady z toho klubu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Chce, abyste zůstal?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Chce, abych zůstal, ale možná, že ti ostatní to chtít nebudou, já zkrátka nevím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Je ostatně Petr Šilar osoba, která by byla vhodnějším kandidátem na ministra zemědělství, než Marian Jurečka? Samozřejmě celostátní výbor KDUČSL rozhodl, jak rozhodl.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Já je těžko budu srovnávat, ale já můžu říct pouze, hodnotit toho, koho znám. Já z těch tří, to znamená s předsedou KDUČSL, mimochodem je pro mě obrovské překvapení, že toho ministra nedělá on, když to pro ně byla prioritní záležitost, takže Bělobrádka, pana Bělobrádka, pana Jurečku a pana Šilara, já z těchto tří lidí znám pouze Petra Šilara a Petr Šilar je senátor, má sousední, já mám volební obvod 44 Chrudim, on má sousední a tam jako mezi zemědělcema znám je, má samozřejmě blíž ke starostům, ale myslím si, že k zemědělství má velmi blízko, ale to je zbytečný teď nějakým způsobem spekulovat, protože KDU se rozhodlo tak, jak se rozhodlo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s Janem Velebou, senátorem a šéfem Agrární komory na Radiožurnálu. Pane Velebo, vy jste řekl mimo jiné o Marianu Jurečkovi třeba to, že je příliš mladý. Co vlastně vadí na tom, že je někomu 32? Proč kritizuje právě tento fakt?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Já jsem to nekritizoval, já jsem odpovídal na dotaz pana redaktora Dandy, tuším, že z Práva. Já, když se mně někdo zeptá, tak nemám ve zvyku kličkovat, jak mnoho politiků, řeknu to přímo. Josef Lux byl taky mladý a zvládl to a je škoda, že zemřel. A také jsem řekl, že tu a tam se rodí politici, kteří jsou velmi dobří, ač jsou mladí. Já se bojím jedné věci, prostě já si myslím, že ten resort je tak složitý a teď vstupujeme do zcela zásadního období reformy společné zemědělské politiky, která ovlivní tak, jak bude praktikována, ovlivní české zemědělství do roku 2020 přímo, a pak nepřímo dál, tak já si myslím, že na tomto postu, že je potřeba mít skutečně jaksi hodně zkušeností. A řeknu to takhle, odpovím nepřímo, já jsem, víte, kdysi byl zvolen ředitelem jednoho státního statku. Měl 9 tisíc hektarů, mně bylo 42 let a já jsem dlouho přemýšlel, jestli na to nejsem mladý.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale doba se změnila, víte, pane Velebo.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Změnila, ale tento ministr řídí podnik, který má 3,5 milionů hektarů, který má řadu institucí, který rozhoduje o desítkách miliard korun a tak dál, a tak dál. Není to žádná legrace a já osobně bych v té, ač nejsem mladý, ač mám zkušenosti já osobně, bych v té situaci být jako moc netoužil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale víte, není naopak dobře, když povede ministerstvo někdo mladý? Má hodně síly, není zatížen nějakými kamarádskými vazbami z minulosti. Navíc pan Jurečka je člověk, který je zemědělec, vystudoval ten obor, to byste měl skoro jásat, pane Velebo.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
A tak já se ho chci taky zeptat, jaký je jeho angažmá. Já mám informace, že on je členem uskupení Asociace soukromého zemědělství, což není žádné tajemství, že tato instituce kdysi, ne za mě, ale už za prvního prezidenta Netíka, tuším, že to bylo, vystoupila z Agrární komory a vymezuje se proti zejména velkým podnikům, doslova vymezuje a používám velmi diplomaticky tento termín. Takže já mám obavu, já mám obavu, jestli, aby to prostě bylo bráno, aby ten ministr bral to zemědělství české tak, jak je, já za to nemůžu, že jsou tady velké podniky. Ale v Agrární komoře nejsou jenom velké podniky, jsou tam i soukromě hospodařící zemědělci a já sám jsem z 15hektarového hospodářství. Čili já mám obavu, aby se znovu nezačalo selektovat, aby se nezačalo rozdělovat, a tak dál, a tak dál. Ale je to předčasné, já nechci spekulovat, já říkám, že se o tom budem bavit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ostatně, když zmiňujete Asociaci soukromého zemědělství, oni vás hodně kritizovali za to, jak jste vystupoval proti tomu, že resort zemědělství má připadnout KDUČSL. Řekli například, že nemá Agrární komora vůbec žádný politický mandát, abyste vystupovali takovým způsobem a vstupovali vlastně do jednání politických stran. Proč vlastně jste se tak hodně zapojil do té debaty?