Jan Veleba, prezident Agrární komory

Nelítostná bitva o peníze probíhá každý rok na podzim a my se letos nacházíme na jejím počátku. Státní rozpočet na příští rok právě projednává vláda, jednotliví ministři se snaží zavděčit nejen svému resortu, ale snaží se také neslíbit něco, co by potom špatně obhajovali zejména před ministrem financí. A tak na jednu stranu říkají: "Bohužel máte na příští rok méně peněz a už se s tím nedá hnout," to je prohlášení mající uspokojit vládní kolegy a na druhou stranu tvrdí: "Budu ještě v resortu hledat nějaké peníze," to je prohlášení pro zájmové skupiny, které pod jeho ministerstvo spadají. Zcela stejná situace je letos v zemědělství. Ministr Petr Gandalovič se opět pohybuje na ostří nože mezi zákonem o státním rozpočtu a tlakem Agrární komory. Těžko říct, jak se mu to podaří vybalancovat. Více se o tom dozvíme v příštích Dvaceti minutách. Dobrý podvečer vám od mikrofonu přeje Martin Veselovský. A mým dnešním hostem je prezident Agrární komory Jan Veleba. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdybychom se přidrželi té vojenské terminologie, tak kdo v tuto chvíli vítězí v resortu zemědělství, zemědělci nebo ministr Gandalovič, potažmo ministr financí a snad premiér?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Domnívám se, že spíš bráno, když přijmu tuto terminologii, tak vítězí ministr financí, potažmo premiér, protože my sice ne na všechno máme s panem ministrem Gandalovičem stejný názor, to je známo, ale prostě ty čísla, ty hrozný čísla letošního rozpočtu, nebo příštího rozpočtu, ty nestanovil on, ale ministr financí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, abychom si to ujasnili, takto popsal finanční situaci pro rok 2009 v oblasti zemědělství ministr Petr Gandalovič v Radiofóru Českého rozhlasu minulý týden.

Petr GANDALOVIČ, ministr zemědělství /ODS/ /ukázka/:
Já chci ujistit ovšem, že zemědělci jako takoví přicházejí v tom návrhu, který teď vláda projednává, asi o 2,6 miliardy korun. V roce 2008 zemědělci dostávají skoro 80 % toho, co dostávají jejich konkurenti ze zbylých evropských míst té původní patnáctky. V tom příštím roce, pokud bychom byli schopni doplnit ty národní doplňkové platby na plnou výši, tak by měli právo na 90 %.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to byl ministr zemědělství Petr Gandalovič minulý týden v Radiofóru Českého rozhlasu. Pane prezidente Velebo, jak důležitá je ta částka 2,6 miliardy na přímých platbách?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
My jsme ji spočítali na 2,79 miliardy, ale to v tuto chvíli není podstatné. Jinými slovy budeme chtít 2,79 miliardy. To je částka pro nás velmi klíčová, protože my máme, jak pan ministr řekl, prostě právo, nárok, vláda mimochodem ve vládním prohlášení, když si ho přečtete, tak se zavázala k plnému možnému dorovnání přímých plateb na 90 %. Čili nám to vychází v tomto rozpočtu, v tomto návrhu jenom na 78 %, čili znamená to, že se začneme zase vracet tam, kde jsme byli, když jsme vstupovali do Evropské unie, to znamená, do velmi nerovných podmínek s našimi konkurenty ve staré Evropské unii, to za prvé. A za druhé...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, jen drobná technická poznámka. Kdyby tomu tak opravdu bylo, tak v roce 2009 budete na stejných číslech jako letos?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Budeme na stejných číslech jako ne letos, předloni, přepředloni. To samozřejmě, my jdeme zítra k panu ministrovi financí, tak mu to zdokladujeme. Budeme na nižších číslech než letos. A za druhé to znamená velmi vážnou věc. Žijeme v období, kde, kterému se říká referenční období pro výpočet přímých plateb dotací, nevím, jak to bude po roce 2013, to znamená v rozpočtovém období Evropské unie. Čili, když teď my tady tuto hru přijmeme a smíříme se s nízkými přímými platbami, tak zkrátka a dobře pracujeme na tom, že budeme mít podobné podmínky i po roce 2013. No, a to po nás málokdo asi může chtít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, pane prezidente Velebo, minimálně z úst náměstka ministra zemědělství, který se účastní těch přípravných jednání před předsednictví Evropské unie České republiky, tak několikrát zaznělo, že co se týče toho nového rozpočtového období pro zemědělství od roku 2013, tak bude Česká republika prosazovat jen a pouze naprosto rovné podmínky pro staré a nové země, co se přímých plateb týče. To vás neuklidňuje?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
