Jan Kasl o koalici na pražském magistrátu

14. listopad 2002
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je bývalý pražský primátor Jan Kasl, nynější zastupitel za politickou stranu Evropští demokraté. Dobrý den.

Host (Jan Kasl): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Předsedou nejste?

Host (Jan Kasl): Jsem mluvčí přípravného výboru, to vlastně nemá formálně předsedu, ustavující sněm bude sedmnáctého prosince. Pak předpokládám, že budu zvolen předsedou.

Moderátor (Jan Pokorný): Pojďme se věnovat nynější situaci na Pražské radnici. Před deseti dny leader pražské komunální kandidátky ODS Pavel Böhm mluvil v našem radiofóru o možnosti vytvořit takzvanou širokou koalici, ODS, Evropští demokraté, ČSSD. Proč jste tuhle nabídku oslyšel?

Host (Jan Kasl): My jsme ji vůbec nedostali. Upřímně řečeno jsme ji nikdy nedostali, oficiálně vůbec nepadla a my jsme ji zařadili do možností a nezdála se nám, že by něco řešila. To byla taková snaha o to, zamočit, namočit, zapojit všechny, kteří jsou. Měla by jednu výhodu, a proto ji ODS také nerealizovala, že by ODS neměla většinu, musela by mít, řekněme, pět mandátů v radě, pět hlasů a pak by to bylo tři a tři nebo nějakým takovým způsobem rozděleno mezi ČSSD a nás nebo nevím, čtyři, dva. Ale rozhodně to pro ně nebyla varianta, s kterou by vůbec kdy vyšli na světlo boží.

Moderátor (Jan Pokorný): Ze slov vysokého představitele pražské ODS jsem pochopil, že je to v tu chvíli jediná možná varianta.

Host (Jan Kasl): Tak možná před deseti dny to Pavel Böhm viděl jinak.

Moderátor (Jan Pokorný): V Lidových novinách jste prohlásil o jednání s ODS: "My jsme řekli, že nemůžeme hrát roli nějakého přívěšku a dělení sedm ku čtyřem považujeme za přívěšek. Jestli se jim nezdá poměr šest ku pěti s tím, že primátor by byl jejich, tak musím říct, že ODS dává před programovou shodou a politickou orientací přednost korýtkům a zájmům na obsazení jednotlivých křesel." Kroutíte hlavou, neřekl jste to?

Host (Jan Kasl): Ne, naopak, potvrzuju to i teď. Myslím, že bych ještě přidal k tomu, nechuť dělat nějaké změny a to ne snad v osobě Pavla Böhma. Pavel Böhm, myslím si, urpřímně snažil najít lepší variantu než je pokračování té modrorůžové koalice, která tam byla, ale to tvrdé jádro ODS bylo jednoznačně: "nechceme nikoho, kdo by nám tady říkal, že máme otevírat radnice, dělat změny."

Moderátor (Jan Pokorný): Takže podle Vašeho názoru je Pavel Böhm ve vleku toho tvrdého jádra ODS? Host (Jan Kasl): Zcela jednoznačně.

Moderátor (Jan Pokorný): Když jste říkal: "poměr šest ku pěti" jako Váš požadavek, nebyl to trochu...

Host (Jan Kasl): ...pro ODS...

Moderátor (Jan Pokorný): Pro ODS, samozřejmě. Nebyl to trochu nereálný požadavek vzhledem k tomu, že ODS dostala ve volbách třicet křesel?

Host (Jan Kasl): My jsme jich devatenáct dohromady s tím zbytkem, takže to je tři ku dvěma, když to budu brát. Ono to máte, jestli je to deset ku jedné nebo šest ku pěti, to hlasování je sto procent, prostě když hlasuje ten partner, kterej chce přehlasovat, má většinu, tak je jedno, jestli má většinu o jeden, o dva nebo o tři, ale my jsme považovali za důležité, aby byly rozděleny mandáty také podle schopnosti odborností, proto jsme navrhovali..., a to nebylo pět z Evropských demokratů, my jsme navrhovali tři až čtyři od nás a jednoho až dva z těch zbytkových, například Marián Hošek zdravotnictví, pan profesor Moc doprava. Není tam mnoho jiných expertů, domnívám se, že v řadách..., aspoň jsem neslyšel jméno, které by padlo s řad ODS na tyto obory. Pan Šterner dopravu..., je možná spíše odborník na financování dopravy, ale nic jiného, čili proto jsme navrhovali, aby nás bylo pět, a to v sestavě, tedy ne Evropští demokraté sami, ale s těmi čtyřmi, kteří jsou k nám nějakým způsobem připojeni.

