Ivo Ištvan ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Výslech kontroverzního podnikatele Iva Rittiga skončil alespoň zatím bez viditelného výsledku. Přesto vyprovokoval dohady o blížícím se posunu ve vyšetřování takzvané Nagygate, kvůli které padla předchozí koaliční vláda. Policejní prezident už připustil, že by tato část vyšetřování mohla být ukončená do konce října. Dočkáme se tedy v blízké době zásadního obratu?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Téma pro olomouckého vrchního státního zástupce Iva Ištvana. Dobrý den.

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Dobré odpoledne.

Čtěte také

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane doktore, pana Rittiga vyslechla policie jako svědka v té kauze výměny poslaneckých mandátů za určité výhody?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já jsem u výslechu nebyl přítomen, takže neznám konkrétní detaily, a proto vám na tuto otázku nemohu odpovědět.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Můžete mi říct alespoň, jestli Ivo Rittig měl působit jako jistý prostředník mezi Janou Nagyovou a bývalými poslanci, kteří se vzdali svého mandátu?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak určitě nesdělujeme do médií to, co jednotliví svědkové vypovídali, takže ani na tuto otázku vám bohužel nemůžu dát bližší odpověď.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ti dva se ale znali dobře Jana Nagyová a Ivan, Ivo Rittig, je to tak?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Nevím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nevíte. O tom se mluví vcelku otevřeně.

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak, jestli se o tom mluví, to je jedna věc, my vycházíme pouze z toho, co zjistíme při trestním řízení, a to si v tuto chvíli necháme prozatím pro sebe.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je pravděpodobné, že pan Rittig nebude pouze svědek jako dosud, ale že třeba bude i obviněný?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Orgány činné v trestním řízení, policejní orgán nebo státní zástupce zahájí trestní stíhání v případě, pokud shromážděné důkazy nasvědčují s větší mírou pravděpodobnosti, že konkrétní osoba spáchala trestný čin, takže, pokud nastane takováto situace u kterékoliv osoby, tak může dojít k jejímu obvinění.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ty důkazy ještě nemá policie k dispozici?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já nemohu v tuto chvíli hovořit konkrétně o tom, jaké důkazy policie a vyšetřující státní zástupce má k dispozici.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte, já se ptám i proto, že vy sám jste na začátku prošetřování kauzy Nagyová, budu jí takto zkráceně říkat, vy sám jste řekl, že tohle je jen vedlejší produkt policejního vyšetřování propojení podnikatelské sféry, takzvaných kmotrů, jak se jim také říká, na veřejnou správu, zmanipulovaná veřejný výběrová řízení, proto se ptám, pokud dojde k nějakému posunu i co se týká pana Rittiga?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já jsem ale také říkal v rozhovoru, které jsem na toto téma měl, že samozřejmě další postup, případná další procesní rozhodnutí budou odvislá od výsledku prověřování, které se prozatím vede.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To znamená, že ty důkazy nejsou tak silné, že to, co jste si myslel, že by mohlo přijít, že je možná vzdálenější, než se vám zpočátku zdálo, že proto se ještě nedostalo na lidi jako je pan Rittig, Janoušek, Hrdlička, tedy, o kterých se veřejně mluví jako o takzvaných kmotrech?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Takto to určitě nelze interpretovat, ale představte si to tak, že nemůžete míchat maltu, jsteli zedník, dokud nemáte ještě přivezené všechny cihly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Kdy budete mít ty cihly?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Cihly budeme mít, až se vyhodnotí všechny zajištěné důkazy, tak potom nepochybně budeme procesně vážit, jak ve věci dál postoupit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Roste počet těch cihel, já zůstanu u vaší terminologie, tedy důkazů, které by mohly nakonec vést k dalšímu posunu ve vyšetřování?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já myslím, že jakákoliv informace k této vaší otázce by mohla být cenná pro všechny zúčastněné osoby a samozřejmě může ohrozit taktiku vyšetřování a prověřování, takže s politováním vám na tu otázku prozatím neodpovím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak vůbec poznáme, že policie koná, že něco dělají státní zástupci ve věci? Dá se to poznat, nebo ne?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak já se domnívám, že média přináší neustále informace o tom, kdo má přijít na policejní výslech nebo na výslech se státním zástupcem, takže z tohoto je zřejmé, že úkony probíhají a samozřejmě tato zřejmost by vyplynula i z toho, pokud byste třeba nahlédla do rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který rozhodoval o stížnosti obviněných do vazby v červenci tohoto roku. Z tohoto rozhodnutí byste zjistila konstatování krajského soudu, že už tehdy bylo ve věci vyslechnuto desítky svědků a desítky osob podaly vysvětlení, takže byť toto média v podstatě nějak veřejně deklarovala, nedeklarovala, tak se ukázalo, že ony informace z té doby, že vyšetřování nebo prověřování je zatíženo průtahy, se ukázalo ve světle tohoto soudního rozhodnutí jako nepravdivé.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To, že se vyslýchají lidé a tak dále, je to ještě záruka, že to bude mít nějaký výsledek?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
No, tak vyšetřování nebo prověřování jakékoliv trestné činnosti spočívá mimo jiné i přece ve zjišťování a poté vyslýchání všech osob, které k věci mohou podat nějaké vysvětlení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To určitě, pane doktore, já vůbec nerozporuji. Mně jde jenom o to, jestli i po těch všech výsleších se může stát, že prostě vše skončí obviněním bývalé premiérovy spolupracovnice a lidí, kteří už obviněni byli?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak chytře směřujete k tomu, abych vám řekl víceméně jak jsou silné naše důkazy, k čemu co směřuje, ale já vám na to opravdu neodpovím, musíte být trpělivá s námi.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Určitě jsem, ale ta otázka, jestli to vše může skončit tím, že budou obviněni ti, kteří již obviněni byli, na to můžete odpovědět, jestli se to může stát?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Pro orgány činné v trestním řízení nebo pro právníka dotaz, co se může nebo nemůže stát, to není relevantní. Vycházíme prostě z konkrétních faktů a podle toho to bude dál postupovat, takže nespekulujme, coby kdyby.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posluchač Jaromír Majer se ptá na facebookových stránkách zajímalo by mě, jestli byl takový megazátah na úřadě vlády prakticky téměř v přímém přenosu nutný? Pořád se prý nemůže zbavit pocitu, že to bylo na objednávku.

