Hodonín trápí úbytek obyvatel

dav

Některá města na jižní Moravě se začala postupně vylidňovat. Migrační vlny postihly v posledních letech například Vyškov, Blansko nebo Hodonín. Právě na posledně jmenované město zaměřila pozornost Hana Ondryášová, aby zjistila, proč se počty zdejšího obyvatelstva každoročně ztenčují.

Řádově ubývá Hodoňanů každým rokem několik set. Zčásti to lze jistě přičíst přirozenému úbytku populace. I místostarosta města Ladislav Ambrozek ale přiznává, že celá věc má jiný důvod.

Ladislav Ambrozek, místostarosta Hodonína: Zčásti je to úbytek přirozený, ale větší vliv na to má fluktuace občanů, přistěhování a vystěhování. Určitě v tom hraje v poslední době roli stěhování za prací, protože jak víte, v Hodoníně je velká nezaměstnanost a lidé si už zvykají, že za prací se musí stěhovat, nebo mladí lidé zůstávají ve větších městech po vysokých a po středních školách.

Část bývalých obyvatel města ale našla naopak svůj domov v okolních obcích, podstatně menších než je Hodonín.

Ladislav Ambrozek, místostarosta Hodonína: To jsou takové ty vrstvy střední nebo bohatší, které si mohou postavit domek a v tom Hodoníně k tomu nemají tolik příležitostí.

A to je zřejmě vůbec největší problém Hodonína, nemůže nabídnout lidem dostatek parcel na stavbu rodinných domků. Podle Jaroslava Maláta z odboru rozvoje města je důvodů hned několik.

Jaroslav Malát, odbor rozvoje města: Protože jsme jednak příhraniční město, město, kterým prochází železnice, do značné míry protéká také řeka Morava, která omezuje z důvodů povodní nějaké rozvojové plochy.

Jaroslav Malát se ale domnívá, že odliv těch, kteří si chtěli postavit rodinný dům a v Hodoníně příležitost nenašli, má už město za sebou.

Jaroslav Malát, odbor rozvoje města: To bylo spíše z počátku těch devadesátých let, kdy došlo k odpojení těch okolních obcí, kde byla v nabídce větší možnost stavebních míst a zakotvení v té obci. A ještě dobrá dostupnost do hlavního města, kde přece jenom ta pracovní místa se nacházela.

Emigrace se ale zdaleka netýká všech jihomoravských měst. Jako příklad může sloužit Břeclav. Město, které je vzdáleno od Hodonína něco málo přes 20 km a které je zhruba stejně velké. Stálost počtu jeho obyvatel potvrzují i slova tajemníka tamní radnice Bedřicha Macha.

Bedřich Mach, tajemník radnice v Břeclavi: Úbytek obyvatel v Břeclavi v posledních pěti, šesti letech skutečně nenastal. Spíše se dá říct, že nám mírně počet obyvatel vzrostl od roku 1995 zhruba o 400 obyvatel. A ten počet se neustále pohybuje kolem 27 000.

Proč se právě Břeclavi podařilo počet obyvatel stabilizovat, to tajemník Mach pouze odhaduje. I on ale sází především na možnost města poskytnout lidem bydlení.

Bedřich Mach, tajemník radnice v Břeclavi: Pravdou je, že jsme žádné rozbory nedělali, takže nemůžu říct nějaké objektivní hodnocení. Domnívám se, že to může být tím, že jednak se tady neustále staví nové bytové domy i nové domy rodinné.

Vraťme se ale zpátky do Hodonína. Většina stávajících obyvatel o tom, že se jejich řady povážlivě tenčí, neví.

Obyvatelé Hodonína:

Neslyšel jsem o tom, ale ani bych se nedivil.

Vím o tom, že určitě stěhování národů je.

Čím si to vysvětlujete?

Obyvatelé Hodonína:

To je těžká otázka. To by chtělo si k tomu sednout a popovídat si.

On si každý myslí, že to je bývalé komunistické město, taková bašta, a tím to je.

Nevím, asi lepší peníze.

Tady je málo příležitostí pracovních, kultura a všechno.

A vás tady drží co?

Obyvatelé Hodonína:

Rodina.

Věková hranice. Jsem už v letech a na nic se netěším.

Tady jsem se narodila, tady umřu.

Představitele měst, která přicházejí o své obyvatele, tento jev samozřejmě trápí. A to zřejmě zdaleka nejen kvůli tomu, že se podle počtu obyvatel vypočítávají platy vrcholným představitelům města. Tvrdí to i zástupce hodonínského starosty.

Ladislav Ambrozek, místostarosta Hodonína: Určitě nám to vadí a snažíme se dělat všechno pro to, aby měli lidé jednak příležitost k zaměstnání, takže město podporuje příliv investorů. Snažíme se také budovat byty a síťovat lokality pro postavení rodinných domků.

Kritéria pro výběr města, kde chtějí lidé žít, jsou samozřejmě různá. Dokládají to i slova jednoho z obyvatel Hodonína: "Tak někde bydlet musím, ne?"

Přepsal: Česká informační agentura