Moderátor (Jan Pokorný): Vrátil bych se ještě k tomu citátu, kde říkáte na konto ODS: "Dali přednost poslušnému přívěšku před programovou shodou a politickou blízkostí." Jaká programová shoda vedla Vás k jednání o koalici s ČSSD a dalšími partnery?

Host (Jan Kasl): Tam vedla, především, shoda v přístupu změnit radnici, změnit procesy transparence, ale i v tom programu, musím konstatovat, že ty rozpory nejsou zásadní, to je třeba dát za pravdu i Pavlu Böhmovi, že program, který napsala ODS, který je velmi chudý, velmi vetchý, když si přečtete, to jsou čtyři stránky, tam se nedočtete žádného velkého. O něco bohatší, o něco podrobnější je program Sociální demokracie. Velký rozdíl v tom není, skutečně se to liší možná v přístupech k některým řešením některých problémů. Ten náš program, který považuji, a nebudu sebe chválit, je to pravda, za nejlepší, nejobsažnější a umožňující nalézt okamžitě neshody či shody, je jakousi střechou těchto programů a v tom programu nejsou zásadní rozpory, ale co jsem postrádal v programu ODS především a také trochu, ale u Sociální demokracie bylo expecitní vyjádření vůle ke změnám. To tam není napsáno, nyní taková slova padají, nyní slyším, že Pavel Böhm bude přenášet radu na internetu, já jsem rád, je to náš nápad, milerád mu připíši jeho realizaci.

Moderátor (Jan Pokorný): Pavel Böhm taky bude bojovat proti korupci, i když říká, že o tom bude méně mluvit, ale více konat. Myslíte si, že...

Host (Jan Kasl): Bude-li to dělat tak, jak to dělal na radnici Prahy 6, tak to nikam nepovede, ale já mu nechci...

Moderátor (Jan Pokorný): Četl jsem, že na radnici Prahy 6 vyhodil každého, kdo měl..., jenom trochu podezření z korupce.

Host (Jan Kasl): Ono to právě tak nebylo a hlavně na radnici Prahy 6 byl v čele úřadu, ale tady v čele Magistrátu nebude stát.

Moderátor (Jan Pokorný): Když se vrátíme ještě jednou a naposledy, slibuji, k tomu citátu, jsou Vaše slova o korýtkách a křeslech něčím jiným než opoziční rétorikou?

Host (Jan Kasl): Jde o korýtka a křesla, podívejte se, jestliže si rozdělili posty, jestliže se dohodují o uvolňování předsedu poetických kruhů, jsem zaslechl jako neověřenou informaci, to je naprosto nehorázné, jestli jednají s Komunisty o podpoře tiché, za niž dostanou určité posty, například kontrolní výbor, jestliže si tam dělí posty tak, aby se ti lidé dostali k určitému postavení a nemyslím si, že těm věcem třeba příliš rozumí, tak co to je jiného.

Moderátor (Jan Pokorný): Politika je kromě jiného i uměním kompromisu, umíte ho?

Host (Jan Kasl): Já myslím, že ano. My jsme řekli jednoznačně, že jsme připraveni spolupracovat s ODS, já osobně bych řek, že mám velké problémy sedět u jednoho stolu s panem Janem Bürgrmeistrem, přesto jsem řekl, že v té radě klidně budu fungovat.

Moderátor (Jan Pokorný): To mi řekněte, co pořád máte proti Janovi Bürgrmeistrovi, starostovi městské části Prahy 2?

