Jan Švejnar, ekonom

Odboráři se chystají spojit se zástupci občanských iniciativ a společně vyrazit do ulic. Sjednocuje je nespokojenost s vládou. Jak hodnotí ekonomické plány Nečasova kabinetu ekonom a možný kandidát na prezidenta Jan Švejnar? Mohou demonstrující něco změnit? A na jaké změny je potřeba se v Česku zaměřit? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Ekonom Jan Švejnar je naším dnešním hostem. Vítejte.

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Dobrý den.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Určitě jste zaznamenal demonstrace pod hlavičkou Holešovské výzvy. Vystoupení představitele této výzvy Slávka Popelky v České televizi odhalilo, že za těmi požadavky na odstoupení vlády a prezidenta není už žádný další promyšlený koncept, přesto dokázal aktivovat tisíce lidí. Čím to podle vás, že má takovou odezvu?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
No, podívejte se, existuje velká nespokojenost, protože lidé si uvědomují, že se jejich situace pro mnohé z nich zhoršuje, že na ně doléhá, ať už je to zvýšení cen, ať už je to prostě situace, kde je obrovská nejistota, poměrně vysoká nezaměstnanost, takže já myslím, že v této situaci, kdy vláda vlastně neprezentuje takovou jasnou dobře promyšlenou koncepci, mnoho lidí má obavy z toho, že ta situace je špatná, může být ještě horší.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Víte, co ale, že oni jdou i za člověkem, který jim nenabízí nic dalšího, než svrhněme vládu, svrhněme prezidenta, a pak?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Souhlasím s vámi, že někdy v této situaci vlastně lidé nejsou za někým, kdo má zase připravený nějaký program, pakliže nikdo neexistuje, a spíš jdou za kýmkoliv, kdo vlastně jim nabízí možnost nějakého nesouhlasu, neli revolty.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nevidíte v tom nějakou podobnost s hnutí Occupied Wall Street?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
No, tak samozřejmě je celosvětové hnutí tohoto typu, ten Occupied Wall Street je myslím toho dobrým příkladem, pak samozřejmě v mnohých jiných zemích a městech na světě, a myslím, že je to dáno tím, že opravdu procházíme velmi těžkým obdobím celosvětově, globálně a tak se ukazuje, že vlastně střední třída, nejenom ti chudší občané, ti samozřejmě, ale i střední třídy začínají pociťovat tu tvrdost těch zásahů a dopadů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já jsem tu podobnost myslela trošičku jinam, tak tam chyběla koncepce, co by bylo po odchodu lidí z Wall Streetu?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Ano, máte pravdu a ta koncepce se vlastně teprve připravovala během celé té akce, takže to bylo zajímavé, že tam bylo spontánní vlastně takové vyústění protestů a teprve během celé té akce se nějak koncipoval ty myšlenky a vůbec ten cíl.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ruku na srdce a není tahle ta chybějící koncepce, teď už se vraťme zpátky do Čech a k Holešovské výzvě, není to důvod, proč si někteří politici nemusejí dělat s tím těžkou hlavu, když vidí, že vůdce není silný v kramflecích, co se týče dalšího pokračování takového plánu?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Samozřejmě vždycky, když jsou nějaká ta hnutí nebo protesty, které jsou lepší, lépe koncipovány, tak samozřejmě mají větší efekt a já myslím, že zde se pak ukazuje, že politické hnutí a politické strany, které jsou v opozici, se často některých těchto výzev chopí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli vy čekáte, že se z iniciátory Holešovské výzvy spojí třeba ČSSD?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Nevím, ale nebyl bych překvapen, kdyby se některé politické strany shodly s nimi v některých programových bodech, to je jasné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od kterých stran byste to čekal?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že samozřejmě ty strany, které jsou v opozici, takže přirozeně by to byla ČSSD a ta vlastně má své velké výhrady, které též velice silně propaguje.