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Pan posluchač vychází z informací, které některá média poměrně usilovně šířila ve veřejnosti. My jsme už měli v tuto chvíli přeci možnost seznámit se s hodnocením policejního prezidenta toho zákroku, který ho označil za naprosto přiměřený a pokud jde o další podobné rozsahy zákroků, tak posluchač, samozřejmě je to logické, nezabývá se pečlivě činností orgánů činných v trestním řízení, ale můžu vám říct, že v květnu tohoto roku jsme prováděli na severní Moravě zásah, domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Které souvisí s touto kauzou?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Ne, ne, ne, které se týkaly jiné kauzy, ale účastnilo se jí 600 policistů a nechalo to úplně všechny v klidu. Před několika dny se provádělo v Ostravě 30 domovních prohlídek, nevzbudilo to žádný velký zájem veřejnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy je to normální podle vás?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Čili je to běžné. Vychází to z konkrétní potřeby v konkrétním, v konkrétním případě. Máteli jednoduchý trestný čin, kde se provede jedna, dvě domovní prohlídky, může to tak být, pak máte trestné činy, kde je potřeba takovýto rozsah úkonů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s vrchním státním zástupcem v Olomouci Ivem Ištvanem. Máme tu kauzu tří exposlanců. Vy jste odeslal podnět k Nejvyššímu soudu, čekáte na vyjádření. Myslíte si, že se vám podařilo shromáždit důkazy o tom, že se poslaneckého mandátu rozhodli tito bývalí poslanci vzdát soukromě, tajně, tedy, že se na ně v tu chvíli nevztahovala indemnita, to vynětí z trestného stíhání, že budou moci být trestně stíhaní?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
My jsme o tom přesvědčení. Zdokumentovali jsme Nejvyššímu soudu a přesně v intencích příslušného ústavního ustanovení, že předmětné jednání neproběhlo ani při hlasování, jak praví ústava, ani nejde o projev v orgánech, v orgánech sněmovny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy to nebylo na půdě Poslanecké sněmovny, zjednoduše řečeno, kde vyjednávali o tom, proč a za jakých okolností se vzdají mandátu?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Paní redaktorko, ústava hovoří o tom, že poslanec je nestíhatelný, to znamená, chrání ho indemnita, nikoliv v tom směru, jestli jedná na půdě Poslanecké sněmovny nebo nejedná, ale při projevech v orgánech sněmovny, tak zní výklad ústavy, nebo tak zní doslovné znění ústavy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy ne třeba v restauraci a tak dále?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Myslím, že k tomu se už trefně vyjadřoval v červenci tohoto roku předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, doktor Rizman.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Co když ale Nejvyšší soud konstatuje, že i na vámi popsané jednání se ta indemnita, o které mluvíme, vztahuje, pak veškeré trestní stíhání už je vyloučené?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Nejvyšší soud je suverén v této otázce, proti jeho rozhodnutí není žádný opravný prostředek možný, což zjednodušeně znamená, že Nejvyšší soud může rozhodnout jakkoliv a my to rozhodnutí musíme respektovat, i kdybychom s ním nesouhlasili, to je pochopitelné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy jste přesvědčený, že se jedná o korupci, když se poslanec vzdá poslaneckého mandátu za místo ve vedení státní firmy?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Paní redaktorko, takto obvinění nestojí. To je nám podsouváno, ale dotyčné osoby nikdy nebyly obviněny za to, že se vzdaly mandátu. Obvinění nebo podstata obvinění spočívá v tom, že si podle shromážděných důkazů v souvislosti s projednáváním zákona měli nechat slíbit neoprávněnou výhodu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Neoprávněnou výhodu, to znamená místo v nějakém podniku, kde má stát majoritní účast?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
V tomto konkrétním případě jde o tuto neoprávněnou výhodu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posluchač David Karásek zase na facebookových stránkách se ptá, jak je možné považovat zaměstnanecký poměr automaticky za výhodu? V zaměstnání člověk pracuje, za to dostává mzdu a výhoda by to byla pouze, kdyby tedy nepracoval a bral peníze, což podle něj nemůže posuzovat státní zástupce, ale zaměstnavatel, vy to vidíte jinak?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Samozřejmě, protože jde o to, že dostali, dostali pozici, na kterou neměli právní nárok. Ta výhoda nespočívá v tom, že někdo pracuje a dostává nějakou odměnu, ale že jde o něco, na co není právní nárok a co dostáváte jenom v souvislosti s tím, že nějakým způsobem postupujete, například, vysvětlím vám to na příkladu. Pokud bych já jako státní zástupce například zastavil trestní stíhání s tím, že bych se dopředu domluvil s někým, že mi za to dá funkci, pozici ve své firmě s platem 3 miliony korun měsíčně, tak myslím, že byste nepochybovala ani na chvíli, že mě takto uplatil. A já bych vám těžko mohl říkat ale já tam budu pracovat do roztrhání těla.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Pane doktore, vyčítáte si teď zpětně, že jste šel před časem na Pražský hrad, když vás pozval prezident Miloš Zeman?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
A měl bych si to vyčítat?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já se vás ptám.