Host (Jan Kasl): Já si myslím, že o něm už toho zaznělo dost a jeho jaksi morálně volní vlastnosti a kvality byly probírány i možná ve Vašem médiu, takže já bych se k tomu už teď nevracel.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže jenom jaksi osobní atavizmy Vám zabránili k tomu, abyste nespolupracovali v Koalici s ODS?

Host (Jan Kasl): Ne, naopak, my jsme deklarovali, že jsme připraveni spolupracovat, že přes ty různé výhrady, prostě, jsme připraveni spolupracovat, že to je, řekněme, pravicová..., budu se ptát, jestli ODS je pravicovou stranou, ale řekněme, že to je středopravá rada. Rada by to byla, středopravá rada, která má velmi podobný program, která ovšem musí dekorovat boj po změnách, my jsme nechtěli jít, to by bylo zklamání pro naše voliče, dohodnout se s těmi, jejíž konání kritizujeme.

Moderátor (Jan Pokorný): Vůle po změnách, to je v posledních dvou, třech letech takový, možná už, opěšalý slogan, čím byste ho naplnil?

Host (Jan Kasl): No s konečnými změnami naplnění toho, co jsme napsali do programu...

Moderátor (Jan Pokorný): Ale v opozici se vám to asi těžko povede.

Host (Jan Kasl): V opozici, samozřejmě, to je podstatně horší, protože můžete navrhovat ty změny a nemáte sílu je prosadit, ale já věřím, že se vývoj posune nahoru, dopředu, ta spirála stoupá, neklesá.

Moderátor (Jan Pokorný): To je, řekněme, povinný optimismus politika?

Host (Jan Kasl): Povinný optimismus mi říká, že se ty věci budou zlepšovat, také se zlepšily.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkušenost nás učí, že mladá vznikající strana nemusí tady být na věky věků, když to řeknu eufemisticky.

Host (Jan Kasl): Také tu nemusí být na věky věků ty skalní pevné strany, které se zdály být nerozpustitelné a třeba také zmizí ze světa. To záleží na lidech, který v té straně jsou.

Moderátor (Jan Pokorný): Chcete být na té celostátní úrovni něčím, jako protiváhou ODS?

Host (Jan Kasl): Já bych se takhle nestavěl, my se dostáváme mylně do pozice jako protiváhy ODS. My hovoříme o určitém vymezeném prostoru mezi středem a pravou částí spektra, kde pravděpodobně chtěla být Unie svobody, kde možná být cesta změny, některé další projekty, které se buď to nedařily nebo se jim nedaří teď.

Moderátor (Jan Pokorný): Řadíte k nim třeba i projekt takzvané Čtyřkoalice?

Host (Jan Kasl): Čtyřkoalice by se dala nazvat tímto projektem, ano, u toho levého středu KDU až po, řekněme, ODA...

Moderátor (Jan Pokorný): Nechci být poťouchlý, ale víte, jak skončili?

Host (Jan Kasl): Ale já nehovořím o žádné koalici, projekt ED není žádná koalice a když hovoříme o integraci stran, hovoříme o spojování lidí, o prostoru pro práci a ne o pomlčkách, názvech a místech místopředsedů.

Moderátor (Jan Pokorný): Slyšel jsem, že cesta změny "Demokratická liga" se budou Vaší nabídkou na integraci zabývat, tuším, že dnes, tedy ve čtvrtek, ODS pak během prvního prosincového týdne. Co si od integrace s těmito politickými subjekty slibujete?

Host (Jan Kasl): My si neslibujeme mnoho pro nás, my si slibujeme mnohé pro jejich členy, pro...., poznali jsme mnohé schopné politiky...

Moderátor (Jan Pokorný): Jste takoví političtí alturisté, chcete pomáhat?