To mě neuklidňuje, protože já tady mám vládní prohlášení, mohl bych je přečíst, kde vláda se zavazuje, tady k tomu se vláda zavazuje a jedním dechem připravila prostě tento rozpočet, takže já tomu zkrátka nevěřím. Něco jiného proklamovat, že bude něco prosazovat a něco jinýho je konkrétní hmatatelných výsledek, a to pro nás je rozpočet roku 2009, který nás jaksi velmi zklamal. Já nebudu používat nějaký velmi ostrý výrazy, a než takovýto rozpočet, tak naše stanovisko je žádný rozpočet. Pokud ta hra se prostě vyhrotí, tak my uděláme všechno pro to, aby ten rozpočet nebyl přijat a v současném složení nebo v současném politickém rozpoložení to není nic tak nepředstavitelného, já si to nepřeju. Já si nepřeju provizorium rozpočtové. Ale tento rozpočet, pro Boha svatýho, není myšlen vážně, protože těm zemědělcům jedno číslo 5 miliard, druhé číslo je 9 miliard, jestliže na rozpočet meziročně tak to já osobně pokládám za velký nerozum.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu prezident Agrární komory Jan Veleba. Vy jste říkal, pane prezidente, že zítra jdete k ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi. Předpokládám, že s tím úmyslem přesvědčit ho, aby těch 2,6 či sedm desetin miliardy byly nějakým způsobem do rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství doplněny?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Ano, přesně s tím tam jdeme a jdeme taky s argumenty, kde ho chceme přesvědčit o tom, že to není nějaké naše nepodložené zbožné přání. Říkali jsme tady dva důvody, nerovné podmínky, říkali jsme referenční období pro nový výpočet nového rozpočtového období a já tady musím říct ještě třetí záležitost, třetí důvod. Tady ta situace nás potkává ve chvíli, nebo přípravy tohoto rozpočtu takto koncipovaného rozpočtu nás potkává ve chvíli, kdy loni jsme se trošku nadechli po dlouhých letech od transformace českého zemědělství, loni jsme dosáhli zisku, který pokud by se několik let po sobě opakoval, tak české zemědělství by se mohlo nadechnout a mohlo by normálně žít, tak přichází prostě něco, co jsme, s čím jsme vůbec nepočítali. Konkrétně současné ceny obilí se vrátily tam, kde byly před třemi lety, ale mezitím nastartovaly ceny hnojiv plus 45 % ceny pohonných hmot, ceny krmiv plus 30 %, ceny osiv plus 30 až 40 % a tak dále. Čili je to v situaci, když se spočítají náklady, jsme si tu práci dali a odhadli jsme nárůst nákladů při snížení cen za toto pololetí, tak je to deset miliard korun. Čili z toho loňského, pokud to půjde tímto způsobem, tak z toho loňského ekonomického výsledku zkrátka do konce roku nezbude nic a my zase se začneme potácet v ekonomických číslech, ve kterých jsme prostě byli před tím. Čili chceme pana ministra o tom přesvědčit, že tento rozpočet je nerozumný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K té schůzce se ještě dostaneme. Na druhou stranu, kdybych měl čistě šťouravou poznámku, tak bych řekl, že takto si na jakékoliv ekonomické a tržní výkyvy mohou stěžovat jakékoliv skupiny ať už průmyslové nebo jakékoliv jiné v České republice.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Ano, souhlasím, pane redaktore, nic proti vaší otázce. Já na to můžu pouze říct to, že za jediný rok v této republice, když beru pololetí tohoto roku a pololetí minulého roku, tak třeba komodita chovu prasat, jsme evropskými rekordmany ve snižování, snížili jsme je o plných 14 %, ten pád pokračuje, a tak bych mohl pokračovat v dalších komoditách, takže, takže já opravdu nevidím důvod, proč bychom měli ještě víc dovážet, těch prasat už letos dovezeme, toho vepřového masa asi 40 %, takže opravdu ten rozpočet je zkrátka, my nemůžeme, já nemohu hovořit jinak, ten rozpočet je pro nás absolutně nepřijatelný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Prezident Agrární komory Jan Veleba je hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu a bavíme se zejména o rozpočtu kapitoly resortu zemědělství na rok 2009. Vůbec ten fakt, že se zástupci Agrární komory a vůbec českých zemědělců vypraví přímo k ministrovi financí a budou tam vyjednávat cosi ohledně rozpočtu na příští rok, je zvláštní vzhledem k tomu, že spadáte pod ministra zemědělství Petra Gandaloviče, tak byste asi měli chodit za ním a říkat mu to?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Tak my jsme tam, pane redaktore, samozřejmě byli. My jsme s ním jednali několikrát. Já sám jsem s ním naposledy na téma rozpočtu neoficiálně jednal v sobotu při příležitosti Krajských dožínek v Peruce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to já vůbec nepochybuji, ale z jakého důvodu jdete tedy rovnou za ministrem financí?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