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Odborům, kterým teď často komentátoři vyčítají, že ztrácejí svou sílu a vliv na politické dění, se teď nabízí spojit se s těmi občanskými iniciativami. Oznámili, že to udělají, příští měsíc půjdou do ulic na velký protest. Odborový předák Zavadil shrnul ty jejich cíle do věty okamžitě zastavit reformy nebo demisi, šel byste s nimi protestovat?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Podívejte se, já si myslím, že z hlediska odborového hnutí je tohle to, to dává smysl, protože odbory jsou zde za to, aby opravdu se snažily lidem, kteří jsou zaměstnanci, pomoct a zaměstnanci jsou ti, kteří ..., mezi nimi samozřejmě jsou lidé, kteří trpí a čím dál tím víc, je to přirozené, že se spojí s hnutím, které je protestní. Jde o to, jestli budou schopni z toho koncipovat něco víc, než jenom svrhnutí vlády.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli vy myslíte, že ani odboráři nemají připravenou nějakou lepší koncepci, než vlastně to, co předvádí Holešovská výzva?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že oni mají a měli by ji vlastně lokalizovat, měli by se snažit teďka z toho vyjít tak, že budou mít některé jasné požadavky, a to je vlastně role odborů jednak v tripartitě a jednak šířeji v celé společnosti.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já jsem se jen ptala, jestli byste šel za této situace protestovat s nimi, přidal byste se?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já bych se nepřidal do takového protestu čistě z toho důvodu, že myslím, že jsem lepší v tom přemýšlení, než v protestování, ale zcela chápu, že ten protest má své, svou podstatu a jestliže bude dobře koncipován, tak může mít i velký efekt.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Když už jsme u těch jasnějších plánů, tak odbory chtějí, aby vláda místo škrtů stabilizovala schodek rozpočtu na současné výši, vzdala se penzijní reformy, která počítá s účastí soukromých penzijních fondů a hledala jiné zdroje příjmů. Měl by kabinet v něčem z toho odbory poslechnout?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Myslím, že to je celkem, to jsou rozumné body ve smyslu, že tak, jak je ta penzijní reforma koncipována, tak bohužel není, není to zrovna nejlepší, takže tam já s nimi zcela souhlasím. Já myslím, že konsolidace schodku je rozumný cíl, zvláště z hlediska zaměstnanců, z hlediska odborů, takže tam myslím, že začínají s platformou, která má velký appeal.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy jste řekl, že penzijní reforma není nejlepší, také vám vadí vyvedení části prostředků do soukromých penzijních fondů, nebo kde je to slabé místo?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že slabé místo je v tom, že vlastně ten druhý pilíř není dobře koncipován, že tam není státem garantován jednoduchý fond široce rozprostřený s velice nízkými poplatky tak, jak to například vidíme, jak to dobře funguje ve Švédsku. Jestliže není ten celý koncept dobře připraven, tak bude dost neefektivní, bude nákladný a nakonec se ho možná bude účastnit jenom malé procento občanů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli to je penzijní reforma. Je tam také návod hledat jiné zdroje příjmů. Má tato vláda ještě kde hledat jiné zdroje příjmů než u svých daňových poplatníků?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Samozřejmě a jde o to, jak bude daně vybírat, to znamená, i když se jedná o daně, samozřejmě, jak všichni zdůrazňují, je potřeba snížit míru korupce a velké úniky, které jsou tam, je dobré samozřejmě zamezit, pakliže by k tomu mělo dojít, že by nám Evropská unie pozastavila vlastně dotace, které dostáváme, využít dotace efektivněji, než je doposud využíváme, ale vraťme se i k té daňové otázce, jsou otázky, jak dobře přestavět daňovou soustavu tak, aby byla efektivnější a méně zatěžovala, a takže například v této oblasti daně z nemovitostí nejsou zatím dostatečně využity.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kromě daní z nemovitostí zvyšoval byste ještě další daňovou zátěž? Hovoří se o vyšším DPH, o snižování paušálů pro OSVČ, o druhé sazbě daně z příjmů od čtyřnásobku průměrné mzdy, o zvýšení daně fyzických osob, do čeho z toho byste sáhnul vy?