Host (Jan Kasl): Já si myslím, že chceme pomoci těm, kteří jsou někde členy, kteří mají pocit, že by neměli třeba převlékat dres a přeskakovat, aby mohli, a jsou to slušní a obětaví politici, aby mohli tu komunální politiku dělat. Nejde o to, poskytovat někomu výtahy k moci, nejde o to, poskytovat prostor, a to nejvíc asi budí takovou teďkon vzrušenou atmosféru v médiích, lidem jako je Michal Žantovský nebo bývalí členové ODA, aby se zase dostali do nějaké velké politiky. Tito lidé vědí, že jejich doba, svým způsobem, skončila, že jsou spojeni s něčím v minulosti a nemohou tím spojením zatěžovat budoucnost jiného subjektu. Bylo kolem toho možná více spekulace a více řečí než ve skutečnosti. Jde o to, že například z ODA jsme měli několik desítek kandidátů na kandidátkách a mnozí z nich jsou zvoleni, například předseda Pražské organizace pan magistr Karel Fischer. Málokdo asi ví, že je členem ODA a je to pražský předseda, je to velice slušný schopný mladý právník. Proč by ten člověk neměl mít šanci dělat politiku pro Prahu.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumím, ale integrace s ODA je něco jiného než když je nějaký politik ODA třeba na Vaší kandidátce do komunálních voleb. ODA má více než padesáti šesti milionový dluh, řekněte, prosím, jasně, jak byste si představoval tu integraci s takovouhle koulí u nohy?

Host (Jan Kasl): První naše představa, když jsme hovořili o kandidátkách byla ta, že nabídneme jaksi přechod jednotlivým členům, nabídneme jim prostor, že toto řekne jejich odcházející předseda, řekne: "Pánové a dámy, vy, který chcete dělat politiku, zdá se nám, že Evropští demokraté jsou tím subjektem, kde byste mohli:" Pak přišla ODA s tím, že by chtěla, aby se jaksi vyčistila ta scéna, že by se chtěli jaksi fúzovat. Ovšem, že chápou, že musí vyřešit své závazky. Je to teďkon zcela na nich a je docela možné, že to řešení právníci, auditoři, experti nenabídnou. V tom případě integrace tohoto typu, samozřejmě, není možná. My nebudeme splácet za nikoho dluhy, který udělal v letech 1993-1994, to dokonce dneska dělají ti, kteří vedou ODA, ti s tím nemají nic společného, ty vstupovali do ODA v roce 1997, ale přesto nesou ten morální závazek.

Moderátor (Jan Pokorný): Když čtu, že podporu Vašemu integračnímu snažení vyjádřila i bývalá předsedkyně Unie svobody DEU, Hana Marvanová, znamená to něco víc než výrok ideově spřízněné duše?

Host (Jan Kasl): Já myslím, že to je výrok, který říká, že je třeba, aby lidé spolupracovali a nebojovali o to být předsedou ministrany. Nic víc v tom není, my s Unií svobody DEU nejednáme, i když samozřejmě jsme při soukromých rozhovorech vyjádřili názor, že je na US DEU po patnáctém lednu, jestli se nemýlím, jakým směrem se vydá, co bude dělat a že my rozhodně a priorně proti US DEU nevystupujeme, také jsme ani nevystupovali ani v kampani, ani v jiných krocích.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy nepostupujete, jestli jsem si dobře všimnul, ani proti vládní koalici na té celostátní úrovni.

Host (Jan Kasl): My považujeme za důležité být přijati do Evropské unie a pak si myslím, že je čas to řešit, ale do té doby bych se zdráhal vytvářet jiné, například velké koalice na úrovni vlády.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy se tedy vůči nikomu nevymezujete?

Host (Jan Kasl): Vymezujeme se vůči socialistickému způsobu myšlení, vymezujeme se vůči Komunistům, vymezujeme se vůči nacionální národovecké politice na krajní pravici jsme proevropští, jsme liberální, vycházíme z konzervativních, jaksi křesťanských evropských základů.

Moderátor (Jan Pokorný): Takových politických subjektů tady je, pane architekte.

Host (Jan Kasl): No tak dobře, povězme si, který z nich dostal osmnáct procent ve volbách do zastupitelstva.

Moderátor (Jan Pokorný): Cítíte se být, četl jsem takový termín, nustechnikus architektem integrace České pravice?

Host (Jan Kasl): Architekt nové politiky, takový hezký slogan.

Moderátor (Jan Pokorný): A s tou integrací České pravice?