My jsme, vysvětlím, my jsme v minulém týdnu měli krizový štáb, kdy zasedal poprvé, druhé zasedání bude zítra po jednání s ministrem financí, kde to zhodnotíme a řekneme si další postup. My jsme dospěli k závěru, že jestliže ministr zemědělství dostane rozpočet, který je tímto drastickým způsobem zkrácen, takže on nemá mechanismy, kterými by to vyřešil. To je prostě objektivní záležitost, tak toto je důvod, proč jdeme za ministrem financí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a jaké mechanismy použijete vy? Předpokládám, že mu, panu Miroslavu Kalouskovi předložíte na stůl všechny ty argumenty, které jste vyjmenoval tady v Českém rozhlas.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
I další.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Potom i další a pak budou nějaká, nebo nějaké instrumenty, které bude možno nazvat tvrdší?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Podívejte, já chci věřit tomu, že ministr Kalousek, podle mého názoru je to dobrý ministr financí, a v minulosti nám českým zemědělcům taky pomohl z pozice poslance při navyšování rozpočtu, takže on nám, podle mého názoru, velmi dobře rozumí a velmi dobře ví, o co jde. Nicméně je ministr financí a je tah na něm, takže my se chceme nějakým způsobem dohodnout, my ještě pak půjdeme do parlamentu. Vy jste při úvodu tohoto dnešního pořadu řekl prostě, že to je jaksi natvrdo ten počet postavený, já si rád počkám, jestli bude porcování medvěda nebo nebude porcování medvěda, tak vždycky se peníze najdou, tak by se mohly pro nás najít, ale říkám...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, ale vy jste, pane prezidente, říkal, že se nacházíme v referenčním období, kdy byť i tento argument může být jaksi tou novou rozpočtovou politikou zpochybněn, tak vy byste akceptoval to, kdyby se v porcování medvěda našly peníze, byť by to nic neznamenalo pro to referenční období?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Porcování medvěda, nám by se samozřejmě líbilo, kdyby se našlo, nebo my tu věc stavíme tak, že je třeba, aby se našlo 2,8 miliardy korun a měli jsme 90 % přímých plateb.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, jak ten medvěd vypadá, kolik mu je a kolik ten...

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Vím, jak ten medvěd vypadá, ale já vůbec nepochybuju o tom, až se bude jednat o státním rozpočtu, tak se na všechno zapomene, zapomene se na limit 40 miliard deficitu a prostě ti poslanci si to prosadí, takže já to neberu ani tak ohleduplně ty naše požadavky, protože vím, že když se chce, takže ty peníze jsou. No, a pokud abych nebyl tak nějak jenom alibistický a v nějakých jenom teoriích jednacích, já si to absolutně nepřeju. My potřebujeme výsledek z důvodu, který jsem tady se pokusil vysvětlit, pokud nebudou na ty naše věci brány zřetel, pokud se absolutně na ničem nedomluvíme, tak naše povinnost je se pokusit ty věci ubránit a pak by vedle jednání logicky musely následovat jiný formy prosazování těch našich, jak já věřím hluboce, oprávněných požadavků, no a jak, tak to daly příklad jiný profesní skupiny jako byli třeba učitelé a další.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budete stávkovat?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Zítra po jednání s panem, s panem... Je škoda, že ten pořad není až zítra, protože já bych byl nerad, kdyby ministr financí tento pořad bral jako dělostřeleckou přípravu na jeho jednání. Vy jste mě, pane redaktore, pozval, čili já jsem ten datum nestanovil, takže zcela, zcela...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To tak bývá u tohoto pořadu, že já toto datum stanovuji.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
To tak bývá, že vy víte, co vy dovedete vyhmátnout, co v tom terénu asi je aktuálně, a myslím si, že jste to vyhmátl dobře. Pokud stávkovat, ne, zemědělci asi těžko můžou stávkovat, víte, tu krávu ráno musíte podojit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste uvedl příklad učitelů.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Ano, jasno, takže my bychom pravděpodobně dělali akce jiného typu, ty možnosti jsou tady rozmanitý.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Těžká technika na D 1.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Třeba, i v Praze, kdekoliv.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to budete říkat Miroslavu Kalouskovi zítra na ministerstvu financí.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Ne, ne. Já Miroslavu Kalouskovi budu, budu argumentovat a uvidím, počkáme si na jeho reakci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě by mě zajímalo, ve chvíli, kdy se tady bavíme o částce, která ministrem zemědělství byla označena jako 2,6 miliardy, vy mluvíte téměř o 2,8 miliardy, tak se pohybujeme v nějakém rozmezí. Máte nějaká zadní vrátka, jste ochotni ustoupit na 1,5 miliardy, na jednu miliardu a tak dále, anebo to je prostě nepřekročitelná částka pro vás?