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To nejsou názory jenom moje, které jsem prezentoval v médiích, ale jsou to názory celého představenstva, většinový názor představenstva Agrární komory. A opakuji, nám jde o to, že přichází poslední a veliká šance v podobě nové reformy společné zemědělské politiky a ten ministr prostě bude rozhodovat o další budoucnosti českého zemědělství a KDUČSL opravdu u toho, u těch jednání nebyla. KDUČSL opravdu tady toto v programu nemá, takže my jsme chtěli nic méně, nic více, aby na Těšnov dosedl ministr a bylo nám jedno odkud, aby zkrátka to byl v tomto punktu prostě odborník a pokud možno někdo ten, který u těch složitých jednání byl, abychom tu šanci zkrátka nezahodili.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale Asociace soukromého zemědělství dokonce říká, že používáte, a teď budu citovat, demagogické polopravdy, zastrašování a výhrůžky demonstracemi, a že si tak vynucujete obsazení ministerského postu tak, aby vyhovovalo zájmům určité části členů Agrární komory a říkají doslova, cituji, že to je velmi podobné strašení hněvem pracujícího lidu při nástupu komunistů k moci v roce 1948? Vy se usmíváte.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To se usmívám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale vyvraťte nám, že to tak není, pane Velebo?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Protože píše se rok 2014 a psát o únoru 1948, tak to svědčí o úrovni toho, kdo tyto řádky píše. Je to naprosto čistá demagogie, jinak bych doporučoval se podívat na stránky této organizace oficiální, internetové, co se tam o mě píše, jakým způsobem jsem tam zesměšňován, jakým způsobem je tam se mnou pohrdáno a tak dále a tak dále, aby si posluchači udělali obrázek, ale hlavně já jsem úplně normální člověk, jsem z dědiny, jsem z venkova, jsem ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jste senátor, víte, to zase není úplně kde kdo.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Ale nezávislý, nezávislý, jsem z dědiny ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale se stejným platem jako závislí senátoři.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Která má 6 čísel a my zastupujeme, Agrární komora prostě hájí zájmy celkem, když se to napočítá, tak organizací, hospodářů, prostě zemědělců, kteří hospodaří na 80 % půdy v této, v této republice, jsme ze zákona, já jsem volen v tajné volbě. Poslední můj mandát je 86 % v tajné volbě, takže já si nemyslím, že 86 % lidí z Agrární komory prostě jsou takoví, který volí takového člověka, který se, který by chtěl, aby se vrátil únor 1948. Já myslím, že toto právě, psal to pan Němec tady toto, si myslím, tak já si myslím, že právě toto právě tu asociaci diskvalifikuje tyto metody a tento styl psaní.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A proč ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
A ještě jsem chtěl říct jednu věc, proč bychom se o to neměli zajímat, když ta práce toho ministra a ta reforma se nás bude týkat? Vždyť si vzpomeňme ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
O tom už jsme mluvili o té reformě. Mě ještě napadá v této souvislosti, víte, jedna věc, proč vy jste vlastně tak moc přál, aby zůstal ministrem Miroslav Toman? Ostatně vy se v tom shodujete trochu s panem prezidentem Zemanem, ten by si také přál, aby Miroslav Toman i ve chvíli, kdy už teď je jasné, že ten post obsadí lidovci, ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Vysvětlím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... tak aby zůstal alespoň na pozici 1. náměstka, proč je tak důležitá osoba?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Vysvětlím. Já nerad mluvím o sobě, ale v tomto případě to říct musím, já jsem devátý a poslední rok, v březnu je u nás volební sněm Agrární komory, bude zvolen můj nástupce devátý rok šéfem Agrární komory, Miroslav Toman za tu dobu je osmý ministr zemědělství a první odborník za tu dobu. Já jsem vždycky, říkal jsem to stokrát, ale mýlil jsem se, prostě říkal, že propad českého zemědělství, mluvím o výrobě, a zvyšování dovozu potravin, propad českého zemědělství, že má hlavní důvod ten, že jsou příliš velké rozdíly mezi starýma zeměma podmínkama a novýma zeměma, poté, co tam je pan ministr Toman, je tam 6 měsíců a co předvedl, tak jsem si ten obrázek nebo ten názor opravil, hlavní důvod problémů českého zemědělství není Brusel, ale je to, že ten resort byl dlouhodobě nekompententně řízen.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Když vy mluvíte pozitivně o panu Tomanovi, vy se máte sejít, asi to není žádným tajemstvím, ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... dnes s Milošem Zemanem. Je ten důvod i právě obsazení ministerstva zemědělství, proč se dnes večer scházíte?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Do obsazení ministerstva zemědělství já mluvit nemohu, já mohu říct pouze svůj názor, říkal jsem ho velmi hlasitě, důvody jsem se snažil tady jaksi vysvětlit, tak já jsem se u pana prezidenta před Vánoci objednal a já mu chci vysvětlit prostě naši pozici, chci, aby tomu rozuměl, ale zcela určitě tam nejdu proto, abych žádal pana prezidenta, aby vetoval vládu nebo něco podobného. Tam moje ambice opravdu nesahají, a tak chci doříct jednu větu, kterou jsem nedořekl, proč se o to zajímáme. Podívejte, vzpomeňte si na pana prezidenta Havla Václava, je to asi 14 dní nebo 3 neděle, co měl druhý výročí úmrtí, vzpomeňte si na jeho teze o občanské společnosti. No, proč bysme se o to neměli zajímat, když nás to bude ovlivňovat?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Mně jenom šlo spíš o to, jestli ta dnešní schůzka s Milošem Zemanem bude spíš vysvětlující.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Bude vysvětlující.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy tam budete vysvětlovat, proč jste vystoupili takhle aktivně proti tomu, aby lidovců nepřipadl post ministra zemědělství?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Přesně tak, přesně tak. A chci mu ještě říct nějaké své autentické názory na současného ministra v demisi, pana ministra Tomana, protože , protože kdyby tento typ člověka tam zůstal, to nemusí být nutně pan ministr Toman, tak si myslím, že ta šance, kterou teď máme, tak si myslím, že bysme ji realizovali. Je to skutečně reforma společné zemědělské politiky a její převod do podmínek českého zemědělství je skutečně klíčová záležitost.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale nicméně tady potvrdíte, že nebudete říkat Miloši Zemanovi, ať nejmenuje pana Jurečku?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To určitě ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
On by vás asi ani neposlechl.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To určitě ne. Já jsem taky chlap a já jsem svůj názor řekl, řekl jsem ho velmi hlasitě, s panem Jurečkou mám schůzku, tam si to jako chlap chlapovi řekneme a uvidíme, co z toho vzejde. Já v tomto případě prostě se budu chovat jako profesionál.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jan Veleba je ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pane Velebo, změňme teď téma. Na co se má připravit letos česká domácnost, o kolik peněz podle vás zaplatíme letos víc za potraviny?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Podívejte, já jsem byl ten, který, ač nejsem ekonom, kterýmu se ten krok České národní banky nelíbil, protože si myslím, že se to nutně musí dotknout cen potravin, protože ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Mluvíte teď o intervence, já jen, abych ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Ano, mluvím o intervence, mluvím o znehodnocení koruny, zeslabení na 27 korun za euro, protože se to stalo v situaci, kdy české zemědělství je v situaci a potravinářství, kdy vyjádřeno finančně už dovážíme 40, možná přes 40 % potravin, čili my jsme vysoce nesoběstační a vysoce dovozoví, a toto samozřejmě se musí dotknout cen potravin.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale to přece není jediný důvod intervence centrální banky, proč zdraží letos potraviny. Byla prý špatná úroda, konkrétně brambor.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
U některých plodin ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A navíc se přestala vyplácet takzvaná zelená nafta.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
To ne, to se přestává vyplácet 1. lednem 2014, čili to ještě nezasáhlo loni.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale mluvíme o tom, proč zdraží potraviny v roce 2014.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Jasně. Rozumím, rozumím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tam je ten argument, že tedy přicházejí zemědělci o takzvanou zelenou naftu, tedy ...

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Je to 1,6 miliardy korun.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tedy slevu na spotřební dani, což se může také projevit na cenách potravin.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Ano, projeví se to.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Proto to není jenom přece centrální banka, která zdražuje potraviny.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Ano, máte pravdu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže s čím má tedy počítat běžná rodina? O kolik podle vás víc zaplatí,

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Toto já nedovedu zodpovědět, protože bych musel spekulovat a k tomu je potřeba mít nějaký analýzy a od toho si je třeba statistika nebo od toho je Ústav ekonomických informací, který má ministr pod palcem, čili toto já říct nedovedu. Ale dovedu říct to, že se to projevit musí. Pokud se týká té zelené nafty, tak tam si myslím, že se to snad během prvního pololetí vrátí, protože za prvé je to v programovém prohlášení budoucí vlády a za druhé právě končící vláda připravila návrat té zelené nafty, čili v tuto chvíli to bude v uvozovkách jenom legislativní záležitost, to znamená délka toho legislativního procesu, čili já tipuju, že během prvního pololetí tohoto roku se ta zelená nafta vrátí, ale budou tam samozřejmě ztráty, protože ta 1,6 miliardy, ty traktory jezdí každý den, tu spotřebovávají každý den, takže tam k nějakým ztrátám a krácení pro zemědělce dojde.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy mluvíte i o potravinové soběstačnosti, ostatně to je také věc, o které mluví v chystané koaliční smlouvě budoucí vláda. Píše se tam postupně chceme dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze u nás produkovat, a tím vytvářet nová pracovní místa ve venkovském prostoru. Nicméně, pane Velebo, není potravinová soběstačnost jaksi nesmyslná v době společného evropského trhu?

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Není. Kdyby to tak bylo, tak by se jinak hospodářsky chovalo Německo, jinak by se hospodářsky chovalo Rakousko, Francie a tak dále. To jenom naši liberální, naši politici, kteří trpěli nemocí zvanou liberalismus, tak tady toto vsugerovali nebo vtloukali nám do hlav, já vám něco řeknu, my jsme národ, který stále ještě základem jídelníčku v mase, tak je vepřové maso, tak my dovážíme toho vepřového masa už 50 %, na straně jedné a na straně druhé vyvážíme podle úrody, podle toho, jak se urodí 1,5 až 3 miliony tun obilí. Zčásti toho obilí se například v Německu a v Polsku vykrmí prasata a drůbež, zaměstnají lidi, nechá se tam přidaná hodnota a doveze se to k nám sem. To není společný trh, ale to je turecký způsob hospodaření. Čili určitá míra, já netvrdím 100 %, určitá rozumná míra soběstačnosti je podle mýho názoru docela zásadní záležitost a jde také o zaměstnanost. Proč platit lidem dávky, sociální dávky, proč nepřemýšlet o tom, že by mohli být zaměstnaní?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jan Veleba, prezident Agrární komory byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, děkuju za to. Na shledanou.

Jan VELEBA, senátor, prezident Agrární komory ČR:
Děkuji. Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: heš
Spustit audio