Host (Jan Kasl): Já myslím, že ano, že smyslem je spojovat a ne rozdělovat. Já jsem člověk, který musel ten dům vyprojektovat tak, aby se statik dohodl s topenářem, když to zjednoduším, čili musím spojovat, musím dávat lidi dohromady, ne je rozeštvávat, ne rozbít politické spektrum na základě animozy mezi jedním předsedou a jiným předsedou, který se spolu nemohou domluvit, nejsem ten, kdo uráží druhé pro to, aby vedl na body někde. Já si myslím, že ta dohoda možnost koncenzu i nějaký politický kompromis, rozumný kompromis, který nejde nad Vaše zásady jak osobní, tak polické.

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvíte o dohodě, ale třeba s Václavem Klausem byste se asi těžko dohodl.

Host (Jan Kasl): S Václavem Klausem je to velmi obtížné. Václav Klaus, a to mu kladu za vinu, měl v rukou budoucnost ODS i pražské ODS a mnoho pro to neudělal, bohužel jeho přístup, jeho osobní neochota se angažovat v řízení těchto věcí zapříčinila to, že pražskou ODS vedou právě pánové jako pan Bürgrmeister a další, ale to je věc ODS, to já nechci hodnotit, jinak s panem profesorem se jistě umím shodnout na mnoha věcech, vážím si ho pro mnohé jeho postoje, nevážím si ho pro to, co v současné době předvádí, jaké účelové obraty, jaké tanečky, vytáčí a piruety dělá on i celá ODS.

Moderátor (Jan Pokorný): To mi řekněte v závěru našeho rozhovoru. Pane architekte, byl by Pavel Böhm dobrým předsedou ODS?

Host (Jan Kasl): Já mu nechci ublížit tím, že řeknu, že ano, ale bude to mít velmi těžké, protože ODS...

Moderátor (Jan Pokorný): Vy si myslíte, že půjde do kandidatury?

Host (Jan Kasl): Já si nejsem jist, on dělá primátora a začíná to dělat od začátku, to znamená dělat to skutečně na dvacet čtyři hodin denně a dělat ještě předsedu a měnit tu stranu a ta strana potřebuje především změnit. Ta kombinace se mi zdá být dost obtížná, já bych mu nedoporučoval, aby se do toho pouštěl. Na druhou stranu změna v ODS je nutná, nezbytná, ale nejde o změnu štítku, nejde o změnu, nakonec to Pavel Böhm pozná v té radě, v tom zastupitelstvu, nejde jenom o symbol v čele, jde o strukturální změny a na to je potřeba víc lidí než jeden předseda.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem rozhovoru O kom se mluví byl bývalý pražský primátor Jan Kasl. Nynější mluvčí politické strany Evropští demokraté. Děkuju, na shledanou.

Host (Jan Kasl): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Dotaz posluchače: Haló, dobrý den. Já jsem volil taky pana Kasla.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, představíte se nám?

Dotaz posluchače: Já se jmenuju Horák. Já jsem volil pana Kasla a dokonce ho volil i můj syn a mezi náma je takovej velkej rozdíl, tak asi třicet let, takže myslím, že se snažíme volit někoho novýho, ale já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co říkal pan architekt tomu panu Klausovi. Mně se nejvíc ze všeho na tom Klausovi nelíbí to, že on nám tady kdysi slíbil, že tady bude taková vrstva podnikatelů, a ty že povedou to naše hospodářství a tak dále. Já věřím tomu, že pro to udělal hodně, ale daleko víc se mu podařilo tady najít vrstvu spláclíků, který vůbec nic z toho, co utrhli, do toho hospodářství nevrátili.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane Horáku, Váš názor jsme vyslechli, nicméně nebyl určen k tomu, kdo byl dnes hostem, tedy Jan Kasl. Děkujeme. Další telefonát, prosím, dobrý den.

Dotaz posluchače: Kulhavý Praha, dobrý den. Já vás zdravím pane Pokorný, rovněž zdravím pana Kasla, dovolím si taky poznamenat, že jsem ho volil. Líbí se mi jeho přímý tah na banku, věci pojmenovává rovně, mrzí mě, že se nedostal k části opratím na radnici, nicméně přeju mu v roli opozičního celníka hodně úspěchů.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou, další telefonát.