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Podívejte se, já si myslím, že to, aby se vyrovnala situace zaměstnanců a živnostníků, to je, já myslím, žádoucí. Daňová soustava by měla být především férová, takže tam samozřejmě vidím tu možnost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ke komu je teď neférová?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Zatím je neférová k zaměstnancům, protože ti platí samozřejmě daně okamžitě, kdežto ti, kteří nejsou zaměstnanci, mají možnost platit nebo platit méně.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli vy byste jednoznačně sahal do výdajových paušálů u OSVČ?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že ta úprava je potřebná, aby opravdu byla ta férovost napříč různými vrstvami společnosti, ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Zaváděl byste i vyšší daň pro fyzické osoby?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že mírná progrese je něco, co vidíme celkem ve všech ustálených západních demokraciích a není důvodu, proč bychom to my neměli mít, jelikož jsme jednou z těchto západních ustálených demokracií a jak říkám, mírná progrese a ne skoková je celkem něco, co funguje velmi dobře.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co zvyšování DPH? Další zvyšování DPH? To je přece něco, co dopadá i na ty nejslabší?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Ano, tam bych byl velice, velice opatrný. Já myslím, že tady právě, když jsem zmínil na začátku, že vláda nepostupuje vždy koncepčně, tak tady myslím, že celkový, celková analýza a restrukturalizace celé daňové soustavy by mohla nás přivést k tomu, že bychom nemuseli zvedat DPH.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy jste možná teďko v trošku rozporuplné situaci, jednak jste v čele ekonomické rady Asociace krajů, kde jsou tedy levicoví hejtmani, a jednak jste členem NERVu této pravicové vlády. Řekněte, co z toho by si teď teda měla vláda vzít, aby se zbavila alespoň části nespokojených obyvatel, odkud začít?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Tak já myslím to, o čem jsme debovali, vlastně k tomu už poukazuje, to znamená, rozmyslet se, kolik vlastně musíme krátkodobě utahovat opasky, protože je tady jak krátkodobý, tak středně a dlouhodobý horizont a lidé ve svých protestech už naznačují, že vlastně ty krátkodobé dopady jsou velmi silné, za druhé, se ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli, promiňte, že to přeložím do českého neekonomického jazyka, Kalouskovy škrty za každou cenu pro snižování deficitu podle původního plánu jsou v této době krize nesmysl?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že nejsou nesmysl, ale měly by být koncepčněji promyšleny a mělo by se též hledat vlastně, jak zamezit ztrátám, které přicházejí z oblasti neefektivního využívání prostředků, korupce a tam já myslím, že máme ještě velké rezervy.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak, pokud nejsou promyšleny, tak co z nich byste vyčlenil?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
No, tak já bych například nešel právě tak přímo po zvyšování DPH, já bych se podíval na jiné možné věci, jak vybírat daně, bavili jsme se o tom, jak přeorientovat některé ty daně, aby nebyli tolik silně zatíženi zaměstnanci. No, a potom samozřejmě nyní je největší a nejpalčivější otázkou je, jak vyřešit naši situaci vůči Evropské unii, která, jak naznačuje, vlastně nám zmrazuje používání, čerpání dotací.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Víte u těch dotací je tam docela zajímavý moment, myslíte si, že jsme na sebe strhli nějakou pozornost, nechtěnou pozornost Evropské unie tím, že jsme nepodepsali pakt rozpočtové stability, že i to si neseme jako následek ty dotace?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já doufám, že tam není žádné propojení, já myslím, že toto je spíš něco, co Evropská unie sleduje samozřejmě a jestliže přijde s nějakým výsledkem tohoto typu, tak to není něco, co je ze dne na den, ale spíš je to výsledek jejich zkoumání během několika měsíců.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli vy si myslíte, že zloba Evropské unie kvůli nepodepsání paktu rozpočtové stability se nemůže přelévat do nějakých jiných oborů, než je pouze rozpočtová disciplína?