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Já se bojím, že jsme objektivně v situaci, kdy musíme udělat všechno pro, abychom... Já to řeknu jinak. My chceme, my žadoníme, prosíme, vyhrožujeme chceteli, o to, abychom měli jenom o 10 % méně dotací než má naše konkurence. Takže jinými slovy, ta částka je pro nás obtížně překročitelná. Já si myslím, že z ní nemůžeme slevit, ale tím nechci říct, že ta částka se musí, že ji musí dát ministr financí. Když on řekne hypoteticky, že dá miliardu a půl, tak jsem přesvědčen, že ten zbytek lze ještě nalézt.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Někde jinde v útrobách státního rozpočtu?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Přesně tak, přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Mým dnešním hostem je prezident Agrární komory Jan Veleba. Máte, pane prezidente, představu o motivu toho, proč v tom současném návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2009 chybí ta částka pro české zemědělce z vašeho pohledu?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Víte, já jsem byl minulý týden ve Francii, což je na jednu stranu dobře, na druhou stranu není dobře, když tam člověk slyší, když slyší francouzského předsedu vlády, jakou pozici zastává k farmářům, takže skoro si nedovedu, neumím vysvětlit, proč je takovýto chování k nám, když ty podmínky stejně nebudou stejný, i když ten rozpočet bude v pořádku, ale nějak jsem o tom přemýšlel. Já si myslím, že možná, možná jsme se stali obětí vysokých cen, loňských vysokých cen obilí, na který máme asi takový vliv jako na mořský příboj, protože loni, když začaly žně, tak tady v terénu jezdili polští, němečtí obchodníci s kufříky peněz a na místě vypláceli prostě peníze...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že to je jakýsi trest za to, že byly vysoké ceny komodit?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Já se domnívám, že v hlavách některých politiků uvízly jenom ty ceny obilí, že už si nedávají tu práci, aby jejich poradci prostě jim dali rozklad dalšího vývoje toho trhu, který jsem tady naznačil a že zkrátka řekli, mají dost, tak jim ty peníze nedáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když vezmu to, co jste říkal na začátku dnešního rozhovoru, kdy já jsem se ptal, kdo vítězí v té bitvě mezi zemědělci a dejme tomu vedením resortu, tak vy jste říkal možná nakonec zvítězí ministr financí a možná premiér. Tak to jsou ti politici, kteří si to srovnali takto, že máte dost?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Je to můj názor.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a teď, prosím, pojďme ještě k některým údajům, které se dají najít na webových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, kde už na jaře byla zveřejněna data, která meziročně srovnávají například vývoz českého zemědělství a tam jsou údaje, které téměř popírají to, co říkáte, že byste se měli vracet někam o dva, tři roky zpátky, protože meziročně se vývoz českého zemědělství zvýšil o 17,5 %. Není to protiargument proti tomu všemu, co říkáte? Ve chvíli, kdy vyvážíme, tak jsme přece konkurenceschopní a tak dále.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Podívejte, já jsem tady toto nějak pečlivě zatím nestudoval. Není naopak, naopak, když by se to odborně rozebralo, tak je to v podstatě doklad toho, co říkám. V tom vývozu, když to rozpitváte, ale opakuju, že to nemám nějak zatím naštudovaný, tak zjistíte, že tam bude za, já nevím, sedm, osm miliard korun obilí. To znamená, že to obilí v této republice není potřeba, a není potřeba proto, že prasata jsou tam, kde jsou stavy, že skot, ty stavy jsou tam, kde jsou, to znamená, je tady hluboká strukturální nerovnováha a pro ty naše produkty tady není užití, dal jsem příklad obilí. Mohl bych pokračovat v nějakých příkladech, čili toto absolutně nelze srovnávat, to by bylo opravdu srovnávání hrušek s jablkama. Spíš by mě potěšilo, kdyby ten Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství, on už teď se jmenuje jinak, je sloučený s ÚZPI, s Ústavem zemědělskopotravinářských informací, ten nový název jsem si do této chvíli nezapamatoval...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Přiznám se, že ani já ne, pane prezidente.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Ale ono to není, pane redaktore, až tak, až tak podstatné, tak spíš...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víme, o čem mluvíme, o kterých statistikách...