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já se vás ptám také.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak mně odpovězte, jestli si to vyčítáte?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Nevidím proto nejmenší důvod. Zkuste mně napovědět, jaký důvod byste pro to viděla vy?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Nepřipadáte si trochu jako člověk, který je člověkem v uvozovkách Miloše Zemana, státním zástupcem, který je pod jeho ochrannými křídly?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Proč myslíte? Myslíte, že kdokoliv se dostaví na pozvání prezidenta republiky, je jeho člověkem? To by v tomto státě bylo desítky, stovky, možná tisíce jeho osob, kteří jsou jeho lidé. Myslím, že to nikdo takto vůbec nemůže vnímat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ne v každém případě Miloš Zeman se vyjádří po setkání s jakýmkoliv člověkem jako po setkání s vámi, se státním zástupcem, já budu citovat, vyjádřil plnou podporu ve vaší práci v úsilí odhalit klientelistickou síť spojující politickou sféru s ekonomickou kriminalitou, proto se vás ptám na to, jestli se necítíte jako chráněnec Miloše Zemana?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak to jsou přece dvě rozdílné věci, jedna věc je, jestli má člověk přijmout pozvání hlavy státu, a to navíc v případě, kdy dopředu ani nevíte, jaký je předmět schůzky a za druhé a druhá věc je, jak politici na určité věci reagují, jaké mají výroky, a to je věc, kterou nedokážete ovlivnit přeci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč měl potřebu vás Miloš Zeman podpořit? Co jste mu říkal, že měl potřebu se vás zastat?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak to je otázka na prezidenta republiky. Je to jeho názor, tak, jako někteří politici vyslovovali své názory, on vyslovil názor jiný, nebo možná názor, který je naprosto relevantní, takže nevím, co bych k tomu měl říci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Svěřil jste se mu třeba, že se cítíte být ohrožený?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já se necítím být ohrožený, tudíž jsem se mu ani v tomto směru nesvěřoval. A upřímně řečeno, i kdybych se cítil ohrožený, tak nevím, jestli by mně prezident republiky v tomto směru nějak pomohl? Asi bych se obrátil na ochrannou službu Policie České republiky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A je vám příjemné, když se vás takto veřejně zastane prezident republiky?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já výroky politiků vůbec neřeším, to mě nechává klidným a státní zástupce nebo policejní orgán vůbec nemůže vnímat výroky politiků.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jakou klientelistickou síť prošetřujete, o které mluví Miloš Zeman? Já předpokládám, že on vychází z té schůzky, kterou s vámi měl?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Tak pan prezident se odvolával na můj rozhovor pro deník Hospodářské noviny a tam jsem já neuvedl podrobnosti oné klientelistické sítě a neřeknu je ani vám, paní redaktorko, a samozřejmě je neví ani pan prezident už proto, že jsem vázán povinností mlčenlivosti, takže samozřejmě je naprosto nemožné, abych nepříslušným, neoprávněným osobám sděloval jakékoliv podrobnosti z trestného řízení.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak je to jenom na důvěře mojí k vám, nebo veřejnosti k vám, když říkáte, že jste to neřekl, pokud jste tam šel na Pražský hrad, to si uvědomujete?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Paní, paní redaktorko, mě může podezřívat kdokoliv z čehokoliv, že jsem se sešel i s lidmi, o kterých vy vůbec nevíte a že jsem jim cokoliv říkal, ale to je všechno. Prostě já nemám takové paranoidní vidění světa, jaké máte třeba vy nebo někdo jiný, takže nepodezírám a priori kohokoliv, že dělá něco nekalého. S prezidentem republiky se setkávají desítky lidí, setkávají se s ním soudci, státní zástupci, bylo to i v minulosti a nikdy tato záležitost nevyvolala takový živý zájem, jako v této záležitosti, takže se mně zdá, že je to spíš u těch, kteří to kritizují, záležitost osobní, než systémová.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jen na vysvětlenou, já vás z ničeho nepodezírám, mě jenom zajímá ta schůzka s prezidentem republiky, taky proto, že podle šéfky Unie státních zástupců, vaší kolegyně z pražského vrchního státního zastupitelství Lenky Bradáčové jste tam chodit neměl, protože práce žalobců byly zrovna politicky velmi citlivé kauzy, myslíte si, že přehání Lenka Bradáčová?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já jsem neslyšel žádný věcný důvod, proč bych někam neměl chodit, takže těžko se vám k vyjádření paní doktorky Bradáčové mohu nějak vyjadřovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Šel byste tedy znovu na podobnou schůzku, kdyby vás teď Miloš Zeman pozval?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Vy jste mě pozvala tady do vysílání, taky jste mi neřekla, jaký důvod je. Takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já nejsem aktivní politik, pane doktore, já jsem novinářka, která se vás ptá.

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Paní redaktorko, ale upřímně řečeno, já nevím, jestli jste nebo nejste politik, to říkáte vy. Víte, já jsem státní zástupce, já se setkávám s mnoha lidmi a celá řada z nich mi neřekne důvod schůzky. Moje práce je o tom, že se s lidmi setkávám. Samozřejmě, pokud rozhovor, který takto probíhá, by byl rozhovorem neetickým nebo nedej bože by zakládal nějaké další možnosti protiprávního posuzování, tak samozřejmě takový rozhovor ukončím. Ale podezírat a priori státního zástupce jakéhokoliv z nějakého nekalého jednání, to by znamenalo, že bychom museli chodit, nevím, asi kanálem, abychom nikoho nepotkali, protože, i když se s někým setkáte v samoobsluze u výlohy se zeleninou, tak vás pořád někdo může podezírat z toho, že zrovna někomu něco vykládáte.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já jsem zmínila Lenku Bradáčovou, jaké jsou vaše vztahy? Mě to napadá, protože kritizuje vaše jednání, jestli tam třeba není, nepanuje nějaké napětí?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
To určitě ne. Naše vztahy jsou naprosto korektní a pokud já mám od ní informaci, tak ona v žádném případě kategoricky nezpochybňovala to, že bych na nějakou schůzku neměl chodit. Nepochybně i ona sama chodí na spoustu schůzek, které zase někdo jiný může považovat za neetické, takže já bych si vůbec netroufal hodnotit schůzku kohokoliv jiného bez toho, že bych znal detaily.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zachytil jste kritiku ministryně spravedlnosti v demisi Marie Benešové na adresu Lenky Bradáčové? Ona říká, že úřad pod jejím vedením není úplně efektivní, že její podřízení si neváží dost svých starších, služebně starších kolegů a tak dále?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
A otázka zní jak, jestli jsem zachytil ...?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jestli jste tu kritiku zachytil a případně, jestli si myslíte, že by se ministr, ministryně měl vyjadřovat ke státnímu zástupci tímhle způsobem?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Já jsem to četl v novinách jako vyjádření ministryně spravedlnosti a beru to, že je to vyjádření jednoho z politiků, kterých tady máme celou řadu a takto to i beru.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A není to třeba jaksi brát na to ohled, když státní zástupce je nezávislý, když ministryně se vyjádří bez nějakých konkrétních výtek na adresu vrchní státní zástupkyně?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Teď já té otázce nerozumím, zkuste ještě?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jestli podle vás je to vhodné, aby se ministryně vyjadřovala na adresu nezávislé státní zástupkyně tímto způsobem, bez nějakých konkrétnějších výtek?

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Ale tak víte, že politici se k práci státních zástupců vyjadřují vcelku běžně a jestli je to vhodné, nebo není, tak já jsem liberální člověk, já nechávám každému svobodu, ať se vyjadřuje k čemukoliv.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pozvání do dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu přijal olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Díky za váš čas. Na shledanou.

Ivo IŠTVAN, olomoucký vrchní státní zástupce:
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ves
Spustit audio