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že tam samozřejmě je určité propojení, co se týče vnímání, bude, ale já myslím, že to není něco, co by ovlivnilo funkčnost a fungování.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Řekl dosud ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ekonom Jan Švejnar. Víte, mimochodem škrty Evropské unie na straně jedné, tvrdé úspory v celé Evropské unii na straně jedné a na druhé straně nepodepsání toho paktu rozpočtové disciplíny, ale tvrdé úspory uvnitř České republiky, rozumíte tomu postoji vlády?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já si myslím, že my jsme země, která je šestá nejméně zadlužená země Evropské unie, čili my na tom nejsme tak špatně jako jiné země a můžeme si dovolit koncipovat naši hospodářskou politiku tak, aby měla méně tvrdé krátkodobé dopady, ale aby měla větší vyrovnanost ve středně a dlouhodobém horizontu a v tom smyslu myslím, že zase ta koncepčnost může být vyšší a větší než je nyní.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy už jste tohle to zopakoval vlastně dvakrát, ale já stále neslyším ten návod, to znamená, teď bychom měli tak, jak říkají odbory, zamrazit schodek na 105 miliardách?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já bych ho zmrazil nebo prostě přibližně zmrazil, protože nikdy ho nemůžeme přesně zmrazit, ale tím, že by byla koncepce, kam se bude pohybovat příští rok, přespříští rok a tak dále.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ta koncepce existuje, ale je poměrně velmi tvrdá a vyžaduje šetření například i ve školství, bojí se třeba zaměstnanci školských odborů, že přijdou o průměrně o 1200 platu, jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti, podobné obavy panují ve zdravotnictví kvůli omezování péče, organizace poskytující sociální služby se bojí zániku některých center pomoci, takže možná ty úspory jsou teď nastaveny velmi nešťastně.

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Jsou a já si myslím, že ve všech těchto případech je důležité udělat funkční analýzu, zjistit, co je opravdu potřebné, kde je určitá neefektivnost a pakliže se bude krátit, tak krátit tak, aby to mělo co nejmenší negativní dopady a naopak se zamýšlet na tom, kde investovat tak, abysme zase za rok, za dva, za tři začali vidět pozitivní efekty.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kde byste investoval vy?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že investice do infrastruktury, zase ve vybraných oblastech, do školství, vědy, vzdělání zase ve vybraných oblastech spolu s reformou by byly například příklady toho, kde to je dobré. Krátkodobě, když se podíváme, kde máme největší multiplikační efekt, tak, jestliže si vede dobře například průmysl zpracovatelský zvláště v oblasti potravin, tam je největší pozitivní efekt na zaměstnanost a tudíž narůstá /nesrozumitelné/.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli školství by mělo být zcela chráněno i v době ekonomické krize a naopak by se do něj měly nalívat peníze, nikoliv mu škrtat?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že tam je potřeba to spojit s tou reformou, jak jsem zmínil, tam je potřeba udělat reformu a spolu s reformou potom hledat další zdroje.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Spojení školství s reformou, když se to rozkryje pro člověka, který opět nesleduje ekonomickou situaci tak, jak je to teď nastaveno, tak, jak chce teď ministr financí ušetřit, proti čemu se ministr školství brání, tudy ne?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já si myslím, že co je potřeba udělat, jak jsem říkal v té funkční reformě, se podívat, jak můžeme zlepšit kvalitu škol. My jsme za posledních 10 let docílili toho, že jsme zvýšili kvantitu na terciární úrovni například na vysokých školách, nyní studuje mnohem větší procento mladých lidí, než studovalo před 10 lety, ale když se podíváme na kvalitu, tak ta bohužel habruje, čili tady je potřeba se podívat, jak zlepšit kvalitu a potom ubrat tam, kde není kvalita, přidat tam, kde ta kvalita může být a může být stimulována dále.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Mimochodem když hovoříte o kvalitě školství, sledujete dění kolem plzeňských práv?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Sleduji ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jak si vysvětlujete to, co se stalo ohledně výroku Akreditační komise? Je podle vás v právu Akreditační komise anebo ministr školství?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Podívejte si, já si myslím, že tady je otázka opravdu, jak danou fakultu zrekonstruovat tak, aby věrohodně mohla působit jako fakulta, která zamezí problémům, které měla, a bude fungovat jako normální fakulta. Než se to stane, tak myslím, že nemůže dál pokračovat tak, jak pokračovala předtím.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli vy byste navrhoval co? Vy byste navrhoval tu školu uzavřít a poté znovu žádat o akreditaci anebo ...?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Znovu otevřít s úplně novým vedením a novým, nově najmutými profesory, ano.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Argument ministra školství, že nechává prostor těm studentům, kteří byli přijati, aby měli kde dostudovat, protože není kapacita škol, která by je přijala?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Tak to je otázka, jestli opravdu se nemůže najít kapacita škol, jestli se nemůže zajistit studium jinak, protože si myslím, že než mít špatné studium, tak je lepší vynaložit úsilí a fondy na to, aby ti studenti mohli studovat na dobré fakultě. Oni sami nebudou mít zájem mít špatný diplom.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je to zajímavé z vašeho pohledu profesora. Já se ještě zeptám, jak vnímáte vůbec teď roli Akreditační komise? Máte pocit, že její rozhodovací pravomoci a její vliv je tím rozhodnutím ministra školství zpochybněn?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
No, tak samozřejmě je tady otázka, jaká je její role, do jaké míry má autonomii, nebo nemá, a to samo se musí taktéž vyřešit, protože ta Akreditační komise normálně by měla být orgán, který působí zcela nezávisle.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Mimochodem ráda bych se vrátila ještě k tomu, co jste říkal ohledně narovnání našich vztahů s Evropskou unií, co jste především měl na mysli, na co bychom se měli zaměřit?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že my máme problém, který je takového dlouhodobějšího charakteru, že jsme sice středně velká a důležitá země v Evropě, ale tu roli nehrajeme, to znamená my nejsme silný asertivní partner, který opravdu spoluurčuje, co se v Evropě děje a do jaké míry Evropa, kam se posune, to znamená, nemáme silnou vizi a strategii, kterou uplatňujeme a kterou prosazujeme naše zájmy a zájmy Evropy v celém světě a v tom vlastně je náš problém, protože jsme často viděni jako lidé, kteří spíš jdou proti a nemají sami konstruktivní nápady, jak tu Evropu posunout kupředu a Evropa, která je v situaci velmi složité a poměrně je to ten nemocný člověk ve světě momentálně, potřebuje dobré myšlenky a potřebuje silný posun kupředu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nemáme tuto pozici proč? Protože jsme vedeni prezidentem euroskeptikem?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já si myslím, že to samozřejmě hraje roli, ale já myslím, že to je širší, že to je opravdu něco, co vidíme ve velké části naší státní správy a vůbec našeho postupu vůči Evropě, ale samozřejmě prezident hraje velice důležitou roli.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli budoucí prezident by měl Českou republiku jednoznačně vést směrem do Evropy?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že budoucí prezident by měl mít vizi pro Českou republiku a silnou strategii, která má podporu občanů a ta strategie by samozřejmě měla mít v sobě, jak působit uvnitř Evropy, protože tam jsme, jsme v srdci Evropy, to znamená, jak posunout nás, Evropu dále kupředu a ve všeobecný prospěch.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Víte, podpora občanů je možná právě problém. Poslední průzkumy ukazují, že důvěra občanů v Evropskou unii stále klesá.