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Jednak samozřejmě mluvíme o ústavu na Mánesově ulici tady v Praze. Tak spíš by mě potěšilo, kdyby tady ti pracovníci toho výzkumného ústavu si dali práci a spíš by mě potěšilo, kdyby nám dodali nějaký materiál, jak dál tuto strukturální nerovnováhu řešit, abychom my, Agrární komora a Potravinářská komora nemusely vymýšlet ad hoc odborné týmy, což se stalo minulý týden. Sešli jsme se zástupci agrární a potravinářské komory se zástupci akademické obce, třech největších zemědělských univerzit v České republice, a začali jsme práci prostě co dál s českým zemědělstvím, co dál tady s touto nerovnováhou, protože my u toho obilí jsme teď naprosto napospas, my potřebujeme ročně vyvézt 1,5 až 2 milionů tun obilí, protože tady není pro ně užití, dřív bylo, a jsme závislí na tom, jestli se v Evropě urodí nebo neurodí. No, a obilí je vedle mléka základní komodita, i tržní komodita prostě každého agrárního systému, tak spíš by mě potěšilo, kdyby tito pánové se věnovali tady tomu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a teď kdybychom postoupili opravdu o krok dál, a kdyby to bylo opravdu tak, jak jste, pane prezidente, naznačil, že si někteří čeští politici prostě usmysleli, že po loňském dobrém roce mají čeští zemědělci již dost a není potřeba ty platby navyšovat na oněch slíbených 90 % starých zemí Evropské unie přímé platby, tak když by nepomohly ani ty protesty, těžké techniky na D 1, ale jakékoliv jiné protesty, které máte možná připravené, ještě jste o nich nemluvil, tak co by ten stav, to znamená minus více než 2,5 miliardy na přímých platbách udělal s českým zemědělstvím podle názoru prezidenta Agrární komory?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Tak konkrétně by se to dotklo každého okresu. My jsme spočítali současný návrh rozpočtu, dopady na jednotlivé okresy, tak třeba tady mám z těch velkých zemědělských okresů, u okresu České Budějovice by to znamenalo, že by ti zemědělci dostali oproti letošnímu roku o 102 milionů korun méně. Třeba u Klatov by to bylo 110 milionů korun méně. To znamená, znamenalo by to nižší příjmy než mají v letošním roce než měli v minulém roce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Znamenalo by to nižší produkci posléze?

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Znamenalo by to posléze nižší produkci, protože ty prasata, jak jsem tady možná skoro násilně do toho kontextu zařadil a třeba ten, kdo toho nedělá až tolik, nerozumí, tak ty prasata jsou vlajková loď a ukázka toho, jak se ten systém, ta komodita zachová, když se přežene stav, když se to dělá pod výrobní náklady. U těch prasat ten stav, kdy se to prodávalo pod výrobními náklady, trval 22 měsíců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, bezesporu situaci v českém zemědělství a také situaci kolem zákona o státním rozpočtu na rok 2009 bude Český rozhlas 1 Radiožurnál i nadále sledovat. Mým dnešním hostem ve Dvaceti minutách byl prezident Agrární komory Jan Veleba. Díky za váš čas, pane prezidente a na shledanou.

Jan VELEBA, prezident Agrární komory ČR:
Já vám taky děkuji a na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu byl Martin Veselovský, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav