Jak chránit rodné číslo a jiné osobní údaje před zneužitím

25. únor 2002

Rodné číslo je jedním z nejdůležitějších osobních údajů. Pokud se dostane do nepovolaných rukou, dá se velice lehce zneužít, samozřejmě za předpokladu, že ten, kdo rodná čísla získá, má k dispozici potřebné technické prostředky. Jak chránit své rodné číslo vám poradíme v dnešní rubrice Polopatě.

Pod rodným číslem jsme evidováni v řadě databází, třeba v centrální evidenci obyvatel, na matrikách, u zdravotních pojišťoven a finančních úřadů a také u řady dalších institucí. Jeho zneužití tedy nevyžaduje příliš fantazie. Předseda Úřadu na ochranu osobních údajů Karel Neuwirt připomíná, že rodné číslo, takzvaný národní identifikátor, je jednak jedinečné - exkluzivní pro konkrétní osobu a jednak se z něj dá vyčíst vaše datum narození a pohlaví, což ve většině států není možné.

Karel Neuwirt: Když si představíte nejrůznější evidence na státních úřadech a všechno by se propojilo, tak vznikne průřez soukromých aktivit člověka, a to je nepochybně špatně. Pokud by si někdo mohl přes národní identifikátor zjistit, co jste nakupoval, co jste dělal, to je obrovské riziko. Proto zákon o ochraně osobních údajů zakazuje propojování databází.

Propojených databází pak mohou firmy v lepším případě využít k podpoře prodeje svých výrobků, ale můžeme si také představit zloděje nebo vyděrače, který si takto předem vytipuje své oběti. Jistě se dá namítnout, že za posledních padesát let jsme své rodné číslo prozrazovali kdekomu téměř na potkání, takže teď ho tajit už nemá smysl.

Karel Neuwirt: Ty původní databáze postupně zestárnou, nebudou aktuální, takže nepochybně řada tz nich, které jsme údaje kdysi poskytli, už nemá aktuální hodnotu. Pokud se začneme chovat k rodnému číslu jako k osobnímu údaji, nastolíme novou situaci, která bude lépe chránit náš soukromý život.

Postupně bychom se podle Karla Neuwirta měli dostat do situace, kdy každá instituce, která nás nějakým způsobem eviduje, bude používat odlišný způsob identifikace osob. Proto už například dopravní podniky přestávají evidovat předplatitele podle rodných čísel, úřad jedná i s Českými drahami, aby se zachovaly podobně, a také s ministerstvem financí, které by mělo zvolit jiný způsob registrace daňových poplatníků.

Karel Neuwirt: Nicméně je třeba rozlišit pokud někomu ukážu občanský průkaz, stačí mu to aby mě identifikoval, tak to je naprosto v pořádku, ale už není v pořádku, když si z občanského průkazu kdejaký vrátný opisuje rodná čísla a vytváří si bůhvíjakou databázi, o které nemá občan žádný přehled, co v ní je všechno obsaženo.

Rodné číslo je jenom jedním z citlivých osobních údajů. Jejich zneužití by mohlo zasáhnout do života každého z nás.

autor: alh
Spustit audio