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Samozřejmě Evropa prochází velice, velice problematickou, problematickým obdobím a v tom smyslu je potřeba opravdu mít tu vizi prosadit ji a nastartovat opět tempo ekonomického růstu a vůbec růst blahobytu Evropy. Není to jednoduchý projekt, ale je to něco, co potřebujeme, protože jestli je to neskutečný, tak to bude čím dál tím horší.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co by se mělo změnit třeba z hlediska ekonomického v naší strategii vůči Evropské unie, co se týká například vývozu?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
No, já si myslím, že náš vývoz samozřejmě je silný a prochází hlavně skrz, do západní Evropy a skrz západní Evropu dál do světa, to by mělo samozřejmě pokračovat, ale myslím, že můžeme ten export dále diverzifikovat ve smyslu, že můžeme přímo vyvážet do Číny a nejenom třeba skrz západní Německo, přímo vyvážet do Indie, přímo do Brazílie a tak dále, čili já ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli proexportní politika vlády tak, jak ji teď nově nastavil Nečasův kabinet a představil, je podle vás správně nastavená?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Já myslím, že jde správným směrem, ano, já opravdu myslím, že je potřeba stimulovat export, je to naše hlavní součást našeho ekonomického růstu a je potřeba mít politiku, která opravdu nás dostane do těch rychle rostoucích ekonomik.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pojďme se ještě zaměřit na vás jako na možného budoucího prezidenta, kdy budete mít jasno v tom, zda se za podpory ČSSD pokusíte dobýt Hrad?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Tak podívejte se, já jsem nikdy nebyl v žádné politické straně a plánuji, že budu dál nestraník a má případná kandidatura opravdu je typu, kdy se pečlivě rozhoduji, tady chci zdůraznit, že to není váhání, že to je opravdu pečlivé rozhodování a chtěl bych, jestliže se rozhodnu kandidovat, navrhnout společný projekt s občany České republiky, který by právě měl vizi a strategii a podporu občanů, takže nespěchám, myslím si, že není třeba spěchat a plánuji se dál setkávat s občany v různých městech a krajích této republiky, abych zjistil, do jaké míry mám podporu a do jaké míry myšlenky třeba mé vize a strategie se shodují s těmi, které zjistím mezi občany České republiky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak dosavadní průzkumy vás řadí na druhé místo v boji o Hrad po Janu Fischerovi. S jakou vizí a strategií tedy budete oslovovat lidi, neboli chápu to správně, že byste třeba dal přednost 50 tisícům podpisů občanů před podporou ČSSD?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Podívejte se, jak říkám, ta kandidatura, případná kandidatura by byla kandidatura nestranická, to znamená, ano, s podporou doufám, že ČSSD jako nejsilnější strany a postupně dalších politických stran, ale byla by to nestranická kandidatura a kdybych rozhodně chtěl získat podporu občanů včetně těch 50 tisíc podpisů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
No, a ta vize?

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
No, a ta vize samozřejmě je spojená s tím, o čem jsme už mluvili. Já si myslím, že Česká republika je v situaci, kdy máme velký nevyužitý potenciál, kde můžeme být mnohem lépe situováni jak v Evropě, tak v celém světě, byli jsme tam před druhou světovou válkou, byli jsme tam historicky mnohokrát, to není v situaci, která opravdu není záviděníhodná, jsme spíše zpátečníci, než lidé, kteří mají vizi a jsou na špici evropského myšlení, takže si myslím, že tam bychom se měli dostat a jsme velice schopný a pracovitý národ, myslím, že můžeme být opět jedním z nejlepších národů a zemí na světě.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ekonom Jan Švejnar byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas. Na slyšenou.

Jan ŠVEJNAR, ekonom:
Děkuji, děkuji. Na slyšenou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.