Jak reklamovat nekvalitní nebo prošlé potraviny?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 00746844.jpeg
0:00
/
0:00

Téměř denně můžeme slyšet o tom, že zákazníci v obchodech narazili na nekvalitní nebo vysloveně prošlé potraviny. Jak a za jakých okolností je možné potraviny reklamovat? Poradila nám Marcela Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje.

V jakých případech bychom měli zcela určitě koupené potraviny reklamovat?

„U potravin rozlišujeme dvě možnosti: dobu použitelnosti – to je doba, do které musejí být potraviny spotřebovány, a minimální trvanlivost. Po uplynutí této doby se potraviny sice mohou dále prodávat, ale měly by být odděleny od ostatních potravin. Spotřebitel by měl vědět, že kupuje zboží s prošlou dobou trvanlivosti. Zda mají být tyto potraviny zlevněné, nebo ne, není legislativně ošetřeno,“ říká odbornice.

Při reklamaci je třeba předložit doklad o nákupu. Máme šanci uspět i v případě, že doklad o nákupu už nemáme?

„Všeobecně platí, že jakýkoliv nákup musíte nějakým způsobem dokázat. Nejjednodušší je to právě paragonem nebo kupní smlouvou, kterou nazýváme paragon. Pokud platíte platební kartou, můžete nákup prokázat také výpisem z účtu.

Nákup je možné doložit i svědeckou výpovědí jiné osoby nebo čestným prohlášením. Prodávající však takové důkazy nechtějí vždycky uznat,“ upozorňuje Marcela Reichelová.

Kolik je základních údajů, které musejí na obalech potravin být zcela určitě uvedeny?

Údajů je hodně, řekněme si alespoň ty základní. Především u potravin podléhajících rychle zkáze je to datum použitelnosti. U ostatních druhů, pokud neurčuje zákon jinak, by to mělo být datum minimální trvanlivosti. Také by to měla být adresa výrobce, dovozce, popřípadě toho, kdo potravinu balil.

Dále název druhu potraviny a údaj o množství, váha výrobku, jeho složení, případně údaj o skladování. Pokud se jedná o nějaké zvláštní potraviny, tak například také způsob barvení. Jde-li o potraviny s určitou kalorickou hodnotou, tak i tento údaj.“

Jak je to se zárukou u krájených potravin? Máme vůbec šanci poznat, že například salám už je prošlý?

„U těchto výrobků by měla být cedulka s informacemi, dokdy by měly být spotřebovány, stejně jako u všech ostatních výrobků. Obávám se však, že spotřebitel nemá šanci poznat, jestli krájená potravina je prošlá, nebo nikoliv. Mohl by to zjistit snad jen dozorový orgán z dodacích listů.“

autor: mmk
Spustit audio