Eva Vorlíčková: Obvinění v kauze Opencard je absurdní. Nevím, kdo za tím stojí

K radním hlavního města Prahy se dnes dostavila Policie České republiky a rozdala radním obvinění v kauze Opencard. Konkrétně jsou viněni z porušování povinností při správě cizího majetku. Radní v čele s primátorem Svobodou na to reagují údajným podáním stížnosti na postup policie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. Spolu se mnou ve studiu Radiožurnálu sedí radní hlavního města Prahy pro informatiku Eva Vorlíčková. Dobrá odpoledne.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Dobrý odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z čeho konkrétně jste viněni?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Já, abych pravdu řekla, vzhledem k tomu, že jsme obvinění obdrželi ráno před radou, tak já jsem se ještě neseznámila konkrétně s tímto obviněním, takže konkrétní věci vám opravdu teďka nesdělím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy ještě nevíte jaksi ...

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Co je podstatou, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... podstatou toho obvinění a už někteří z vás mluví o tom, že budete podávat stížnost na postup policie?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Samozřejmě stížnost podávat budeme, protože to obvinění je z našeho pohledu naprosto absurdní, protože my jsme se opravdu chováme s péčí řádného hospodáře a tím, že jsme tu smlouvu uzavřeli, o které se mluví, tak jsme zabránili škodě mnohem většího rozsahu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jenom čistě technicky ptám se na tu stížnost, o které mluvíte, na postup policie, bylo by lepší prostě nechat ten proces doběhnout a aby třeba policie sama uznala, že to bylo předčasné nebo případně by státní zástupce uznal, že na tom není ani zrnko pravdy třeba?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Víte co, já nechci spekulovat, já jsem ještě ani nemluvila s právníky, takže já opravdu neznám ty postupy, jaký mají být a přijmu to doporučení, které bude dáno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se vás ptám jako političky, která sedí v čele hlavního města Prahy, jestli je úplně v pořádku, že jenom co vám policie ústně či na papíře předá obvinění, tak okamžitě mluvit, že policie jedná špatně.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Já neříkám, že policie jedná špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč podáváte stížnost?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Já jsem to neřekla, že budem podávat stížnost, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale řekla jste, že se připojíte?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Řekli jsme, že se připojíme, ano, pokud se najdou takové skutky nebo pokud se v tom obvinění prokáže, že skutečně bylo něco porušeno, tak tu stížnost podáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Takže tím si ještě nejste jista, nevíte, co je v obvinění?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ne, já opravdu teďka se k tomu nemůžu vyjádřit, protože já jsem, to obvinění má asi 10 stránek, já jsem ho ještě nečetla, nečetli ho ani právníci, takže já opravdu zatím nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč jste ho nečetla ještě, paní radní?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Protože jsme měli radu, kde jsme rozhodovali o dalších velmi důležitých věcech a potom jsem byla několikrát, plno telefonátů, takže já jsem opravdu jenom přečetla první stránku zatím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, ale vy jste také vystupovala na ČT24 na tiskové konferenci a vy jste na ni vystupovala před národem v této poměrně důležité věci, aniž byste si přečetla obvinění?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ano, protože přesně, ta tisková konference byla opravdu až po té radě, takže já opravdu jsem dopodrobna to obvinění nečetla, protože, jak říkám, má 10 stránek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
10 stránek se dá přečíst za čtvrt hodiny, ne?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ne, jako opravdu, neučinila jsem tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Proč vůbec a teď se bavíme o jaře roku 2012, protože podle dostupných informací to obvinění policie směřuje právě k rozhodnutí Rady hlavního města Prahy na jaře v dubnu roku 2012, proč vůbec jste tehdy hlasovali a hlasovali jste proto, aby znovu Praha uzavřela smlouvu s firmou Haguess, která už z těch předchozích let byla známa jako firma, která se účastnila na tom předraženém už tehdy projektu karty Opencard?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
To je celkem jednoduché, nám nic jiného nezbývalo, pokud jsme nechtěli vlastně celý projekt Opencard, který stál do té doby jedna a čtvrt miliardy, abychom mohli vůbec pokračovat, abychom se nemuseli vrátit k papírovým kupónům, tak jsme museli s firmou Haguess navázat nové smluvní vztahy, a to pouze, byly to vlastně smluvní, nebo jsou to smluvní vztahy, které se týkají údržby a úpravy softwaru. Jedná se o správu kartového centra. Takže my jsme opravdu s firmou Haguess uzavřeli smlouvu, která je pouze na služby a úpravy a údržby softwaru, protože do toho softwaru vy potřebujete dělat různé zásahy a protože Haguess je výhradním držitelem licencí a autorských práv, tak nikdo jiný není oprávněn do jejich softwaru zasahovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nešlo ty licence od nich koupit?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Nechtějí, jako ta jednání probíhala, ale vzhledem k tomu, že se to nepodařilo za 6 let a já jsem nastoupila vlastně až v prosinci, takže nám opravdu nic jiného nezbývalo, protože ty smluvní vztahy byly neřešené, takže my jsme, nám opravdu nezbylo nic jiného, než jít dál a jsme uzavřeli smlouvu, která, my platíme vlastně Haguessu ročně pouze 28 milionů, takže v porovnání s tím, co už ta karta stála jedna a čtvrt miliardy, je to opravdu částka z mého pohledu adekvátní. Musíme si uvědomit, jaký rozsah toho projektu, vlastně milion 100 tisíc lidí používá už kartu Opencard a my jsme opravdu, bylo to politické rozhodnutí, že nechceme se vrátit k papírovým kupónům a chceme jít dál. Takže na dobu nezbytně nutnou, než najdeme jiné řešení, jsme opravdu museli tuto smlouvu uzavřít, takže byly, jestli podrobnosti bylo potřeba udělat zásahy do toho softwaru, protože karty, které se do té doby vydávaly skončily, jejich výroba, protože byla prolomena bezpečnost, museli jsme přejít na nový typ karet a tam se opravdu muselo zasahovat, zasáhnout do toho softwaru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To, jak mi to vysvětlujete, paní radní, tak to je i důvod, proč nebylo vyhlášeno výběrové řízení?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ano, to je důvod. Součástí vlastně toho mého předkladu na radu bylo i právní stanovisko, které říkalo, že námi zvolený typ vzhledem k autorským právům je dobře zvolený jednacího řízení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy bez vyhlášení veřejného výběrového řízení?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ano, ono to veřejné výběrové řízení opravdu v tomto případě a u softwaru, jak víte, prostě leckdy nejde, protože opravdu autoři toho softwaru, jsou pouze, jsou oni jsou jenom oprávnění do toho softwaru zasahovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže z vašeho pohledu někdo řekněme z předchozích vedení Prahy udělal chybu, že uzavřel tak koncipovanou smlouvu, že byste měli svázané ruce?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Samozřejmě, samozřejmě tak to je, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to je samozřejmě?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ne, ne, pardon, samozřejmé je to, že ta smlouva původní z roku 2006 byla nastavená tak, že my jsme vlastně chycení do pasti, dokud nenajdeme nějaké nové řešení a nepokusíme se z těchto smluvních vztahů vyvázat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem četl zápis toho jednání Rady hlavního města Prahy ze 3. dubna roku 2012, to je to, na kterém rada hlasovala o té nové smlouvě s firmou Haguess, která by se týkala a týkala se toho kartového centra, a tam je zajímavý moment, kdy se primátor Svoboda ptá na to, že mu není úplně jasný rozdíl mezi zhruba 24 miliony, o kterých se mluvilo původně v nějakých materiálech Magistrátu hlavního města Prahy, a tou výslednou sumou, o kterou si řekl Haguess, a to je 74 milionů. A pak mu to tam jeden z ředitelů odborů vysvětluje a říká, teď to parafrázuji mám ty doklady v ruce, on říká my jsme to s Haguessem rozebrali na malé kousíčky, o každém tom kousíčku jsme se bavili a světe div se, mají pravdu, prostě ta cena nejde snížit, takto to bylo?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Tam je to trošičku jiné, tam těch 24 milionů byla úplně původní smlouva, která byla uzavřena v roce 2006 a ta smlouva pokrývala pouze některé služby, ne všechny, ty, které my máme uzavřené v té nové smlouvě, to už je daleko větší rozsah služeb. Tenkrát ta původní smlouva, to byla uzavíraná smlouva, která byla, vlastně tu kartu v té době používalo 20 tisíc lidí pouze, a to pouze na parkování a na služby do knihovny, nebyl tam ještě vůbec nahrán dopravní kupón, takže srovnávat tu původní smlouvu z roku 2006 s naší smlouvou, s námi uzavřenou smlouvou prostě nelze. Je tam, ten rozsah služeb, na který my jsme to uzavírali vzhledem k tomu nárůstu počtu uživatelů a vzhledem k nárůstu služeb, které jsou s tím spojené a hlavně vlastně s tím dopravním kupónem, to je úplně jakoby nesrovnatelné a nejedná se ještě o 74 milionů, jak říkám, ale je to 56 milionů na dva roky, tam je, jsou uzavřené dvě smlouvy, jedna základní smlouva je uzavřená, to platíme pravidelně 2 miliony 300 tisíc měsíčně, to je za 2 roky těch 56 milionů, a pak je rozšířená podpora, ta je na 16 milionů na 2 roky, kterou ale nemusíme vyčerpat, tak pouze poptáváme služby, které jsou nad rámec.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale vzhledem k tomu, že jak jste říkala, nevíte přesně, co se policii nezdá na vašem postupu, tak ani vy mi teď nemůžete vysvětlit, jestli se jim nezdá suma nebo jestli jste to udělali procesně špatně?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Pravděpodobně možná se jim nezdá suma, možná i procesně, ale jako procesně, tam já asi chybu nevidím vůbec a u té ceny, samozřejmě já jsem si jista, že jsme opravdu v té době udělali jedinou možnou věc, a to, že jsme nevyhodili jednu a čtvrt miliardy oknem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A úplně čistě technicky, vzhledem k tomu, že i Haguess si byl bezesporu vědom, že vy jste trošku, jak říkáte, jaksi v kleštích, tak, kdyby si řekněme řekl, že prostě to celé bude stát 100 milionů, tak vy byste těch 100 milionů zaplatili?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
No, to rozhodně nezaplatili, protože my jsme opravdu s Haguessem vyjednávali, to není tak, že se ta smlouva uzavřena ze dne na den. S Haguessem se jednalo minimálně 3 měsíce a snažili jsme se ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže vy jste vyjednali nejlepší možnou cenu?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
My jsme vyjednali nejlepší možnou cenu. Všechny služby, to je ještě potřeba říct, všechny služby, které bylo možné si převzít pod naši správu, tak jsme učinili, takže my opravdu třeba hardware si dnes spravujeme sami, do té doby to dělal Haguess, takže my jsme opravdu vyjednali jenom ty nejnutnější služby a o té ceně jsme dlouho vyjednávali, podařilo se nám ji snížit asi o 4,5 milionů, ale jestli ta suma je vysoká nebo ne, to jako samozřejmě v těchto případech je těžko posoudit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, radní hlavního města Prahy pro informatiku Eva Vorlíčková je dnes se mnou ve studiu. Věděli jste předem, že něco takového jako návštěva Policie České republiky a to sdělení obvinění přijde?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
My jsme někdy myslím v prosinci byli pozváni na podání vysvětlení a to od té doby jsem neměla žádné jako známky, že by to obvinění mělo přijít, nevím, pouze jsme, celá rada byla podat vysvětlení někdy v prosinci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Cítíte se být teď v nějakém ohledu vinna?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Podívejte se, já se rozhodně necítím býti vinna. Já jsem zdědila odbor informatiky ve velmi problematickém vztahu, stavu, já jsem nastoupila někdy v prosinci a měla jsem na stole zakázky za tři čtvrtě miliardy. Já jsem dokázala, tyto zakázky jsem zrušila a dokázal jsem ušetřit na těch zakázkách, jestli chcete konkrétní případy, třeba multilicence Proxio, kterou jsme, kterou jsem zrušila za 100 milionů, já ji dnes mám za 37, zakázka na 130 milionů na správu webových stránek, já ji mám za 14 milionů, takže já jsem na odboru informatiky v loňském roce ušetřila 600 milionů korun, což je značná suma. A konám opravdu dle nejlepšího vědomí a svědomí a vůbec se nedivím, že ty tlaky na nás jsou vyvíjeny, protože opravdu 600 milionů je opravdu velká částka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsou na vás vyvíjeny tlaky?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Tak jako sám vidíte, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já nevím, já nevidím žádný tlak.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Přišlo obvinění.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je tlak?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Já si myslím, že to je možná ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To by potom mohli všichni obvinění v této zemi říkat, že jsou na ně vyvíjeny tlaky.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ne, já prostě, já znovu opakuji, že já mám opravdu velmi čisté vědomí a svědomí, snažím se ten odbor informatiky vést úplně jiným způsobem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu, paní radní, rozumím. Víte, co mě zajímá? Zajímá mě to, jestli jste uvažovali vůbec o tom, že byste s Haguessem prostě už žádnou smlouvu dál neuzavírali. Jestli existuje u vás na úřadě nějaký propočet toho, kdybyste prostě s nimi ten kontrakt rozvázali a už ho nenavázali znovu?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Kdybychom ten kontrakt nenavázali, tak jsme opravdu vyhodili jedna a čtvrt miliardy do té doby utracenou investici a museli bychom se ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nerozumím tomu, co to je vyhodili jeden a čtvrt miliardy?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Od roku 2006 do roku 2011 celá karta Pražana stála jedna a čtvrt miliardy. My, kdybychom tuto smlouvu neuzavřeli, tak bychom se museli vrátit k papírovým kupónům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdybyste tu smlouvu neuzavřeli, tak byste se museli vrátit k papírovým kupónům proč?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Protože byly potřeba udělat úpravy softwaru a ty nemůže udělat nikdo jiný než firma Haguess, protože oni jsou ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, já tomu rozumím, ale do jara 2012 Opencard běžela, takže, kdybyste tu smlouvu neuzavřeli, tak by se dělo konkrétně co?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Nemohli bychom udělat úpravy softwaru?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže by Opencard byla tak jako do jara 2012?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Mělo by to ještě nějakou setrvačnost, možná by vydržela ještě půl roku, ale v okamžiku, kdy došly karty starého typu a my jsme museli najet na karty nového typu, tak tam už by to nebylo kompatibilní a už by nešly používat, respektive revizoři by nemohli vůbec číst ty karty ve svých čtečkách.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy jste si to prostě zhodnotili tak, že do tohoto rizika, že, jak říkáte, vyhodíte tu miliardu a čtvrt, nepůjdete?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
To si myslím, že bychom opravdu si nemohli ani z politického důvodu dovolit, protože, jak říkám, tu kartu využívá přes milion lidí, takže skutečně to by bylo jako velmi nepříjemné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na tom zmiňovaném dubnovém, tedy loňském dubnovém zasedání Rady hlavního města Prahy byl také šéf finančního výboru pan Kalousek a on říkal, že se mu vůbec nelíbí, že se jaksi prodlužuje smlouva s firmou Haguess vzhledem k tomu, k její pověsti a k její účasti dříve v kauze Opencard a několik lidí z rady podle toho zápisu říkalo, že by se ten vztah měl nějakým způsobem řešit. Jaký vlastně máte plán s tou firmou?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Já mám velmi jednoduchý plán, já se snažím z těch smluvních závazků vyvázat a do měsíce mám připravený tisk do rady, který tento náš problém vyřeší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
To vám teď samozřejmě neřeknu, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč samozřejmě?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Protože to musí projít procesem magistrátu, musím s ním seznámit koaličního partnera, musí to projít řídící radou. My jsme ještě přijali takzvaný rozvojový program Opencard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, paní radní, vy jste mi teď pečlivě vysvětlila, proč bylo nutno na jaře 2012 uzavřít tu smlouvu, o které se tady celou dobu bavíme, s firmou Haguess a teď mi říkáte, že o rok později už máte, promiňte mi, ten nějaký fígl, jak s nimi rozvázat smlouvu, proč nebyl před rokem?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
To není fígl, to jako je úplně jednoduchá věc, my musíme opravdu vysoutěžit v otevřeném výběrovém řízení úplně jiné řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč jste to neudělali loni?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Protože jsme na to měli pouze 3 měsíce a to opravdu za 3 měsíce nezvládnete.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč jste na to měli 3 měsíce?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Protože já jsem nastoupila v prosinci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vždyť jste říkala, že kdybyste tu smlouvu neuzavřeli, tak by Opencard jela ještě půl roku, tak, jestli dobře počítám, je to tři čtvrtě roku dohromady.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
To byla moje spekulace, protože samozřejmě tím, že ten smluvní vztah tím, že nebyl navázán žádný, tak, kdyby došlo k jakési chybě v tom systému, tak už tu chybu by nedokázal vyřešit nikdo jiný než Haguess. To smluvní zajištění, které my jsme uzavřeli, napravilo vlastně ty, to, co bylo předtím, a to znamená, že my, když jsme potřebovali, nebo kdyby došlo k nějaké chybě toho systému, tak nikdo jiný než firma Haguess to napravit, protože se týče ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Až doposud, paní radní, tomu rozumím. Víte, čemu nerozumím? Nerozumím tomu, jak teď najednou, aniž byste vyhodili miliardu a čtvrt oknem nebo se nedostali do autorskoprávního sporu o software s firmou Haguess, chcete zařídit to, aby už firma Haguess si na projekt Opencard nesáhla?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Já znovu říkám, to je totiž problém všech těhle těch softwarů, které jsou a všech vlastně takhle velkých systémů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jako myslíte autorská práva?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Autorská práva jsou samozřejmě, protože ty vás svazují v tom, že když chcete s tou firmou pokračovat dál, tak jste vlastně chycen do pasti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To myslím všichni vědí naši posluchači, paní radní, mě by zajímalo, jakým způsobem se tedy z těch autorských práv chcete vyvázat? Tak se domluvíte s firmou Haguess, že jim něco zaplatíte, aby už po vás neuplatňovali autorská práva?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ten systém, který vlastně byl v roce 2006 vysoutěžen, tak on je to vlastně systém už v dnešní době zastaralý, on je prostě, je to vlastně uzavřené řešení. My, kdybychom chtěli jít nějakým dalším rozvojem dál, tak je to velmi obtížné, protože tím, jak je ta karta uzavřená, tak nemůžeme jednoduše k tomu dávat další aplikace, které bychom si přáli. My musíme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jo, takhle, já už tomu začínám rozumět, vy chcete vysoutěžit nějaké řešení, které bude prostě otevřené?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Které bude naprosto otevřené, které bude, nebude nám svazovat ruce v tom smyslu, že jakýkoliv požadavek další ze strany města rozvojový, budeme závislý na tom, že budeme muset se sejít s Haguessem a budeme muset začít jednat o ceně a budeme muset opravdu s nima vlastně vyjednávat o jakémkoliv zásahu do té karty, což teď musíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak už tomu rozumím. Ještě mi řekněte, komu by ta současná situace, to znamená, že členové Rady hlavního města Prahy až na Alexandru Udženiju jsou obviněni, mimochodem je to tak, že ona ta obvinění nedostala?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ano, ona na té radě nebyla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, komu by to mohlo prospět?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
To mě se neptejte, já vám znovu mohu zopakovat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se vás ptám.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ano, já vím, ale já vám mohu zopakovat, že já jsem opravdu na tom odboru informatiky zavalená prací, snažím se pracovat a snažím se to opravdu tu informatiku dát do pořádku, snažím se ty všechny smluvní vztahy napravit, byly problematické. Já nechci spekulovat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pardon, paní radní, jinak, ta situace je natolik vážná, že to stálo předsedovi ODS za to, aby se za tu situaci, respektive za primátora Svobodu postavil, ta situace je tak vážná, že to stálo za to muži číslo dvě v ČSSD Michalu Haškovi, aby řekl, že by primátor Svoboda měl rezignovat. To vypadá, že v té věci má zájem mnoho lidí, to vás vůbec nezajímá?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ne, nezajímá, já se tím nezabývám, já nespekuluji, protože já opravdu vztahy mezi pražskými různými tlaky a kmotry jako skutečně rozklíčovat neumím a nevím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jmenoval jsem teď nějakého kmotra, že bych to nevěděl?

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Ne, nejmenoval, nejmenoval, ne, nejmenoval, ale já nevím opravdu, kdo za tím stojí, proč to je vyvoláno, to opravdu nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, radní hlavního města Prahy pro informatiku Eva Vorlíčková byla mým hostem. Díky za informace. Hezký večer. Na shledanou.

Eva VORLÍČKOVÁ, radní hlavního města Prahy pro informatiku:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Přeji příjemný poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: mav
Spustit audio