Dotaz posluchače: Dobrý den, Slabý.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Slabý.

Dotaz posluchače: Já koukám na to, jak pan Kasl hovoří o náhlých obratech, když on ještě pár dní před parlamentními volbami propagoval ODS a teď mluví o obratech u jiných. No pár se nás tady pozvracelo. Bohužel, byli jsme jeho voliči, ale když ho slyšíme dneska, už ne. Na shle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, tady je Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Ztište si, prosím, rádio, děkuju. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Proč ten pořad se jmenuje O kom se mluví, vždyť o nějakých demokratech, jestli byli v Praze přizváni do koalice nebo ne, to je úplně vedlejší. To už zrovna daleko horší to je v Ostravě, kde se Sociální demokraté spojili s Komunistama a nikoho to neštve.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonický názor. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, Matějka. Já jsem jenom chtěl říct, že mám na pana Kasla názor asi takovej, že dopadne stejně jako dopadla Unie svobody a další tyhlety lidi, kteří odešli od ODS, že mají představu o tom, že politika prostě stojí jenom na nich a pak stejně, jak vidíte, Unie svobody téměř má problémy se dostat do parlamentu. Takže si myslím, že sice hezky mluví, ale jeho činy jsou úplně někde jinde. Na shle.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další, prosím, dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, Krejčí, Jablonec. Já jsem chtěl jenom poděkovat za to, že tady je aspoň někdo takovej jako je pan Kasl, protože všichni pracujeme, ale nikdo nejsme schopnej udělat něco pro to, aby to šlo k lepšímu. Děkujem.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, Černohorský. Já jsem chtěl říct jenom panu Kaslovi, že on už měl možnost na radnici dokázat, co vlastně chce dělat a nedokázal nic. On a pan Hvížďala, ty už můžou jít tak světem. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Haló, máte slovo.

Dotaz posluchače: Dobrý den, Vláďa Dyka u telefonu. Já Vás zdravím a chtěl bych jenom tři poznámky. Pan Kasl se vymezuje vůči Komunistům a byl ochoten jednat s Komunisty o podpoře na radnici. S ODA se chce spojit jenom pro to, aby získal senátory, jeho strana, a měli tak lepší propagaci a osobní animozity, které neustále projevuje tím, že opakuje slovní spojení jako "pánové Bürgrmeistrové" jenom dokazují to, že on není ten, který se chce dohodnout a který je schopen dohody. Díky.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady Petr Vondruš z Prahy. Poslouchám Váš pořad už hodně dlouho, líbí se mi to nicméně ohledně tady těch pánů staronových, nový lidi nenajdem, starý nám nevyhovujou, nejlepší by bylo vrátit se někam, kde tohleto nebylo, ale jak? Odpoví někdo na to, já nevím. Děkuju, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonát, dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady Reifrtová, já jsem chtěla jenom říct k tomu Vašemu rozhovoru. Pan Kasl je zřejmě pravicově pomýlenej, protože chtít dělat pravicovou politiku bez toho, aby nabídnul svým členům nějaký prebendy a neprosadit to, aby mohli brát úplatky, no tak jako na to nachytá málo lidí, to jako těžko asi prorazí. Před volbama všichni hovoří o tom, že chtějí dělat pro lidi, že chtějí tohlensto a když je po volbách, tak akorát koukají nato: kdo s kým proti komu a co obsadit. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A je před námi poslední telefonát do dnešního pořadu O kom se mluví. Dobrý den.

Dotaz posluchače: Dobrý den, tady pan Michal, já by jsem ještě chtěl panu Kaslovi držet palce, protože ona jako je hodně, se mi zdá, poctivej, on tam upozorňoval na tu korupci, úplatky, jak se dělaj byty, nakonec vylít z radnice on a ti, co to dělali, ty tam jsou, nevyšetřilo se nic a takhle to je, prostě, v celým státě prakticky, protože tadyty lidi, co berou úplatky, ti mají ekonomickou moc lidi jako pan Kasl proti nim nemají šanci.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme za názor, mějte se hezky, na slyšenou. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu